Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Werkgroepen

Binnen een coöperatieve vereniging als Treeport is het belangrijk dat initiatieven door de leden gedragen worden. Dit betekent onder meer dat we projecten opzetten met bijbehorende werkgroepen, die aansturen op onze kernthema’s.
 
Voor alle projecten geldt dat er voldoende draagvlak moet zijn en dat ze betaalbaar zijn. Ook moet er ruimte zijn om projecten op te zetten waar de sector in wil investeren, eventueel aangevuld met subsidies of andere derde geldstromen.
 
In de kalender vindt u de vergaderdata van de verschillende werkgroepen. We nodigen u graag uit om deel te nemen aan een werkgroep en mee te werken aan een project. 

Samenstelling Werkgroepen:

Voor de grotere teelten is er al veel bekend over FABB (Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt), voor de boomteelt is de kennis hierover beperkt en gefragmenteerd. Tegelijkertijd zien meer en meer boomtelers in dat een natuurlijk evenwicht een positief effect kan hebben op de groei van bomen en planten, en dat ziekten en plagen niet noodzakelijk enkel op chemische wijze bestreden hoeven te worden. Het ontbreekt hen echter vaak aan praktische handvatten om hiermee om te gaan.

In dit project willen we alle bestaande kennis, zowel wetenschappelijke kennis als ervaringskennis uit de praktijk, bijeenbrengen.

Ook een GroeiKrachtbord plaatsen? Bestellen kan via: info@treeport.euContactpersoon: Jolanda van Hasselt
Telefoonnummer: 0031 (0)6 53759966
Emailadres: Jolanda@nlplants.com

Participanten:
 • NL Plants (Jolanda Van Hasselt)
 • Tenax Tree-Plugs & Seeds BV
 • Brimex BV
 • Bloomingbusiness BV

Participant klankbord: Herplant BVBA

 

Belangrijke gesprekspartners:

 • Vogelrevalidatiecentrum Zundert
 • WUR
 • De Groene Link
 • Green Deal

In West Brabant en de Noordelijke Kempen maakt de boomteeltsector met meer dan 700 bedrijven een groot deel uit van de regionale economie. Mede daarom is de maatschappelijke betekenis van de boomteelt in de regio is groot. Dat betekent dat maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid van de regio bij Treeport hoog in het vaandel staan. Draagvlak en betrokkenheid uit de regio voor de boomteelt draagt sterk bij aan promotie en ontwikkeling van de sector. Treeport wil daarom inspelen op maatschappelijke behoeften en vragen.Contactpersoon: David Bömer
Telefoonnummer: 0031 (0)6 51241090
Emailadres: info@boomkwekerij-bomer.nl

Participanten:
 • Louis van den Broek
 • David Bömer
 • Chantal van Kuyck
 • Henri van Doremalen
 • Overige Treeportleden

Treeportleden kunnen samen deelnemen aan binnenlandse of buitenlandse beurzen of zich op deze beurzen via het collectief laten vertegenwoordigen. We willen als werkgroep de drempel voor Treeportleden verlagen om deel te nemen aan buitenlandse beurzen zoals IPM (D), Salon du Végétal (Fr) en aan beurzen in Polen, Rusland en Engeland

Het behoeft geen toelichting dat het belang van deelname en bezoek aan de beurs in Zundert t.w. vakbeurs GrootGroenPlus bijdraagt aan promotie van deelnemende bedrijven en de handel in het algemeen. Leden van Treeport kunnen op deze beurs door collectieve deelname diverse voordelen halen en zich sterker nationaal en internationaal profileren.Contactpersoon: Chantal van Kuyck (tijdelijk)
Telefoonnummer: 0031 (0)6 53112115
Emailadres: chantal@treeport.eu

Participanten:
 • Marco Braspenning
 • Frank Roelands
 • Fons van Wezel
 • Ton van Riel
 • Chantal van Kuyck
 • Lisette Domen
 • Didier Hermans

Vitale Circulaire Organische Economie

Vicoe is de afkorting voor Vitale Circulaire Organische Economie. De term vitaal slaat op een vitale bodem. Een vitale bodem geeft vitale, gezonde, krachtige gewassen. Het CIRCULAIRE gaat over op de kringloop van voedingstoffen. Door de bodem te voeden met geschikte organische stof, ontstaat een heel actief bodemleven dat in symbiose met de plant voor een goede groei zorgt. De plantendelen die vervolgens groeien en na het oogsten en de consumptie over blijven, vormen weer organisch stof om de bodem te voeden. Zo is de kringloop rond.

Economie is er natuurlijk aan verbonden, maar op een andere manier dan nu ( lineair)  gebruikelijk is. Deze manier van werken raakt vele doelen, voorbeelden zijn biodiversiteit, koolstof binding, schoon water. Het past 100% in natuurinclusief werken, voor de landbouw maar ook voor het stedelijke gebied.

Actuele projecten: wormencompostering en mest, maaisel en andere organische reststromen.

Meer informatie is te vinden op www.vicoe.eu 

Bekijk hier de film over VICOE: 

Videoreportage van Stichting Vicoe die is gemaakt tijdens de Circulaire Innovatie Top 20:Contactpersoon: René Jochems
Telefoonnummer: 0031 (0)6 53365717
Emailadres: rene@groeibalans.nl

Participanten:
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Gemeente Zundert 
 • BCT BV
 • Alle leden van Treeport
 • Onderwijsinstellingen
 • Onderzoeksinstellingen
 • Provincie Noord-Brabant
 • Circulair Terreinbeheer

Tekst volgt. Voor meer informatie kan alvast contact opgenomen worden met David Bömer.


Contactpersoon: David Bömer
Telefoonnummer: 0031 (0)76 5995000
Emailadres: david@treeport.eu

Participanten:

Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter als de controles in de bufferzone gebieden worden uitgevoerd en vrij van bacterievuur worden beoordeeld.

Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer mede- financierders hoe beter en er ontstaat de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes. 


Contactpersoon: Marc Lodders
Telefoonnummer: 0031 (0)76 5973786
Emailadres: marc@lodders.nl

Participanten:
 • Marc Lodders
 • Frank Roelands
 • Chantal van Kuyck
 • Boomkwekerij Laurijssen
 • Jolanda van Hasselt
 • John Dictus
 • Jan Mouws
 • Patrick Braspenning
 • Overige Treeportleden 

De ontwikkelingen in het mechanisch bestrijden van onkruid staan niet stil. Dit heeft voor een groot deel te maken met het aantal beschikbare middelen wat steeds minder wordt. Door onder andere Treeport is hier in het project “Schoon water Boomteelt” veel aandacht aan besteed. Het doel binnen het project is om een schoffelmachine te ontwikkelen die een hoge werkcapaciteit heeft omdat de te behandelen oppervlakten steeds groter worden. Daarnaast is onderzocht of er mogelijkheden zijn om schoffelen in loonwerk uit te voeren.

Meedoen in de werkgroep biedt directe voordelen in de toepassing van mechanische onkruidbestrijding. 


Contactpersoon: John Dictus
Telefoonnummer: 0031 (0)6 53925667
Emailadres: info@dictushereijgers.nl

Participanten:
 • Boomkwekerij Dictus Hereijgers
 • Marc Lodders
 • Corne Leenaerts
 • CLTV
 • Overige Treeportleden 

Doel van deze werkgroep is producenten samen te brengen met handelsbedrijven om samen tal van onderwerpen te bespreken en te kijken hoe er door samenwerking  een slimmere oplossing is voor zaken die nu partijen uit elkaar drijven.
 
 
De werkgroep kent de volgende drie subgroepen:

 1. Subgroep Assortiment; voor visie en advies. Onder de taken vallen adviseren over nieuwe soorten, het in kaart brengen van ontbrekende producten in de regio, het aangeven van nieuwe markten qua sortiment en productie, het informeren van kopers over beschikbaar sortiment. Eveneens zal in deze subgroep door de samenvoeging met de voormalige subgroep Marktinfo geformuleerd dienen te worden wat sortiment doet voor de markt etc. 
 2. Subgroep E-Commerce; voor promotie en verdere afstemming. Onder de taken vallen het in de markt zetten van de Treeportal en het doorontwikkelen daarvan, zodat ook de gegevens uitwisselbaar zullen worden. Het gaat om het inzichtelijk maken van het regionale beschikbare sortiment en de communicatie van deze informatie tussen producent, handelaar en afnemer. Deze subgroep is inmiddels van Treeportal omgevormd tot E-Commerce.
 3. Subgroep Inzicht; Onder de taken vallen het verkrijgen van inzicht van de voordelen van samenwerken o.a. tussen productie- en handelspartijen en het krijgen van begrip voor elkaars toegevoegde waarden. Deze subgroep richt zich inmiddels op het jaarlijkse debat.


Contactpersoon: Didier Hermans
Telefoonnummer:
Emailadres: didier@herplant.be

Participanten:
 • Theunis Mulders
 • Fons van Wezel
 • Jan Mouws
 • Marc Lodders
 • Jos Willemsen
 • Remco van Dessel
 • Chantal van Kuyck
 • David Bömer
 • Alec Hermans
 • Jac van Nijnatten
 • Karin Herijgers
 • Chris Houbolt

De jongste werkgroep van Treeport is de werkgroep Toekomst. Vijf jonge ondernemers die hun eigen visie los zullen laten op thema's die bij Treeport de revue passeren. In de eerste maanden na hun oprichting zullen ze zich voornamelijk gaan richten op het organiseren van een evenement dat zal gaan plaatsvinden tijdens GrootGroenPlus 2019 (2 t.m. 4 oktober). De totstandkoming en samenstelling van deze werkgroep is het resultaat van een plan dat uitgevoerd is door European Plant Support en Vakbeurs GrootGroenPlus.

Persbericht GrootGroenPlus, 16-1-2019:

In 2018 besloot Vakbeurs GrootGroenPlus om jonge groene ondernemers de kans te geven zichzelf te profileren op het internationale groenplatform en mee te werken aan de uitwerking van het thema. Om deze groep jonge ondernemers een kans te bieden om samen te blijven optrekken, werd in oktober 2018 onder meer de EPS InnovatieStimulans t.w.v. 5.000 euro aan hen ter beschikking gesteld.

Jonge ondernemers in het groen: Rick van der Horst, Rowy Roelands, Paul Bressers, Maarten Verdaasdonk en Alec Hermans zullen samen de Werkgroep Toekomst gaan vormen, die onder Coöperatieve Vereniging Treeport valt. Op woensdag 16 januari presenteerden ze tijdens de tweede Voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus het eerste concept van hun plan aan vertegenwoordigers van Treeport, EPS en GGP.

De jongeren krijgen bij het uitwerken van hun plan de volledige vrijheid. Uiteraard is hierin wel sprake van een wisselwerking; de jongeren worden ondersteund door de bestaande werkgroepen van Treeport maar zij zullen middels de werkgroep Toekomst ook hun input gaan verstrekken.

Na een brainstorm waarin ze zich de vragen hebben gesteld: Wie?, Wat? en Hoe? hebben ze gezamenlijk een aantal conclusies getrokken. Bekendgemaakt werd alvast dat ze een evenement gaan organiseren met betrekking tot een groene toekomst, en dat ze de Najaarsbeurs van GGP (2 t/m 4 oktober 2019) daarvoor gaan gebruiken als platform. De komende maanden zal de werkgroep Toekomst daarover zelf meer details naar buiten brengen.Contactpersoon: Maarten Verdaasdonk
Telefoonnummer: 0031 (0)6 53692065
Emailadres: m.verdaasdonk@elst-bevers.nl

Participanten:

Alec Hermans
Rowy Roelands
Maarten Verdaasdonk

De werkgroep Onderwijs draagt zorg voor afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs. Daarbij is oog voor zowel praktijkonderwijs en de theoretische kant van het onderwijs.

Praktijkleren beoogt door samenwerking tussen onderwijs en ondernemers het praktijkleren te stimuleren en beter af te stemmen op organisatie en implementatie in het onderwijs en op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Het praktijkleren richt zich op het leren. Het gaat daarbij om kennis en het leren van vaardigheid van specifiek boomteelt gerelateerde teelttechnieken. De Stichting MLTS ondersteunt financieel.

Met het project beoogt Treeport beter afgestudeerde vakbekwame telers, kwekers en specialisten en daarmee een betere doorstroming van school naar het bedrijfsleven. 


Contactpersoon: René van Gastel (Groeibalans Teelt & Onderzoek)
Telefoonnummer:
Emailadres: renevg@groeibalans.nl

Participanten:
 • Chantal van Kuyck (Vakbeurs GrootGroenPlus + BCT BV)
 • Corné Leenaerts (Boomkwekerij Leenaerts-Halters)
 • Jean-Pierre van der Peijl (Van der Peijl Tuinplanten)
 • Ilse Jochems (Curio Van Cooth &  Boomkwekerij Jochems-van Opstal)
 • Cindy van der Meijden (Boomkwekerij De Spankert)
 • Melanie Elst-Bevers (Containerteelt Elst-Bevers)
 • Rowin de Beer (NED Personeel)

Water is een van de belangrijkste produktiemiddelen die er is in de plantenteelt. Essentieel is zowel de beschikbaarheid en de juiste kwaliteit. Maar ook de afvoer van overtollig water is een aandachtspunt.
De zomer van 2018 heeft voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt dat water een bondgenoot dient te zijn en nooit als een vanzelfsprekendheid mag worden gezien.

De werkgroep spant zich in voor:
- het borgen van de waterkwaliteit op en rond onze bedrijven
- het aansturen van leden om op een zo zuinig mogelijke wijze om te gaan met het beschikbare water
- het overleggen met de daartoe betrokken instanties om de waterhuishouding in het stroomgebied van de Aa of Weerijs op peil te houdenContactpersoon: David Bömer
Telefoonnummer: 0031 (0)76 5995000
Emailadres: david@treeport.eu

Participanten:
 • David Bömer
 • Tijmen Dekkers
 • Toon Goverden
 • Hans Huijbregts
 • Peter de Labie
 • Geert Mutsaers
 • Ron van Opstal
 • René Rijken
 • Jos Willemsen
 • Corné Leenaerts

Meer informatie volgt spoedig.

Contactpersoon: Jan Brenninckmeijer
Telefoonnummer: 0031 (0)6 28777659
Emailadres: jan@proserv.nu

Participanten:

Door de komst van het BCT liggen er ook kansen voor Treeport bij de inrichting van de openbare ruimte die daaraan verbonden is. Wat kan Treeport hier in betekenen en hoe kan het BCT omgevormd worden tot een goede etalage van 62 hectare?Contactpersoon: Jan de Vries
Telefoonnummer: 0031 (0)172 235235
Emailadres: jpdevries@bootendart.nl

Participanten:
 • Chantal van Kuyck
 • Remco van Dessel 
 • Jan de Vries
 • Eric Mulders
 • Wil Huijbregts
 • Leden TP

In een snel veranderende wereld komt steeds meer aandacht voor energiegebruik en besparing ervan. Hoewel we de indruk hebben dat onze ondernemers al gericht omgaan met hun omgeving en het gebruik van energie, willen we bekijken waar we nog winst kunnen behalen. In eerste aanleg zullen we daarbij zeer pragmatisch naar de materie gaan kijken en de ondernemers van praktische tips en hulp voorzien.Contactpersoon: Willem Noorland
Telefoonnummer: 0031 (0)6 39233712
Emailadres: w.noorland@binksolar.eu

Participanten:
 • Willem Noorland
 • Didier Hermans
 • Chantal van Kuyck
 • Eric Mulders
 • David Bömer

Boomteeltleden van Treeport Zundert zijn automatisch verbonden aan stichting Coördinator Effectief Middelen Pakket.

Het ledenbestand van Treeport Zundert bestaat uit zeer diverse bedrijven. Het grootste deel betreft (boom-)kwekerijen. Onderdeel van hun bedrijfsvoering is gerichte inzet van gewasbescherming en onkruidbeheersing. De praktijk leert dat we daarin deels afhankelijk zijn van de juiste inzet en toepassing van biologische en/of chemische hulpmiddelen. Daartoe is het van essentieel belang dat we de juiste middelen beschikbaar houden. Treeport Zundert ondersteunt daarom het werk van de Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP). Een zetel in het bestuur van de stichting CEMP (Elbert van Aalst) én een plaats in de Adviescommissie (René van Gastel) zijn daarom voor ons zeer van belang.

Om het werk van de CEMP ook financieel mogelijk te maken, dragen we voor de enkel bij ons aangesloten leden de afdracht van €50,--. Op deze manier kunnen we de instandhouding van de CEMP borgen en dus ook invloed uitoefenen over een voor sector en omgeving goed en effectief middelenpakket in de boomteelt.Contactpersoon: Elbert van Aalst / David Bömer
Telefoonnummer: 0031 (0)6 10068541
Emailadres: evanaalst@alfa.nl; david@treeport.eu

Participanten:
 • Elbert van Aalst (bestuurslid stichting CEMP) / David Bömer (waarnemend)
 • René van Gastel (lid adviescommissie CEMP)
 • alle Treeportleden

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae