Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Ontstaan Coöperatie

Zundert in West-Brabant is een bijzonder centrum voor de boomkwekerij. Producenten, (mechanische) bewerkingsbedrijven, transporteurs en handelaren vormen onder meer dankzij de geografische ligging, de omvang en het productassortiment een sterk regionaal, nationaal en internationaal agrarisch cluster. Niet voor niets is dit cluster de belangrijkste werkgever en economische pijler van de gemeente Zundert.
 
Dit is echter ook anders geweest: tot 2006 werkten de meeste boomtelers vooral 'solistisch', wat niet altijd even effectief was voor de regio. Wederzijdse onbekendheid of betrokkenheid maakte dat op verschillende momenten en fronten hetzelfde wiel werd uitgevonden. Met oog op de toekomst werd daarom in 2006 besloten om de krachten van een aantal boomtelers, de gemeente Zundert en andere belanghebbenden te bundelen in een samenwerking. Vanuit deze samenwerking is in 2008 de ondernemersvereniging 'Treeport Zundert' opgericht als uiting van publiek-private samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Een samenwerking met als ambitie het totale agrarische cluster verder te versterken en als zodanig te verankeren in de regio.

Gekoppeld aan de publiek-private samenwerking was het Majeur Project. In 2014 werd dit Majeur Project vanwege de geboekte resultaten en de wijze waarop Treeport middels de nieuw opgerichte coöperatieve vereniging de nieuwe toekomst tegemoet gaat, met enthousiasme afgerond.

 

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae