Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Maandag 28 januari, vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom bij onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden bij ons lid Ned-Personeel, Hofdreef 4 in Zundert. Een gedeelte van het programma brengt ons bij nog een lid van de vereniging, namelijk Bergamo & Havando.

We worden ontvangen bij Ned-Personeel in hun nieuwe kantine/restaurant. Een zeer fraaie locatie waarbij ons de gelegenheid geboden wordt om u middels een videopresentatie voor te lichten over de stand van de vereniging, de gehouden activeiten en geboekte resultaten van 2018 en de doelstellingen van 2019. Ook hebben we nog een verkiezing op het programma staan, gaan we starten met invulling van de Duurzaamheidsboom en ook willen we de nodige aandacht schenken aan iets bijzonders. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om uw mening te geven en/of vragen te stellen bij het gevoerde en te voeren beleid van de vereniging.


Behalve onze eigen vergadering, krijgen we ook een rondleiding met toelichting over de bedrijven Ned-Personeel en Bergamo & Havando.

De bijbehorende vergaderstukken worden onze leden op maandag 21 januari per mail toegezonden.

 
Het programma is samengesteld na de in december gehouden ledenraad en zal nog verder ingevuld worden om zo nauw mogelijk bij de actualiteit te kunnen blijven.

Dit jaar gaan we zeker drie Treeportcafés en twee Tuinavonden organiseren. Anders dan in 2017 en 2018 zijn ze exclusief toegankelijk voor Treeportleden en hun personeel. Samen met ZLTO zal nog een Tuinavond worden gehouden. ZLTO zal hiervoor nog met een voorstel komen.

Treeportcafé 1: donderdag 21 februari, hoofdthema zal zijn Personeel. Steeds vaker klinkt het geluid dat het grote probleem niet langer "de handjes", maar zeker ook de kwaliteit van de medewerkers een punt van zorg. Ook invulling van de Duurzaamheidsboom, een bespreking door een lid van "Mijn Favoriete Plant", de werkwijze van de CEMP en verdere actuele zaken zullen op het programma staan.

Treeportcafé 2: dinsdag 21 mei, met hoofdthema Digitalisering. Automatisering, robotisering en voorraadautomatisering zijn de onderwerpen waarvoor we een geschikte spreker (of meerdere) zullen gaan zoeken. Daarnaast is er aandacht voor de CEMP, Mijn Favoriete Plant. Ook willen we die avond nog een keer kijken naar het nieuwe plantenpaspoort en de verpakkingswet in Duitsland. Dit met de achterliggende gedachte dat de zomerperiode een goede gelegenheid biedt om ook op deze onderwerpen tijdig uw maatregelen te kunnen nemen.

Treeportcafé 3: donderdag 19 september, thema-avond Water. De lessen die we in het verleden hebben geleerd, hebben geleid tot een structurele inruiming voor dit belangrijke productiemiddel. Daarnaast ook aandacht voor CEMP en Mijn Favoriete Plant. Actuele onderwerpen zullen nog worden ingevoegd. 

Tuinavond 1: donderdag 20 juni, bedrijven die worden bezocht hebben nog niet definitief toegezegd. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Tuinavond 2: donderdag 15 augustus, bezoek aan Boomkwekerij C.A.M. Poppelaars in Prinsenbeek. Bij deze avond zal ook Peter van 't Westeinde aanwezig zijn. Hij zal zijn rol als CEMP persoonlijk komen toelichten. Voor deze avond zal ook een uitnodiging worden gezonden aan de leden van de Boomtelersfederatie Noord-België.

Verdere bijeenkomsten zullen u tijdig worden bekendgemaakt.


In 2018 besloot Vakbeurs GrootGroenPlus om jonge groene ondernemers de kans te geven zichzelf te profileren op het internationale groenplatform en mee te werken aan de uitwerking van het thema. Om deze groep jonge ondernemers een kans te bieden om samen te blijven optrekken, werd in oktober 2018 onder meer de EPS InnovatieStimulans t.w.v. 5.000 euro aan hen ter beschikking gesteld.
 
Jonge ondernemers in het groen: Rick van der Horst, Rowy Roelands, Paul Bressers, Maarten Verdaasdonk en Alec Hermans zullen samen de Werkgroep Toekomst gaan vormen, die onder Coöperatieve Vereniging Treeport valt. Op woensdag 16 januari presenteerden ze tijdens de tweede Voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus het eerste concept van hun plan aan vertegenwoordigers van Treeport, EPS en GGP. 
 
De jongeren krijgen bij het uitwerken van hun plan de volledige vrijheid. Uiteraard is hierin wel sprake van een wisselwerking; de jongeren worden ondersteund door de bestaande werkgroepen van Treeport maar zij zullen middels de werkgroep Toekomst ook hun input gaan verstrekken.
 
Na een brainstorm waarin ze zich de vragen hebben gesteld: Wie?, Wat? en Hoe? hebben ze gezamenlijk een aantal conclusies getrokken. Bekendgemaakt werd alvast dat ze een evenement gaan organiseren met betrekking tot een groene toekomst, en dat ze de Najaarsbeurs van GGP (2 t/m 4 oktober 2019) daarvoor gaan gebruiken als platform. De komende maanden zal de werkgroep Toekomst daarover zelf meer details naar buiten brengen.