Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Op de site van regio West-Brabant is vandaag een artikel gepubliceerd over 'Zundertse boomkwekers en de zoektocht naar duurzame potgrond'.

"Potgrond bestaat uit verschillende ingrediënten, waaronder exotische of uitputbare inhoudsstoffen. Duurzaam is dat niet: een toevoeging als kokosvezel moet geïmporteerd worden. Dat kan dus anders vinden Zundertse boomkwekers, verenigd in Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert. Met geld uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds onderzoeken ze of ze een potgrondmengsel kunnen samenstellen mede op basis van inheemse planten, geteeld op West-Brabantse bodem".

Om het hele artikel te lezen, klik hieronder op het plaatje.
Op de website van vakblad De Boomkwekerij zagen we het volgende bericht van auteur Ketura Sikken. Meer informatie is ook te vinden op de site van de Raad voor de Boomkwekerij.
 

"Buxus als bijenplant zal u zeggen? Veel mensen hebben geen idee hoe belangrijk onze inheemse Buxus wel is voor ons insectenbestand." Aan het woord is Didier Hermans van Herplant BVBA, gevestigd in Beerse (B). Didier is lid van Treeport én de ledenraad. Naast zijn deskundigheid op het gebied van Buxus en Taxus, heeft hij zich ook verdiept in de wilde bijen. Deze kennis deelt hij graag met ons!

Op de website van Herplant staat onder meer te lezen:
 
"De laatste jaren worden zeer beladen termen zoals ‘biodiversiteit’ en ‘ecologische aanplantingen’ veelvuldig gebruikt. Bovendien wordt door vele groene organisaties de ­indruk gewekt dat enkel onze inheemse wilde vegetatie waardevol is en dat uitheemse planten of tuinplanten, naar het achterplan verdwijnen als het gaat om biodiversiteit. Nochtans vervullen ook alle tuinplanten een ­belangrijke rol in onze huidige ecosystemen. Heel wat insecten en zeker ook de bijen hebben alle planten nodig om te overleven."

Klik hier om het verslag Bijen in Buxus verslag nederlands 09 september 2022 te downloaden.
Ook vorige artikels over dit onderwerp zijn bijgevoegd.

We wensen u veel leesplezier!

P.S. Het plantseizoen komt eraan en met de regen van afgelopen weken is het de ideale tijd om te planten. Vergeet dus niet aan de toekomst van onze bijen te denken door nu te planten.

Klik op de afbeelding voor de link naar de site van Herplant.

Vier quarantaine organismen onder de loep

Met Covid-19 werden we met onze neus op de feiten gedrukt. De wereld is een dorp. Ziekten en plagen zijn binnen een mum van tijd wereldwijd verspreid. Daar waar Covid-19 de mens raakt, raken Q-organismen onze natuur, parken en boomkwekerijen. Waar speelt de boomkwekerijsector met vuur en wat kan de sector doen om schade te voorkomen?

Klik op de afbeelding hieronder voor het hele artikel van
het Kennis op Maat project 'bewustwording en preventie Q-organismen in de boomkwekerij'

Een nieuw lid is aangemeld bij Treeport Zundert.

Van der Avoird Trayplant B.V. uit Bavel, van harte welkom bij de club!

We stellen ze graag aan u voor:

Van der Avoird Trayplant B.V. is gespecialiseerd in het opkweken van aardbei- en framboos uitgangsmateriaal. 
Dit varieert bij aardbei van stek tot trayplant, bij frambozen van bewortelde stek tot longcane. Om dit te realiseren telen we op 6 locaties met een totale oppervlakte van ruim 65 ha.

Onderstaande uitnodiging is voor alle ondernemers.
Om in te schrijven (verplicht), klik op onderstaande foto:

Op woensdagavond 14 september houden we weer een Treeport Tuinavond. Vanwege de aansluiting bij de Innovatiedag bij ESRI Potcultuur-Rijsbergen (georganiseerd door Compas Agro & CLTV) en de onderwerpen die op het programma staan zijn ook leden van Fruitport en ZLTO afdeling Zundert-Rijsbergen uitgenodigd. We hopen dan ook op een grote opkomst!

Vanwege de organisatie willen we vragen tevoren op te geven. Dat is mogelijk door een e-mail te sturen aan info@treeport.eu of te bellen naar 076-5995000.

Opgeven voor de Innovatiedag is mogelijk via de link in de afbeelding onder het programma van de Treeport Tuinavond.

Programma
16:30 uur ontvangst met frietwagen, voor iedere deelnemer gratis friet en snacks naar keuze.
Tijdens het eten is er volop gelegenheid om onderling bij te praten over allerhande zaken. Tevens staat een Topdresser opgesteld. Deze mestdoseerder wordt gebruikt bij het oppotten. Michel Jongenelen van Agrarische Handelsonderneming Jongenelen.

18:00 uur Aanvang rondleiding bij ESRI Potcultuur-Rijsbergen
Tijdens de rondleiding wordt ook stilgestaan bij actualiteiten rondom de huidige droogte en andere watergerelateerde zaken. René Rijken van waterschap Brabantse Delta praat ons bij.

Aansluitend zijn er nog drie belangrijke onderwerpen die besproken gaan worden.
Het eerste betreft het onderdeel QuiZ, waarbij de Q staat voor Quarantaine-organismen. Bjorn Kohlmann zal namens de werkgroep Pest Controlled Area bezig dit onderwerp in duidelijke taal aan ons uitleggen. Het is namelijk van groot belang dat we gezamenlijk actief blijven tegen organismen die onze sector acuut kunnen bedreigen.

Een voorbeeld van wat Bjorn gaat doen is deze vraag:

Van welke kever is dit D-vormige uitvlieggat?

Het antwoord volgt op 14 september.


Vanuit de Innovatiekring die actief is in Zundert, zal door René van Gastel (Groeibalans Teelt&Onderzoek) een update worden gegeven over het project Vezelvolle potgrond lokaal geteeld.

Het laatste onderwerp dat op de agenda staat, is het project Zicht op Water. Klaas-Jan Douben van waterschap Brabantse Delta geeft uitleg over het belang van dit project waaraan inmiddels een groot aantal leden van Treeport, ZLTO en Fruitport deelnemen. Zeker voor de toekomstige beschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater zijn projecten als deze onmisbaar. Het is dan ook van groot belang dat zoveel als mogelijk ondernemers hiervan op de hoogte zijn.

Innovatiedag Compas Agro.
Gedurende de dag zijn er twee sessies van de bijeenkomst die meetelt voor de studiepunten van de spuitlicentie. Meer informatie door op de afbeelding te klikken.
Vakbeurs GrootGroenPlus 5,6 en 7 Oktober 2022:

Klik op onderstaande afbeelding om het hele artikel te lezen over het thema van dit jaar "Gegrond" 

De Zundertse innovatiekring is afgelopen week bijeengekomen om praktijkproeven met lokaal geteelde veenalternatieven tussentijds te bekijken
- een bijdrage van Arno Engels

De praktijkproeven zijn afgelopen voorjaar gestart binnen Treeport Zundert, op verschillende bedrijven die Lauris nobilis, Acer palmatum, Hydrangea en vaste planten in pot kweken. De potgrondmengsels zijn samengesteld met de kwekers en zijn volledig veenvrij. Het veen is deels vervangen door Miscanthus giganteus (olifantsgras), Tagetes (afrikaantjes), lisdodde, compost en champost. De eerste drie, vezelrijke producten, zijn vooral bedoeld voor de luchtigheid van de potgrond; ze houden vocht minder vast. Voor het vochthoudend vermogen is daarom RHP-compost toegevoegd.

In het begin van het groeiseizoen hadden de proefplanten over het algemeen geleden van een hoge EC in de pot, in combinatie met een hoge pH. Hierdoor was er een groeiachterstand ten opzichte van planten in de standaard gebruikte potgrond. Daarna heeft de groei zich in positieve zin hersteld, aldus René van Gastel die de proeven vanuit GroeiBalans begeleidt. „We gaan nu kijken hoe we een hoge pH kunnen voorkomen, en of we de compost voor een deel kunnen vervangen door kokos of door veen.”
De afgelopen maanden zijn fysische, chemische en biologische monsters genomen van de potgrond. De bio-monsters geven weer in hoeverre bodemschimmels, bacteriën en andere organismen zich verhouden in de pot. „We zagen nu al schimmels in de potgrond”, vertelt Van Gastel. „Dan kan je denken dat dat niet goed is, maar je moet eerst kijken wat het precies is.” Daarnaast zijn bladmonsters genomen. „Die moeten we nog beoordelen.”
Verder ging op een bedrijf de doorgemengde Tagetes in de pot kiemen. De oorzaak hiervan wordt nog onderzocht. „Hoe rijp waren de afrikaantjes op het moment van oogsten? Dat was voor ons een leermoment.”
 

 
Foto: Treeport Zundert
Deelnemende kwekers bespraken de praktijkproeven met lokaal geteelde veenalternatieven.
Zo eens in de zoveel tijd ontvangen ook onze leden een spookfactuur. Gelukkig worden we daar snel van op de hoogte gebracht zodat we elkaar hiervoor kunnen waarschuwen.

Vandaag ontvingen we de melding over een spookfactuur vanuit HSI Domein & Hosting Service NL.

Je hebt er niks besteld, en HSI staat niet in het handelsregister. Lang verhaal kort: lekker negeren die facturen van die club!

Hieronder de afbeelding van de nepfactuur.
"De oogst van een nieuwe manier van samenwerken in Zundert."
Via Pilot Vitaal Buitengebied zijn de Zundertse gemeenschap en de overheden samen gaan werken om in de uitdagingen voor het buitengebied samen meerwaarde te creëren. Hieruit is 'Zundert Floreert' ontstaan.

Bijgaand de overzichten van het verloop van de Pilot Vitaal Buitengebied, de "oogst" en introductie van de nieuwe werkwijze 'Zundert Floreert'.

Klik op de afbeeldingen om te vergroten:
 

 
Sinds enige tijd is de Molenstraat aangekleed met fraaie bomenbakken, waarvoor vanuit Treeport een aantal leden een adviserende rol in heeft gespeeld. Op de vraag welke bomen er gebruikt zijn, kan via een QR code informatie opgezocht worden. 

De QR code verwijst naar onze website, waar de lijst met het gebruikte sortiment, inclusief foto en details te vinden is. Hiermee is het project afgerond en krijgen inwoners en bezoekers meer inzicht in stedelijke groenvoorziening.
 

Opnieuw kunnen we een nieuw lid verwelkomen bij Treeport:

Traycon Projecten B.V., van harte welkom bij de club!

We stellen ze graag verder aan u voor.

Traycon Projecten B.V. is in de loop der jaren een gespecialiseerd bedrijf geworden in het maken van container- en trayvelden. Door het aanleggen van deze verschillende teeltvloeren creëren wij de meest ideale teeltvloer voor iedere kweker. Zodat deze zijn planten zo goed mogelijk kan laten groeien. Er staan verschillende teeltvloeren, van lavavloer en eb-en vloedsystemen tot aan een trayveld, Traycon Projecten B.V. maakt ze allemaal op maat voor u.

Vanuit de werkgroep Pest Controlled Area nemen we deel aan landelijk overleg over Xylella.

Onderwerpen daarbij zijn het opzetten van een crisisdraaiboek en vooral ook de voorlichting over hoe we een rampscenario hierover kunnen voorkomen. Kennis is daarbij essentieel.
Van twee bijeenkomsten zijn filmopnames gemaakt.

Klik op de titel om de film te zien van
In de komende maanden zullen we ook bij Treeportbijeenkomsten hier ruim aandacht aan gaan besteden. Daarnaast is Bjorn Kohlmann namens de werkgroep bezig met het bekijken van hoe we een volwaardige Pest Controlled Aria op kunnen richten.

Wordt dus vervolgd!
De droogte in onze regio houdt nog steeds aan. Vanuit waterschap Brabantse Delta ontvingen we onderstaand bericht dat vanaf vandaag, 28 juli, van kracht is. Gelet op het belang ervan hierbij het verzoek om het bericht door te lezen en daar waar mogelijk passende maatregelen te treffen.

Via deze weg de volgende update van de droogtesituatie in West Brabant. Door de aanhoudende droogte en beperkte neerslag zijn we genoodzaakt om de onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater verder uit te breiden.

Vanaf donderdag 28 juli wordt een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ingesteld in onderstaande gebieden en waterlopen (zie figuur 1)

Gebied 8 Stroomgebied Aa of Weerijs  (excl. Aa of Weerijs  zelf) – totaal verbod
Waterloop 8w Aa of Weerijs (waterloop zelf)  – totaal verbod exclusief kapitaal intensieve teelten

Op deze pagina staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden. Deze overzichtskaart wordt op donderdag 28 juli wanneer het verbod ingaat bijgewerkt.

De zakkende grondwaterstanden en het uitblijven van noemenswaardige neerslag  zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied teveel zakt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt bekendgemaakt via onze website en www.officielebekendmakingen.nl

Verwachte zaadoogst bekend, geef zaadbehoefte tijdig aan
 
Boomkwekers kunnen bij Staatsbosbeheer en BoHeZa-leden aangeven welke soorten en hoeveelheden zaden voor komend seizoen nodig zijn. De verwachte zaadoogst is nu bekend, evenals knelpunten bij diverse soorten.
 
Staatsbosbeheer, handelsgroep BoHeZa, Treeport Zundert en de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen hebben afgelopen donderdag overlegd over de verwachte zaadoogst uit opstanden: de genenbank in Roggebotzand, in situ-opstanden en de zaadgaarden van Staatsbosbeheer. Het overleg wordt voor het tweede jaar gevoerd, met als doel om de inventarisatie en verdeling van de zaadbehoefte voor kwekers en zaadhandel af te stemmen.
Uit het overleg blijkt dat er wederom, net als voorgaande jaren, knelpunten zijn geconstateerd, wat te maken heeft met natuurlijke omstandigheden, waaronder met name late nachtvorst die nogal wat schade heeft veroorzaakt.  De verwachte zaadoogst van de soorten Acer campestre, Betula pendula, Betula pubescens, Carpinus betulus, Prunus spinosa, Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Viburnum opulus zullen bijna nihil zijn. Daarentegen zijn er andere soorten die redelijk tot zeer goed zaad dragen en waarvan een positieve oogst is te verwachten.
 
Kwekers die geïnteresseerd zijn in uitgangsmateriaal vanuit de opstanden, kunnen dit aangeven bij Staatsbosbeheer afdeling Zaad & Plantsoen, via dit mailadres: zaad.plantsoen@staatsbosbeheer.nl. Bij BoHeZa kunt u uw aanvraag sturen naar voorzitter Johan Vink: johanvink@pvmbv.com.

Wanneer dit voor 20 juli gebeurt, worden de aanvragen meegenomen in de verdeling voor de beschikbare soorten. Tevens kan dan voor de soorten waar extra vraag naar is, op de oogsthoeveelheid gestuurd worden, zodat er voldoende beschikbaar is.

Dergelijke afspraken zijn ontstaan uit initiatieven van Staatsbosbeheer, BoHeZa, Treeport en de cultuurgroep, om naar de toekomst toe zo goed mogelijk invulling te geven aan de Bossenstrategie. Er komt op dit moment een stijging in de vraag naar Nederlands bosbouwkundig materiaal en autochtone soorten. Deze stijging zal naar alle waarschijnlijkheid doorzetten. Het biedt kwekers perspectief die zich bezig willen houden met gecertificeerd bosplantsoen.

De genoemde organisaties werken samen met het Ministerie van LNV, onder leiding van Robert Jan Croonen, aan een convenant waarin afspraken worden vastgelegd. Het doel van dit convenant is om afspraken in de gehele bosplantsoenketen te borgen, en om een brug te slaan tussen de behoefte en de beschikbaarheid van geschikt plantmateriaal.

In eerste instantie zullen de afspraken met name betrekking hebben op de partijen die verantwoordelijk zijn in de zaadvoorziening en de kwekerijen. Later is ook het doel om andere partijen bij deze afspraken te betrekken, zodat de gehele keten is afgedekt: vanaf zaad tot en met de opdrachtgevende terreinbeheerders.
 
 
Niek Jonkers heeft zich vanuit boomkwekerijregio Horst aan de Maas al aangemeld voor de Jongerendag 2022 in Zundert. Vorig jaar bij De Buurte in Oene vond hij leerzaam, interessant en gezellig.

Niek (20) komt uit de Noord-Limburgse boomkwekersfamilie Jonkers. Hij heeft zijn eigen bedrijf, Niek Jonkers Boomkwekerijen, en dat combineert hij met fulltime werk bij EuroTree Boomkwekerijen in Melderslo. Daar begon hij als stagiair vanuit Citaverde Horst (nu Yuverta). Voorheen werkte hij als scholier bij Frank Coenders Kwekerijen.

De appel valt niet ver van de boom?

„Nee, ik had altijd al de droom om kweker te zijn. Die is in 2020 uitgekomen, toen heb ik me inschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik kweek nu haagplanten en sierheesters op 4 hectare in Broekhuizen.”

Wat vind je zo mooi aan het vak?

„Het leukst vind ik dat ik als zelfstandige alles zelf kan doen. Planten, snoeien, beregenen, verkopen. Er is meer dan alleen bij een baas werken.”

Wat leer je bij EuroTree?

„Ik werk daar vooral in de containerteelt, daar leer je elke dag wel. Bijvoorbeeld hoe je planten snoeit. Ja, tractor rijden dat kon ik al, maar ik heb bij EuroTree nu ook gaten boren op gps geleerd. Dat gebruik ik nu op m’n eigen kwekerij. En ik leer ook van LvS-techniek.”

Hoe combineer je fulltime EuroTree met je eigen kwekerij?

„Bij EuroTree bieden ze me de gelegenheid om m’n eigen kwekerij op te bouwen. Het bevalt me daar supergoed, en het werk is perfect te combineren met m’n eigen werk. Heb ik nog wel tijd voor andere dingen? Jawel, uitgaan is ook belangrijk!”

Wat vond je vorig jaar van de jongerendag?

„Leerzaam, interessant en gezellig. Ik heb daar nieuwe gezichten gezien, ik zat in een groepje met jongeren uit Boskoop en Zundert. Zo moest je wel met anderen gaan buurten! Dat is eigenlijk alleen maar goed. Vanuit onze regio zijn we er met een busje naartoe gegaan, met jongens van De Swart – Rens zat vorig jaar ook in de organisatie.”

Heb je je voor Zundert al ingeschreven?

„Ja, en hopelijk kunnen we weer samen met een bus gaan. De link voor het aanmelden stuur ik nog door naar jongens die ik ken. Ja, ik heb er weer zin in. En dan volgend jaar in Limburg?”

Arno Engels
LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen


 
Ook deze maand kunnen we een nieuw lid verwelkomen bij Treeport:

AHO Jongenelen Plants, van harte welkom bij de club!

We stellen ze graag verder aan u voor.
Wij zijn de specialist voor het leveren van een compleet pakket bos- en haagplantsoen!
Tuincentra, groenvoorzieners en hoveniers kunnen bij ons terecht voor haagplanten en bosplantsoen, fruittelers voor hun windsingels/hagen en boomkwekers voor hun plantgoed voor doorkweek!

Daarnaast doen wij met de Agrarische Handelsonderneming Jongenelen ook handel in land- en tuinbouwmachines.


"Zundert is het grootste boomkweekgebied van Nederland".
De kans is reëel dat een aantal bomen of planten in je tuin afkomstig zijn uit Zundert. In de omgeving van de Nederlandse grensgemeente zijn heel wat boomkwekerijen gevestigd. Om sterker te staan, hebben die zich verenigd in de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert. Naast de E19 is aan beide zijden van de grens het Business Centre Treeport, met daarbij het Excellence & Experience Kenniscentrum, volop in ontwikkeling. “Onderwijs vanuit Nederland is al aangesloten, maar we kijken ook nadrukkelijk naar Belgische scholen en universiteiten om mee in onze projecten te stappen.”

 
Langs bijna elke invalsweg naar Zundert passeer je een of meer boomkwekerijen. Dat is historisch zo gegroeid. “Bijna 180 jaar geleden is het gestart vanuit een armenproject”, vertelt Treeportmanager David Bömer. “Op de hoge zandgronden werden dennen geteeld om hout te hebben voor de mijnbouw. Geleidelijk evolueerde het naar sierteelt. De bodem hier is ideaal om bomen te kweken. De grond is goed te bewerken en heeft over het algemeen voldoende water. Bij nat weer is ze dan weer direct droog.” 

“Ga 60 kilometer verder en je hebt een heel andere bodemsamenstelling”, weet Bömer. “In totaal wordt ongeveer 3.500 hectare van de bodem in de regio gebruikt voor bomenteelt. Zundert is misschien wel het grootste aaneengesloten boomkweekgebied van Nederland. Eigenlijk is het assortiment heel breed, met ook rozen en perkgoed die hier gekweekt worden. We hebben een goed product, maar bescheidenheid zorgt wel eens voor een rem.” 

“Tien jaar geleden is de coöperatieve vereniging Treeport opgericht. Dat was nodig om een aantal onzekerheden en problemen opgelost te krijgen. Het ging voornamelijk om teelttechnische problematiek en om personeel te vinden, in combinatie met het imago van de sector. In je eentje krijg je dat niet veranderd. We hebben toen een stip op de horizon gezet om de boomkwekerijhandel op één locatie te vestigen”, zegt David Bömer. 

125 partners 
In 2016 waren er 85 leden, intussen zijn er dat 125. Het gaat voornamelijk om boomkwekerijen, maar er zitten ook distributiepartners bij. Een tiental leden komt uit België of kweekt een deel van de productie aan die kant van de grens. Een keer per jaar verzamelen de alliantiepartners. De volgende keer is eind juni en gaat over de bodem, met als uitgangspunt oplossingen te vinden voor de problemen van water en biodiversiteit. 


Aan de grensovergang van de E19 zijn werken bezig voor het Business Centre Treeport (BCT). Dat wordt het hart van de bomenteelt in de regio, met onder andere handel, logistiek en onderzoek als kernactiviteiten. “50 hectare van het BCT ligt op Nederlands grondgebied en 10 hectare in België”, legt projectleider Remco van Dessel uit. “Binnenkort beginnen de werken aan de Belgische kant. Een van de oude douanegebouwen wordt gesloopt, twee andere gebouwen worden gerenoveerd. Met het stadsbestuur van Hoogstraten en intercommunale IOK zijn gesprekken bezig om het openbare gedeelte in te richten.” 

Korter bij de consument 
De bedoeling is om in 2025 klaar te zijn met BCT. “Er is plaats voor een twintigtal bedrijven. Aan de Nederlandse zijde hebben we er al twaalf, waarvan twee starters. De boomkwekerijen blijven op hun vertrouwde plaats, het BCT is meer gericht op transport en toeleveranciers. We gaan daarvoor in zee met bedrijven die ons als sector willen helpen om korter bij de consument te komen. 80% van de productie is bestemd voor export over heel Europa. Het BCT komt op een ideale plaats tussen Antwerpen en Rotterdam. Het bedrijventerrein moet duurzaam worden. Dat betekent aandacht voor vergroening en vasthouden van het water. Voor de energie komen er drie windturbines en het streefdoel is om op 90% van de daken zonnepanelen te leggen.” 

Een belangrijk onderdeel van het BCT wordt het Experience & Excellence Centre. In dat innovatiecentrum komen onderwijs, onderzoek en promotie samen. “De boomkweeksector is zeer kundig, maar vrij traditioneel. Wij gaan samen kijken wat er nog beter kan”, zegt Peter Berben. “Daarvoor is onderzoek nodig wat betreft bodem, licht en water. Met de klimaatverandering wordt met name een goed waterbeleid heel belangrijk.” 

Farmaceutische waarde 
Met de laboratoria in het E&E Centre ligt de focus onder meer op weefselkweek. Welke kwaliteiten heeft een plant en hoe kunnen die op een wetenschappelijke manier verbeteren? Verder hebben veel planten een farmaceutische waarde, op dat gebied zijn er nog groeimogelijkheden. “Ook dat gaan we in onze laboratoria onderzoeken. En om minder kunststof nodig te hebben, is het beter om natuurlijke vezels te gebruiken. Ook dat maakt deel uit van het E&E Centre. Heel wat kennis hebben we in huis en dat gaan we nog beter maken”, belooft Berben. 

“Voor het onderwijs kijken we ook naar Belgische scholen en universiteiten. Daarnaast zijn er gesprekken met het Proefcentrum voor de sierteelt in Destelbergen. Het onderwijs ondersteunt en de overheid faciliteert. In het kennis- en innovatiecentrum willen we ontmoeting creëren. De belangrijkste ontwikkeling in onze sector is die we nu nog niet weten. We weten anderzijds wel waar we heen willen. Onze ambities reiken verder dan alleen de regio Zundert.” 

Zie ook het artikel op www.gva.be
 
We verwelkomen weer een nieuw lid bij Treeport.

Van harte welkom DNA United Forwarders!

We stellen ze graag verder aan u voor.
 https://www.forwarder.net/nl/

Assortiment:
Whatever it takes, we take it there
Zoekt u een ervaren expediteur in Breda die al uw soorten goederen kan verzenden naar bestemmingen binnen heel Europa? Dan kunt u terecht bij expeditiebedrijf DNA United Forwarders. Wij bieden onze klanten, waaronder zowel productie- als handelsbedrijven, totaaloplossingen op het gebied van transport.


Dolf Ebskamp

 

 Hierin werken bewoners en ondernemers samen met gemeente, provincie, waterschap en partners aan een toekomstbestendig buitengebied van gemeente Zundert.

Het begin van iets moois
Na twee jaar komt er deze zomer een einde aan de pilot. Maar dat betekent natuurlijk geen einde, het betekent juist een begin! Het begin van een nieuwe manier van (samen)werken met elkaar. De pilot leerde ons dat met vallen en opstaan. Om dat te vieren organiseren we het 1e Oogstfeest. Daarover lees je verderop in deze nieuwsbrief.

Hoe gaan we verder?
En nu? Hoe zorgen we nou dat we blijven samenwerken in de toekomst? Daarop wordt op dit moment flink gebroed tijdens maandelijkse werkdagen. Op deze werkdagen zoeken we met vertegenwoordigers van alle kernen, de overheden en de agrarische partijen naar manieren om de nieuwe processen in de dagelijkse te integreren. Ook worden er tijdens werkdagen nieuwe initiatieven besproken en verder geholpen. 

Tot slot leveren de werkdagen ook een aantal producten op waarmee we de samenwerking voort kunnen zetten. Zoals een samenwerkingsconvenant en praktische factsheets voor initiatiefnemers en dorpsraden. Maar ook tools waarmee we 'de boer op kunnen gaan' in de rest van het land. Zoals een inspirerende infographic over de pilot en video's waarop allerlei betrokkenen hun geleerde lessen delen.

Kijk op deze pagina voor de laatste projecten

Lees alles over Pilot Vitaal Buitengebied Zundert via deze link.

Save the date voor het 1e Oogstfeest: 14 juli

Op donderdag 14 juli a.s. vindt het 1e Oogstfeest plaats en daarmee het einde van de pilot Vitaal Buitengebied. We vieren met z'n allen wat we tot nu toe hebben bereikt. Maar het 1e Oogstfeest is vooral een begin, het begin van Zundert Floreert. 

Iedereen is hier van harte welkom. Iedereen die zich betrokken voelt bij de pilot, maar ook iedereen die benieuwd is, of zelf aan de slag wil of moet. 

Met het programma van het feest zijn we nog druk, daarover hoor je uiteraard later meer. 
We vinden het fijn om te weten of je erbij bent!

Zet het 1e Oogstfeest in je agenda:
14 juli,  17.00 - 20.00 uur


Floriade Symposium Circular Greenhouse


Dinsdag - Donderdag 
17 - 19 may 2022

 


Stuur je mooiste foto’s in voor de Bijenlandschap Fotowedstrijd 2022!

In Zuid-Holland wordt al voor het zevende jaar op rij door Groene Cirkel Bijenlandschap een fotowedstrijd wedstrijd georganiseerd. Vanaf dit jaar mogen ook de Bijenlandschappen van WestBrabant (www.bijenlandschapwestbrabant.nl) en Zeeland deelnemen aan deze wedstrijd. Van 14 mei tot 14 juni kan iedereen zijn of haar prachtigste foto’s insturen van een bij, een bijentuin of een bijenlandschap. Wie meedoet aan deze fotowedstrijd heeft de kans om een prijs te winnen, maar nog belangrijker: stelt de ingezonden foto’s beschikbaar voor communicatie-uitingen van de Bijenlandschappen. Zo steunt de inzender op een leuke en waardevolle manier dit project.

Vanaf 14 mei is de fotowedstrijd online. Je kunt dan je mooiste foto’s uploaden via de website van Groene Cirkel Bijenlandschap Zuid-Holland en delen via de sociale media. Vooraf is het alvast mogelijk om de spelregels door te lezen. Volg de nieuwsbrief van het Groene Cirkel Bijenlandschap en houd de website Bijenlandschap.nl in de gaten voor informatie over de start en voortgang van de wedstrijd! Je kunt ons ook volgen op Facebook. Voor iedere regio zal uiteindelijk een enthousiaste en deskundige jury bepalen welke 3 bijenfoto’s, per regio, een prijs winnen.

Nog even een weetje: sommige zweefvliegen lijken precies op bijen. Het verschil is goed te zien aan de antennes: zweefvliegen hebben kleine knotsjes als antennes; bijen hebben lange antennes. En wespen hebben wespentailles. Foto’s van zweefvliegen en wespen, hoe fraai ook, worden door de jury niet meegenomen in de beoordeling.

Meer weten over de verschillen tussen vliegen en bijen:
Hoe herken ik een bij? – Bestuivers

De jury ziet je mooiste foto’s deze lente graag tegemoet. We wensen iedereen weer veel succes!
Kinderen planten 2.750 jonge bomen op Business Centre Treeport 

         

ZUNDERT – Vandaag, 16 maart, is het de jaarlijkse Boomfeestdag. De gemeente Zundert en Business Centre Treeport planten vandaag met basisschoolleerlingen zo’n 2.750 bomen op Business Centre Treeport. Deze viering is in op maat naar de grote Nationale Boomfeestdag op 16 november in de gemeente Zundert.  

Zo’n 120 leerlingen van de groepen 6 en 7 van de St. Antoniusschool, de Sint Bavoschool en St. Jozefschool zijn vandaag samen om de zaadgaard op het terrein van Business Centre Treeport in te planten. Zij doen dit samen met wethouder Duurzaamheid Johan de Beer,  Marc Lodders van BCT en Treeport en Frank Nooijens van de Stichting Nationale Boomfeestdag.  

    

   
 

Het thema is ‘(met) Bomen werken’ 

Een onderwerp dat heel goed past bij de gemeente Zundert dat een zeer uitgebreide boomkwekerijsector kent en waar jaarlijks de internationale vakbeurs voor bomen en planten wordt georganiseerd: GrootGroenPlus. “De gemeente Zundert is trots op de vele boomkwekerijen. En het is belangrijk dat we deze sector toekomstbestendig blijven houden met voldoende vakmensen. Daarom willen we kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor de sector. Een Boomfeestdag helpt daarbij. De leerlingen hebben vandaag laten zien wat ze in hun mars hebben, en ik hoop dat ze later ook met bomen willen werken,” aldus wethouder Duurzaamheid, Johan de Beer. 

 
Planten voor de toekomst 

De 2.750 bomen worden aangeplant in de zaadgaard van het BCT. Hier komen 20 verschillende soorten bomen en planten te staan. Van deze bomen en planten kan Treeport straks steeds de zaden oogsten. “Hiermee bevorderen we de continue productie van deze bomen en planten. En dat is belangrijk, want er is steeds vaker een zadentekort,” voegt Marc Lodders van BCT toe. Vandaag wordt de eerste 80% van de zaadgaard aangeplant. De overige delen worden tijdens de Nationale Boomfeestdag op 16 november geplant.  
 

Op naar de Nationale Viering op 16 november 

Op woensdag 16 november is de Nationale Viering van de Boomfeestdag. Gemeente Zundert is dan gastgemeente en zal samen met Business Centre Treeport en Stichting Nationale Boomfeestdag de viering organiseren. “Dit jaar bestaat de Boomfeestdag al weer 65 jaar. Tijdens de Nationale Viering op 16 november sluiten we het jubileumjaar af met een spetterende Nationale Viering. Het vandaag mogen vieren van de lokale Boomfeestdag in Zundert is voor ons een extra cadeautje,” aldus directeur van Stichting Nationale Boomfeestdag, Marleen van den Ham.  

 

Normaliter vindt de Nationale Viering Boomfeestdag op de derde woensdag in maart plaats. Vanwege te grote onzekerheid rondom de coronapandemie is in januari besloten om de Nationale Viering Boomfeestdag in Zundert van 16 maart naar 16 november 2022 te verplaatsen. 
 
Lokale Viering Boomfeestdag in Zundert: 16 maart 2022
Uiteraard gaat 16 maart niet ongemerkt voorbij, in de gemeente Zundert staat dan een lokale viering op de planning. 121 Leerlingen van de Jozefschool uit Wernhout, St. Antoniusschool uit Klein-Zundert en Sint Bavo uit Rijsbergen, starten op die dag met de aanplant van de zaadgaard op Business Centre Treeport op Hazeldonk. Op 16 november zullen ze deze klus, tijdens de Nationale Viering Boomfeestdag, samen met kinderen van andere scholen uit de gemeente Zundert én stad Hoogstraten afronden.
 
Zundertse kinderen bomen over een zaadgaard
Wat is nou een zaadgaard en waarom leggen we die aan? Gelukkig weet Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert daar alles van en kregen de kinderen voor 16 maart alvast een gastles zodat ze weten wat ze waarom op 16 maart gaan aanplanten. Op een interactieve manier werd het nut en belang van de aanleg toegelicht aan de enthousiaste kinderen. 
 
Op 16 maart staan vanaf 9 uur de kinderschoppen, geschonken door Treeport, en 2.750 boompjes in 20 soorten zoals onder andere Acer campestre (Spaanse aak), Cornus sanguinea (Rode kornoelje), Prunus padus (Gewone vogelkers), Rhamnus cathartica (Wegedoorn) en Rosa canina (Hondsroos) geschonken door BCT, gereed op de plantlocatie. De stichting Nationale Boomfeestdag zal het ochtendprogramma met kinderactiviteiten begeleiden m.m.v. van de gemeente Zundert, Treeport en BCT.

Ben je op zoek naar nieuw en aantrekkelijk werk in de sector die groen toevoegt aan de wereld? Dan liggen er kansen! Klik op onderstaande miniaturen om de advertenties van de afgelopen vier weken te bekijken, of kijk op ons vacatures en stages-overzicht.

36:     35:  34:     

33:     
31.     28.    

27.     
STAGEPLAATSEN!
Stage 18:    Stage 17:     Stage 16:
Stage 15:    Stage 14:     Stage 13:
Stage 12:    Stage 11:     Stage 10:
  Stage 9:      Stage 8:       Stage 7: 
  Stage 6:      Stage 5:       Stage 4:
  Stage 3:      Stage 2:      Stage 1: