Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Bij het uitdelen van de zakjes zaad voor het bloemenmengsel, is een fotowedstrijd beloofd. Heb jij een mooie foto van het resultaat van Bloemenmengsel 2020? Stuur dan je foto naar info@treeport.eu en maak kans op het Insectenhotel!

Dankzij onze vertegenwoordiging bij de Adviescommissie CEMP kunnen we onze leden goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het middelenpakket. Ook kunnen we daarmee goede sturing geven aan de inzet die de CEMP (Peter van 't Westeinde) pleegt om middelen beschikbaar te houden/krijgen. Leden die problemen ervaren voor wat betreft de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen, kunnen zich direct melden tot onze vertegenwoordiger in de Adviescommissie, René van Gastel. Klik hier om hem een e-mail te sturen

Onlangs kwam daarbij een urgent probleem naar voren, waarop we actie hebben ondernomen.
 

Naar aanleiding van de problemen bij de onkruidbeheersing in de zaaibedden, is door ons een brief opgesteld en verstuurd naar zowel CTGB als ook NVWA. Zoals ook te lezen is op de site van Hortipoint (klik hier), hebben we daarbij opgetrokken met de LTO Cultuurgroep bos- en haagplantsoen. We hopen dat onze gezamenlijke actie zal leiden tot een oplossing van de ervaren problemen.

Klik op onderstaande afbeelding voor de volledige brief die verstuurd is aan CTGB:

UPDATE:
Als extra onderwerp bij onze Tuinavond zal ook gesproken worden over een advies m.b.t. corona-maatregelen bij medewerkers boomkwekerijbedrijven. We willen het samenstellen van een praktische handleiding op zeer korte termijn organiseren en bespreken dat graag met de aanwezigen.


Donderdagavond 17 september v.a. 19.00 uur houden we de derde Tuinavond van 2020. We verzamelen bij Boomkwekerij P. de Labie en Zonen B.V.. Adres:Wildertsedijk 55, 4881 ET Zundert

Het einde is voorzien rond 22.00 uur.

Ditmaal bestaat het programma uit een mix van:
-   boomkwekerijbezoek bij o.a. Boomkwekerij P. de Labie en Zonen B.V.
-   uitleg over de stand van zaken bij een deel van de pilot Vitaal Buitengebied
-   toelichting over enkele actuele zaken namens Naktuinbouw
-   rondgang langs de bomenbakken in de Molenstraat
-   Coronamaatregelen, stand van zaken en advies
-   Actualiteiten rondom Treeport
-   vragen van de leden

Let op: ook voor deze bijeenkomst gelden de corona-maatregelen.

Voor ons lijkt het meest van toepassing: blijf thuis als je niet fit bent of als iemand in u sociale omgeving verkoudheidsklachten heeft, schud geen handen, was regelmatig je handen, nies aan de binnenkant van je elleboog en houd altijd 1,5 meter afstand.

- Bij aankomst verzoeken we iedereen de handen met desinfectiemiddel te ontsmetten.
- Koffie en thee zal worden aangeboden in plastic bekers. Gelieve niet zelf in te schenken.

Onze alliantiepartner Van Goghhuis is op zoek naar dakbomen voor de Van Goghtuin. Via ons Lid voor het Leven John Frijters willen we graag meewerken aan een goede invulling van hun verzoek. Wie wil helpen?

Samenwerking met alliantiepartners is voor ons belangrijk. Zij geven ons hun visie en advies, maar ook helpen ze onze coöperatie om in contact te komen met mensen en organisaties die vanuit ons eigen netwerk soms wat moeilijker te bereiken zijn. We kunnen nu nog iets extra terug doen voor hun medewerking door te kijken welke bomen er geplaatst kunnen worden en te zorgen dat ze er ook daadwerkelijk komen. Wil je samen met John kijken welke bomen er geplaatst kunnen worden? Klik dan hier!

De leden van Treeport Zundert bedanken "De Zorg"!

Dat Zundert op de kaart staat als regio waar veel moois vandaan komt, bleek uit het verzoek dat we kregen vanuit Amphia Ziekenhuis in Breda. Bij de hoofdingang staat sinds een paar weken een tweetal ontvangsthokjes als voorpost waar een controle wordt gedaan op ziekteverschijnselen die kunnen duiden op een corona-besmetting. Die hokjes steken nogal af tegen de fraaie nieuwbouw, dus kregen wij het verzoek of we iets konden leveren om het geheel een groenere uitstraling te geven. 

Met het schenken van een drietal bomenbakken aan het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben we uiting gegeven aan onze dankbaarheid voor het verlenen van goede zorg in een zeer turbulente tijd. Op maandag 18 mei heeft Peter van der Velden, voorzitter Vrienden van Amphia en oud-burgemeester van Breda, de bakken officieel in ontvangst mogen nemen. Fons van Wezel en Marc Lodders gaven hem op gepaste afstand een welgemeende handdruk om onze dank kracht bij te zetten. In een korte toelichting belichtte Fons van Wezel de solidariteit die zo belangrijk is geweest in de afgelopen weken om het virus onder controle te krijgen en het aantal zieken drastisch te beperken. Dat daarin een overlapping zit met de plantenwereld werd toegelicht door Marc Lodders. Hij sprak daarbij over het verband tussen de werkwijzen zoals de boomteeltregio Zundert ze wil toepassen bij plantenziekten en bedreigende organismen. Ook daarin wordt gestreefd naar snelle beheersing en succesvolle collectieve aanpak.In de twee bakken bij de entree van Amphia locatie Molengracht staan twee stuks Hydrangea paniculata 'Phantom'. Deze planten bloeien in het begin met prachtige witte wat open pluimen. Eind juli verkleuren deze van dieproze naar rood. Het doet dan wat denken aan vanille ijs met aardbeien. De bloemkleur blijft ook bij de uitgebloeide bloemen nog een tijd behouden. In de hoeken van de bakken staan Rhodoxis 'Beverly', een schitterende van vroege zomer tot najaar bloeiende plant. De bloemen zijn rozerood en een sierraad dat ongevoelig is voor ziekten en zeer onderhoudsvriendelijk. Ideaal dus voor deze bakken!

Op de foto: Hydrangea paniculata 'Phantom'In de bak bij de entree van Amphia locatie Langendijk staat een Acer palmatum 'Seiryu'. Deze japanse esdoorn heeft groen, diep ingesneden bladeren. De groeiwijze is, in tegenstelling tot vele andere esdoorns in dit segment, opgaand. Daarmee is deze plant bijzonder geschikt voor een presentatie zoals op deze locatie gewenst is.

Op de foto: Acer palmatum 'Seiryu'In de hoeken van de bakken staan Rhodoxis 'Beverly', een schitterende van vroege zomer tot najaar bloeiende plant. De bloemen zijn rozerood en een sierraad dat ongevoelig is voor ziekten en zeer onderhoudsvriendelijk. Ideaal dus voor deze bakken!

Op de foto Rhodoxis 'Beverly'© (bron: Plantipp©)De actie om deze bakken voor het Amphia te realiseren werd zeer enthousiast omarmd door de Treeportleden. We kregen zoveel planten aangeboden dat we nog twee planten over hebben die we bij Zundertse zorgverleningsinstellingen willen planten. Die twee planten zijn Gleditsia triacanthos 'Green Glory'. Over plaatsing en moment van deze twee bomen zijn we nog in gesprek met de gemeente Zundert. Later daarover dus meer.

We danken een aantal partijen bijzonder voor hun medewerking om deze geste mede mogelijk te maken: Rabobank De Zuidelijke Baronie, Jiffy Group, Donker Groen Etten Leur, Boomkwekerij Richard de Bie B.V., Webshop Kleurjetuin.nl, Van der Peijl Tuinplanten, Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. en alle leden van Treeport Zundert.

[tekst gaat door onder de afbeeldingen]
 
               
      
 
      


Achtergrond van Treeport en Corona
Het voorjaar van 2020 zal door onze Treeportleden niet gauw vergeten worden. Op de avond dat we ons eerste Treeportcafé van 2020 hielden, donderdag 27 februari, werd ook het eerste covid19-geval in Nederland bekend gemaakt. Het toeval wilde dat wij bij onze sprekers een voordracht hadden van Rinus en Anneke Biemans. Hun bedrijf exporteert planten naar o.a. China en Japan; landen waarvoor een nultolerantie geldt voor aanwezigheid van organismen op te invoer van plantmateriaal. Op dat moment was de aziatische markt zo goed als dicht gegaan. Daarmee was hun bedrijf zo vrijwel stil komen te liggen. Reden voor ons om te vragen naar hun ervaring over wat er gebeurt als "iets van buitenaf" ervoor zorgt dat je als bedrijf een roerige tijd tegemoet gaat.

In de bespreking ervan stelde Rinus het publiek de vraag of zij dachten dat zo'n corona-virus ook hun bedrijven zou kunnen raken en of ze voorbereid zijn op een moeilijk scenario. Begrijpelijk dat in de nazit van de avond er nog lang nagesproken werd over de mogelijke impact van zoiets. Niemand kon vermoeden wat we nu daarover weten.

Wat echter toen al wel bekend was voor ons, is dat we weten dat je met bedreigingen zoals bijvoorbeeld ziekten die voortwoekeren niet moet spotten. Immers, we hebben in de plantenwereld ook met dergelijke bedreigingen te maken. We kennen de voorbeelden van Xylella, maar ook de Aziatische Boktor die gevonden werd in Boskoop staat ons nog helder voor de geest.

In de weken die volgden op die bewuste 27 februari werd als het ware een film afgedraaid die voorheen absurd zou worden genoemd. De vrees dat bedrijven in de sierteelt een enorme financiële dreun te verwerken zouden kunnen krijgen, werd plots bewaarheid. Inmiddels zijn we weer een aantal weken verder en lijkt de schade voor dit moment "redelijk mee te vallen". Maar waakzaamheid blijft geboden, want niemand van ons kan met zekerheid vertellen hoe het virus zich ontwikkelt bij ons en in de landen waaraan we onze planten leveren.

We weten dat net als bij de ons bekende plantenziekten en plagen, het juiste handelen essentieel zal blijken. En soms kan een gelukkige samenloop van omstandigheden helpen. Het bestaan van ziekten en plagen die onze bedrijvigheid en gezondheid ernstig in gevaar kunnen brengen, is voor ons reden om er extra alert op te zijn. Zo houden we dankzij het werk van de Werkgroep Pest Controlled Area al jaren de inspectie op de aanwezigheid van bacterievuur in onze regio in stand. Daarbij denken we niet dat we alles kunnen sturen en bedwingen, maar monitoren en zorgen voor tijdige actie als dat nodig zou zijn, dat kunnen we wel zo goed als mogelijk organiseren.

Maar hoe de verspreiding van het virus en wat de gevolgen die we er van zullen merken ook zullen zijn: wij hebben een groot gevoel van waardering voor de mensen die dagelijks zorgen dat patiënten met covid19-gerelateerde klachten zo goed mogelijk behandeld worden. We zien dat het ook voor hen een zeer zware tijd is en dat zij daarin hun maximale inspanning leveren.

Onze waardering hebben we gemeend uit te moeten drukken in het ter beschikking van een paar mooie planten in bijpassende bakken. We hopen dat de plantenbakken een optimistische uitstraling geven aan de entree van het Amphia Ziekenhuis en de nog te bepalen locaties in gemeente Zundert!


 
De jaarkalender voor 2020 is bekend en staat nu ook online. Voor iedereen in te zien, voor leden een handig overzicht van de activiteiten.