Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Het afgelopen half jaar is vanuit de samenwerking tussen UWV, Werkplein Hart van West-Brabant, Werkgever Servicepunt West-Brabant, EURES, Treeport BCT Partners BV en Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert vormgegeven aan het project Perspectief op Werk (POW). In dit project worden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geboden in een nieuwe werkomgeving.

Inmiddels kunnen we terugkijken op negen geslaagde bemiddelingen en bereiden we onszelf voor op meer succes. We willen de opgedane ervaringen gebruiken om nog beter te kunnen helpen bij het oplossen van het personeelstekort zoals ook onze leden dit ervaren.

Bij de Tuinavond van 29 juli brengen we kandidaten en werkgevers graag dichter bij elkaar door het organiseren van een Meet&Greet. We zijn deze avond te gast bij GREEN One (Rustenburgstraat 4-A, 4881 DN Zundert)
Opgeven kan door hier te klikken en het aantal aanmeldingen op te geven. Graag opgeven voor 27 juli!

Het programma van deze avond zal worden opgedeeld in een deel voor Treeportleden, en een deel voor mogelijke kandidaten plus medewerkers van UWV, Werkplein Hart van West-Brabant en Werkgever Servicepunt West-Brabant. Onze leden ontvingen vandaag meer informatie over beide programmas die op elkaar gaan aansluiten. Geen lid en toch geïnteresseerd? Mail ons via info@treeport.eu.

Als voorbereiding zonden we onze leden alvast de film die we gemaakt hebben over de match tussen werkgevers en POW-deelnemers.

Ben je op zoek naar nieuw en aantrekkelijk werk in de sector die groen toevoegt aan de wereld? Dan liggen er kansen! Klik op onderstaande miniaturen om de advertenties van de afgelopen vier weken te bekijken, of kijk op ons vacatures en stages-overzicht.

14.   13.    12.   11.  10.
Het is veel efficiënter en kosteneffectiever als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Ook draagt het bij om door te ontwikkelen naar een Pest Controlled Area. Dit is voor alle bedrijven van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in de regio Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd. Aansluiting bij de Bufferzone is tevens nodig om ZPB2-paspoorten te kunnen verkrijgen.
Aan de instandhouding van Bufferzone 7 dragen bij:

De leden van Werkgroep Toekomst waren bezig met het bepalen of en wanneer zij een interessante tuinmiddag voor de Toekomst van de Boomkwekerij zouden gaan organiseren, toen er een unieke kans tot samenwerking voorbij kwam. Op donderdag 26 augustus wordt de allereerste Landelijke Jongerendag Boomkwekerij houden. Uiteraard verlenen we daaraan onze medewerking! (In het tweede deel van dit bericht meer daarover!)

En daarnaast gaan we gelijk in de voorbereiding voor het organiseren van een tuinmiddag voor en door de toekomst van de Boomkwekerij, maar dan in de Treeportregio.

Onze Werkgroep Toekomst wil nu dan ook kijken of er interesse is voor een tuinmiddag speciaal voor en door de toekomst van de boomkwekerij. Wat kunnen wij doen om er een leerzame en gezellige middag van te maken.
Het verzoek aan onze leden is om deze enquête in te laten vullen door de jongeren op hun bedrijven, zodat de werkgroep hier een succes van kan maken.

Allereerst zijn we benieuwd naar wie je bent en hoe je in aanraking komt met de boomkwekerij sector. Met deze informatie kunnen wij inschatten wie en hoeveel geïnteresseerde er zijn voor een middagje toekomst.

Voor verdere vragen kan ook contact opgenomen worden met Maarten Verdaasdonk, klik hier voor e-mail.

Naar de Landelijke Jongerendag Boomkwekerij willen we vanuit onze regio het vervoer per bus regelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@treeport.eu.
Voor meer informatie klik hier.

Eerste inschatting Bossenstrategie: 150-200 miljoen bomen en planten nodig

Nederland zal de komende 10 jaar tussen de 150 miljoen en 200 miljoen stuks plantmateriaal nodig hebben. Dat kwam naar voren op het forum ’Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’ dat woensdagavond plaatsvond.

Tussen de 150 miljoen en 200 miljoen bomen en planten: dat is een eerste inschatting van de werkgroep Bossenstrategie, op basis van onder andere analyses van kennisinstituut Probos. Zoveel is nodig om invulling te kunnen geven aan de nationale Bossenstrategie. Hank Bartelink, directeur LandschappenNL en voorzitter van de werkgroep, stelde op het forum: „En onze eerste bevindingen zijn: zoveel miljoenen zijn nog niet voorhanden.”

Volgens Bartelink hebben veel mensen nog geen idee van wat er, vanwege de Bossenstrategie, gaat gebeuren. „’O, ik heb een eikenbosje nodig, ik bel even naar een kweker in Zundert’: zo werkt het niet.”
Volgens de Bossenstrategie moet er ook meer autochtoon plantmateriaal worden gebruikt. Marc Lodders, kweker en bestuurslid van Treeport Zundert, benadrukte op het forum het belang van kwaliteitsborging. „In de totale keten vanaf het zaad moet er een goede administratieve afhandeling zijn van autochtoon materiaal.”

De Bossenstrategie behelst veel meer dan alleen bosaanleg. Agroforestry, bijvoorbeeld, moet ook een zetje krijgen in Nederland. De overheidsplannen bieden boomkwekers in elk geval diverse afzetkansen, zo was een conclusie van het forum. „Als blijkt dat subsidievoorwaarden meer naar autochtoon verwijzen”, zei André Wijnstra, voorzitter van de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, „dan kun je als kweker daarop inzetten. Oriënteer je in de mogelijkheden die de Bossenstrategie zal bieden. Is het voor jouw bedrijf een verdienmodel of niet?”

Behalve Bartelink, Lodders en Wijnstra kwamen deze gasten aan tafel: Vera Dalm (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren), Johan Vink (BoHeZa), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer) en Martijn Boosten (Probos). Het forum werd live vanuit de studio van AgriPers in Zwolle uitgezonden op internet; kwekers uit het hele land woonden het bij.

Binnenkort is het forum, georganiseerd door de LTO Cultuurgroep samen met Treeport Zundert en BoHeZa, terug te zien op internet.

Op de foto van links naar rechts: Johan Vink, Marc Lodders, Hank Bartelink, André Wijnstra, Arno Engels, Martijn Boosten en Lammert Kragt. Helaas was Vera Dalm al vertrokken op het moment dat de foto genomen werd.Het vinden van personeel is tegenwoordig niet eenvoudig. Alle hulp kan daarbij welkom zijn. Daarom biedt Treeport de service aan haar leden dat vacatures gedurende vier weken te zien zijn via onze site. En nog meer .....

....  want ook via onze sociale media plaatsen we deze vacatures. Gedurende vier weken, steeds één keer per week.

We zijn actief op 4 platforms, te weten LinkedInInstagramTwitter en Facebook. Dus in totaal 4 weken op de site en 16 vermeldingen op de sociale media!

Vacatures aanmelden kan via info@treeport.eu. Voor aanlevering ontvangen we graag de opgestelde advertentie in pdf-formaat en contactgegevens die we bij de plaatsing kunnen vermelden. Eventueel een extra foto van het bedrijf, produkt of de werkzaamheden mag er ook bij.

LinkedIn


InstagramTwitterFacebook
Beste bos- en haagplantsoenkwekers,
 
Het nieuwe plant- en zaaiseizoen staat weer voor de deur; voor sommige soorten heeft het al plaatsgevonden. Handelsgroep BoHeZa, Treeport Zundert en LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen hebben in overleg met Naktuinbouw stappen gezet die leiden tot een duidelijkere communicatie en controle op bosbouwkundig teeltmateriaal en de certificering die daarbij hoort.
 
Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om kwekers vanuit Naktuinbouw te informeren over de wettelijke basis waaraan bosbouwkundig teeltmateriaal (BKK) en niet-bosbouwkundig teeltmateriaal (NBBK) moet voldoen, en wat de toetsing daarbij is. Lees een uitgebreide uitleg op de site van Naktuinbouw.
 
Voor de richtlijnsoorten Bosbouwkundig teeltmateriaal (BBK) die genoemd zijn in de onderstaande lijst, geldt dat deze alleen mogen worden geteeld en verhandeld mits hieraan ten grondslag ligt:
 • Zaden van richtlijnsoorten uit Nederland en andere EU-landen alleen bosbouwkundig teeltmateriaal: basiscertificaten (inzameling voor eigen gebruik) **
 • Planten en zaden van richtlijnsoorten uit Nederland en andere EU-landen alleen bosbouwkundig teeltmateriaal: leverancierscertificaten **
 • Zaden van buiten Nederland uit EU-landen, richtlijnsoorten voor niet-bosbouwkundige doeleinden: document dat aangeeft dat het materiaal van richtlijnsoorten voor niet-bosbouwkundige doeleinden mag worden gebruikt.
 
** Voor Carpinus en Fagus als haagplantsoen heeft Nederland een uitzondering en mag
een inzameldocument (eigen inzameling) of een leveranciersdocument NBBK gebruikt worden. Zelf inzamelen van Carpinus en Fagus zonder melding bij Naktuinbouw is niet toegestaan.
Zaden en planten van alle bosbouwkundige richtlijnsoorten die vanuit het buitenland in Nederland komen, mogen zonder onderliggende documenten niet in de handel worden gebracht. Als u van een richtlijnsoort echter een zeer beperkte afzet hebt als NBBK, mag dit geleverd worden onder vermelding: dat dit materiaal (zowel zaden als planten) niet voor bosbouwkundige doeleinden mag worden gebruikt.

Wees hier waakzaam voor en vraag uw leverancier tijdig naar de juiste documenten. Naktuinbouw gaat hier expliciet op controleren en u moet kunnen aantonen welke bestemming deze planten hebben gekregen.
 
Registreren voor veldadministratie
Voor uw veldadministratie moet u de volgende zaken registreren:
 • partij/bednummer;
 • aantal kg uitgezaaid;
 • geslacht/soort;
 • aantal bedden;
 • lengte bedden;
 • leeftijd materiaal;
 • basiscertificaatnummer;
 • herkomst;
 • wel/geen certificering.
   
U mag hier een eigen invulling aan geven, maar de traceerbaarheid van deze partijen moet te allen tijde duidelijk en aantoonbaar zijn. 
 
Wat is ook alweer het belang van deze registratie en administratie?
onder deze documenten mogen partijen niet in het handelsverkeer worden gebracht en kunnen worden vastgelegd. Daarnaast kunt u uw markt vergroten: door goede keuzes te maken in het juiste bosbouwkundige teeltmateriaal en ook niet-bosbouwkundige teeltmateriaal. In de toekomst zal zowel de Nederlandse als de Europese markt meer bos en natuur gaan aanleggen. Hierbij zal goed uitgangsmateriaal worden opgenomen in de subsidievoorwaarden.
 
Het kan zijn dat partijen planten niet-gecertificeerd geleverd worden, omdat het materiaal bijvoorbeeld voor spillenteelt wordt gebruikt, of omdat uw klant hier niet specifiek naar vraagt. Dan moet u op uw leverbon het volgende vermelden: 
 
tenzij anders aangegeven, zijn de planten op deze lijst, die onder de EU-richtlijn (199/105/EG) vallen, niet bedoeld voor bosbouwdoeleinden.
 
Partijen moeten dan wel een onderliggend basiscertificaat hebben op het bedrijf van de leverancier.
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaand, dan kunt u altijd terecht bij uw keurmeester of bij een van de belangenbehartigers.
 
Dit zijn de richtlijnsoorten Bosbouwkundig teeltmateriaal (BKK):
 • Abies alba
 • Abies cephalonica 
 • Abies grandis 
 • Abies pinsapo 
 • Acer platanoides 
 • Acer pseudoplatanus 
 • Alnus glutinosa 
 • Alnus incana 
 • Betula pendula
 • Betula pubescens 
 • Carpinus betulus 
 • Castanea sativa 
 • Cedrus atlantica 
 • Cedrus libani
 • Fagus sylvatica 
 • Fraxinus angustifolia 
 • Fraxinus excelsior 
 • Larix decidua 
 • Larix x eurolepis
 • Larix kaempferi 
 • Larix sibirica 
 • Picea abies 
 • Picea sitchensis 
 • Pinus brutia 
 • Pinus canariensis
 • Pinus cembra 
 • Pinus contorta 
 • Pinus halepensis 
 • Pinus leucodermis
 • Pinus nigra
 • Pinus pinaster 
 • Pinus pinea 
 • Pinus radiata 
 • Pinus sylvestris
 • Populus soorten en kunstmatige hybriden 
 • Prunus avium 
 • Pseudotsuga menziesii 
 • Quercus cerris 
 • Quercus ilex  
 • Quercus petraea 
 • Quercus pubescens 
 • Quercus robur  
 • Quercus rubra  
 • Quercus suber  
 • Robinia pseudoacacia 
 • Tilia cordata 
 • Tilia platyphyllos

(Klik op de afbeelding voor de PDF-versie)