Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Op woensdag 24 mei waren we mede-organisator van de bijeenkomst van GreenTechPort Brabant. Veel van onze leden namen daar kennis van de interessante lezingen van de drie sprekers over techniek, en van Harrij Schmeitz als inspirator. Ons doel was om de leden samen te brengen en nieuwe ideeën op te laten doen voor ‘de volgende stap in mechanisatie’. Hoewel veel van onze producten vooral goed gedijen bij de elementaire basisvoorwaarden goed uitgangsmateriaal, goede grond en goed water, krijgen we ook steeds meer oog voor het belang van technologie in onze sector. Daarmee kunnen we wellicht een deel oplossen van het arbeidsprobleem zoals we dat voorzien. In de KwekersBode die in juni gaat verschijnen zal er ook weer aandacht voor zijn, en ook onze eigen Techniekdag van 13 juli staat in het teken van toekomstige oplossingen voor knelpunten rondom beschikbaarheid van medewerkers.

Vanuit de organisatie van GreenTechPort Brabant ontvingen we onderstaand artikel dat ook gepubliceerd wordt in Nieuwe Oogst.
 

‘Nieuwe technieken moeten bereikbaar worden voor sector’
 
      
  Foto's van Gerben van den Broek

‘Robots gaan in de toekomst veel van ons fruit plukken. Die robots zijn er nu al. Het is alleen zaak om ze op de juiste manier te gaan gebruiken.’ Woorden van Harrij Schmeitz, directeur van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. 

Schmeitz was één van de sprekers bij het drukbezochte kenniscafé van GreenTechPort Brabant en Treeport dat vorige week werd gehouden bij Loon- en grondwerkbedrijf W. Huijbregts in Zundert. Daarnaast verzorgden ook Aigro, Boomkwekerij Udenhout en AgroWizard en Mechanisatiecentrum Gebr. Ezendam presentaties over hun automatiserings- en robotisering oplossingen voor de land- en tuinbouwsector.


Technologie en data
In zijn presentatie ging Harrij Schmeitz onder meer in op het personeelstekort en de rol van technologie en data in de land- en tuinbouw. ‘In promotiecampagnes worden nog altijd foto’s getoond van mensen die op een trap staan om fruit te plukken. Maar dat beeld is al lang achterhaald. Inmiddels wordt volop gebruikgemaakt van nieuwe technieken in de land- en tuinbouwsector. Er is alleen weinig aanwas van boomkwekers en fruittelers. Daarom moeten wij als sector zelf meer mensen opleiden.’ 


Sterke positie
Tegelijkertijd benadrukte hij dat de land- en tuinbouwsector een sterke positie heeft in onze samenleving. ‘Boomgaarden leggen bijvoorbeeld een hele hoop C02 vast. Maar het wordt wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat die boomgaarden worden onderhouden. Er is behoefte aan techneuten met groene vingers, maar die zijn schaars. Bovendien stappen in de toekomst steeds meer bedrijven over van perceelmanagement naar boommanagement. Er zijn al boeren die met een drone boven hun perceel vliegen en aan de hand van de blad- en vrucht massa de nutriëntenbehoefte per boom bepalen. Dit leidt bij hen ook tot meer omzet. Sectoren denken weinig na over systemen. Veel teeltsystemen zijn op dit moment nog niet geschikt voor robotisering, maar die richting moeten wij wel op met elkaar. De technologie is er, dus laten wij er ook mee aan de slag gaan.’ Na het inspirerende verhaal van Schmeitz werd het gezelschap verdeeld in drie groepen. Elke groep kreeg vervolgens uitleg over drie verschillende innovatieve systemen voor de land- en tuinbouwsector. Daarna werd afgesloten met een hapje en drankje.
 
   
Foto's van Gerben van den Broek

Bereikbaar en schaalbaar
Treeportmanager David Bömer van Treeport en Louise van der Heijden, directeur van GreenTechPort Brabant, kijken tevreden terug op de bijeenkomst. ‘De impact van de land- en tuinbouwsector op onze samenleving is veel groter dan wij denken. Mensen worden blij van bomen en planten. Daarom is het belangrijk dat wij er met elkaar voor zorgen dat nieuwe technieken makkelijker bereikbaar en schaalbaar worden voor de sector. Bijeenkomsten als deze, maar ook voorlichting en techniekdagen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren’, aldus David Bömer. ‘Als GreenTechPort Brabant willen wij een landingsplek zijn voor vraagstukken uit de praktijk en een katalysator om tot oplossingen te komen. Het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten is één van deze vraagstukken en robotisering kan hierin zeker een rol vervullen’, besluit Louise van der Heijden.
 
 
Een artikel in Boom-in-Business.

Vakbeurs GrootGroenPlus wordt van 4 tot en met 6 oktober 2023 gehouden. Deelnemers en niet-deelnemers kunnen hun inzendingen voor de Green Grand Prix en de nieuwighedenkeuring aanmelden via het formulier op de website of via info@grootgroenplus.nl.

'De vakbeurs GrootGroenPlus wordt gedragen door het vak zelf. Het bestuur bestaat uit leden die zelf uit het boomkwekerijvak komen of ermee verwant zijn.' Aan het woord is David Bömer, voorzitter van Stichting GrootGroenPlus. 'Wij willen alle deelnemers, vaak collega's van ons, een goede plaats bieden, zodat ze weer tevreden naar huis gaan.' Tijdens de 33e vakbeurs wordt voor de tweede maal de Green Grand Prix uitgereikt, én de beurs verhuist naar een nieuwe locatie in Zundert.

Van 4 t/m 6 oktober wordt de 33e GrootGroenPlus gehouden, de internationale vakbeurs voor de boomkwekerij. Voorzitter David Bömer: 'Wij zijn een platform waar plantproductpromotie plaatsvindt. De beurs is dan ook niet voor zichzelf in het leven geroepen, maar om bezoekers en deelnemers bij elkaar te brengen. GrootGroenPlus is er wat ons betreft niet drie dagen per jaar, maar jaarrond voor onze deelnemers. Informatie moet voor geïnteresseerden eenvoudig te vinden zijn en de deelnemers moeten het gevoel hebben dat ze een jaar lang voordeel genieten van de beursinschrijving.'

'Wij zijn er jaarrond voor onze deelnemers'

Langetermijninvestering moet meer aandacht krijgen
GrootGroenPlus is opgericht door de sector. Het grootste deel van het bestuur bestaat uit boomkwekers, mensen die voeling hebben met wat er in de bedrijven en in de markt gebeurt. 'Samen zorgen we ervoor dat het hele palet binnen de sector te bezoeken is tijdens GrootGroenPlus. Daarmee zijn wij een ruime en volledige beurs; het volledige sortiment is er te vinden.' Met het jaarrondvoordeel van inschrijving doelt Bömer ook op de verschillende mogelijkheden die de stichting aanbiedt om nieuwigheden in de spotlights te zetten. De kwalificatie 'nieuw' wordt daarbij ruim geïnterpreteerd. 'Het meest in het oog sprong altijd de plantkundige nieuwighedenkeuring. Wij zijn al een tijdje van mening dat hierin nog wel een extra stap gezet kan worden. Daarom zijn we in 2022 gestart met de Green Grand Prix. Dit jaar gaan we dit verder uitbouwen en komen we met een vernieuwende en dynamische keuringsmethodiek. Een nieuw product vraagt een forse investering van de kweker. De introductie brengt ontwikkelings- en teeltkosten met zich mee en voordat de nieuwigheid op de markt komt, is de kweker vaak vele jaren verder. Als je maar één moment hebt om dit product voor het venster te zetten, de gebruikelijke nieuwighedenkeuring, doet dit wat ons betreft geen recht aan de investering. Daarom hebben we vorig jaar de Green Grand Prix aan de nieuwighedenkeuring toegevoegd. Als iemand tien jaar of meer bezig is met het ontwikkelen van een plant, verdient dit meer aandacht dan tijdens de drie dagen van de beurs. Dit jaar zetten we dus de volgende stap.'

Nieuw is niet hetzelfde als nieuws
'Wij hebben gezocht naar een middel om het nieuws van vorig jaar of het jaar ervoor nogmaals voor het voetlicht te brengen. Daarom gaan we met de Green Grand Prix ruim om met het label "nieuw". Deelnemers aan de Green Grand Prix-wedstrijd leveren een plant aan voor keuring. Deze wordt door vakkundige keurmeesters beoordeeld en genormeerd. Hiermee creëer je als het ware een nieuw pr-moment en dat is wat wij voor onze deelnemers willen: die jarenlange investering laten renderen. Bij sommige innovaties, bijvoorbeeld van laanbomen, duurt het soms wel 15 jaar voordat die noviteit als een verbetering wordt gezien. Dan is het heel legitiem, vinden wij, om deze vernieuwing nog een aantal jaren te blijven belichten. Met de Green Grand Prix bieden wij kwekers die mogelijkheid. Daarbij willen we ook naar een andere wijze van presenteren, waarbij de aandachtverdeling evenwichtig en duurzaam is. Hiermee bedoel ik dat het product dat het beste is, ook relatief wat meer aandacht krijgt. Opnieuw kijkend over meerdere jaren heen. Want is het beste product van dit jaar ook beter dan het beste van vorig jaar? Je hoeft niet altijd met iets nieuws te komen; er zijn ook producten die jarenlang de beste plant in een reeks genoemd kunnen worden. We willen voorkomen dat een keuringsmoment kort-cyclisch is.'


Keuring Green Grand Prix in 2022. Vanaf 1 mei kunnen kwekers hun nieuwe producten aanmelden voor de diverse keuringen, waaronder de Green Grand Prix.

Zichtbaarheid
Tweemaal per jaar geeft Stichting GrootGroenPlus in samenwerking met Uitgeverij de Bode de KwekersBode uit. Deze is online in twee talen te lezen en daarnaast wordt het tijdschrift in een papieren oplage van ruim 56.000 stuks verspreid. Tijdens de beurs wordt een catalogus uitgegeven in samenwerking met Boom in Business. 'Het mag gezien worden, waar de boomteeltsector en aanverwante bedrijven zich mee bezig houden', vindt Bömer. 'Daar spant GrootGroenPlus zich voor in; dat is een deel van onze doelstelling: de producten uit onze sector zichtbaar maken.' Het bestuur kiest in de programmering bewust niet voor lezingen tijdens de vakbeurs. 'Via onze uitgaven kun je perfect een stukje kennis overdragen. Op beurzen komen goede sprekers vaak niet optimaal tot hun recht. Bovendien vinden de beste lezingen in de stands plaats, tussen de producent of leverancier en de bezoeker.'

'Dankzij onze routes krijgen alle standhouders en alle bezoekers evenveel kansen'

Dynamisch en digitaal
Zoals elke editie heeft ook de vakbeurs van 2023 een thema: Dynamisch en Digitaal. 'Met een thema probeer je deelnemers op een positieve manier uit de tent te lokken en te prikkelen. Je probeert ze een accent te laten leggen op het thema: laat eens zien hoe jij de mogelijkheden toepast in jouw bedrijf, hoe brengen we onze informatie zo goed mogelijk over aan bijvoorbeeld de hoveniersbranche? Wanneer de hovenier zich gezien voelt in de manier waarop de boomkweker z'n producten presenteert of labelt, ontstaat er een verbinding. En dat is waar een vakbeurs om draait, dat weten we allemaal. Wij denken dat in ieder geval een deel van de deelnemers dankzij het thema nog eens kritisch naar bijvoorbeeld de eigen website en productpresentatie kijkt.'

Verhuizing naar BCT
GrootGroenPlus verhuist dit jaar naar Business Centre Treeport. 'Bij uitstek een moment om de hele beurs eens goed tegen het licht te houden. Wat blijft, is onze succesformule met de drie routes. Doordat wij geen doorsteek maken en bezoekers de rode, grijze en blauwe route kunnen volgen, heeft iedere deelnemer een gelijke kans om bezoekers te treffen. En andersom hebben alle bezoekers die de routes helemaal volgen de zekerheid dat ze alles zien. Ook dit hoort bij de zichtbaarheid die wij bieden', stelt Bömer.

'Het belangrijkste is het overdragen van kennis, van de producent naar de volgende gebruiker. De kracht van de herhaling van die boodschap, dat is wat wij proberen te bewerkstelligen. Als je een product blijvend promoot, wordt de boodschap van de producent steeds herhaald en daarmee wordt hij krachtiger. Wij verlenen de deelnemers zo goed mogelijke service, en volgens de terugkoppeling die we krijgen gaat ons dat best goed af.'

Auteur: Heidi Peters
De Treeportleden VARB en Vakbeurs GrootGroenPlus deelden heuglijk nieuws met ons. De samenwerking die zij hebben om het aanbod van de Treeportleden binnen het platform van VARB te tonen, wordt ook in 2023 voortgezet. Deze exclusieve aanbieding is eenvoudig te raadplegen via www.treeportal.eu. Dit maakt deelname aan het handelsplatform extra aantrekkelijk.

Hieronder het persbericht zoals wij dat mochten ontvangen.

Voortzetting samenwerking GGP en Varb vanzelfsprekend!
Extra sterke verbinding tussen de fysieke en digitale zichtbaarheid
 
Varb en Vakbeurs GrootGroenPlus (GGP) zijn volop in beweging en daadkrachtig met als doel voor het buitengroen de meest optimale zichtbaarheid te faciliteren via hun samenwerking. Beide organisaties zetten zich samen in voor sterke en stabiele platformen, die actief meebewegen met de wensen voor de toekomst.
 
Vakbeurs GrootGroenPlus en Varb hebben er daarom als vanzelfsprekend voor gekozen om hun waardevolle partnerschap ook in 2023 weer voort te zetten. Dit jaar betekent dit dat er opnieuw een i-frame gekoppeld wordt aan elk exposantenprofiel met een actueel aanbod per deelnemer, zowel op de website als in de beursapp. Uiteraard wordt er ook nu weer gekozen voor het tweetalig aanbieden van de informatie.
 
Ook in 2023 staat het totale actuele aanbod van alle exposanten weer centraal op de homepage van de vakbeurs en de app vermeld. Alle groene standhouders plaatsen hierin hun productdetails en versterken dit met actuele foto’s. Dit zorgt voor een goede zichtbaarheid van de kweker, maar zeker ook van het totale assortiment dat in de gehele breedte.
 
Dynamisch en Digitaal
Het thema dat vakbeurs GrootGroenPlus dit jaar hanteert is ‘Dynamisch en Digitaal’. Daar past het partnerschap met Varb natuurlijk perfect in. Die is zowel dynamisch als digitaal. Bovendien biedt de samenwerking de deelnemers van Vakbeurs GrootGroenPlus heel veel mogelijkheden om op een dynamische manier de digitale kant van hun bedrijf te versterken.
 
Exclusief voordeel voor exposanten aan vakbeurs GrootGroenPlus 2023
Ook dit jaar betekent de samenwerking tussen vakbeurs GrootGroenPlus en Varb weer exclusief voordeel voor de exposanten. Wie meedoet aan de 33e editie van de vakbeurs, die gehouden wordt van 4 t/m 6 oktober, kan het volledige eigen actuele aanbod in Varb tonen. Het opvoeren van het aanbod kan zelfs al twee weken eerder, zodat het bij de livegang direct zichtbaar is. Exposanten die (nog) geen lid zijn van Varb krijgen hiertoe een gratis demo-account. 
 
De digitale aanbodsbank opent 2 weken voor de beurs en blijft open tot 1 week na de beurs zodat geïnteresseerden na drie dagen vol inspiratie op de beursvloer, terug kunnen blikken op alles wat zij gezien hebben.
 
Overal vrij toegankelijk
Het systeem is wereldwijd beschikbaar. Het is voor de bezoekers niet nodig om een account aan te maken of om zich te registreren. Dit maakt het gebruik drempelloos, wat de impact vergroot.
 
Zowel de landingspagina, de exposantenpagina’s als de beurs-app van GrootGroenPlus worden zeer goed bezocht - zeker de foto’s en detailpagina’s kunnen altijd op veel aandacht rekenen. Hoewel de koppelingen met Varb nog niet ingaan, adviseren we iedereen wel om de exposantenpagina up to date te houden en aan te vullen waar nodig.
 
Door de koppeling met Varb kunnen deelnemers aan GrootGroenPlus optimaal gebruik maken van gratis extra bedrijfs- en productpromotie. Toeleveranciers krijgen geen Varb-koppeling, maar wel andere mogelijkheden om hun exposantenpagina uit te breiden.
 
We zijn ontzettend blij en trots dat we het partnerschap weer kunnen verdiepen en onze beider deelnemers kunnen blijven verrassen met de unieke voordelen die deze samenwerking biedt.
 
Nog geen deelnemer aan vakbeurs GrootGroenPlus van 4 t/m 6 oktober 2023? Meer informatie en het inschrijfformulier staan op Grootgroenplus.nl. Na aanmelding ontvang je meteen de inloggegevens voor jouw persoonlijke exposantenpagina en ben je direct zichtbaar. Nog geen lid bij Varb en wil je naast GGP het hele jaar zichtbaar zijn in de aanbodsbank voor bijna 1.000 Varb leden. Kijk op Varb.nl voor meer informatie!

We hebben weer een nieuw lid kunnen verwelkomen: Boomkwekerij Niels Dams uit Zundert, van harte welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

Op zo’n 9 hectare houden wij ons bezig met de vermeerdering en opkweek van struiken en  meerstammige bomen. Dit gebeurt veelal voor doorkweek bij laanboomkwekers of voor een grotere potmaat, 

Een ruim assortiment van bladverliezende bomen vanaf meerjarige zaailing, plug of ent in de lengtemaat van ongeveer 100+ tot 200+ als wortelgoed of met een kluit.

We zijn een relatief klein bedrijf, maar door ons gespecialiseerde en vrij brede assortiment met vele soorten en variëteiten kunnen we de klant goed bedienen. We staan bekend om de korte communicatielijnen, want in de exclusievere teelt zoals deze, zijn er vaak ook specifieke klantwensen.

Kom gerust eens kijken bij ons op de kwekerij, dan leiden wij u graag rond. Om er zeker van te zijn dat we genoeg tijd voor u hebben, kunt u het beste een afspraak maken. 
 
Op de oproep vanuit Business Centre Treeport om een passende krachtige naam te bedenken voor het nieuwe kenniscentrum is massaal gereageerd. Uit de vele inzendingen werd een Top 5 opgesteld waarop men een stem uit mocht brengen. De uitslag hiervan is bekend gemaakt en Rootz is gekozen. Zodra de naam vaststaat kan de winnaar Mark Leenaerts een bijzondere extra tegemoet zien. 
 Klik op de afbeelding voor een virtuele indruk:


 
 
Alle afbeeldingen en film zijn gemaakt door Treeportlid Stantec
Een nieuw lid heeft zich aangemeld: Van den Berk Boomkwekerijen uit Sint-Oedenrode.

Van harte welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 


Van den Berk Boomkwekerijen kweekt medium tot zeer grote maten bomen en struiken. De kwekerij beslaat zo’n 450 hectare en een assortiment van meer dan 1600 boomsoorten en cultivars. Meer dan 100 medewerkers werken dagelijks op drie locaties, in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Door hen wordt met veel enthousiasme en kennis van zaken gewerkt aan het kweken, verkopen en leveren van topkwaliteit bomen naar afnemers in 35 landen.

De bomen komen onder andere terecht in stadscentra, op bedrijfsterreinen, in recreatieparken en in particuliere tuinen. In het traject daar naar toe werken we nauw samen met de verantwoordelijke landschapsarchitecten, groenaannemers, projectontwikkelaars, groenbeheerders, tuinontwerpers en hoveniers. 
Dinsdag 2 mei houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Inloop is vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 20.00 uur. De locatie is Café-Zaal Victoria, Molenstraat 118 in Zundert.

Tijdens deze vergadering gaan we terugblikken op het afgelopen jaar, bekijken we de financiële resultaten, blikken we vooruit en stellen we de begroting vast. En dan hebben we ook de officiële stemming voor de ledenraad.

Maar zeker zo belangrijk is dat het een goed moment is voor onze leden om (kritische) vragen te stellen over waar onze samenwerking zich mee bezighoudt en welke doelen we nastreven.

Na het formele gedeelte willen we nog een paar onderwerpen onder de aandacht brengen. Zo zijn er twee groepen studenten die bij hun afstudeerproject onze hulp best kunnen gebruiken, is er de update vanuit het Business Centre Treeport en nog enkele korte mededelingen.

Als dat alles gepasseerd is, willen we de avond verder besteden om weer eens goed informeel bij te praten en ook onze nieuwe leden nader te leren kennen! Het zal ieder vast al opgevallen zijn dat we flink gegroeid zijn, dus we hopen op een goede opkomst!

Als er vooraf al vragen zijn, stel ze dan gerust. Dat kan via telefoon (076-5995000) of e-mail naar info@treeport.eu. De vergaderstukken zijn op te vragen via hetzelfde e-mailadres.

We hebben onze jaarkalender geüpdate. Het aangepaste overzicht is als pdf te downloaden door op de afbeelding te klikken.

Opnieuw een aanmelding van een nieuw lid: DCM Nederland uit Nieuw-Vennip, van harte welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

DCM (afkorting voor De Ceuster Meststoffen) is een Belgisch familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van organische meststoffen, bodemverbeteraars en biostimulanten.

Het assortiment organische meststoffen van DCM bevat enkel hoogwaardige grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong die geschikt zijn voor de land- en tuinbouw. Daarmee kunt u uw planten organisch en ecologisch bemesten, met behoud van dezelfde kwaliteit.

DCM biedt een uitgebreid assortiment producten afgestemd op de behoefte van de professionele tuinbouw. DCM Nederland is de Nederlandse verkooporganisatie van Group De Ceuster die zich richt op retail, sport & openbaar groen en de professionele tuinbouwsector.
 
 
We hebben weer een nieuw lid kunnen verwelkomen: Boomkwekerij - Groenprojecten Berry van den Biggelaar uit Best.

Van harte welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

Boomkwekerij - Groenprojecten Berry van den Biggelaar is gestart in januari 2009. Hiervoor heeft Berry jarenlang ervaring opgedaan in het hoveniersbedrijf van zijn ouders. Daar heeft hij zijn passie voor alles wat groeit en bloeit ontwikkeld. Als ondernemer wil hij zijn liefde voor de natuur inzetten om het leefmilieu zo GROEN en MILIEUVRIENDELIJK mogelijk te houden.

Wij zijn gespecialiseerd in coniferen en groenblijvende heesters in grote maten. De planten blijven minimaal 2 tot 3 jaar op de kwekerij en zullen in die tijd worden verzorgd tot er een plant van goede kwaliteit geleverd kan worden met een goede kluit.

Als de producten die u vraagt niet op de eigen kwekerij aanwezig zijn, dan zetten wij ons netwerk in. Door dit grote netwerk van leveranciers zijn we in staat om de meest gevarieerde orders te kunnen leveren. We bezoeken regelmatig onze leveranciers en weten daarom ook wat de kwaliteit is van alle planten die wij leveren.

Op ons bedrijf is ook gedegen kennis van het hoveniersvak aanwezig. Hierdoor zijn wij goed in staat om u omtrent aanleg en onderhoud te adviseren.
 
Er is weer een nieuw lid aangemeld, HECO Stekcultures B.V. uit Biezenmortel, van harte welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

HECO PRODUCEERT EEN BREED ASSORTIMENT AAN GEWORTELDE STEKKEN. AL MEER DAN 40 JAAR ZIJN WIJ EEN BETROUWBAAR ADRES VOOR UW UITGANGSMATERIAAL

Wij zijn gespecialiseerd in het kweken van gewortelde stek, heesters en coniferen zijn onze hoofdteelten. Wij beschikken over eigen moederplanten waardoor we de kwaliteit kunnen waarborgen. Met de toetreding van de 2e generatie in het bedrijf zijn wij in staat om u ook in de toekomst van uitgangsmateriaal te voorzien.

WAT MAAKT HECO ANDERS?
 • Wanneer u planten bestelt bij Heco, profiteert u van onze decennialange ervaring.
 • De bewortelde stekken worden met de grootste zorg opgekweekt.
 • Ze hebben een sterk en gezond wortelstelsel. Dit maakt het gemakkelijker om ze na overpotten in een grotere container, te laten wortelen. Ze krijgen de beste start!
 • Onze bewortelde stekken zijn goed gevormd en vertakt, doordat we ze regelmatig snoeien om een uniforme kwaliteit te bereiken.
 • Ze zijn gezond en vrij van ziekten en plagen. Onze eigen medewerkers en externe adviseurs houden voortdurend de gezondheid van de jonge planten in de gaten en om een gezonde groei te garanderen. Indien nodig gebruiken we biologische gewasbeschermingsmiddelen, omdat we de natuur, de planten en onze medewerkers respecteren.
 • De bewortelde stekken worden professioneel en veilig verpakt en natuurlijk op tijd geleverd.
 
 
Growfirm uit Boekel is lid geworden, van harte welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

PROJECTMANAGEMENT WAT KAN DAT VOOR JOU BETEKENEN?

Wil jij als plantenkweker zelf aan de slag met het exporteren van je producten? Het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten? Of wil je als kweker je productieproces verduurzamen? Maak dan kennis met de advieskracht en praktische ondersteuning van Growfirm.

Als kweker is het zinvol om kennis, advies en ervaring in te zetten bij het ontwikkelen van nieuwe markten en duurzame productieprocessen. Ik ga graag als externe collega voor je aan de slag. Voor elke opdrachtgever maak ik een specifiek op jouw bedrijf afgestemd advies. Als je wilt, geef ik dit ook mede handen en voeten. Daarmee ben ik voor jou een tijdelijke, flexibele collega waarvan je op aan kunt. En die je heel gericht inzet. Dat bespaart je kosten, tijd en energie én zorgt ervoor dat jij je kunt focussen op de uitdagingen waar jij goed in bent.

WAT BIED IK JE CONCREET?
 • Advies
 • Doorvertaling naar de praktijk en uitvoering
 • Kennis delen en borgen binnen je organisatie door middel van coaching

Mijn kracht zit in het praktisch omzetten van problemen en uitdagingen naar nieuwe duurzame processen, producten en diensten. Ik gebruik de theorie en mijn brede werkervaring om jouw vraag te doorgronden en praktisch werkbare oplossingen te vinden. Als het nodig is hak ik een grote uitdaging in behapbare kleinere stukken. Zo realiseren we stap voor stap een oplossing, waarbij je medewerkers een rol krijgen om één en ander op te pakken en aan te leren. Daarmee vergroot je de betrokkenheid en het draagvlak onder medewerkers en stimuleer je hen op een natuurlijke wijze zich te ontwikkelen bij learning on the job. Dat geeft veel positieve energie!
 

Techniekdag Boomteelt

Op donderdag 13 juli organiseert Treeport Zundert in samenwerking met project Schoon Water en vakbeurs GrootGroenPlus (KwekersBode) de Techniekdag Boomteelt. Deze zal gehouden worden op het bedrijf van Boomkwekerij Den Eldert, gelegen aan de Eldertstraat 16 in Zundert. Eigenaren Frank en Gerard Jochems stellen die dag hun percelen ter beschikking om praktijkdemonstraties te tonen. Ook met aangrenzende bedrijven zullen de demonstratiemogelijkheden nog bekeken worden.

Verschillende thema’s en machines
Tijdens de Techniekdag Boomteelt zal aandacht worden besteed aan noviteiten op het gebied van mechanisatie en robotisering. De thema’s die aan bod komen zijn o.a. grondbewerking, schoffelen, (rijen)spuittechniek, diktemeting van laanbomen, water en innovatie in het algemeen. Het toepassen van complexe technieken is in de boomteelt een uitdaging, omdat de diversiteit van producten groot is. Ieder gelijk product kent tevens varianten in grootte, potmaat, aflevermoment etc. De samenwerking en inzet van de Treeportkwekers helpt om deze ontwikkelingen te versnellen.

Praktijkgericht
Arie Schipper (functie Delphy) heeft bij het project Schoon Water al contacten gelegd met verschillende fabrikanten om de mogelijkheden te inventariseren. Door een werkgroep bestaande uit ervaren en gedreven boomkwekers, is een selectie gemaakt van wat er daadwerkelijk getoond zal gaan worden. De werkgroep wil op deze dag het beste tonen, en daarnaast ook vooruitkijken naar de nieuwe mogelijkheden om samen verder te werken aan een gezonde en duurzame boomteelt. Als sector die de wereld vergroent, zien zij dit als een basistaak gekoppeld aan het vak van boomkweker.

Meer informatie
We roepen geïnteresseerden en belanghebbenden op om 13 juli alvast in de agenda te markeren.
Het gedetailleerde dagprogramma zal begin juni worden bekendgemaakt. Meer informatie zal te vinden zijn via treeport.eu en de sociale media. Liever telefonisch contact voor meer informatie? Dat kan via telefoonnummer 076-5995000.


Een nieuw lid heeft zich vandaag aangemeld:

Vullings Boomkwekerij uit Sint Oedenrode, van harte welkom bij de club!
 

In het hart van Brabant, aan de oevers van de Dommel, is Boomkwekerij Vullings B.V. in Sint-Oedenrode(Gemeente Meierijstad) eind jaren 50 begonnen met het kweken van bomen. Op 45 hectare leemhoudende zandgronden kweken wij op duurzame wijze laanbomen, sierbomen en solitaire struiken. Tevens kunnen wij ook gevraagde bomen voorzien van een vers leirek.

Met ongeveer 60 verschillende soorten bomen en 300 variëteiten heeft onze kwekerij voor iedere plek een passende boom.

Door het extra verplanten zorgen we voor een sterke en weerbare boom. Elke boom in onze kwekerij is minimaal 3 keer verplant. Maar een groot gedeelte van onze bomen is 4 tot 5 keer verplant, hierdoor ontstaat een compact wortelgestel.

Door jaarlijks te blijven investeren in ons machinepark zijn we in staat om snel en flexibel te werken. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld de laadtijden flink kunnen verkorten zodat uw transporteur weer snel zijn weg kan vervolgen.

Met het oog op de toekomst kiezen we bewust voor een duurzame teeltwijze. Hierdoor garanderen wij dat het milieu zo min mogelijk belast wordt en creëren onze bomen op een natuurlijke wijze een weerstand tegen natuurlijke vijanden. Het duurzaam kweken wordt extra gegarandeerd door ons PlanetProof-certificaat en Groenkeur certificaat.

 
Bij Treeport houdt de werkgroep Pest Controlled Area zich bezig met het voorkomen van bedreigingen van onze boomteelt. Eén van de acties die we daarin ondernemen is deelname in het Kennis op Maat (KoM) project. Daarin wordt kennis over quarantaine organismen verzameld en ook verspreid. Die kennis is nodig voor een goede bewustwording en preventie van het Q-organisme. Vanuit het KoM project ontvingen we onderstaand artikel via LTO Land- en Tuinbouw.
 

Ken de gevaren van Q-organismen: de Oost-Aziatische boktor

Hoewel Nederland maar een klein landje is, is het groot in groen. Als wereldspeler van formaat exporteren en importeren we een grote hoeveelheid landbouwproducten, waaronder vele bomen en planten. Dat gaat meestal goed, maar er zitten wel degelijk risico’s aan deze grootschalige handel. De kans dat een schadelijk organisme meelift op een zending uit het buitenland is klein. Maar als het gebeurt, kan het aanzienlijke schade aanrichten en zelfs een hele boomkwekerijregio ontwrichten.

Klik op de afbeelding voor het volledige artikel.
 
We willen graag een nieuw lid voorstellen:

Boomkwekerij Smits B.V. uit Molenschot, welkom bij de club!
 

We hebben een uniek assortiment in haagplanten, toriary’s en meerstammige bomen, zowel in volle grond als in container. Zowel in de kleinere als grote maten kunnen we heel divers assortiment leveren, uiteraard in topkwaliteit!

Onze planten gaan voor het grootste deel naar particuliere tuinen, geleverd via de hovenier, aannemer of architect en vinden hun weg door heel Europa.

We zijn service gericht en oprecht betrokken bij de projecten van onze klanten. We denken mee en geven advies wanneer dit wordt gevraagd. We streven naar langdurige relaties en gaan voor een gezamenlijk succes voor de langere termijn. 
Opnieuw een nieuw lid dat heeft zich aangemeld:

Boerderij "Ons Erf" uit Udenhout, welkom bij de club!
 

Boerderij “Ons Erf “is een familiebedrijf in het Brabantse Udenhout met 3 hoofdtakken.

1 hoofdtak is de kwekerij voor haag-en struikplanten.
Wij kweken planten als, Prunus, Ilex en Taxus in de volle grond
Kwaliteit staat hoog in het vaandel en wij streven ernaar om zo duurzaam mogelijk te kweken: 
“goede kwaliteit uit de volle grond”.

Naast de kwekerij heeft Boerderij "Ons Erf"
 • Een zorgboerderij voor hulpbehoevende ouderen
 • Een gesloten varkenshouderij met streekwinkel met vers vlees en andere streekproducten in de oude Vlaamse Schuur “Vers van dichtbij”.
We willen graag een nieuw lid aan u voorstellen:

Kwekerij van Gestel-Wolfs uit Diessen , welkom bij de club!
 


Wij zijn een familiaal bedrijf in de vollegrond plantenteelt.

In de Brabantse Kempen kweken wij coniferen en sierheesters in de volle grond.

Hierbij zorgen we voor een goede kwaliteit/prijs verhouding.
 
Ook vandaag willen we graag een nieuw lid voorstellen:

Van Roessel Vormbomen uit Berkel-Enschot, van harte welkom bij de club!
 

Van Roessel Vormbomen kweekt bomen voor in tuinen en openbare ruimten. Verrassende combinaties van vormen en soorten maken de kwekerij heel speciaal. Elke boom geeft met zijn vorm en speciale eigenschappen een andere sfeer weer.
 • Familiebedrijf met bijna 50 jaar ervaring
 • Gespecialiseerd in volgroeide vormbomen en karakteristieke bomen
 • Levering aan bedrijven in de groensector
 • 30 hectare leemhoudende zandgrond
 • Duurzame en milieubewuste teelt

‚Äč
We stellen graag een nieuw lid aan u voor:

Boomkwekerij Verstijnen uit Biezenmortel, van harte welkom bij de club!
 

Wij zijn boomkwekerij Verstijnen gevestigd in Biezenmortel. Wij kweken 15 hectare volle grond.

Wij kweken vooral haagplanten bolvormen en coniferen. Ook kweken wij Picea Glauca Conica en kerstbomen voor de kersthandel.

De Picea Glauca Conica’s maken we zelf als stek en gaat als eindproduct weg bij ons.
 
We willen graag een nieuw lid aan u voorstellen:

R&R Plant uit Helvoirt, welkom bij de club!
 

Wij zijn Roel Pullens en Roel van Asseldonk, oftewel R&R Plant!

Samen zijn wij in 2021 een kwekerij gestart. Onze kwekerij is gevestigd in het mooie Helvoirt. Onze focus is hoofdzakelijk gericht op het kweken van haagplanten.

Daarnaast kweken wij ook bolvormen, alles in de volle grond.

Wij kijken er naar uit om onze kwekerij uit te kunnen bouwen en nog lang door te gaan met het kweken van onze plantjes!
 
We willen graag een nieuw lid aan u voorstellen:

Hooghoutplant vof uit Biezenmortel, welkom bij de club!
 

Hooghoutplant is een bekende leverancier voor sierheesters en siergrassen. Gelegen in het Brabantse Biezenmortel aan de N65 (Tilburg – Den Bosch). Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een kwekerij met een oppervlakte van meer dan 5 hectare.

Wij kweken zo’n 80 verschillende soorten planten voornamelijk in potmaten P9, C1,5 en C2. De totale kweek van stekje tot volgroeide plant word in eigen beheer gedaan om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Alle planten zijn gekweekt onder strenge milieu-keureisen.

Dankzij onze grootschalige productie en verregaande mate van mechanisatie, zijn wij in staat tegen zeer concurrerende prijzen te leveren. Daarnaast staat Hooghoutplant voor dertig jaar ervaring, service op maat en het te allen tijde nakomen van afspraken.

Voor een compleet overzicht van ons assortiment verwijzen wij u naar onze assortimentenlijst. Voor prijzen kunt u contact opnemen via fax, mail of het contactformulier op deze website. Tevens kunnen er foto’s op aanvraag verstuurd worden via mail. U bent van harte welkom om onze kwekerij te komen bezoeken. Ook ’s avonds willen wij daar graag tijd voor vrij maken.

We willen graag een nieuw lid aan u voorstellen:

Boomkwekerij Van Dal Vormbomen uit Moergestel, welkom bij de club!
 

Om een goede kwaliteit te kunnen garanderen worden onze bomen van jongs af aan opgekweekt bij ons in de kwekerij om zo het beste uitgangsmateriaal te hebben voor onze vormbomen. Onze vormbomen zijn meerjarig voorgeleid en zo sieraad voor iedere tuin. Een prachtig eindproduct waar u meteen plezier van heeft.

Wij bieden u een ruime keuze aan vorm- en meerstammige bomen, voor een indruk kunt u kijken op onze website: www.vandalvormbomen.nl. Wilt u een keer onze kwekerij bezoeken en/of wilt u meer informatie over onze bomen neemt u dan contact met ons op.
 
We willen graag een nieuw lid aan u voorstellen:

Boomkwekerijen M. van den Oever uit Haaren, welkom bij de club!
 

De wortels van Boomkwekerij M. van den Oever liggen al meer dan twee eeuwen in Haaren, de Tuin van Brabant.
Het areaal van M. van den Oever beslaat maar liefst 140 hectare.

Wij bieden een breed assortiment groen aan: laan-, straat- en parkbomen, vormbomen, fruitbomen, solitairheesters en meerstammige bomen, heesters, rozen, coniferen, bos- en haagplantsoen en vaste planten.

Wij geloven dat een groene leefwereld een betere wereld is. Veiliger. Gezonder. Mooier. Duurzamer. In ieder seizoen.

Het is ons doel om mensen gelukkiger te maken door hun leefwereld te verbeteren. Daarom noemen wij onszelf Leefwereldverbeteraars.
 

 
Nog een nieuw lid dat zich heeft aangemeld:

Boomkwekerij Van Strijdhoven uit Udenhout, welkom bij onze club!

We stellen hen graag aan u voor.
 
 
Boomkwekerij Van Strijdhoven uit Udenhout is gespecialiseerd in de vollegrondsteelt van coniferen en bladhoudende heesters, op 50 ha oppervlakte. Deze worden geproduceerd voor haagafscheidingen en/of vormsnoei.

Door middel van zware zandgrond toekomstgericht te werken door gps machines een dosis aan vakkennis zijn we in staat mooie gezonde prijsconcurrerende haagplanten te leveren door heel Europa en dit alles just in time.

 
 
Nogmaals een nieuw lid voor Treeport:

Boomkwekerij De Spankert uit Boxtel, van harte welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

Vanuit het Brabantse Boxtel, gelegen naast Haaren de Tuin van Brabant, leveren wij al 30 jaar hoogwaardige laanbomen aan onze klanten in binnen- en buitenland: hoveniers, boomkwekers en handelskwekerijen.

Groene kwaliteit, uit de volle grond!

Wij kweken op 33 hectare zandgrond een assortiment van ruim 180 voornamelijk 3x verplantte laan-, en parkbomen in de maten 12-14 tot en met 20-25.

U kunt bij ons rekenen op bomen van goede kwaliteit, een breed assortiment, zorgvuldige levering en een persoonlijk contact.

Boomkwekerij De Spankert ziet zich als een verantwoordelijke onderneming en speelt als duurzame producent in op de flora en fauna van de omgeving.

Wij zien het als een belangrijke taak om onze leefomgeving en het milieu voor de huidige en ook voor de toekomstige generaties te beschermen.

Daarom kweken wij duurzaam en zijn wij trots dat ons bedrijf al ruim 15 jaar is gecertificeerd voor de keurmerken On the way to PlanetProof en Groenkeur.
 
Een nieuwe aanmelding voor lidmaatschap:

Kuypers Graszoden uit Biezenmortel, welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 


Kuypers Graszoden is een familiebedrijf ontstaan in 1958.
Wij zijn producent en leverancier van graszoden voor verschillende branches.

Op onze kwekerij kweken we voornamelijk speelgazon bestemd voor recreatief gebruik.
Tevens vervullen we een groothandelsfunctie in aanverwante artikelen zoals graszaden en gazonmeststoffen.
De afzet is gericht op hoveniers, groenvoorzieners, gemeentes, aannemers en greenkeepers door heel Nederland & België.

Onze graszodenkwekerij bevindt zich in Biezenmortel. Centraal gelegen tussen Tilburg en Den Bosch nabij de rijksweg N65.
 

Op de laatste dag van februari heeft zich weer een nieuw lid aangemeld: 

Boomkwekerij J. van Roessel uit Moergestel, welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

Boomkwekerij J. van Roessel is gevestigd in het Noord-Brabantse Moergestel. Door zijn gunstige ligging ten opzichte van de A58 (Tilburg -Eindhoven) is de locatie goed en snel bereikbaar. Met ruim 45 jaar ervaring heeft het bedrijf een specialisme in het vermeerderen en opkweken van spillen en jonge laanbomen. De dagelijkse leiding is in handen van Joost van Roessel.

Het vermeerderen door middel van zomerstek is een specialisatie waarin Boomkwekerij J. van Roessel zich onderscheidt van andere kwekers. De kwekerij bevindt zich op goede zandgrond en biedt een interessant en ruim assortiment van 2 en 3 jarige spillen en jonge laanbomen, variërend tot zo'n 85 soorten als Acer, Betula, Prunus, Tilia,
Ulmus en meer.

Naast haar specialisatie op het gebied van het maken van zomer-stekken, past Boomkwekerij J van Roessel ook andere vermeerderingsmethodes toe zoals oculeren en het maken van winterhandveredelingen.

Nog eens kunnen we een nieuw lid toevoegen:

Kwekerij M. Vromans uit Tilburg, welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

Het bedrijf wordt geleid door Martien Vromans.

Onze kwekerij bestaat uit 18 ha kwekerij, met als specialiteit het kweken van Taxus en Coniferen.

Wij hebben het gehele machinepark in eigen beheer. Van grondspitten, machinaal planten, bestrijdingsmiddelen tot machinaal rooien. Het rooien doen we met een Pazzaglia rooier. Hiermee kunnen we kluiten maken van 25 tot 70 cm. Een grote partij is voor ons dus geen enkel probleem. 

Opnieuw heeft zich een nieuw lid aangemeld.

Boomkwekerij Maarten van Overbeek uit Oirschot, welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

Op boomkwekerij Maarten van Overbeek produceren wij een uitgebreid sortiment laanbomen, sierbomen, meerstammige bomen én verse geleide leibomen. Dat doen we op een totaal van 60 hectare vruchtbare grond in Oirschot, Midden-Brabant. De grond vormt de basis voor onze teelten, deze houden wij vruchtbaar en rijk aan bodemleven op hoofdzakelijk natuurlijke wijze.

Om het werk in de boomkwekerij te versnellen en te verlichten, investeren we in moderne machines. Daarnaast investeren we in medewerkers, want vakmanschap staat hoog in ons vaandel. De jeugd heeft bij ons de toekomst, we zijn trots op ons team dat zorgt voor de kwaliteitsbomen die wij kweken en aan u leveren. Dat gebeurt met veel passie en uiteraard met plezier.

Gezamenlijk met onze klanten bepalen we het passende product voor het project. De laanbomen zijn uitermate geschikt voor in tuinen en langs wegen, ook meerstammige solitaire bomen zijn door hun grillige karakter voor vele doeleinden geschikt en onze leibomen zorgen voor schaduw en privacy.

Bekijk zeker eens de brochure op onze website www.maartenvanoverbeek.nl
 
Nogmaals een nieuw lid dat zich heeft aangemeld.

Boomkwekerij Udenhout uit Udenhout, welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 


Boomkwekerij Udenhout is een van de grootste boomkwekerijen van Nederland.

Op ruim 170 hectare kweken wij laanbomen, meerstammigen en solitairen van hoge kwaliteit. Met ons uitgebreid netwerk van collega kwekers, kunnen we een totaalpakket aan groen aanbieden.

Samen met onze klanten (o.a. gemeentes, groenaannemers en landschapsarchitecten) en ons team van 55 groenprofessionals, werken we aan een groene en gezonde leefomgeving.

Begin deze maand heeft zich een nieuw lid aangemeld.

Handelskwekerij Het Eyssel BV uit Meerle, welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

Onze handelskwekerij biedt een breed assortiment aan vaste planten, grassen, varens, kruiden en bodembedekkers.

De handelskwekerij wordt grotendeels voorzien van planten van eigen kwekerij Het Eyssel BV welke gelegen is in Meerle op de grens van België en Nederland (nabij Zundert).

De kwekerij beschikt over een aantrekkelijk assortiment van ruim 1500 verschillende soorten planten gekweekt in P9. Onze focus richt zich op de groothandel, gemeenten, groot groen voorzieners, tuincentra, tuinaanleg en export naar landen tot ver in Europa.
In een artikel van Natuurmonumenten vertelt Ledenraadlid Jolanda van Hasselt over de winterlinde die ze op Wallsteijn geplant heeft namens Treeport en Stichting Cultuurlandgoederen Zundert en haar passie voor het opkweken van autochtone struiken en bomen.

‘‘De binnenkant van de boom vind ik belangrijker dan de buitenkant, die bepaalt de overlevingskans van een soort. Net zoals bij de mens.”
 
Klik op de afbeelding voor het hele artikel.
 
Ook dit jaar wordt gestart met het onder de aandacht brengen van de sector en deelnemers van de najaarsbeurs 4 t/m 6 oktober 2023 met het uitbrengen van de tweetalige KwekersBode, op papier en digitaal. We delen het graag!

Also this year is started with putting the industry and all participants of the fall edition that will take place on 4-6 October in the spotlights by publishing the bilingual Kwekersbode, on paper and online. We're delighted to share!

         NEDERLANDS                                                       ENGLISH
                   
Een artikel vanuit LTO Nederland over de Japanse kever met extra informatie welke actie te nemen bij een vondst in Nederland..

Een kever met een glanzend metaalgroen lijfje. Met koperkleurige vleugels en kleine plukjes wit haar naast de randen van de dekschilden. Het zou zomaar de Japanse kever (Popillia japonica) kunnen zijn, misschien wel één van de mooiste insecten op aarde. Maar laat je niet in de luren leggen door deze kleurrijke beauty. Want schijn bedriegt; dit kleine insect kan grote schade aanrichten aan een groot aantal plantensoorten....

Klik op onderstaande afbeelding voor het hele artikel.

Nogmaals een nieuw lid bij Treeport:
Coniplant B.V. uit Ysselsteyn, welkom bij onze club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

A++ kwaliteit sortiment
Onze kwaliteit begint de bij de bodem. Wij geven onze planten extra veel ruimte, zodat ze optimaal gebruik maken van licht en lucht. Hierdoor hebben onze planten sterke wortels en kunnen ze tegen een stootje. Ons assortiment is uniek en toegankelijk tegelijk, want we leveren zowel gangbare als zwaardere maten planten. Hierdoor kunnen we alle markten bedienen met onze producten.

Klanten en medewerkers centraal
Bij Coniplant staat langdurige relaties met klanten én medewerkers centraal. We vormen een team dat samenwerkt om kwaliteitsproducten te creëren. Onze innovatieve manier van samenwerken en kweken is de basis voor topkwaliteit en een divers assortiment. Door oprecht naar de wensen van onze klanten en medewerkers te luisteren, zijn we in staat om aan hun verwachtingen te voldoen. We zien communicatie als essentieel om een goede relatie te creëren.

Gezonde en natuurlijke planten
Om de weerstand en de natuurlijke groei van onze planten te behouden, vermijden wij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en overmatige bemesting. In plaats daarvan focussen wij ons op hun duurzame groei en natuurlijke voeding. Dit is om te voorkomen dat de planten kunstmatig worden overvoerd om snel in hoogte of kleur te groeien. Door deze aanpak te volgen, kunnen onze haagplanten gezond en sterk blijven.

Opnieuw heeft een nieuw lid zich bij ons aangemeld:

Holland Hedgeplants B.V. uit Rijsbergen , welkom bij onze club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

Holland Hedgeplants is een handelsbedrijf met eigen kwekerij dat gespecialiseerd is in het leveren van haagplanten, kluitplanten pot gekweekt en blote wortel, zowel bladverliezend als bladhoudend.

Doordat we met een aantal betrouwbare kwekerijen uit de diverse regio’s samenwerken kunnen we altijd een zeer breed sortiment aanbieden.

Kwaliteit, service en snelle levering zijn de kern woorden van ons bedrijf.

Wij hebben een kleine platte organisatie zodat we altijd de juiste kwaliteit kunnen leveren voor de beste prijs.
Een nieuw lid heeft zich aangemeld:

Klep-Agro B.V. uit Etten-Leur, van harte welkom bij onze club!

We stellen ze graag aan u voor.
 

Handelsonderneming C.J. Klep B.V.
Toeleverancier van land- en tuinbouwproducten en diensten

We zijn werkzaam in de sectoren: Agro, Safety, Techniek en Bedrijfskleding en kunnen u zodoende een breed assortiment producten in de land- en tuinbouw en aanverwanten aanbieden. Dagelijks beleveren we onze klanten en particulieren met onze eigen leveringsservice.

Kennis is essentieel voor innovatie. Om een antwoord te kunnen blijven geven op ontwikkelingen in de markt, werken we dagelijks aan onze proeven in onze Klimaatcel en onze demo- en praktijkvelden. Door de proefresultaten te vertalen naar de praktijk kunnen we onze klanten blijven voorzien in informatiebehoefte naar alternatieven en mogelijkheden voor hun bedrijfsvoering.

Ons team staat dagelijks voor u klaar.
De CEMP Coöperatie blijft zich inzetten voor voldoende gewasbeschermingsmiddelen voor de sector bomen, vaste planten en zomerbloemen. Wat is afgelopen jaar bereikt, kijkend naar de grote knelpunten onkruid en taxuskever? Waarop zet de CEMP komend jaar in? Een interview met Peter van ’t Westeinde, Coördinator Effectief Middelen Pakket.

- Onkruidbestrijding is nog steeds een groot knelpunt. Wat heeft de CEMP bereikt met afbrandmiddelen?

„Quickdown/Mizuki is al wel toegelaten in de vaste planten, maar nog niet boomkwekerij-breed. In diverse teelten zit men wel op dat middel te wachten. Het komt er in 2023, dat houdt ook de toelatingshouder vol, maar dossiertechnisch duurt het lang. Basamid heeft in Duitsland al een vernieuwde toelating op zaaibedden, maar helaas nog steeds niet in Nederland. Devrinol kun je wel in de winter spuiten, dat werkt vier maanden en dan ga je schoon het voorjaar in voordat het zaad opkomt.”


- Brussel heeft de toelating van glyfosaat met 1 jaar verlengd tot december 2023. En daarna?

„Daarna hoop ik dat glyfosaat weer met 5 jaar wordt toegelaten, net zoals afgelopen termijn. De 1 jaar verlenging komt doordat de EU-beoordeling van de actieve stof nog niet is afgerond. Het dossier van glyfosaat ziet er goed uit; zwart-wit gezien is het toelaatbaar. Maar als de toelating weer een politieke discussie wordt? De 1 jaar verlenging is een besluit van de Europese Commissie zelf; Frankrijk en Duitsland onthielden zich van stemming.”

Lees het interview verder via deze link (download PDF).

Tekst: Arno Engels
(LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
De Bomenfietsroute, een fietsroute langs verschillende boomkwekerijen in gemeente Zundert, is gelanceerd door Ralph Bogers, wethouder toerisme en recreatie. Deze gratis fietsroute, die start bij de bomenbakken in de Molenstraat in Zundert, is een samenwerking van Treeport, VVV Zundert en gemeente Zundert. Op elk van de boombakken is een QR-code te vinden die je, als je ‘m scant met je mobiele telefoon, verwijst naar de website www.visitzundert.com waar informatie staat over de boom. Wethouder Bogers heeft de laatste QR-code geplakt tijdens de lancering. 

De groene sector onder aandacht bij de recreant
De fietsroute voert je onder meer langs de mooie boomteeltbedrijven die onze gemeente rijk is. Samen met de informatie via de QR-codes en de website visitzundert.com brengt de route op een mooie manier de groene sector onder de aandacht van toeristen en andere voorbijgangers. De fietsroutefolder wordt zondagmiddag uitgedeeld aan de bezoekers van Winterwonderland en is vanaf dan gratis af te halen bij VVV Zundert.

Daarnaast kunnen voorbijgangers vanaf nu een wandelingetje maken langs alle boombakken, elk met zijn eigen verhaal via de QR-code. Een begeleide rondwandeling langs alle boombakken zit ook nog in het vat. Daar wordt nog aan gewerkt door een aantal liefhebbers. Deze gegidste rondwandeling zal op een later moment aangekondigd worden. 

Lees meer over deze route op: www.bomeninzundert.nl


V.l.n.r. David Bömer (Treeport), Eva Geene (VVV Zundert), Ralph Bogers (wethouder gemeente Zundert), Ad de Klerk (Dorpsgids)

Foto is gemaakt door Stephanie Bastiaansen
Adres VVV Zundert: Markt 26-27, 4881 CN, Zundert
Voor het verder professionaliseren van de knaagdierbeheersing gaat per 1 januari 2023 het IPM-systeem in werking: het Integraal Plaagdier Managementsysteem. Door een noodzakelijke wijziging op het laatste moment is er onrust ontstaan. Het Ctgb betreurt dit en geeft in onderstaande nieuwsbericht een extra toelichting.

Deze toelichting is ook te vinden op de site van Ctgb:

Met grote inzet van onder andere brancheorganisaties, opleiders, exameninstituten, certificeerders en de overheid is er gewerkt aan het verder professionaliseren van de knaagdierbeheersing. Al deze partijen hebben zich er voor ingespannen om daartoe op 1 januari 2023 het Integraal Plaagdier Managementsysteem (IPM-systeem) te laten ingaan. Bij de laatste besluiten door het Ctgb voortkomend uit de gevolgde zienswijzeprocedure wordt duidelijk hoe ingewikkeld het is om een systeem op het grensvlak van wettelijke toelating en private certificering 100% goed te laten aansluiten. Het Ctgb betreurt het zeer dat er onrust is ontstaan door een noodzakelijke wijziging op het laatste moment.

Wettelijk hebben toelatinghouders van rodenticiden bij een wijziging van het etiket recht op aflever- en opgebruiktermijnen voor oude verpakkingen. Dat leidt onoverkomelijk tot een geleidelijke uitfasering van oude voorschriften in plaats van een vaste datum. Wij realiseren ons heel goed dat de certificering juist gebaat was bij een vaste datum voor invoering. Het Ctgb heeft er op aangedrongen om de certificering op te nemen in de wetgeving, in een laat stadium bleek dat niet mogelijk.
Op de nieuwe verpakkingen gelden onverkort de gebruiksvoorschriften op het nieuwe, gewijzigde etiket. Dat betekent dat de certificering en toepassing van het integrale IPM-systeem per 1 januari 2023 verplicht is voor nieuwe etiketten. Daarnaast mogen tot 29 juni 2023 nog middelen met de oude etiketten worden verkocht. Tot 26 december 2023 mogen die middelen door particuliere en professionele gebruikers worden gebruikt zoals aangegeven op de oude etiketten. Voor professionele gebruikers die ratten buiten willen bestrijden met deze middelen geldt daarbij nog de certificeringsplicht voor IPM rattenbeheersing buiten (Certificaat IPM rattenbeheersing of KBA-GB).
De bedrijven die geïnvesteerd hebben om tijdig aan de eisen van het vernieuwde IPM-systeem te voldoen en inmiddels gecertificeerd zijn, werken aantoonbaar conform de beginselen van IPM en zijn hiermee koplopers in een duurzame knaagdierbeheersing. In de loop van 2023 zal iedere professionele gebruiker aan deze eisen moeten voldoen.
Aandeslag-Trofee
Projecten en plannen van overheden en samenwerkingsverbanden die een duidelijk probleemoplossend karakter hebben, komen in aanmerking voor deze Trofee. Er zijn 3 genomineerden, begin 2023 wordt de winnaar bekend gemaakt. 

De 3e genomineerde voor de Aandeslag-Trofee is Zundert met het project Zundert Floreert!
Dorpsraden, branchevertegenwoordigers, ZLTO, provincie, waterschap en gemeente ontwikkelden samen initiatieven en gebiedsvisies als onderdeel voor de Omgevingsvisie.

Uit het juryrapport: 
"De aanpak is volgens de bedoelingen van de Omgevingswet, waarin naar meerwaarde voor het gebied wordt gekeken in plaats van naar de regels, waarin gewerkt wordt vanuit oplossingen in plaats vanuit beperkingen en waarin gezocht wordt naar win-win. Daarbij is van groot belang dat niet alleen de andere overheden zijn betrokken, maar ook bewoners en ondernemers die gezamenlijk concrete initiatieven verder helpen."

Klik op de afbeelding om het hele artikel te lezen. 
Tijdens deTreeport café bijeenkomst op donderdagavond 15 december aanstaande zal Treeportlid Ruiter Plaagdierbestrijding ons bijpraten over de wijziging die vanaf 1 januari ingaat. Vanaf die datum mogen knaagdieren enkel nog met chemische middelen bestrijden worden als u zowel de licentie Integrated Pest Management Knaagdierbeheersing (KBA) heeft plus een Bedrijfscertificaat. Onderdeel van de presentatie is ook de Checklist Preventie Knaagdieren.

Om zelf alvast aan de slag te kunnen gaan met preventie kunt de Checklist Preventie Knaagdieren hier inzien en downloaden:

Ook deze maand kunnen we een nieuw lid verwelkomen:
Ruiter Bedrijfshygiene B.V. van harte welkom bij onze club!

We stellen hen graag aan u voor:

Ruiter Plaagdierbeheersing is gespecialiseerd in preventie, wering en bestrijding van veelvoorkomende plaagdieren. Wij gaan uit van het “Integrated Pest Management” principe; minder inzetten op bestrijding door middel van gif en meer inzetten op beheer door kennis.

Naast knaagdieren als muizen en ratten, werken wij met hetzelfde principe voor kruipende en vliegende insecten, vogels en voorraadaantasters.

Persoonlijke communicatie en goede documentatie vinden wij een essentieel onderdeel van onze werkzaamheden. Houtverduurzaming is daarnaast ook een belangrijk onderdeel van ons werk.

   Vele Treeportleden namen van 5 t.m. 7 oktober deel aan vakbeurs GrootGroenPlus 2022. Meerdere van onze leden vielen in de prijzen, een mooie prestatie, allen van harte gefeliciteerd!  
Welke prijzen en leden dit waren, is in het artikel te lezen, met bijbehorende links naar filmpjes en foto's.

Op de site van de beurs staan diverse verwijzingen naar de drie routes die de beurs heeft.
Zie GrootGroenPlus 2022.

Tijdens de beurs vielen meerdere van onze leden in de prijzen, klik op deze link om alle foto's te zien.

Zo was er de Jac Loddersprijs (voor de beste groene stand)
Ronald Dictus (B096) kwam overtuigend naar voren als winnaar: een kleine stand, maar toch met een mooie presentatie van het gehele productassortiment en het bedrijf zelf.


Ook genomineerd waren Plantenkwekerij Joost Sterke (G023) en Boomkwekerijen Zundert (B063). 

Daarnaast de Zunderts Groen Imago Prijs (voor de beste stand om Zundert als groene regio op de kaart te zetten)
Wethouder Ralph Bogers kende namens de door de gemeente Zundert samengestelde jury de Zunderts Groen Imago prijs dit jaar toe aan Roelands Boomkwekerijen BV (B089).


Andere genomineerden waren Boomkwekerij Verpaalen (B041) en Boomkwekerij Ronald Dictus (B096).

Diverse bekroningen bij de nieuwighedenkeuring [namen terugzoeken], klik op deze link naar het filmpje. 

Hierbij ook het juryrapport van de inzendingen, klik op de foto voor een vergroting:


En ook bij de nieuwe competitie Green Grand Prix ging de beste bekroning naar een Treeportlid, namelijk Boomkwekerij Verpaalen, klik op deze link voor het filmpje 

Voor de RoadShow is het nog altijd mogelijk te stemmen na het downloaden van de Groot Groen Plus 2022 app of via de weblink.

De inschrijving voor deelname in 2023 (4 t.m. 6 oktober) is reeds geopend via deze link inschrijven 2023
Opnieuw kunnen we een nieuw lid verwelkomen bij Treeport: 
Antens Domen BV, van harte welkom bij de club! 
We stellen ze graag verder aan u voor.

Ons familiebedrijf is gespecialiseerd in uitgangsmateriaal van bos- en haagplanten. Kwaliteit, uniformiteit en klantgericht werken zijn onze sterke punten.

Totaalpakket pot- en zetstammen
We hebben een groot assortiment aan pot- en zetstammen. We bieden een totaalpakket van hoge kwaliteit en kunnen heel flexibel leveren van10 tot 100.000 stuks.

Klantgericht advies
Samen met onze klanten maken we een specifiek product, dat het beste past in hun vervolgteelt. Wij adviseren onze klanten bij de aflevering van de gewassen. Niet ieder gewas is immers geschikt om zomaar te rooien en weg te kuilen of te potten in elk willekeurig jaargetijde.

Op de site van regio West-Brabant is vandaag een artikel gepubliceerd over 'Zundertse boomkwekers en de zoektocht naar duurzame potgrond'.

"Potgrond bestaat uit verschillende ingrediënten, waaronder exotische of uitputbare inhoudsstoffen. Duurzaam is dat niet: een toevoeging als kokosvezel moet geïmporteerd worden. Dat kan dus anders vinden Zundertse boomkwekers, verenigd in Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert. Met geld uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds onderzoeken ze of ze een potgrondmengsel kunnen samenstellen mede op basis van inheemse planten, geteeld op West-Brabantse bodem".

Om het hele artikel te lezen, klik hieronder op het plaatje.
"Buxus als bijenplant zal u zeggen? Veel mensen hebben geen idee hoe belangrijk onze inheemse Buxus wel is voor ons insectenbestand." Aan het woord is Didier Hermans van Herplant BVBA, gevestigd in Beerse (B). Didier is lid van Treeport én de ledenraad. Naast zijn deskundigheid op het gebied van Buxus en Taxus, heeft hij zich ook verdiept in de wilde bijen. Deze kennis deelt hij graag met ons!

Op de website van Herplant staat onder meer te lezen:
 
"De laatste jaren worden zeer beladen termen zoals ‘biodiversiteit’ en ‘ecologische aanplantingen’ veelvuldig gebruikt. Bovendien wordt door vele groene organisaties de ­indruk gewekt dat enkel onze inheemse wilde vegetatie waardevol is en dat uitheemse planten of tuinplanten, naar het achterplan verdwijnen als het gaat om biodiversiteit. Nochtans vervullen ook alle tuinplanten een ­belangrijke rol in onze huidige ecosystemen. Heel wat insecten en zeker ook de bijen hebben alle planten nodig om te overleven."

Klik hier om het verslag Bijen in Buxus verslag nederlands 09 september 2022 te downloaden.
Ook vorige artikels over dit onderwerp zijn bijgevoegd.

We wensen u veel leesplezier!

P.S. Het plantseizoen komt eraan en met de regen van afgelopen weken is het de ideale tijd om te planten. Vergeet dus niet aan de toekomst van onze bijen te denken door nu te planten.

Klik op de afbeelding voor de link naar de site van Herplant.

Vier quarantaine organismen onder de loep

Met Covid-19 werden we met onze neus op de feiten gedrukt. De wereld is een dorp. Ziekten en plagen zijn binnen een mum van tijd wereldwijd verspreid. Daar waar Covid-19 de mens raakt, raken Q-organismen onze natuur, parken en boomkwekerijen. Waar speelt de boomkwekerijsector met vuur en wat kan de sector doen om schade te voorkomen?

Klik op de afbeelding hieronder voor het hele artikel van
het Kennis op Maat project 'bewustwording en preventie Q-organismen in de boomkwekerij'

Een nieuw lid is aangemeld bij Treeport Zundert.

Van der Avoird Trayplant B.V. uit Bavel, van harte welkom bij de club!

We stellen ze graag aan u voor:

Van der Avoird Trayplant B.V. is gespecialiseerd in het opkweken van aardbei- en framboos uitgangsmateriaal. 
Dit varieert bij aardbei van stek tot trayplant, bij frambozen van bewortelde stek tot longcane. Om dit te realiseren telen we op 6 locaties met een totale oppervlakte van ruim 65 ha.

Onderstaande uitnodiging is voor alle ondernemers.
Om in te schrijven (verplicht), klik op onderstaande foto:

Vakbeurs GrootGroenPlus 5,6 en 7 Oktober 2022:

Klik op onderstaande afbeelding om het hele artikel te lezen over het thema van dit jaar "Gegrond" 

De Zundertse innovatiekring is afgelopen week bijeengekomen om praktijkproeven met lokaal geteelde veenalternatieven tussentijds te bekijken
- een bijdrage van Arno Engels

De praktijkproeven zijn afgelopen voorjaar gestart binnen Treeport Zundert, op verschillende bedrijven die Lauris nobilis, Acer palmatum, Hydrangea en vaste planten in pot kweken. De potgrondmengsels zijn samengesteld met de kwekers en zijn volledig veenvrij. Het veen is deels vervangen door Miscanthus giganteus (olifantsgras), Tagetes (afrikaantjes), lisdodde, compost en champost. De eerste drie, vezelrijke producten, zijn vooral bedoeld voor de luchtigheid van de potgrond; ze houden vocht minder vast. Voor het vochthoudend vermogen is daarom RHP-compost toegevoegd.

In het begin van het groeiseizoen hadden de proefplanten over het algemeen geleden van een hoge EC in de pot, in combinatie met een hoge pH. Hierdoor was er een groeiachterstand ten opzichte van planten in de standaard gebruikte potgrond. Daarna heeft de groei zich in positieve zin hersteld, aldus René van Gastel die de proeven vanuit GroeiBalans begeleidt. „We gaan nu kijken hoe we een hoge pH kunnen voorkomen, en of we de compost voor een deel kunnen vervangen door kokos of door veen.”
De afgelopen maanden zijn fysische, chemische en biologische monsters genomen van de potgrond. De bio-monsters geven weer in hoeverre bodemschimmels, bacteriën en andere organismen zich verhouden in de pot. „We zagen nu al schimmels in de potgrond”, vertelt Van Gastel. „Dan kan je denken dat dat niet goed is, maar je moet eerst kijken wat het precies is.” Daarnaast zijn bladmonsters genomen. „Die moeten we nog beoordelen.”
Verder ging op een bedrijf de doorgemengde Tagetes in de pot kiemen. De oorzaak hiervan wordt nog onderzocht. „Hoe rijp waren de afrikaantjes op het moment van oogsten? Dat was voor ons een leermoment.”
 

 
Foto: Treeport Zundert
Deelnemende kwekers bespraken de praktijkproeven met lokaal geteelde veenalternatieven.
"De oogst van een nieuwe manier van samenwerken in Zundert."
Via Pilot Vitaal Buitengebied zijn de Zundertse gemeenschap en de overheden samen gaan werken om in de uitdagingen voor het buitengebied samen meerwaarde te creëren. Hieruit is 'Zundert Floreert' ontstaan.

Bijgaand de overzichten van het verloop van de Pilot Vitaal Buitengebied, de "oogst" en introductie van de nieuwe werkwijze 'Zundert Floreert'.

Klik op de afbeeldingen om te vergroten:
 

 
Opnieuw kunnen we een nieuw lid verwelkomen bij Treeport:

Traycon Projecten B.V., van harte welkom bij de club!

We stellen ze graag verder aan u voor.

Traycon Projecten B.V. is in de loop der jaren een gespecialiseerd bedrijf geworden in het maken van container- en trayvelden. Door het aanleggen van deze verschillende teeltvloeren creëren wij de meest ideale teeltvloer voor iedere kweker. Zodat deze zijn planten zo goed mogelijk kan laten groeien. Er staan verschillende teeltvloeren, van lavavloer en eb-en vloedsystemen tot aan een trayveld, Traycon Projecten B.V. maakt ze allemaal op maat voor u.

Vanuit de werkgroep Pest Controlled Area nemen we deel aan landelijk overleg over Xylella.

Onderwerpen daarbij zijn het opzetten van een crisisdraaiboek en vooral ook de voorlichting over hoe we een rampscenario hierover kunnen voorkomen. Kennis is daarbij essentieel.
Van twee bijeenkomsten zijn filmopnames gemaakt.

Klik op de titel om de film te zien van
In de komende maanden zullen we ook bij Treeportbijeenkomsten hier ruim aandacht aan gaan besteden. Daarnaast is Bjorn Kohlmann namens de werkgroep bezig met het bekijken van hoe we een volwaardige Pest Controlled Aria op kunnen richten.

Wordt dus vervolgd!
De droogte in onze regio houdt nog steeds aan. Vanuit waterschap Brabantse Delta ontvingen we onderstaand bericht dat vanaf vandaag, 28 juli, van kracht is. Gelet op het belang ervan hierbij het verzoek om het bericht door te lezen en daar waar mogelijk passende maatregelen te treffen.

Via deze weg de volgende update van de droogtesituatie in West Brabant. Door de aanhoudende droogte en beperkte neerslag zijn we genoodzaakt om de onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater verder uit te breiden.

Vanaf donderdag 28 juli wordt een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ingesteld in onderstaande gebieden en waterlopen (zie figuur 1)

Gebied 8 Stroomgebied Aa of Weerijs  (excl. Aa of Weerijs  zelf) – totaal verbod
Waterloop 8w Aa of Weerijs (waterloop zelf)  – totaal verbod exclusief kapitaal intensieve teelten

Op deze pagina staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden. Deze overzichtskaart wordt op donderdag 28 juli wanneer het verbod ingaat bijgewerkt.

De zakkende grondwaterstanden en het uitblijven van noemenswaardige neerslag  zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied teveel zakt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt bekendgemaakt via onze website en www.officielebekendmakingen.nl

Verwachte zaadoogst bekend, geef zaadbehoefte tijdig aan
 
Boomkwekers kunnen bij Staatsbosbeheer en BoHeZa-leden aangeven welke soorten en hoeveelheden zaden voor komend seizoen nodig zijn. De verwachte zaadoogst is nu bekend, evenals knelpunten bij diverse soorten.
 
Staatsbosbeheer, handelsgroep BoHeZa, Treeport Zundert en de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen hebben afgelopen donderdag overlegd over de verwachte zaadoogst uit opstanden: de genenbank in Roggebotzand, in situ-opstanden en de zaadgaarden van Staatsbosbeheer. Het overleg wordt voor het tweede jaar gevoerd, met als doel om de inventarisatie en verdeling van de zaadbehoefte voor kwekers en zaadhandel af te stemmen.
Uit het overleg blijkt dat er wederom, net als voorgaande jaren, knelpunten zijn geconstateerd, wat te maken heeft met natuurlijke omstandigheden, waaronder met name late nachtvorst die nogal wat schade heeft veroorzaakt.  De verwachte zaadoogst van de soorten Acer campestre, Betula pendula, Betula pubescens, Carpinus betulus, Prunus spinosa, Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Viburnum opulus zullen bijna nihil zijn. Daarentegen zijn er andere soorten die redelijk tot zeer goed zaad dragen en waarvan een positieve oogst is te verwachten.
 
Kwekers die geïnteresseerd zijn in uitgangsmateriaal vanuit de opstanden, kunnen dit aangeven bij Staatsbosbeheer afdeling Zaad & Plantsoen, via dit mailadres: zaad.plantsoen@staatsbosbeheer.nl. Bij BoHeZa kunt u uw aanvraag sturen naar voorzitter Johan Vink: johanvink@pvmbv.com.

Wanneer dit voor 20 juli gebeurt, worden de aanvragen meegenomen in de verdeling voor de beschikbare soorten. Tevens kan dan voor de soorten waar extra vraag naar is, op de oogsthoeveelheid gestuurd worden, zodat er voldoende beschikbaar is.

Dergelijke afspraken zijn ontstaan uit initiatieven van Staatsbosbeheer, BoHeZa, Treeport en de cultuurgroep, om naar de toekomst toe zo goed mogelijk invulling te geven aan de Bossenstrategie. Er komt op dit moment een stijging in de vraag naar Nederlands bosbouwkundig materiaal en autochtone soorten. Deze stijging zal naar alle waarschijnlijkheid doorzetten. Het biedt kwekers perspectief die zich bezig willen houden met gecertificeerd bosplantsoen.

De genoemde organisaties werken samen met het Ministerie van LNV, onder leiding van Robert Jan Croonen, aan een convenant waarin afspraken worden vastgelegd. Het doel van dit convenant is om afspraken in de gehele bosplantsoenketen te borgen, en om een brug te slaan tussen de behoefte en de beschikbaarheid van geschikt plantmateriaal.

In eerste instantie zullen de afspraken met name betrekking hebben op de partijen die verantwoordelijk zijn in de zaadvoorziening en de kwekerijen. Later is ook het doel om andere partijen bij deze afspraken te betrekken, zodat de gehele keten is afgedekt: vanaf zaad tot en met de opdrachtgevende terreinbeheerders.
 
 
Ook deze maand kunnen we een nieuw lid verwelkomen bij Treeport:

AHO Jongenelen Plants, van harte welkom bij de club!

We stellen ze graag verder aan u voor.
Wij zijn de specialist voor het leveren van een compleet pakket bos- en haagplantsoen!
Tuincentra, groenvoorzieners en hoveniers kunnen bij ons terecht voor haagplanten en bosplantsoen, fruittelers voor hun windsingels/hagen en boomkwekers voor hun plantgoed voor doorkweek!

Daarnaast doen wij met de Agrarische Handelsonderneming Jongenelen ook handel in land- en tuinbouwmachines.


"Zundert is het grootste boomkweekgebied van Nederland".
De kans is reëel dat een aantal bomen of planten in je tuin afkomstig zijn uit Zundert. In de omgeving van de Nederlandse grensgemeente zijn heel wat boomkwekerijen gevestigd. Om sterker te staan, hebben die zich verenigd in de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert. Naast de E19 is aan beide zijden van de grens het Business Centre Treeport, met daarbij het Excellence & Experience Kenniscentrum, volop in ontwikkeling. “Onderwijs vanuit Nederland is al aangesloten, maar we kijken ook nadrukkelijk naar Belgische scholen en universiteiten om mee in onze projecten te stappen.”

 
Langs bijna elke invalsweg naar Zundert passeer je een of meer boomkwekerijen. Dat is historisch zo gegroeid. “Bijna 180 jaar geleden is het gestart vanuit een armenproject”, vertelt Treeportmanager David Bömer. “Op de hoge zandgronden werden dennen geteeld om hout te hebben voor de mijnbouw. Geleidelijk evolueerde het naar sierteelt. De bodem hier is ideaal om bomen te kweken. De grond is goed te bewerken en heeft over het algemeen voldoende water. Bij nat weer is ze dan weer direct droog.” 

“Ga 60 kilometer verder en je hebt een heel andere bodemsamenstelling”, weet Bömer. “In totaal wordt ongeveer 3.500 hectare van de bodem in de regio gebruikt voor bomenteelt. Zundert is misschien wel het grootste aaneengesloten boomkweekgebied van Nederland. Eigenlijk is het assortiment heel breed, met ook rozen en perkgoed die hier gekweekt worden. We hebben een goed product, maar bescheidenheid zorgt wel eens voor een rem.” 

“Tien jaar geleden is de coöperatieve vereniging Treeport opgericht. Dat was nodig om een aantal onzekerheden en problemen opgelost te krijgen. Het ging voornamelijk om teelttechnische problematiek en om personeel te vinden, in combinatie met het imago van de sector. In je eentje krijg je dat niet veranderd. We hebben toen een stip op de horizon gezet om de boomkwekerijhandel op één locatie te vestigen”, zegt David Bömer. 

125 partners 
In 2016 waren er 85 leden, intussen zijn er dat 125. Het gaat voornamelijk om boomkwekerijen, maar er zitten ook distributiepartners bij. Een tiental leden komt uit België of kweekt een deel van de productie aan die kant van de grens. Een keer per jaar verzamelen de alliantiepartners. De volgende keer is eind juni en gaat over de bodem, met als uitgangspunt oplossingen te vinden voor de problemen van water en biodiversiteit. 


Aan de grensovergang van de E19 zijn werken bezig voor het Business Centre Treeport (BCT). Dat wordt het hart van de bomenteelt in de regio, met onder andere handel, logistiek en onderzoek als kernactiviteiten. “50 hectare van het BCT ligt op Nederlands grondgebied en 10 hectare in België”, legt projectleider Remco van Dessel uit. “Binnenkort beginnen de werken aan de Belgische kant. Een van de oude douanegebouwen wordt gesloopt, twee andere gebouwen worden gerenoveerd. Met het stadsbestuur van Hoogstraten en intercommunale IOK zijn gesprekken bezig om het openbare gedeelte in te richten.” 

Korter bij de consument 
De bedoeling is om in 2025 klaar te zijn met BCT. “Er is plaats voor een twintigtal bedrijven. Aan de Nederlandse zijde hebben we er al twaalf, waarvan twee starters. De boomkwekerijen blijven op hun vertrouwde plaats, het BCT is meer gericht op transport en toeleveranciers. We gaan daarvoor in zee met bedrijven die ons als sector willen helpen om korter bij de consument te komen. 80% van de productie is bestemd voor export over heel Europa. Het BCT komt op een ideale plaats tussen Antwerpen en Rotterdam. Het bedrijventerrein moet duurzaam worden. Dat betekent aandacht voor vergroening en vasthouden van het water. Voor de energie komen er drie windturbines en het streefdoel is om op 90% van de daken zonnepanelen te leggen.” 

Een belangrijk onderdeel van het BCT wordt het Experience & Excellence Centre. In dat innovatiecentrum komen onderwijs, onderzoek en promotie samen. “De boomkweeksector is zeer kundig, maar vrij traditioneel. Wij gaan samen kijken wat er nog beter kan”, zegt Peter Berben. “Daarvoor is onderzoek nodig wat betreft bodem, licht en water. Met de klimaatverandering wordt met name een goed waterbeleid heel belangrijk.” 

Farmaceutische waarde 
Met de laboratoria in het E&E Centre ligt de focus onder meer op weefselkweek. Welke kwaliteiten heeft een plant en hoe kunnen die op een wetenschappelijke manier verbeteren? Verder hebben veel planten een farmaceutische waarde, op dat gebied zijn er nog groeimogelijkheden. “Ook dat gaan we in onze laboratoria onderzoeken. En om minder kunststof nodig te hebben, is het beter om natuurlijke vezels te gebruiken. Ook dat maakt deel uit van het E&E Centre. Heel wat kennis hebben we in huis en dat gaan we nog beter maken”, belooft Berben. 

“Voor het onderwijs kijken we ook naar Belgische scholen en universiteiten. Daarnaast zijn er gesprekken met het Proefcentrum voor de sierteelt in Destelbergen. Het onderwijs ondersteunt en de overheid faciliteert. In het kennis- en innovatiecentrum willen we ontmoeting creëren. De belangrijkste ontwikkeling in onze sector is die we nu nog niet weten. We weten anderzijds wel waar we heen willen. Onze ambities reiken verder dan alleen de regio Zundert.” 

Zie ook het artikel op www.gva.be
 
We verwelkomen weer een nieuw lid bij Treeport.

Van harte welkom DNA United Forwarders!

We stellen ze graag verder aan u voor.
 https://www.forwarder.net/nl/

Assortiment:
Whatever it takes, we take it there
Zoekt u een ervaren expediteur in Breda die al uw soorten goederen kan verzenden naar bestemmingen binnen heel Europa? Dan kunt u terecht bij expeditiebedrijf DNA United Forwarders. Wij bieden onze klanten, waaronder zowel productie- als handelsbedrijven, totaaloplossingen op het gebied van transport.


Dolf Ebskamp

 

 


Floriade Symposium Circular Greenhouse


Dinsdag - Donderdag 
17 - 19 may 2022