Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Op dit moment is er heel veel informatie via het internet te vinden over het coronavirus/covid-19, schaderegelingen, tips, etc. Onze leden krijgen van ons steeds gerichte informatie en worden ondersteund bij vragen en problemen waar ze tegenaan lopen.

Voor de algemene voorlichting delen we de link waar veel informatie gevonden kan worden:
Uiteraard kunnen onze leden bij ons terecht voor meer informatie. Dat kan via e-mail of per telefoon 076-5995000

Let op: ons kantoor is voorlopig gesloten voor bezoek en bijeenkomsten. Zodra dit opgeheven wordt, zullen we dit communiceren via de diverse sociale media.
Coronavirus (COVID-19) vragenlijst voor Treeportleden

We hebben een enquête gehouden onder onze leden om de te verwachte schade als gevolg van de genomen corona-maatregelen in te kunnen schatten. De vragen waren zodanig opgesteld dat deze aansluiten op enquêtes van andere organisaties. Daarmee zijn de resultaten direct bruikbaar voor onze vertegenwoordigers aan de gesprekken die gaande zijn over beperking van de schade, schaderegelingen, schadefondsen etc.

Van de groep respondenten (32) levert vrijwel iedereen aan kwekerijen/collega’s, iets meer dan de helft via retailkanaal en een kwart aan de institutionele markt. Het percentage dat aan het buitenland levert is meer dan 90%, met in volgorde van verschijning: België, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als meest genoemde landen.

40% verwacht op korte termijn een omzetdaling van minder dan 25%. Een omzetdaling van 25 tot 49% valt volgens iets meer dan een kwart van de groep te verwachten. De overige 25% vreest een omzetdaling tussen 50 en 100%.

We hebben onze leden een tweetal scenario’s voorgelegd, dit voor zowel het nog lopende leverseizoen als ook voor seizoen 2020/2021. Het eerste scenario houdt in dat de huidige maatregelen nog een tijd doorgezet zullen worden. Het tweede scenario gaat uit van het instellen van een volledige lockdown.

Bij het eerste scenario (huidige maatregelen), bedraagt het verwachte omzetverlies op korte termijn meer dan 5,5 miljoen euro. In geval van een lockdown wordt een omzetverlies gevreesd van meer dan 10 miljoen euro.

Over de gevolgen voor het aankomend seizoen is zowel in scenario 1 als 2 de balans ongeveer gelijk (53%/47% om 47%/53%). De absolute verwachting tussen beide scenario’s verschilt wel sterk. Bij enkel de huidige maatregelen is de verwachting bijna 3,5 miljoen euro aan lagere voorverkoop. Een volledige lockdown tempert de toekomstverwachting daarentegen met een omzetkrimp van ruim 8,5 miljoen euro.

We hebben ook gevraagd naar de toename van het risico op wanbetalingen. Hierbij geeft 60% aan wanbetalingen te verwachten. De respondenten verwachten bij het eerste scenario dat bijna 1,7 miljoen euro niet of erg laat betaald zal worden. Een bedrag dat volgens de verwachting bijna verdubbeld zal worden bij een lockdown.
 
De volledige resultaten van de enquête zijn met de Treeportleden gedeeld. Geïnteresseerden niet-leden kunnen een toelichting aanvragen via telefoonnummer 076-5995000, of per e-mail info@treeport.eu
Donderdag 27 februari 2020 is het eerste Treeportcafé van 2020 gepland. Vanaf 19.30 uur is de inloop, locatie Café Zaal Victoria, Molenstraat 118 in Zundert.

De onderwerpen van deze avond zijn:
- 'Leren wat belangrijk is"; een introductie door scholingsconsulente Mariëlle Mulder (Talentboom) , waarbij ze uit de doeken zal doen wat het belang is van blijvend leren voor zowel ondernemer als personeel';
- Deelname aan de Floriade; het eerste plan ligt op tafel en wordt besproken zodat leden kunnen meedoen.
- 'Gevolgen van Corona-virus'; Anneke en Rinus Biemans vertellen uit eigen ervaring hoe een externe factor een bedrijf op slot krijgt.
- 'Een mooie club mensen waarvan zo'n 10 met afstand tot de arbeidsmarkt. Gevolg: geen gebruik meer hoeven te maken van buitenlandse krachten' Hoe dat zo gekomen is? GOVA BV (Nispen) vertelt ons het verhaal! Peggy de Neef van Participeren Loont! zal dit aanvullen met de rol die haar organisatie daarin kan vervullen.

Om 22.00 uur willen we afronden, zodat er voor de aanwezigen nog tijd over is om gezellig bij te praten.
Op 18 februari verscheen in BN DeStem een artikel over het feit dat gemeente Zundert €180.000,-- uit trekt voor herplant van 150 bomen en dat er jaarlijks structureel geld gereserveerd wordt voor herplant. Dat artikel trekt uiteraard onze aandacht. Inmiddels zijn we met de gemeente in gesprek over de rol die onze leden hierin kunnen spelen. Zodra er meer nieuws bekend is, zullen we de leden gelijk informeren.
 
klik op de afbeelding voor de link naar het online-artikel

 
De jaarkalender voor 2020 is bekend en staat nu ook online. Voor iedereen in te zien, voor leden een handig overzicht van de activiteiten.