Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Vrijdag 10 juli heeft Fons van Wezel (als voorzitter  van onze ledenraad) twee mooie bomenbakken overhandigd aan Bravis Ziekenhuis. Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur Bravis Ziekenhuis was zichtbaar verguld met deze mooie geste.

Onderstaand het persbericht zoals het is uitgegeven door de afdelling communicatie van het ziekenhuis:

Bomen als waardering voor Bravis

Bomen staan symbool voor groei en leven en helpen mee aan een gezonde leefomgeving. Met die gedachte besloten leden van de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en Rabobank ZuidWest-Brabant twee bomen te schenken aan het Bravis ziekenhuis.  Vandaag, vrijdag 10 juli zijn ze officieel overhandigd.

Dit keer geen fysieke, maar een papieren hand toen David Bömer en Fons van Wezel van Treeport en Rob Gerrits en Erwin van Schilt van Rabobank ZuidWest-Brabant, de Acer palmatum  (Japanse Esdoorn) overhandigde aan Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis. Toepasselijk, want palmatum staat voor handvormig.  “De bomen staan symbool voor de bijdrage die jullie als Bravis leveren in het creëren van een gezonde leefomgeving, de bescherming die jullie de bevolking bieden op moment van slecht weer en de groei en bloei die Bravis de komende jaren richting de nieuwbouw nog gaat doormaken”. Aldus Rob Gerrits.

Bewonderen                                           
Beide locaties van het Bravis ziekenhuis hebben een mooie boom ontvangen. Op locatie Bergen op Zoom is een zuilvormige variant van de lampionboom te bewonderen bij de achteringang. In Roosendaal een Japanse esdoorn bij de hoofdingang.

Op de foto
Van links naar rechts. Rob Gerrits (Rabobank ZuidWest-Brabant), Hans Ensing (Voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis), Erwin van Schilt (Rabobank ZuidWest-Brabant), Fons van Wezel (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert) en David Bömer (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert).
De Tuinavond van donderdag 16 juli kan georganiseerd worden met inachtneming van een paar extra corona-spelregels. Daarom vroegen we onze leden zich tevoren aan te melden. Mede daarom kunnen we vooraf al zeggen dat de opkomst weer goed zal zijn. Opgeven is nog altijd mogelijk!

Beste leden,
 
We komen weer bij elkaar!

In verband met de corona-voorschriften is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan heel eenvoudig door hier te klikken en het aantal personen waarmee u komt in te vullen.

Op donderdag 16 juli organiseren we een Tuinavond waarop we (eindelijk) weer eens kunnen samenkomen. Vanaf 19.15 uur is de ontvangst bij Boomkwekerij Huijbregts, Maalbergenstraat 12, 4884 MT in Wernhout. 

Op diverse percelen gaan we te voet kijken naar de bedrijfsvoering, de planten, de machines en ook worden we bijgepraat over de beukenbladluisproef die mede dankzij Treeportleden mogelijk wordt gemaakt.

Het thema dat we deze avond centraal stellen is het tekort aan water en wat we nu en in de toekomst gaan doen om onszelf “een verzekering van water” te kunnen geven. De werkgroep Water licht een en ander graag toe. Daarom willen we alle leden uitnodigen om aanwezig te zijn bij de Tuinavond van donderdag 16 juli.

  

De laatste bijeenkomst waar we als leden van Treeport bij elkaar mochten komen dateert alweer van 27 februari ….. dat is vandaag exact 19 weken geleden. Oftewel 133 dagen!

Er is in de tussentijd veel gebeurd; en dan doelen we niet alleen op de gevolgen van de corona-crisis. Het leverseizoen, plantseizoen, overvloedige neerslag, watertekort, etc. Het wordt dus de hoogste tijd om weer eens bij elkaar te komen en goed bij te praten.

In het kader van Vitaal Buitengebied zijn we in gesprek met vele partijen. En het moet gezegd: iedereen ziet het belang van een gezonde boomteelt. Dus op die golf willen we meeliften. Maar succes kunnen we alleen behalen als we zelf ook bereid zijn om ons in te zetten! Het is lastig om in deze fase al concrete voorbeelden te noemen omdat dan het risico bestaat dat het al als maatregel of afspraak wordt gezien. Maar om toch enig idee te geven: onderwerp van gesprek is bijvoorbeeld hoe het inzetten van waterbesparende maatregelen een ontheffing kan opleveren als voor het algemeen een onttrekkingsverbod wordt ingesteld. Een beloning dus voor kwekers die zich inzetten om op duurzame manier om te gaan met water.

De leden van de werkgroep Water zijn aanwezig en willen graag de meningen horen van de Treeportleden, zodat ze de juiste input krijgen om verder mee aan de slag te gaan. In de geplande rondgang zijn een aantal stops voorzien waarbij uitleg wordt gegeven over mogelijke waterbesparende maatregelen en subsidies daarop.

Dus: mis de kans om nu alvast mee te praten niet en zorg dat u erbij bent op 16 juli!

Als er vragen zijn: stel ze gerust! Contact is mogelijk via 076-5995000 en info@treeport.eu.

 


Let op: ook voor onze bijeenkomst gelden de corona-maatregelen.

Voor ons lijkt het meest van toepassing: blijf thuis als je niet fit bent of als iemand in u sociale omgeving verkoudheidsklachten heeft, schud geen handen, was regelmatig je handen, nies aan de binnenkant van je elleboog en houd altijd 1,5 meter afstand.

- Bij aankomst verzoeken we iedereen de handen met desinfectiemiddel te ontsmetten.
- Koffie en thee zal worden aangeboden in plastic bekers. Gelieve niet zelf in te schenken.
- Een drankje na afloop is beschikbaar in fles of blik, waarbij het verzoek is zelf deze terug te plaatsen in krat of afvalbak.
De onderstaande 76 bedrijven dragen in 2020 bij aan de instandhouding van Bufferzone 7. Aansluiten kan nog, meer informatie via info@treeport.eu.

De afgelopen jaren deden we een beroep op uw verantwoordelijkheid en collegialiteit als het gaat om de collectieve deelname aan onze Bufferzone 7. En dat leverde een goed resultaat op, want veel bedrijven kozen ervoor om deel te nemen, waardoor de bufferzone 7 in stand gehouden werd. Veel bedrijven gaven aan hun verbintenis daaraan automatisch te verlengen. Uiteraard willen we graag onze groep nog verder uitbreiden.

Met de automatische verlengingen is de basis aanwezig om de bufferzone ook in 2020 in stand te houden, maar we willen graag de groep van medestanders nog verder vergroten. Samen kunnen we immers de controle nog beter laten verlopen. En ook kunnen we de reeds aangekondigde tariefsverhoging opvangen. Ken je collega's die nog niet meedoen, maar best bij ons collectief zouden moeten horen? Spreek ze aan en probeer ze te overtuigen. Als ze behoefte hebben aan meer informatie dan horen we dat graag! Opgave en vragen kan via info@treeport.eu.

Voor wat betreft de administratie: binnenkort krijgen alle bedrijven die aangegeven hebben automatisch te willen verlengen een toetsing van het aantal opgegeven aren.

Met het op voorhand al behalen van het gestelde doel, mogen we vaststellen dat instandhouden van onze Bufferzone 7 een goede gewoonte geworden is. Veel ondernemers zien dus het belang in van deze vorm van collegialiteit en dat doet ons deugd!

Op de foto: gezonde Cotoneaster lucides (bron: Lodders Boomkwekerijen BV)
Vanavond staat de Virtuele Tuinavond op het programma. Meedoen is heel eenvoudig met één muisklik naar ons Youtube-kanaal te regelen. Geen link per mail ontvangen? Mail naar info@treeport.eu om ze alsnog te krijgen.

Vanavond 19.30 uur tellen we af met een diashow van 30 minuten, waarna om klokslag 20.00 uur de uitzending begint.

Deze uitzending bevat onder meer:
- Een gesprek met Bob Schalken over de nieuwe opleiding bij Curio Prinsentuin
- Een rondleiding in Breda - Stad in het Park - langs diverse groenelementen
- Informatie over de droogte en recente ontwikkelingen op het gebied van water
- Voorlichtingsfilm over druppeltechniek bij Treeportleden
- Gesprek over voortgang Imago-campagne, CEMP en praktijkonderwijs

 
Vanuit het project 'Wel goed water geven' is in het verleden al veel gebeurd om waterbesparing te stimuleren.

Op dit moment zijn er nog mogelijkheden om gebruik te maken van subsidie voor het aanleggen van peilgestuurde drainage en diverse waterbesparende maatregelen zoals o.a. het plaatsen van LOP-stuwen. De mogelijkheid om subsidie aan te vragen zal per 1 juli worden verlengd, dus extra reden om een investering te overwegen!

Voor meer informatie kan contact op worden genomen met de werkgroep Water. Ook op de site welgoedwatergeven kan informatie gevonden. Een aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden!
De leden van Treeport Zundert bedanken "De Zorg"!

Dat Zundert op de kaart staat als regio waar veel moois vandaan komt, bleek uit het verzoek dat we kregen vanuit Amphia Ziekenhuis in Breda. Bij de hoofdingang staat sinds een paar weken een tweetal ontvangsthokjes als voorpost waar een controle wordt gedaan op ziekteverschijnselen die kunnen duiden op een corona-besmetting. Die hokjes steken nogal af tegen de fraaie nieuwbouw, dus kregen wij het verzoek of we iets konden leveren om het geheel een groenere uitstraling te geven. 

Met het schenken van een drietal bomenbakken aan het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben we uiting gegeven aan onze dankbaarheid voor het verlenen van goede zorg in een zeer turbulente tijd. Op maandag 18 mei heeft Peter van der Velden, voorzitter Vrienden van Amphia en oud-burgemeester van Breda, de bakken officieel in ontvangst mogen nemen. Fons van Wezel en Marc Lodders gaven hem op gepaste afstand een welgemeende handdruk om onze dank kracht bij te zetten. In een korte toelichting belichtte Fons van Wezel de solidariteit die zo belangrijk is geweest in de afgelopen weken om het virus onder controle te krijgen en het aantal zieken drastisch te beperken. Dat daarin een overlapping zit met de plantenwereld werd toegelicht door Marc Lodders. Hij sprak daarbij over het verband tussen de werkwijzen zoals de boomteeltregio Zundert ze wil toepassen bij plantenziekten en bedreigende organismen. Ook daarin wordt gestreefd naar snelle beheersing en succesvolle collectieve aanpak.In de twee bakken bij de entree van Amphia locatie Molengracht staan twee stuks Hydrangea paniculata 'Phantom'. Deze planten bloeien in het begin met prachtige witte wat open pluimen. Eind juli verkleuren deze van dieproze naar rood. Het doet dan wat denken aan vanille ijs met aardbeien. De bloemkleur blijft ook bij de uitgebloeide bloemen nog een tijd behouden. In de hoeken van de bakken staan Rhodoxis 'Beverly', een schitterende van vroege zomer tot najaar bloeiende plant. De bloemen zijn rozerood en een sierraad dat ongevoelig is voor ziekten en zeer onderhoudsvriendelijk. Ideaal dus voor deze bakken!

Op de foto: Hydrangea paniculata 'Phantom'In de bak bij de entree van Amphia locatie Langendijk staat een Acer palmatum 'Seiryu'. Deze japanse esdoorn heeft groen, diep ingesneden bladeren. De groeiwijze is, in tegenstelling tot vele andere esdoorns in dit segment, opgaand. Daarmee is deze plant bijzonder geschikt voor een presentatie zoals op deze locatie gewenst is.

Op de foto: Acer palmatum 'Seiryu'In de hoeken van de bakken staan Rhodoxis 'Beverly', een schitterende van vroege zomer tot najaar bloeiende plant. De bloemen zijn rozerood en een sierraad dat ongevoelig is voor ziekten en zeer onderhoudsvriendelijk. Ideaal dus voor deze bakken!

Op de foto Rhodoxis 'Beverly'© (bron: Plantipp©)De actie om deze bakken voor het Amphia te realiseren werd zeer enthousiast omarmd door de Treeportleden. We kregen zoveel planten aangeboden dat we nog twee planten over hebben die we bij Zundertse zorgverleningsinstellingen willen planten. Die twee planten zijn Gleditsia triacanthos 'Green Glory'. Over plaatsing en moment van deze twee bomen zijn we nog in gesprek met de gemeente Zundert. Later daarover dus meer.

We danken een aantal partijen bijzonder voor hun medewerking om deze geste mede mogelijk te maken: Rabobank De Zuidelijke Baronie, Jiffy Group, Donker Groen Etten Leur, Boomkwekerij Richard de Bie B.V., Webshop Kleurjetuin.nl, Van der Peijl Tuinplanten, Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. en alle leden van Treeport Zundert.

[tekst gaat door onder de afbeeldingen]
 
               
      
 
      


Achtergrond van Treeport en Corona
Het voorjaar van 2020 zal door onze Treeportleden niet gauw vergeten worden. Op de avond dat we ons eerste Treeportcafé van 2020 hielden, donderdag 27 februari, werd ook het eerste covid19-geval in Nederland bekend gemaakt. Het toeval wilde dat wij bij onze sprekers een voordracht hadden van Rinus en Anneke Biemans. Hun bedrijf exporteert planten naar o.a. China en Japan; landen waarvoor een nultolerantie geldt voor aanwezigheid van organismen op te invoer van plantmateriaal. Op dat moment was de aziatische markt zo goed als dicht gegaan. Daarmee was hun bedrijf zo vrijwel stil komen te liggen. Reden voor ons om te vragen naar hun ervaring over wat er gebeurt als "iets van buitenaf" ervoor zorgt dat je als bedrijf een roerige tijd tegemoet gaat.

In de bespreking ervan stelde Rinus het publiek de vraag of zij dachten dat zo'n corona-virus ook hun bedrijven zou kunnen raken en of ze voorbereid zijn op een moeilijk scenario. Begrijpelijk dat in de nazit van de avond er nog lang nagesproken werd over de mogelijke impact van zoiets. Niemand kon vermoeden wat we nu daarover weten.

Wat echter toen al wel bekend was voor ons, is dat we weten dat je met bedreigingen zoals bijvoorbeeld ziekten die voortwoekeren niet moet spotten. Immers, we hebben in de plantenwereld ook met dergelijke bedreigingen te maken. We kennen de voorbeelden van Xylella, maar ook de Aziatische Boktor die gevonden werd in Boskoop staat ons nog helder voor de geest.

In de weken die volgden op die bewuste 27 februari werd als het ware een film afgedraaid die voorheen absurd zou worden genoemd. De vrees dat bedrijven in de sierteelt een enorme financiële dreun te verwerken zouden kunnen krijgen, werd plots bewaarheid. Inmiddels zijn we weer een aantal weken verder en lijkt de schade voor dit moment "redelijk mee te vallen". Maar waakzaamheid blijft geboden, want niemand van ons kan met zekerheid vertellen hoe het virus zich ontwikkelt bij ons en in de landen waaraan we onze planten leveren.

We weten dat net als bij de ons bekende plantenziekten en plagen, het juiste handelen essentieel zal blijken. En soms kan een gelukkige samenloop van omstandigheden helpen. Het bestaan van ziekten en plagen die onze bedrijvigheid en gezondheid ernstig in gevaar kunnen brengen, is voor ons reden om er extra alert op te zijn. Zo houden we dankzij het werk van de Werkgroep Pest Controlled Area al jaren de inspectie op de aanwezigheid van bacterievuur in onze regio in stand. Daarbij denken we niet dat we alles kunnen sturen en bedwingen, maar monitoren en zorgen voor tijdige actie als dat nodig zou zijn, dat kunnen we wel zo goed als mogelijk organiseren.

Maar hoe de verspreiding van het virus en wat de gevolgen die we er van zullen merken ook zullen zijn: wij hebben een groot gevoel van waardering voor de mensen die dagelijks zorgen dat patiënten met covid19-gerelateerde klachten zo goed mogelijk behandeld worden. We zien dat het ook voor hen een zeer zware tijd is en dat zij daarin hun maximale inspanning leveren.

Onze waardering hebben we gemeend uit te moeten drukken in het ter beschikking van een paar mooie planten in bijpassende bakken. We hopen dat de plantenbakken een optimistische uitstraling geven aan de entree van het Amphia Ziekenhuis en de nog te bepalen locaties in gemeente Zundert!


 
De jaarkalender voor 2020 is bekend en staat nu ook online. Voor iedereen in te zien, voor leden een handig overzicht van de activiteiten.