Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Sinds de zomer van 2020 kunnen kwekers (en overige landeigenaren) waar en wanneer dan ook, informatie raadplegen over hun eigen perceel: met de Perceelwijzer! Deze nieuwe app geeft actuele en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden. Daarnaast heeft de app een meldingsfunctie, zowel van gebruiker naar waterschap als andersom.

Transparantie over waterdata
Op de websites van de waterschappen kan informatie en kaarten met waterdata geraadpleegd worden. Zeker als die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering is dergelijke informatie zeer bruikbaar. Als aanvulling daarop hebben de waterschappen waterdata op perceelniveau bereikbaar gemaakt. Het bieden van transparante, objectieve en betrouwbare data zorgt dat sneller anticiperen mogelijk wordt.

Berichten ontvangen, meldingen versturen
De Perceelwijzer combineert data van het waterschap en open data en geeft daarmee realtime inzicht op smartphone of tablet. In de app kan de gebruiker zelf instellen waarover hij berichten wil ontvangen, zoals bij aanpassingen in een stuw, bij nieuwe meetgegevens of als er een onttrekkingsverbod is afgegeven. Dat kan overigens niet alleen voor het eigen perceel, maar ook voor andere percelen die interessant zijn voor de bedrijfsvoering. Met de Perceelwijzer is het bovendien mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is.

De app wordt verder doorontwikkeld en uitgebreid met andere functionaliteiten. Downloaden kan gratis via de App Store of de Play Store. Meer informatie en een impressie zijn te vinden op www.perceelwijzer.nl.

In het najaar verscheen een artikel over de vermeende relatie tussen de bestrijding van Buxusmot en mezensterfte op de site van VRT Nieuws. Daarin werd gemeld dat deze relatie dus niet bestaat. Wél bleek dat er een relatie bestaat tussen mezensterfte en actieve stoffen in zogenaamde huis-tuin-en keukenmiddeltjes zoals mierenlokdozen, vliegen- en muggenbestrijding en vlooienbandjes voor honden en katten.

Treeportlid, Buxusonderzoeker en Buxusspecialist Didier Hermans geeft op de site van Herplant BV verdere toelichting. Klik hier voor het artikel van Didier.

“Of werken op de boomkwekerij leuk is? JA, dat is heel leuk!”
 
Als jij dat nou ook vindt (of het wil ontdekken), actief bent op sociale media én een leuke bijverdienste wilt hebben, dan zoeken wij je!

Er werken al veel jongeren werken in de boomteeltsector. We horen vaak dat ze het er erg naar hun zin hebben. Logisch, want er is altijd genoeg leuk en gevarieerd werk te doen. Naast een leuke werkomgeving is een goed salaris voor velen een reden om te beginnen in de boomteeltsector. Ondanks alle positieve reacties hebben wij het gevoel dat er nog veel jongeren zijn die niet precies weten hoe het er aan toe gaat in onze sector. Om dat verhaal goed te vertellen willen we de jeugd zélf laten vertellen! Wij kunnen het zelf doen, maar we denken dat het onderlinge contact tussen leeftijdsgenoten een stuk beter werkt.

Daarom zijn wij op zoek naar….  
iemand die actief is op sociale media
iemand die graag anderen wil laten zien wat er nou zo leuk is aan het werk
Een soort ambassadeur/ambassadrice dus, die andere leeftijdsgenoten over onze bedrijven en het werk. En daarmee zorgt dat de boomkwekerij opvalt bij de jongeren. 

Wat staat er tegenover?
We gaan samen kijken hoe we jouw inzet kunnen vergoeden, zodat je er in ieder geval een leuke bijverdienste aan over houdt.
We gaan samen met je kijken wat we eventueel voor jou nog verder kunnen betekenen. Denk bijvoorbeeld aan (stage)opdrachten, meer volgers sociale media of aanschaf van apparatuur etc.
We laten je dus niet aan je lot over, maar we gaan dit samen doen.

Geïnteresseerd? Of ken je misschien iemand met interesse?

Bel of mail ons, dan praten we er verder over!
Mailen kan naar info@treeport.eu
Bellen kan naar 076-5995000

Onlangs hebben Treeport Zundert en LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, samen met de Coördinator Effectief Middelen Pakket, Peter van ’t Westeinde, het initiatief genomen om CTGB en NVWA aan te schrijven om in dialoog te gaan, dit heeft u kunnen lezen in eerdere nieuwsbrieven.

 

Samenvatting: om te voorkomen dat we dit voorjaar het onkruid in zaaibedden niet meer goed kunnen bestrijden, heeft de CEMP een aanvraag voor een vrijstelling van Mizuki ingediend. Om het belang daarvan te ondersteunen willen we u vragen foto’s aan ons te sturen, waarmee aangetoond kan worden dat we bedrijfseconomisch niet zonder afbrandmiddelen in de zaaibedden kunnen werken. U kunt dit ondersteunen door ons mail (eventueel met foto) te sturen. Klik hier voor de mail.

De beschikbaarheid van afbrandmiddelen in de zaaibedden van bos- en haagplantsoen is nijpend door het wegvallen van Reglone, Finale en Basta. Op dit moment maken wij ons erg veel zorgen hoe wij op een verantwoorde manier met het huidige middelenpakket deze taak uit kunnen voeren komende winter en voorjaar. In reactie van beide bovengenoemde partijen kunnen wij voorlopig geen bedrijfsbezoek organiseren maar men wil ons graag ondersteunen. 
 
Als oplossing zien wij vanuit CEMP coöperatie het middel Quickdown/Mizuki (zo het middel voor de boomkwekerij beschikbaar zou komen) erg gewenst. Het middel Quickdown is nu in aanvraag voor herregistratie en aansluitend wordt het verzoek voor Mizuki behandeld door het CTGB voor de boomkwekerij, in dit tijdsbestek zou het betekenen dat wij geen mogelijkheden hebben om in dit voorjaar al gebruik te kunnen maken van Mizuki. Het is daarom dat de CEMP samen met de toelatingshouder een IPM aanvraag wil indienen, een bijzondere aanvraag in het kader van Fonds Kleine Toepassingen. Hier willen wij aantonen dat het afbranden van de zaaibedden de enige mogelijkheid biedt tot een succesvol vervolg in de mechanische onkruidbestrijding gedurende het teeltseizoen. Daarnaast biedt het afbrandmiddel tijdens moeilijke omstandigheden zoals natte periodes de basis om later weer over te schakelen op mechanische onkruidbestrijding. Het is nu een belangrijk moment om als sector gezamenlijk de urgentie aan te tonen. Wij roepen u dan ook op om ons hierbij te ondersteunen. Mocht u ons willen ondersteunen in welke vorm dan ook, dit kan door middel van een mail met motivatie om u achter ons te scharen, of door foto's van proeven die aantonen dat we niet zonder deze afbrandmiddelen kunnen. Klik hier om de mail aan ons te versturen

Over de huidige coronamaatregelen is veel gesproken en geschreven. Om daar voor onze leden enig overzicht in te brengen, heeft een groep van leden en adviseurs die bij Treeport zijn aangesloten, een bespreking gehouden.

Belangrijkste boodschap die we willen meegeven: het virus leidt tot vervelende gevolgen. Daar kunnen we niet van wegkijken. Door verantwoord te handelen kunnen we hopelijk de schade beperken.
 

Daarom de algemene oproep de maatregelen zoveel als mogelijk op te volgen!
 

Samenvatting:

 1. Voor medewerkers het advies om de uitgangspunten van het RIVM op te volgen:
  -              Ga niet naar je werk als je een corona-infectie hebt.
  -              Ga niet naar je werk als je koorts hebt.
  -              Ga pas weer naar je werk als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 2. Voor ondernemers het advies om de Coronachecklist voor de risico-inventarisatie en –evaluatie uit te voeren.  Klik hier om deze te downloaden. Voor de handleiding klik hier(Let op: als de ondernemer in het 4e kwartaal meer dan 25 werknemers heeft, moet ook deze corona-aanpassing van RIE gecontroleerd/ geaccrediteerd worden door de arbodienst).
  Het Coronaprotocol van Stigas kunt u hier downloaden.
  Het Coronaprotocol  voor medewerkers is te downloaden in diverse talen: NederlandsEngelsPools en Roemeens.
  Een poster voor het dragen van mondkapjes is hier te downloaden.
 3. Vanuit Treeportlid NED-Personeel ontvingen we hun corona-checklist en vragenlijst zoals zij die verspreiden onder en gebruiken bij hun uitzendkrachten. Voor Treeportleden is het gebruik ervan door NED-personeel ook toegestaan. De flyer is hier te downloaden. De vragenlijst is beschikbaar in het NederlandsEngelsPoolsRoemeens.
Heeft u vragen, opmerkingen, adviezen etc.: bel ons op 076-5995000, of mail aan info@treeport.eu
Uiteraard is het ook verstandig om met uw vaste adviseur in gesprek te gaan.

Bij de bespreking is ook o.a. gesproken over een aantal praktische vragen die in onderstaand verslag worden beantwoord.
 • Mag ik mijn personeel ‘temperaturen’?
 • Ik vermoed dat een van de medewerkers corona heeft. Wanneer laat ik hem testen en wie draait voor de kosten op?
 • Een uitzendkracht in het bedrijf valt uit met coronaverschijnselen. Wat nu?
 • Mag ik iemand naar huis sturen als ik denk dat die persoon corona heeft?
 • Wat doe ik als iemand (naar later blijkt) ten onrechte met ziekteverschijnselen naar huis gaat?
 • De kantine is te klein, hoe los ik dat zo snel en zo goed mogelijk op?
 • Hoe gaan we om met klanten, leveranciers en chauffeurs?
 • Wat zijn de regels m.b.t. woonruimte op een bedrijf?
 


Uitgebreidere informatie:
 
Onderstaand is te zien als een advies over hoe onze leden juist kunnen handelen om verdere verspreiding van het Covid-19-virus te beperken en bedrijfsrisico’s zo veel als mogelijk kan worden voorkomen. Daarbij wordt uitgegaan van de voorschriften zoals ze gelden in Nederland. Enkele zaken zijn inmiddels algemeen bekend en worden wellicht ten overvloede genoemd, maar het is in deze beter om op veilig te spelen. Zorg dat deze regels ook duidelijk zijn voor uw buitenlandse werknemer. In hun eigen land kunnen de regels en voorschriften namelijk afwijken van de regels en voorschriften in Nederland.

De essentie van alle maatregelen luidt: Heb je klachten? Blijf thuis, ga niet werken, maar laat je testen! Hygiëne is essentieel: wassen en desinfecteren is daarbij bij aankomst op bedrijf en betreden van gezamenlijke ruimtes zoals kantoor, kantine en toilet. Het gebruik van een mondkapje is aan te raden en op korte termijn in publieke ruimtes zelfs verplicht. Pas de werkplek en eventueel ook het werk aan op de voorschriften die gelden. Het opleggen van verplichtende maatregelen en protocollen kan vervelend zijn om te bespreken. Toch is het van belang dit wél te doen, want dit komt een effectieve preventie alleen maar ten goede.Enkele websites die geraadpleegd kunnen worden voor extra informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rvo.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-zakendoen-en-coronavirus-land
https://www.rvo.nl/coronavirus
https://www.kvk.nl/corona/
https://werkgeverslijn.nl/coronavirus-veelgestelde-vragen/

 
Vanuit het gevoerde overleg willen we een aantal zaken toevoegen:
 • Ziek of klachten? Blijf thuis en laat je testen. Spoor medewerkers aan om dit ook te doen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Een mondkapje is aan te bevelen en binnenkort zelfs verplicht in publieke ruimte. Als je het als werkgever verplicht stelt, dan moet je ook voor de aanwezigheid zorgdragen! Denk daarbij ook aan het vervoer van, naar en op het bedrijf. (Mondkapje? Baat het niet, dan schaadt het niet.)
 • Zorg voor de aanwezigheid van ontsmettingsmiddelen voor de handen en verplicht het gebruik ervan bij betreding van het bedrijf.
 • Loop eens rond op het bedrijf en kijk kritisch waar zaken steeds met handen aangeraakt worden. Denk aan deurklinken en/of een knop om een grote deur te open. Zorg dat op dat soort plaatsen altijd de mogelijkheid is om handen te desinfecteren.
 • Schud geen handen!
 
Uit diverse bronnen die geraadpleegd zijn, lichten we er enkele aanvullende maatregelen uit omdat deze voor veel bedrijven van toepassing zijn:
 • Medewerkers die op eigen bedrijf gehuisvest zijn, hoeven in de huisvesting geen mondkapje te dragen. Tijdens het werk moeten zij zich gedragen naar de voorschriften die daar gelden. Dus als er een verplichting is voor het dragen van een mondkapje, dan geldt dat ook voor hen. (Dus ook als zij samen werken, zonder anderen erbij!)
 • Als het mogelijk is om teams te formeren van bij elkaar wonende personen, dan is dat zeker aan te raden.
 • Transport van medewerkers is bij voorkeur te beperken tot maximaal 4 personen per voertuig. Denk nu alvast na over hoe een eventuele verdere beperking van dit aantal opgelost kan worden.
 • Denk niet te licht over het opvolgen van voorschriften/maatregelen, want gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Het niet naleven kan zelfs leiden tot een verplichte bedrijfssluiting van 14 dagen. Alle kosten komen daarbij voor rekening van de bedrijfseigenaar. Daarbij horen ook de loonkosten van het personeel. Het zorgen voor naleving van de maatregelen verkleint dus het risico op deze zeer ongewenste situatie.
 
Tijdens het gesprek met Treeportleden (boomkwekers en adviseurs) kwamen een aantal vragen naar voren:
 • Mag ik mijn personeel ‘temperaturen’? Dat hangt ervan af wat u met de meting doet. De (privacy)wet (AVG) is hierover heel duidelijk:  een werkgever mag geen medische gegevens van personeel verwerken. Vragen naar gezondheid of het afnemen van testen is dus wettelijk niet toegestaan. (Populair gezegd: u bent geen dokter.) Wat wel mag is de (bedrijfs-)arts vragen om dit te doen. De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt. U mag dus wel temperaturen als werknemer akkoord gaat en bij verhoging een gesprek aan gaan met werknemer om afstand houden en veilig werken nogmaals te benadrukken.
 • Ik vermoed dat een van de medewerkers corona heeft. Wanneer laat ik hem testen en wie draait voor de kosten op? Aangezien je een medewerker niet kunt verplichten om zich ziek te melden en te laten testen, is het risico voor de werkgever. Pas als de medewerker positief getest is, kan deze zich zelf ziek melden. Ook als een familielid van de medewerker besmet is en de medewerker in quarantaine moet, is het risico voor de werkgever. Houdt hierbij in gedachten dat ook de overige medewerkers het recht hebben op een veilige werkomgeving. De wetgever legt het risico hiervan bij de werkgever, ondanks dat het zeer nadelig uit kan pakken voor bedrijven.
 • Een uitzendkracht in het bedrijf valt uit met coronaverschijnselen. Wat nu? Een goede uitzendorganisatie zal zeker proberen te zorgen voor vervanging. Het naleven van maatregelen op het betrokken bedrijf zal hierbij uiteraard een goede stimulans zijn. Ga hierover tijdig in overleg met het uitzendbureau.
 • Mag ik iemand naar huis sturen als ik denk dat die persoon corona heeft? Een tweeledig antwoord: naar huis sturen mag altijd, maar de medewerker alvast ziek melden niet. Je mag van werknemer wel verwachten dat hij zich bij klachten laat testen zoals voorgeschreven in de richtlijnen van het RIVM. Ook hier geldt dat de gewone procedures van kracht zijn. Dus als u iemand naar huis stuurt zonder dat deze persoon zich ziek meldt, bent u verplicht het loon gewoon door te betalen alsof deze medewerker gewerkt heeft.
 • Wat doe ik als iemand (naar later blijkt) ten onrechte met ziekteverschijnselen naar huis gaat? Doe wat u altijd al doet: wees vriendelijk naar de mens, zakelijk naar de inhoud. Probeer goed gedrag te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gepast extraatje als een hele week de maatregelen goed opgevolgd zijn. (Beter goed gedrag stimuleren dan ontduiking uitlokken)
 • De kantine is te klein, hoe los ik dat zo snel en zo goed mogelijk op? Ga in groepen van maximaal vier personen pauzeren en benoem in elke ploeg iemand die zorgt dat de kantine schoon wordt achtergelaten. Daarbij alle oppervlaktes die aangeraakt worden zoals koffieautomaat, tafels en stoelen desinfecteren. Probeer de nieuwe maatregelen zoveel als mogelijk als vaste rituelen te krijgen. Neem daarbij ook zelf een voorbeeldrol aan. Maak de overweging of de pauzes op andere plaatsen dan de gezamenlijke kantine mogelijk is. Let met name ook op het gebruik van toiletten. Het gebruik van toilet voor de grote boodschap wordt namelijk ook gezien als een nauw contact. Maak daarom afspraken dat na iedere grote boodschap de toilet grondig wordt gereinigd.
 • Hoe gaan we om met klanten, leveranciers en chauffeurs? Ook voor hen gelden de maatregelen. Zorg dus voor ontsmettingsmiddelen bij de ingang, eventueel mondkapjes en duidelijke routes in het bedrijf.  Zorg daarbij ook voor desinfectiemiddelen bij heftrucks/pompwagens/etc. en stel het reinigen ervan gewoon verplicht.
 • Wat zijn de regels m.b.t. woonruimte op een bedrijf? Ziet men het als één gezin? Binnen de muren van de woonruimte is men vrij om als een soort van gezin op te trekken. Zodra men buiten die ruimte komt gelden de algemene en bedrijfsspecifieke voorschriften en maatregelen. Samenwonen onder één dak is dus geen criterium. Momenteel is nog niet officieel dat wonen achter 1 voordeur wordt gezien als 1 gezin. Probeer daarom zo veel mogelijk gezinsleden bij elkaar te laten wonen en daar waar mogelijk ook binnen 1,5 meter aan te houden. Er ligt wel een wetsvoorstel dat aan geeft dat wonen achter 1 voordeur in de toekomst zal worden gezien als 1 gezin.

Tot slot: we hebben met al het voorgaande aangegeven dat het niet verstandig is om lichtzinnig om te gaan met de maatregelen die gelden. Dat neemt niet weg dat we elkaar wel in de waarde moeten laten als het onverhoopt toch ergens mis gaat. Spreek elkaar er gerust op aan en laat je er ook op aanspreken. Hiermee bevorderen we onder elkaar dat we bewust zijn van wat we doen. Niemand heeft om deze situatie gevraagd en alleen samen kunnen we hier goed doorheen komen!

De jaarkalender voor 2020 is bekend en staat nu ook online. Voor iedereen in te zien, voor leden een handig overzicht van de activiteiten.