Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

image

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Techniekveld GGP 2021


Welkom bij de extra informatie over onze gezamenlijke inzending bij het Techniekveld van GrootGroenPlus 2021.

Bij Treeport hebben we veel actieve leden die elk met een eigen idee aan het werk zijn. Daar waar mogelijk organiseren we samenwerkingsverbanden en brengen we nieuwe technieken naar de boomkwekerij. Ook technieken en kennis vanuit andere takken van land- en tuinbouw worden in onze werkgroepen bekeken en zo mogelijk vertaald naar de boomkwekerijen. Daarbij volgen we de weg dat de leden bepalen waarnaar gekeken wordt en dat de werkgroepleden elkaar stimuleren om zaken te verbeteren.

Enkele voorbeelden daarvan zijn dus te zien op de inzending bij het Techniekveld.

De werkgroep Water heeft de laatste droge zomers het belang van haar bestaan meer dan aangetoond. Samen met enkele deskundigen is het gehele watervraagstuk op onze bedrijven onder de loep genomen. Dat heeft ertoe geleid dat we samenwerken om innovatieve oplossingen te bedenken, waarmee we zowel de wijze van water geven willen verbeteren, en ook de hoeveelheid beschikbaar grondwater op peil willen houden.

De meeste ruimte in onze presentatie is ingeruimd voor de toepassing van ondergrondse druppelirrigatie. Met behulp van de machine van Loon- en Grondwerkbedrijf W. Huybregts B.V., brengt GoTech Installatie Techniek worden druppelslangen ondergronds aangebracht. Hiermee wordt o.a. voorkomen dat water verdampt nog voordat het de grond in kan trekken. Daarmee wordt veel water bespaard. Klik op de foto om de film van het aanbrengen van de DripTape te bekijken.


Dankzij onze samenwerking met onze alliantiepartner Waterschap Brabantse Delta hebben we goede contacten die ons helpen bij het verkrijgen van goed inzicht in ons watersysteem in de regio. Dat heeft ertoe geleidt dat Deltae Innovation Solutions B.V. in samenwerking met Gotech Installatie Techniek en Lodders Boomkwekerijen B.V. een proef hebben opgezet. Doel is te komen tot een intelligente peilgestuurde drainage. Voordelen van een dergelijke inrichting is dat er veel beter gestuurd kan worden in het moment van water geven en vooral dat de capillaire werking van de bodem sterk verbeterd is in drogere tijden. Daarbij komt ook nog dat de vitaliteit toeneemt van de planten die erop gekweekt worden.


Ook de toepassing van druppelringslangen in de containerteelt is in onze sector een belangrijke techniek. Op de planten van JS Tuinplanten zien we hier de door GoTech Installatie Techniek aangebrachte demo.Het laatste stuk in dit deel van onze opstelling is een hoogtegeleide onkruidschoffel van Loon- en Grondwerkbedrijf W. Huybregts B.V.. Dankzij de afstellingsmogelijkheden is deze ook goed toe te passen op minder gelijke oppervlakten en tevens is de rijbreedte zeer nauwkeurig af te stellen. De machine is eigenlijk afkomstig via de werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing/Precisieboomteelt. Vanwege ruimtegebrek mocht ze voor één keer bij deze werkgroep staan. wink
Vanuit de werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing/Precisieboomteelt zijn er enkele machines geplaatst, die laten zien op welke wijze de samenwerking tussen kwekers en mechanisatiebedrijven ons steeds verder helpt in het ontwikkelen van nieuwe en milieuvriendelijke strategieën om ongewenste kruiden de baas te blijven in onze teelten. Door het wegvallen van chemische correctiemiddelen voor onkruidbestrijding is de capaciteit die met mechanische hulpmiddelen bereikt kan worden, steeds belangrijker geworden. Samen met Delcroix Techniek (+31-6-13902644) heeft Hergo Boomkwekerij de extra brede gewasgeleide onkruidschoffel ontwikkeld. Uitgeklapt heeft deze een werkbreedte van maar liefst 7,5 meter breed. Daarmee kunnen 5 teeltbedden in één werkgang worden geschoffeld zodat er een hectare geschoffeld kan worden in een half uur met een snelheid van 7 km per uur. Het unieke van deze machine is de extreme hoge bodemvrijheid waardoor er door groot gewas geschoffeld kan worden.
Een film van de machine in actie, is te zien door op de afbeelding te klikken.


Een tweede machine in onze opstelling, is de onkruidbrander op zaaibedden. Een speciale werkgroep Branden bestaat uit een aantal kwekers uit gebied Zundert die de HOAF brandertechniek inzetten op zaaibedden, omdat het middelenpakket voor onkruidbestrijding op zaaibedden beperkt is. Door het inzetten van de infrarood brander kan er een herbicide ronde worden uitgespaard en kunnen ook moeilijke onkruiden, zoals kleine brandnetel goed worden bestreden. Er wordt gebrand voordat er gezaaid wordt. Dan wordt er gereden met een snelheid van ongeveer 250 meter/uur. Indien er na het zaaien onkruid kiemt, is het goed mogelijk om bij najaarszaai het opstaande onkruid af te branden. De rijsnelheid die dan wordt aangehouden is ongeveer 2,5 km/uur. Het voordeel van deze methode is dat ook het onkruidzaad, wat op dat moment gevormd is, wordt verbrand. Het aanspreekpunt van deze werkgroep is Simon van Houwelingen van Grow4-Agro BV. 06-45178757.
Op de linkerfoto is dankzij de invallende duisternis op dat moment, goed te zien welke hitte er vrij komt bij een werkende machine van Boomkwekerij Dictus-Hereijgers. Rechts de brander achter de tractor, gereed voor gebruik.
   

De leden van Treeport werken samen om de boomteeltsector een gezonde toekomst te geven. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die daar aan willen bijdragen.

Klik hier om lid te worden
imgae