Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

Over de huidige coronamaatregelen is veel gesproken en geschreven. Om daar voor onze leden enig overzicht in te brengen, heeft een groep van leden en adviseurs die bij Treeport zijn aangesloten, een bespreking gehouden.

Belangrijkste boodschap die we willen meegeven: het virus leidt tot vervelende gevolgen. Daar kunnen we niet van wegkijken. Door verantwoord te handelen kunnen we hopelijk de schade beperken.
 

Daarom de algemene oproep de maatregelen zoveel als mogelijk op te volgen!
 

Samenvatting:

 1. Voor medewerkers het advies om de uitgangspunten van het RIVM op te volgen:
  -              Ga niet naar je werk als je een corona-infectie hebt.
  -              Ga niet naar je werk als je koorts hebt.
  -              Ga pas weer naar je werk als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 2. Voor ondernemers het advies om de Coronachecklist voor de risico-inventarisatie en –evaluatie uit te voeren.  Klik hier om deze te downloaden. Voor de handleiding klik hier(Let op: als de ondernemer in het 4e kwartaal meer dan 25 werknemers heeft, moet ook deze corona-aanpassing van RIE gecontroleerd/ geaccrediteerd worden door de arbodienst).
  Het Coronaprotocol van Stigas kunt u hier downloaden.
  Het Coronaprotocol  voor medewerkers is te downloaden in diverse talen: NederlandsEngelsPools en Roemeens.
  Een poster voor het dragen van mondkapjes is hier te downloaden.
 3. Vanuit Treeportlid NED-Personeel ontvingen we hun corona-checklist en vragenlijst zoals zij die verspreiden onder en gebruiken bij hun uitzendkrachten. Voor Treeportleden is het gebruik ervan door NED-personeel ook toegestaan. De flyer is hier te downloaden. De vragenlijst is beschikbaar in het NederlandsEngelsPoolsRoemeens.
Heeft u vragen, opmerkingen, adviezen etc.: bel ons op 076-5995000, of mail aan info@treeport.eu
Uiteraard is het ook verstandig om met uw vaste adviseur in gesprek te gaan.

Bij de bespreking is ook o.a. gesproken over een aantal praktische vragen die in onderstaand verslag worden beantwoord.
 • Mag ik mijn personeel ‘temperaturen’?
 • Ik vermoed dat een van de medewerkers corona heeft. Wanneer laat ik hem testen en wie draait voor de kosten op?
 • Een uitzendkracht in het bedrijf valt uit met coronaverschijnselen. Wat nu?
 • Mag ik iemand naar huis sturen als ik denk dat die persoon corona heeft?
 • Wat doe ik als iemand (naar later blijkt) ten onrechte met ziekteverschijnselen naar huis gaat?
 • De kantine is te klein, hoe los ik dat zo snel en zo goed mogelijk op?
 • Hoe gaan we om met klanten, leveranciers en chauffeurs?
 • Wat zijn de regels m.b.t. woonruimte op een bedrijf?
 


Uitgebreidere informatie:
 
Onderstaand is te zien als een advies over hoe onze leden juist kunnen handelen om verdere verspreiding van het Covid-19-virus te beperken en bedrijfsrisico’s zo veel als mogelijk kan worden voorkomen. Daarbij wordt uitgegaan van de voorschriften zoals ze gelden in Nederland. Enkele zaken zijn inmiddels algemeen bekend en worden wellicht ten overvloede genoemd, maar het is in deze beter om op veilig te spelen. Zorg dat deze regels ook duidelijk zijn voor uw buitenlandse werknemer. In hun eigen land kunnen de regels en voorschriften namelijk afwijken van de regels en voorschriften in Nederland.

De essentie van alle maatregelen luidt: Heb je klachten? Blijf thuis, ga niet werken, maar laat je testen! Hygiëne is essentieel: wassen en desinfecteren is daarbij bij aankomst op bedrijf en betreden van gezamenlijke ruimtes zoals kantoor, kantine en toilet. Het gebruik van een mondkapje is aan te raden en op korte termijn in publieke ruimtes zelfs verplicht. Pas de werkplek en eventueel ook het werk aan op de voorschriften die gelden. Het opleggen van verplichtende maatregelen en protocollen kan vervelend zijn om te bespreken. Toch is het van belang dit wél te doen, want dit komt een effectieve preventie alleen maar ten goede.Enkele websites die geraadpleegd kunnen worden voor extra informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rvo.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-zakendoen-en-coronavirus-land
https://www.rvo.nl/coronavirus
https://www.kvk.nl/corona/
https://werkgeverslijn.nl/coronavirus-veelgestelde-vragen/

 
Vanuit het gevoerde overleg willen we een aantal zaken toevoegen:
 • Ziek of klachten? Blijf thuis en laat je testen. Spoor medewerkers aan om dit ook te doen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Een mondkapje is aan te bevelen en binnenkort zelfs verplicht in publieke ruimte. Als je het als werkgever verplicht stelt, dan moet je ook voor de aanwezigheid zorgdragen! Denk daarbij ook aan het vervoer van, naar en op het bedrijf. (Mondkapje? Baat het niet, dan schaadt het niet.)
 • Zorg voor de aanwezigheid van ontsmettingsmiddelen voor de handen en verplicht het gebruik ervan bij betreding van het bedrijf.
 • Loop eens rond op het bedrijf en kijk kritisch waar zaken steeds met handen aangeraakt worden. Denk aan deurklinken en/of een knop om een grote deur te open. Zorg dat op dat soort plaatsen altijd de mogelijkheid is om handen te desinfecteren.
 • Schud geen handen!
 
Uit diverse bronnen die geraadpleegd zijn, lichten we er enkele aanvullende maatregelen uit omdat deze voor veel bedrijven van toepassing zijn:
 • Medewerkers die op eigen bedrijf gehuisvest zijn, hoeven in de huisvesting geen mondkapje te dragen. Tijdens het werk moeten zij zich gedragen naar de voorschriften die daar gelden. Dus als er een verplichting is voor het dragen van een mondkapje, dan geldt dat ook voor hen. (Dus ook als zij samen werken, zonder anderen erbij!)
 • Als het mogelijk is om teams te formeren van bij elkaar wonende personen, dan is dat zeker aan te raden.
 • Transport van medewerkers is bij voorkeur te beperken tot maximaal 4 personen per voertuig. Denk nu alvast na over hoe een eventuele verdere beperking van dit aantal opgelost kan worden.
 • Denk niet te licht over het opvolgen van voorschriften/maatregelen, want gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Het niet naleven kan zelfs leiden tot een verplichte bedrijfssluiting van 14 dagen. Alle kosten komen daarbij voor rekening van de bedrijfseigenaar. Daarbij horen ook de loonkosten van het personeel. Het zorgen voor naleving van de maatregelen verkleint dus het risico op deze zeer ongewenste situatie.
 
Tijdens het gesprek met Treeportleden (boomkwekers en adviseurs) kwamen een aantal vragen naar voren:
 • Mag ik mijn personeel ‘temperaturen’? Dat hangt ervan af wat u met de meting doet. De (privacy)wet (AVG) is hierover heel duidelijk:  een werkgever mag geen medische gegevens van personeel verwerken. Vragen naar gezondheid of het afnemen van testen is dus wettelijk niet toegestaan. (Populair gezegd: u bent geen dokter.) Wat wel mag is de (bedrijfs-)arts vragen om dit te doen. De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt. U mag dus wel temperaturen als werknemer akkoord gaat en bij verhoging een gesprek aan gaan met werknemer om afstand houden en veilig werken nogmaals te benadrukken.
 • Ik vermoed dat een van de medewerkers corona heeft. Wanneer laat ik hem testen en wie draait voor de kosten op? Aangezien je een medewerker niet kunt verplichten om zich ziek te melden en te laten testen, is het risico voor de werkgever. Pas als de medewerker positief getest is, kan deze zich zelf ziek melden. Ook als een familielid van de medewerker besmet is en de medewerker in quarantaine moet, is het risico voor de werkgever. Houdt hierbij in gedachten dat ook de overige medewerkers het recht hebben op een veilige werkomgeving. De wetgever legt het risico hiervan bij de werkgever, ondanks dat het zeer nadelig uit kan pakken voor bedrijven.
 • Een uitzendkracht in het bedrijf valt uit met coronaverschijnselen. Wat nu? Een goede uitzendorganisatie zal zeker proberen te zorgen voor vervanging. Het naleven van maatregelen op het betrokken bedrijf zal hierbij uiteraard een goede stimulans zijn. Ga hierover tijdig in overleg met het uitzendbureau.
 • Mag ik iemand naar huis sturen als ik denk dat die persoon corona heeft? Een tweeledig antwoord: naar huis sturen mag altijd, maar de medewerker alvast ziek melden niet. Je mag van werknemer wel verwachten dat hij zich bij klachten laat testen zoals voorgeschreven in de richtlijnen van het RIVM. Ook hier geldt dat de gewone procedures van kracht zijn. Dus als u iemand naar huis stuurt zonder dat deze persoon zich ziek meldt, bent u verplicht het loon gewoon door te betalen alsof deze medewerker gewerkt heeft.
 • Wat doe ik als iemand (naar later blijkt) ten onrechte met ziekteverschijnselen naar huis gaat? Doe wat u altijd al doet: wees vriendelijk naar de mens, zakelijk naar de inhoud. Probeer goed gedrag te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gepast extraatje als een hele week de maatregelen goed opgevolgd zijn. (Beter goed gedrag stimuleren dan ontduiking uitlokken)
 • De kantine is te klein, hoe los ik dat zo snel en zo goed mogelijk op? Ga in groepen van maximaal vier personen pauzeren en benoem in elke ploeg iemand die zorgt dat de kantine schoon wordt achtergelaten. Daarbij alle oppervlaktes die aangeraakt worden zoals koffieautomaat, tafels en stoelen desinfecteren. Probeer de nieuwe maatregelen zoveel als mogelijk als vaste rituelen te krijgen. Neem daarbij ook zelf een voorbeeldrol aan. Maak de overweging of de pauzes op andere plaatsen dan de gezamenlijke kantine mogelijk is. Let met name ook op het gebruik van toiletten. Het gebruik van toilet voor de grote boodschap wordt namelijk ook gezien als een nauw contact. Maak daarom afspraken dat na iedere grote boodschap de toilet grondig wordt gereinigd.
 • Hoe gaan we om met klanten, leveranciers en chauffeurs? Ook voor hen gelden de maatregelen. Zorg dus voor ontsmettingsmiddelen bij de ingang, eventueel mondkapjes en duidelijke routes in het bedrijf.  Zorg daarbij ook voor desinfectiemiddelen bij heftrucks/pompwagens/etc. en stel het reinigen ervan gewoon verplicht.
 • Wat zijn de regels m.b.t. woonruimte op een bedrijf? Ziet men het als één gezin? Binnen de muren van de woonruimte is men vrij om als een soort van gezin op te trekken. Zodra men buiten die ruimte komt gelden de algemene en bedrijfsspecifieke voorschriften en maatregelen. Samenwonen onder één dak is dus geen criterium. Momenteel is nog niet officieel dat wonen achter 1 voordeur wordt gezien als 1 gezin. Probeer daarom zo veel mogelijk gezinsleden bij elkaar te laten wonen en daar waar mogelijk ook binnen 1,5 meter aan te houden. Er ligt wel een wetsvoorstel dat aan geeft dat wonen achter 1 voordeur in de toekomst zal worden gezien als 1 gezin.

Tot slot: we hebben met al het voorgaande aangegeven dat het niet verstandig is om lichtzinnig om te gaan met de maatregelen die gelden. Dat neemt niet weg dat we elkaar wel in de waarde moeten laten als het onverhoopt toch ergens mis gaat. Spreek elkaar er gerust op aan en laat je er ook op aanspreken. Hiermee bevorderen we onder elkaar dat we bewust zijn van wat we doen. Niemand heeft om deze situatie gevraagd en alleen samen kunnen we hier goed doorheen komen!

Treeport Zundert is er voor de gezonde boomteelt!

Meer dan 115 bedrijven en organisaties spannen zich in om gezamenlijk de toekomst van de boomteelt gezond en florissant te houden.

Ter gelegenheid van vakbeurs GrootGroenPlus 2020 namen we onze nieuwe promotievideo op.
(Klik op de afbeelding om deze te bekijken)

Op initiatief van de werkgroep Onderwijs is een wervingscampagne gestart die gericht is op jongeren om hen te interesseren voor een carrière in het groen. Daarvoor is een langere promotiefilm van ruim 2½ minuut en een aantal kortere fragmenten gemaakt. De nieuwe website www.groenzekerdoen.nl is vanaf nu actief!

De films staan hier op Youtube. De profielen op Facebook en Instagram (vindbaar via @groenzekerdoen ) zijn vanaf nu ook actief.

De tekst die steeds terugkeert in de campagne is:

"De groene sector groeit en wordt steeds belangrijker! 
Daarom zoeken we jong talent. Heb jij groene vingers? 
Kies voor een opleiding in het groen! 
Kijk op www.groenzekerdoen.nl voor meer informatie.


 
Stel dat je middelen in de kast hebt staan waar geen toelating (meer) voor is.... wat doe je dan? Er is een oplossing!

Klik hier om te kijken op de site www.bezemdoordemiddelenkast.nl/

In de komende nieuwsbrief van 15 oktober meer hierover!

Bij het uitdelen van de zakjes zaad voor het bloemenmengsel, is een fotowedstrijd beloofd. Heb jij een mooie foto van het resultaat van Bloemenmengsel 2020? Stuur dan je foto naar info@treeport.eu en maak kans op het Insectenhotel!

Dankzij onze vertegenwoordiging bij de Adviescommissie CEMP kunnen we onze leden goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het middelenpakket. Ook kunnen we daarmee goede sturing geven aan de inzet die de CEMP (Peter van 't Westeinde) pleegt om middelen beschikbaar te houden/krijgen. Leden die problemen ervaren voor wat betreft de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen, kunnen zich direct melden tot onze vertegenwoordiger in de Adviescommissie, René van Gastel. Klik hier om hem een e-mail te sturen

Onlangs kwam daarbij een urgent probleem naar voren, waarop we actie hebben ondernomen.
 

Naar aanleiding van de problemen bij de onkruidbeheersing in de zaaibedden, is door ons een brief opgesteld en verstuurd naar zowel CTGB als ook NVWA. Zoals ook te lezen is op de site van Hortipoint (klik hier), hebben we daarbij opgetrokken met de LTO Cultuurgroep bos- en haagplantsoen. We hopen dat onze gezamenlijke actie zal leiden tot een oplossing van de ervaren problemen.

Klik op onderstaande afbeelding voor de volledige brief die verstuurd is aan CTGB:

UPDATE:
Als extra onderwerp bij onze Tuinavond zal ook gesproken worden over een advies m.b.t. corona-maatregelen bij medewerkers boomkwekerijbedrijven. We willen het samenstellen van een praktische handleiding op zeer korte termijn organiseren en bespreken dat graag met de aanwezigen.


Donderdagavond 17 september v.a. 19.00 uur houden we de derde Tuinavond van 2020. We verzamelen bij Boomkwekerij P. de Labie en Zonen B.V.. Adres:Wildertsedijk 55, 4881 ET Zundert

Het einde is voorzien rond 22.00 uur.

Ditmaal bestaat het programma uit een mix van:
-   boomkwekerijbezoek bij o.a. Boomkwekerij P. de Labie en Zonen B.V.
-   uitleg over de stand van zaken bij een deel van de pilot Vitaal Buitengebied
-   toelichting over enkele actuele zaken namens Naktuinbouw
-   rondgang langs de bomenbakken in de Molenstraat
-   Coronamaatregelen, stand van zaken en advies
-   Actualiteiten rondom Treeport
-   vragen van de leden

Let op: ook voor deze bijeenkomst gelden de corona-maatregelen.

Voor ons lijkt het meest van toepassing: blijf thuis als je niet fit bent of als iemand in u sociale omgeving verkoudheidsklachten heeft, schud geen handen, was regelmatig je handen, nies aan de binnenkant van je elleboog en houd altijd 1,5 meter afstand.

- Bij aankomst verzoeken we iedereen de handen met desinfectiemiddel te ontsmetten.
- Koffie en thee zal worden aangeboden in plastic bekers. Gelieve niet zelf in te schenken.

Onze alliantiepartner Van Goghhuis is op zoek naar dakbomen voor de Van Goghtuin. Via ons Lid voor het Leven John Frijters willen we graag meewerken aan een goede invulling van hun verzoek. Wie wil helpen?

Samenwerking met alliantiepartners is voor ons belangrijk. Zij geven ons hun visie en advies, maar ook helpen ze onze coöperatie om in contact te komen met mensen en organisaties die vanuit ons eigen netwerk soms wat moeilijker te bereiken zijn. We kunnen nu nog iets extra terug doen voor hun medewerking door te kijken welke bomen er geplaatst kunnen worden en te zorgen dat ze er ook daadwerkelijk komen. Wil je samen met John kijken welke bomen er geplaatst kunnen worden? Klik dan hier!

Vrijdag 10 juli heeft Fons van Wezel (als voorzitter  van onze ledenraad) twee mooie bomenbakken overhandigd aan Bravis Ziekenhuis. Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur Bravis Ziekenhuis was zichtbaar verguld met deze mooie geste.

Onderstaand het persbericht zoals het is uitgegeven door de afdelling communicatie van het ziekenhuis:

Bomen als waardering voor Bravis

Bomen staan symbool voor groei en leven en helpen mee aan een gezonde leefomgeving. Met die gedachte besloten leden van de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en Rabobank ZuidWest-Brabant twee bomen te schenken aan het Bravis ziekenhuis.  Vandaag, vrijdag 10 juli zijn ze officieel overhandigd.

Dit keer geen fysieke, maar een papieren hand toen David Bömer en Fons van Wezel van Treeport en Rob Gerrits en Erwin van Schilt van Rabobank ZuidWest-Brabant, de Acer palmatum  (Japanse Esdoorn) overhandigde aan Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis. Toepasselijk, want palmatum staat voor handvormig.  “De bomen staan symbool voor de bijdrage die jullie als Bravis leveren in het creëren van een gezonde leefomgeving, de bescherming die jullie de bevolking bieden op moment van slecht weer en de groei en bloei die Bravis de komende jaren richting de nieuwbouw nog gaat doormaken”. Aldus Rob Gerrits.

Bewonderen                                           
Beide locaties van het Bravis ziekenhuis hebben een mooie boom ontvangen. Op locatie Bergen op Zoom is een zuilvormige variant van de lampionboom te bewonderen bij de achteringang. In Roosendaal een Japanse esdoorn bij de hoofdingang.

Op de foto
Van links naar rechts. Rob Gerrits (Rabobank ZuidWest-Brabant), Hans Ensing (Voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis), Erwin van Schilt (Rabobank ZuidWest-Brabant), Fons van Wezel (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert) en David Bömer (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert).
De Tuinavond van donderdag 16 juli kan georganiseerd worden met inachtneming van een paar extra corona-spelregels. Daarom vroegen we onze leden zich tevoren aan te melden. Mede daarom kunnen we vooraf al zeggen dat de opkomst weer goed zal zijn. Opgeven is nog altijd mogelijk!

Beste leden,
 
We komen weer bij elkaar!

In verband met de corona-voorschriften is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan heel eenvoudig door hier te klikken en het aantal personen waarmee u komt in te vullen.

Op donderdag 16 juli organiseren we een Tuinavond waarop we (eindelijk) weer eens kunnen samenkomen. Vanaf 19.15 uur is de ontvangst bij Boomkwekerij Huijbregts, Maalbergenstraat 12, 4884 MT in Wernhout. 

Op diverse percelen gaan we te voet kijken naar de bedrijfsvoering, de planten, de machines en ook worden we bijgepraat over de beukenbladluisproef die mede dankzij Treeportleden mogelijk wordt gemaakt.

Het thema dat we deze avond centraal stellen is het tekort aan water en wat we nu en in de toekomst gaan doen om onszelf “een verzekering van water” te kunnen geven. De werkgroep Water licht een en ander graag toe. Daarom willen we alle leden uitnodigen om aanwezig te zijn bij de Tuinavond van donderdag 16 juli.

  

De laatste bijeenkomst waar we als leden van Treeport bij elkaar mochten komen dateert alweer van 27 februari ….. dat is vandaag exact 19 weken geleden. Oftewel 133 dagen!

Er is in de tussentijd veel gebeurd; en dan doelen we niet alleen op de gevolgen van de corona-crisis. Het leverseizoen, plantseizoen, overvloedige neerslag, watertekort, etc. Het wordt dus de hoogste tijd om weer eens bij elkaar te komen en goed bij te praten.

In het kader van Vitaal Buitengebied zijn we in gesprek met vele partijen. En het moet gezegd: iedereen ziet het belang van een gezonde boomteelt. Dus op die golf willen we meeliften. Maar succes kunnen we alleen behalen als we zelf ook bereid zijn om ons in te zetten! Het is lastig om in deze fase al concrete voorbeelden te noemen omdat dan het risico bestaat dat het al als maatregel of afspraak wordt gezien. Maar om toch enig idee te geven: onderwerp van gesprek is bijvoorbeeld hoe het inzetten van waterbesparende maatregelen een ontheffing kan opleveren als voor het algemeen een onttrekkingsverbod wordt ingesteld. Een beloning dus voor kwekers die zich inzetten om op duurzame manier om te gaan met water.

De leden van de werkgroep Water zijn aanwezig en willen graag de meningen horen van de Treeportleden, zodat ze de juiste input krijgen om verder mee aan de slag te gaan. In de geplande rondgang zijn een aantal stops voorzien waarbij uitleg wordt gegeven over mogelijke waterbesparende maatregelen en subsidies daarop.

Dus: mis de kans om nu alvast mee te praten niet en zorg dat u erbij bent op 16 juli!

Als er vragen zijn: stel ze gerust! Contact is mogelijk via 076-5995000 en info@treeport.eu.

 


Let op: ook voor onze bijeenkomst gelden de corona-maatregelen.

Voor ons lijkt het meest van toepassing: blijf thuis als je niet fit bent of als iemand in u sociale omgeving verkoudheidsklachten heeft, schud geen handen, was regelmatig je handen, nies aan de binnenkant van je elleboog en houd altijd 1,5 meter afstand.

- Bij aankomst verzoeken we iedereen de handen met desinfectiemiddel te ontsmetten.
- Koffie en thee zal worden aangeboden in plastic bekers. Gelieve niet zelf in te schenken.
- Een drankje na afloop is beschikbaar in fles of blik, waarbij het verzoek is zelf deze terug te plaatsen in krat of afvalbak.