Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

Op dit moment is er heel veel informatie via het internet te vinden over het coronavirus/covid-19, schaderegelingen, tips, etc. Onze leden krijgen van ons steeds gerichte informatie en worden ondersteund bij vragen en problemen waar ze tegenaan lopen.

Voor de algemene voorlichting delen we de link waar veel informatie gevonden kan worden:
Uiteraard kunnen onze leden bij ons terecht voor meer informatie. Dat kan via e-mail of per telefoon 076-5995000

Let op: ons kantoor is voorlopig gesloten voor bezoek en bijeenkomsten. Zodra dit opgeheven wordt, zullen we dit communiceren via de diverse sociale media.
Coronavirus (COVID-19) vragenlijst voor Treeportleden

We hebben een enquête gehouden onder onze leden om de te verwachte schade als gevolg van de genomen corona-maatregelen in te kunnen schatten. De vragen waren zodanig opgesteld dat deze aansluiten op enquêtes van andere organisaties. Daarmee zijn de resultaten direct bruikbaar voor onze vertegenwoordigers aan de gesprekken die gaande zijn over beperking van de schade, schaderegelingen, schadefondsen etc.

Van de groep respondenten (32) levert vrijwel iedereen aan kwekerijen/collega’s, iets meer dan de helft via retailkanaal en een kwart aan de institutionele markt. Het percentage dat aan het buitenland levert is meer dan 90%, met in volgorde van verschijning: België, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als meest genoemde landen.

40% verwacht op korte termijn een omzetdaling van minder dan 25%. Een omzetdaling van 25 tot 49% valt volgens iets meer dan een kwart van de groep te verwachten. De overige 25% vreest een omzetdaling tussen 50 en 100%.

We hebben onze leden een tweetal scenario’s voorgelegd, dit voor zowel het nog lopende leverseizoen als ook voor seizoen 2020/2021. Het eerste scenario houdt in dat de huidige maatregelen nog een tijd doorgezet zullen worden. Het tweede scenario gaat uit van het instellen van een volledige lockdown.

Bij het eerste scenario (huidige maatregelen), bedraagt het verwachte omzetverlies op korte termijn meer dan 5,5 miljoen euro. In geval van een lockdown wordt een omzetverlies gevreesd van meer dan 10 miljoen euro.

Over de gevolgen voor het aankomend seizoen is zowel in scenario 1 als 2 de balans ongeveer gelijk (53%/47% om 47%/53%). De absolute verwachting tussen beide scenario’s verschilt wel sterk. Bij enkel de huidige maatregelen is de verwachting bijna 3,5 miljoen euro aan lagere voorverkoop. Een volledige lockdown tempert de toekomstverwachting daarentegen met een omzetkrimp van ruim 8,5 miljoen euro.

We hebben ook gevraagd naar de toename van het risico op wanbetalingen. Hierbij geeft 60% aan wanbetalingen te verwachten. De respondenten verwachten bij het eerste scenario dat bijna 1,7 miljoen euro niet of erg laat betaald zal worden. Een bedrag dat volgens de verwachting bijna verdubbeld zal worden bij een lockdown.
 
De volledige resultaten van de enquête zijn met de Treeportleden gedeeld. Geïnteresseerden niet-leden kunnen een toelichting aanvragen via telefoonnummer 076-5995000, of per e-mail info@treeport.eu
De geplande demonstratie van de plantmachine is uitgesteld. Meer informatie over de nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk.

Donderdag 27 februari 2020 is het eerste Treeportcafé van 2020 gepland. Vanaf 19.30 uur is de inloop, locatie Café Zaal Victoria, Molenstraat 118 in Zundert.

De onderwerpen van deze avond zijn:
- 'Leren wat belangrijk is"; een introductie door scholingsconsulente Mariëlle Mulder (Talentboom) , waarbij ze uit de doeken zal doen wat het belang is van blijvend leren voor zowel ondernemer als personeel';
- Deelname aan de Floriade; het eerste plan ligt op tafel en wordt besproken zodat leden kunnen meedoen.
- 'Gevolgen van Corona-virus'; Anneke en Rinus Biemans vertellen uit eigen ervaring hoe een externe factor een bedrijf op slot krijgt.
- 'Een mooie club mensen waarvan zo'n 10 met afstand tot de arbeidsmarkt. Gevolg: geen gebruik meer hoeven te maken van buitenlandse krachten' Hoe dat zo gekomen is? GOVA BV (Nispen) vertelt ons het verhaal! Peggy de Neef van Participeren Loont! zal dit aanvullen met de rol die haar organisatie daarin kan vervullen.

Om 22.00 uur willen we afronden, zodat er voor de aanwezigen nog tijd over is om gezellig bij te praten.
Op 18 februari verscheen in BN DeStem een artikel over het feit dat gemeente Zundert €180.000,-- uit trekt voor herplant van 150 bomen en dat er jaarlijks structureel geld gereserveerd wordt voor herplant. Dat artikel trekt uiteraard onze aandacht. Inmiddels zijn we met de gemeente in gesprek over de rol die onze leden hierin kunnen spelen. Zodra er meer nieuws bekend is, zullen we de leden gelijk informeren.
 
klik op de afbeelding voor de link naar het online-artikel

 
Bezoek vanaf 22 januari in slechts een paar dagen vier voorjaarsbeurzen in het zuiden van Nederland en doe al uw inkopen. Deze regionale voorjaarsbeurzen hebben hun openingstijden op elkaar afgestemd, zodat u als inkoper in korte tijd en efficiënt uw slag kunt slaan bij de meer dan 100 deelnemers. 
 
U bent hiervoor op 22 en 23 januari van harte welkom bij Groenbeurs Haaren, Groenbeurs Brabant en Voorjaarsbeurs Zundert en op 26 en 27 januari bij TreeVention. Meer informatie vindt u op www.springfairs.eu
 
Toegang, parkeren, koffie en broodjes zijn overal gratis.
 
In Zundert aan de Molenstraat 155 op het CLTV-terrein zijn op woensdag 22 en donderdag 23 januari tussen 9.00 en 17.00 uur zijn ook de Treeportstand en een deel van haar leden te bezoeken. 
De jaarkalender voor 2020 is bekend en staat nu ook online. Voor iedereen in te zien, voor leden een handig overzicht van de activiteiten.
Woensdag 22 januari houdt Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert UA haar ledenvergadering.
V.a. 17.00 uur zijn leden welkom bij de openbare presentatie die gegeven wordt over zaken doen in China.

V.a. 18.00 uur is het buffet voor Treeportleden geopend.
Om 18.45 uur is de presentatie van de heer Roger van Engelgem. Hij zal met zijn persoonlijke ervaringen verder ingaan op zaken doen in China en Australië.
Vanaf 19.30 uur staat formele deel van de Algemene Leden Vergadering op het programma.

Wie nog geen vergaderstukken heeft ontvangen, kan deze per mail opvragen via david@treeport.eu, of telefonisch 076-5995000.

Om leerlingen in het beroepsonderwijs een goede aansluiting te geven op de praktijk, streven we naar meerdere bedrijfsbezoeken per jaar. Het liefste mogen de leerlingen dan ook nog eens de handen uit de mouwen steken, of krijgen ze iets te zien dat normaal voor anderen verborgen blijft. Ook dit najaar zijn er weer diverse bezoeken geweest.

Voordat de studenten met een opdracht vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert gingen verkennen, kregen ze een rondleiding bij CLTV over het koelen en bewaren van producten. Erik Bastiaansen vond tijdens deze drukke dagen nog tijd om een presentatie en een rondleiding te geven over zijn bedrijf.  

      

Na een ontvangst met koffie en de presentatie werden ook de koelcellen en de installaties bekeken.
Indrukwekkend, mooi om te zien, waren enkele reacties van de studenten. 

 

“Wat wil je zijn: kweker, ondernemer of beide?” Met deze vraag opende Leon Hereijgers van vaste planten kwekerij De Noordhoek zijn gesprek met de boomteeltstudenten op 5 december op het bedrijf. 
In het gesprek gaf Leon aan hoe belangrijk het is om ook de ondernemersvaardigheden goed te beheersen. Het gaat niet alleen om het kweken, maar zeker ook het efficiënt met mensen, planten en materiaal om kunnen gaan. Een rondje over de kwekerij met uitleg over hoe hij dat aangepakt heeft, hoorde daar ook bij. 

      
 
De actualiteit werd zeker niet vergeten: Leon en Diana vertelden over het plantenpaspoort en de studenten kregen uitleg over het vernieuwde etiket wat er vanaf 14 december bij de planten moet zitten. 
Een goed verhaal van twee gedreven ondernemers en niet alleen interessant voor de bedrijfsopvolgers, maar ook voor de studenten die nu nog aangaven alleen te willen werken in de boomteelt. Mochten ze ooit een eigen bedrijf gaan beginnen, dan heeft Leon in ieder geval een aantal mooie tips gegeven.


 
Beide bedrijven willen we graag bedanken voor de hartelijke ontvangst en de goede rondleidingen en presentaties.

Eind december waren de leerlingen weer te gast bij Treeportleden. Ditmaal lag het accent op het thema vermeerdering. Daarover meer in de nieuwsbrief van januari.
Bij de jaarlijkse bijeenkomst van Bijenlandschap West-Brabant heeft ook Treeport Zundert, net als gemeente Zundert, het bijenconvenant getekend. Met die ondertekening onderschrijven we het belang van een goede leefomgeving waarin ook bijen en andere bestuivende insecten kunnen floreren.

Bijen zijn immers essentieel voor het behoud van flora en fauna. De boomkwekerij als sector die juist die flora en fauna zo'n warm hart toedraagt en er zelfs de bedrijvigheid op baseert, kan en wil uiteraard niet om onderschrijving van het belang van een goed bijenlandschap heen. De ondertekening van het convenant is daarvan een mooie symbolische handeling die we bijna vanzelfsprekend vertalen naar de dagelijkse praktijk in het kweken van onze producten.

Het inzaaien van de diverse bloemenmengsels, het plaatsen van nestkasten voor diverse vogels, mechanische onkruidbeheersing en kweken van bijenvriendelijke gewassen zijn daarvan concreet zichtbare resultaten. Samen met de werkgroep Agrobiodiversiteit zullen we onze inzet nog duidelijker naar voren gaan brengen en daar waar mogelijk ook nog helpen verbeteren.

Op de foto coördinator Bijenlandschap West Brabant Riny van Empel (rechts) en bijenambassadeur René Lazeroms (links naar Riny). Verder de aanwezige ondertekenaars vanuit diverse geledingen met o.a. Treeport Zundert en ook wethouder Kok namens gemeente Zundert (midden achter).