Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

De onderstaande 76 bedrijven dragen in 2020 bij aan de instandhouding van Bufferzone 7. Aansluiten kan nog, meer informatie via info@treeport.eu.

De afgelopen jaren deden we een beroep op uw verantwoordelijkheid en collegialiteit als het gaat om de collectieve deelname aan onze Bufferzone 7. En dat leverde een goed resultaat op, want veel bedrijven kozen ervoor om deel te nemen, waardoor de bufferzone 7 in stand gehouden werd. Veel bedrijven gaven aan hun verbintenis daaraan automatisch te verlengen. Uiteraard willen we graag onze groep nog verder uitbreiden.

Met de automatische verlengingen is de basis aanwezig om de bufferzone ook in 2020 in stand te houden, maar we willen graag de groep van medestanders nog verder vergroten. Samen kunnen we immers de controle nog beter laten verlopen. En ook kunnen we de reeds aangekondigde tariefsverhoging opvangen. Ken je collega's die nog niet meedoen, maar best bij ons collectief zouden moeten horen? Spreek ze aan en probeer ze te overtuigen. Als ze behoefte hebben aan meer informatie dan horen we dat graag! Opgave en vragen kan via info@treeport.eu.

Voor wat betreft de administratie: binnenkort krijgen alle bedrijven die aangegeven hebben automatisch te willen verlengen een toetsing van het aantal opgegeven aren.

Met het op voorhand al behalen van het gestelde doel, mogen we vaststellen dat instandhouden van onze Bufferzone 7 een goede gewoonte geworden is. Veel ondernemers zien dus het belang in van deze vorm van collegialiteit en dat doet ons deugd!

Op de foto: gezonde Cotoneaster lucides (bron: Lodders Boomkwekerijen BV)
Vanavond staat de Virtuele Tuinavond op het programma. Meedoen is heel eenvoudig met één muisklik naar ons Youtube-kanaal te regelen. Geen link per mail ontvangen? Mail naar info@treeport.eu om ze alsnog te krijgen.

Vanavond 19.30 uur tellen we af met een diashow van 30 minuten, waarna om klokslag 20.00 uur de uitzending begint.

Deze uitzending bevat onder meer:
- Een gesprek met Bob Schalken over de nieuwe opleiding bij Curio Prinsentuin
- Een rondleiding in Breda - Stad in het Park - langs diverse groenelementen
- Informatie over de droogte en recente ontwikkelingen op het gebied van water
- Voorlichtingsfilm over druppeltechniek bij Treeportleden
- Gesprek over voortgang Imago-campagne, CEMP en praktijkonderwijs

 
Vanuit het project 'Wel goed water geven' is in het verleden al veel gebeurd om waterbesparing te stimuleren.

Op dit moment zijn er nog mogelijkheden om gebruik te maken van subsidie voor het aanleggen van peilgestuurde drainage en diverse waterbesparende maatregelen zoals o.a. het plaatsen van LOP-stuwen. De mogelijkheid om subsidie aan te vragen zal per 1 juli worden verlengd, dus extra reden om een investering te overwegen!

Voor meer informatie kan contact op worden genomen met de werkgroep Water. Ook op de site welgoedwatergeven kan informatie gevonden. Een aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden!
Voor het derde jaar op rij wordt de agrarische sector in de volle breedte met een grote uitdaging als het gaat om het beschikbaar houden van voldoende en goed gietwater voor onze gewassen. Vanuit ZLTO, Fruitport en Treeport is daarover intensief overleg met waterschap Brabantse Delta. Ons belang is uiteraard dat we zoveel mogelijk de manier waarop we gewend zijn om water te geven, in stand weten te houden.
Maar we moeten eerlijk zijn: als we niet met z’n allen er de schouders onder zetten, dan nemen we een onverantwoord risico.
Vooruitlopend op het volgende overleg met WSBD hebben we (ZLTO, Fruitport en Treeport) met enkele leden overleg gehad. Een van de resultaten is dat we een beroep doen op uw medewerking.
  • Als het mogelijk is om wateronttrekking vanuit Aa of Weerijs te beperken dan roepen we op om dat vooral per onmiddellijk te doen.
  • Water geven heeft het meeste effect in de vroege ochtend en late avond. Wij vragen om zoveel als mogelijk géén water te geven tussen 11.00 en 17.00 uur.
  • Watergift dicht op het gewas geeft minder verdamping dan hoog over het gewas. Als het mogelijk is dan graag de techniek daarop aanpassen.
  • Er zijn tankwagens gesignaleerd die water tanken vanuit de Aa of Weerijs. Dat is op dit moment niet wenselijk. Het is beter dat per onmiddellijk vanuit de Mark te doen indien noodzakelijk. De Mark kan namelijk vanuit de rivieren op peil gehouden worden.
  • Probeer deze tijd ook oog te hebben voor mogelijke verbeteringen op het gebied van water geven. Het project “Wel goed water geven” loopt nog altijd en kan hierin financieel aantrekkelijk zijn.
  • Waterbesparende maatregelen zijn bij een breder publiek vaak nog onbekend. Treeport wil graag daaraan aandacht geven via de sociale media. Als u een foto of film hierover heeft, dan kunt u die sturen aan david@treeport.eu.
Met vriendelijke groet,
 
Namens Treeport Zundert, ZLTO Zundert-Rijsbergen en Fruitport
David Bömer
Christ Verschuren
Rinie van Tilburg
Op woensdag 17 maart 2021 wordt de 65ste editie van de Nationale Viering van de Boomfeestdag gevierd. Dit in een unieke samenwerking tussen de gemeente Zundert en BCT Partners BV. Op het terrein van Business Centre Treeport (BCT) worden daarom die dag bomen geplant en vinden tal van activiteiten plaats om kinderen enthousiast te maken voor de wereld van de boomteeltsector. De viering trekt jaarlijks de aandacht van de landelijke pers met tal van bekenden en genodigden. 

Vanuit BCT Partners BV is het verzoek gekomen om ook als Coöperatieve Vereniging Treeport mee te helpen in de voorbereiding en uitvoering van het nog vast te stellen programma van de Nationale Viering. Voor ons dus een prima gelegenheid om onszelf te presenteren aan een groot publiek. Dat is een kans die we niet voorbij willen laten gaan! Op dit moment hebben we alvast binnen onze vereniging een voorlopige projectgroep samengesteld en willen we startklaar staan.

We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die hieraan mee willen werken! Wil je meewerken om deze feestelijke bijeenkomst tot een succes te maken? Klik dan hier om je aan te melden! Daarmee neem je zitting in onze projectgroep. Je ontvangt vervolgens op korte termijn meer informatie over kennismaking en vervolg.


Op de foto een sfeerimpressie van Boomfeestdag 2019 in Haarlemmermeer.
De ledenraad van onze coöperatie stuurt aan welke acties er gedaan mogen worden uit naam van Treeport Zundert. Daarmee is het een krachtig orgaan in hoe de boomteelt in de grote regio West-Brabant en Noorderkempen zich presenteert. Daarbij komt ook dat de ledenraad mede bepaalt welk geluid er bij de diverse overheden en organisaties namens de sector naar voren mag komen. Kort samengevat: wij gaan voor de gezonde boomteelt!

Zijn er onderwerpen waarvan je denkt dat Treeport zich ermee bezig moet houden? Dat horen we graag, bij voorkeur via mail aan info@treeport.eu.  We zullen de gedane suggesties bespreken in de ledenraadvergadering van 9 juni.

Op dit moment telt de ledenraad van Treeport negen leden. Statutair gezien zouden er zeker nog twee bij mogen komen. Omdat we graag iedereen de kans geven om zich hiervoor aan te melden, horen we het graag als je interesse hebt om zitting te nemen in de ledenraad.

Jaarlijks zijn er een vijftal vergaderingen met de ledenraad en twee vergaderingen samen met het bestuur. Ook de alliantiepartnerbijeenkomst en de algemene ledenvergadering zijn bijeenkomsten waar aanwezigheid van de ledenraadleden zeer op prijs wordt gesteld.

Voor wie zich kandidaat wil stellen: bel 076-5995000 of mail ons! Samen kunnen we dan kijken hoe een rol binnen de ledenraad eventueel mogelijk is.

Om het goede werk van stichting VICOE te ondersteunen, zal de komende periode een stagiair van de HAS een opdracht verrichten. Wellicht dat hij enkelen van ons zal bellen en/of bezoeken. Hij stelt zich graag aan u voor en wij wensen hem alvast veel succes!

Mijn naam is Geert van de Meerakker, ik ben 22 jaar oud, student Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness op HAS Hogeschool in Den Bosch en woonachtig in Lith met mijn ouders, 2 broers en zusje. Ik werk naast mijn studie bij het familiebedrijf, Van De Meerakker Service BV, waar ik actief ben als agrarisch monsternemer in kuilvoer, water, grond en mest. Daarnaast werk ik in mijn vrije tijd mee aan de Lithse Revu, bezoek ik wedstrijden van PSV of ga ik drinken met vrienden. Van november tot juni help ik ook mee in de organisatie van AktiePop, een dorpsfestival ten behoeve van het goede doel. 

In de komende weken zal ik me binnen Stichting VICOE bezig gaan houden met een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verwerken van de huidige reststromen vanuit de gemeente, boom- en aardbeiteelt naar een uniforme compostsoort. Hiervoor zal ik de huidige reststroomvolumes, logistieke mogelijkheden en het bijbehorende kostenplaatje in kaart gaan brengen. Ik kijk er naar uit om dit onderzoek uit te voeren onder begeleiding van Eelco Rodenburg, René Jochems en Hans Hofland.

De leden van Treeport Zundert bedanken "De Zorg"!

Dat Zundert op de kaart staat als regio waar veel moois vandaan komt, bleek uit het verzoek dat we kregen vanuit Amphia Ziekenhuis in Breda. Bij de hoofdingang staat sinds een paar weken een tweetal ontvangsthokjes als voorpost waar een controle wordt gedaan op ziekteverschijnselen die kunnen duiden op een corona-besmetting. Die hokjes steken nogal af tegen de fraaie nieuwbouw, dus kregen wij het verzoek of we iets konden leveren om het geheel een groenere uitstraling te geven. 

Met het schenken van een drietal bomenbakken aan het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben we uiting gegeven aan onze dankbaarheid voor het verlenen van goede zorg in een zeer turbulente tijd. Op maandag 18 mei heeft Peter van der Velden, voorzitter Vrienden van Amphia en oud-burgemeester van Breda, de bakken officieel in ontvangst mogen nemen. Fons van Wezel en Marc Lodders gaven hem op gepaste afstand een welgemeende handdruk om onze dank kracht bij te zetten. In een korte toelichting belichtte Fons van Wezel de solidariteit die zo belangrijk is geweest in de afgelopen weken om het virus onder controle te krijgen en het aantal zieken drastisch te beperken. Dat daarin een overlapping zit met de plantenwereld werd toegelicht door Marc Lodders. Hij sprak daarbij over het verband tussen de werkwijzen zoals de boomteeltregio Zundert ze wil toepassen bij plantenziekten en bedreigende organismen. Ook daarin wordt gestreefd naar snelle beheersing en succesvolle collectieve aanpak.In de twee bakken bij de entree van Amphia locatie Molengracht staan twee stuks Hydrangea paniculata 'Phantom'. Deze planten bloeien in het begin met prachtige witte wat open pluimen. Eind juli verkleuren deze van dieproze naar rood. Het doet dan wat denken aan vanille ijs met aardbeien. De bloemkleur blijft ook bij de uitgebloeide bloemen nog een tijd behouden. In de hoeken van de bakken staan Rhodoxis 'Beverly', een schitterende van vroege zomer tot najaar bloeiende plant. De bloemen zijn rozerood en een sierraad dat ongevoelig is voor ziekten en zeer onderhoudsvriendelijk. Ideaal dus voor deze bakken!

Op de foto: Hydrangea paniculata 'Phantom'In de bak bij de entree van Amphia locatie Langendijk staat een Acer palmatum 'Seiryu'. Deze japanse esdoorn heeft groen, diep ingesneden bladeren. De groeiwijze is, in tegenstelling tot vele andere esdoorns in dit segment, opgaand. Daarmee is deze plant bijzonder geschikt voor een presentatie zoals op deze locatie gewenst is.

Op de foto: Acer palmatum 'Seiryu'In de hoeken van de bakken staan Rhodoxis 'Beverly', een schitterende van vroege zomer tot najaar bloeiende plant. De bloemen zijn rozerood en een sierraad dat ongevoelig is voor ziekten en zeer onderhoudsvriendelijk. Ideaal dus voor deze bakken!

Op de foto Rhodoxis 'Beverly'© (bron: Plantipp©)De actie om deze bakken voor het Amphia te realiseren werd zeer enthousiast omarmd door de Treeportleden. We kregen zoveel planten aangeboden dat we nog twee planten over hebben die we bij Zundertse zorgverleningsinstellingen willen planten. Die twee planten zijn Gleditsia triacanthos 'Green Glory'. Over plaatsing en moment van deze twee bomen zijn we nog in gesprek met de gemeente Zundert. Later daarover dus meer.

We danken een aantal partijen bijzonder voor hun medewerking om deze geste mede mogelijk te maken: Rabobank De Zuidelijke Baronie, Jiffy Group, Donker Groen Etten Leur, Boomkwekerij Richard de Bie B.V., Webshop Kleurjetuin.nl, Van der Peijl Tuinplanten, Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. en alle leden van Treeport Zundert.

[tekst gaat door onder de afbeeldingen]
 
               
      
 
      


Achtergrond van Treeport en Corona
Het voorjaar van 2020 zal door onze Treeportleden niet gauw vergeten worden. Op de avond dat we ons eerste Treeportcafé van 2020 hielden, donderdag 27 februari, werd ook het eerste covid19-geval in Nederland bekend gemaakt. Het toeval wilde dat wij bij onze sprekers een voordracht hadden van Rinus en Anneke Biemans. Hun bedrijf exporteert planten naar o.a. China en Japan; landen waarvoor een nultolerantie geldt voor aanwezigheid van organismen op te invoer van plantmateriaal. Op dat moment was de aziatische markt zo goed als dicht gegaan. Daarmee was hun bedrijf zo vrijwel stil komen te liggen. Reden voor ons om te vragen naar hun ervaring over wat er gebeurt als "iets van buitenaf" ervoor zorgt dat je als bedrijf een roerige tijd tegemoet gaat.

In de bespreking ervan stelde Rinus het publiek de vraag of zij dachten dat zo'n corona-virus ook hun bedrijven zou kunnen raken en of ze voorbereid zijn op een moeilijk scenario. Begrijpelijk dat in de nazit van de avond er nog lang nagesproken werd over de mogelijke impact van zoiets. Niemand kon vermoeden wat we nu daarover weten.

Wat echter toen al wel bekend was voor ons, is dat we weten dat je met bedreigingen zoals bijvoorbeeld ziekten die voortwoekeren niet moet spotten. Immers, we hebben in de plantenwereld ook met dergelijke bedreigingen te maken. We kennen de voorbeelden van Xylella, maar ook de Aziatische Boktor die gevonden werd in Boskoop staat ons nog helder voor de geest.

In de weken die volgden op die bewuste 27 februari werd als het ware een film afgedraaid die voorheen absurd zou worden genoemd. De vrees dat bedrijven in de sierteelt een enorme financiële dreun te verwerken zouden kunnen krijgen, werd plots bewaarheid. Inmiddels zijn we weer een aantal weken verder en lijkt de schade voor dit moment "redelijk mee te vallen". Maar waakzaamheid blijft geboden, want niemand van ons kan met zekerheid vertellen hoe het virus zich ontwikkelt bij ons en in de landen waaraan we onze planten leveren.

We weten dat net als bij de ons bekende plantenziekten en plagen, het juiste handelen essentieel zal blijken. En soms kan een gelukkige samenloop van omstandigheden helpen. Het bestaan van ziekten en plagen die onze bedrijvigheid en gezondheid ernstig in gevaar kunnen brengen, is voor ons reden om er extra alert op te zijn. Zo houden we dankzij het werk van de Werkgroep Pest Controlled Area al jaren de inspectie op de aanwezigheid van bacterievuur in onze regio in stand. Daarbij denken we niet dat we alles kunnen sturen en bedwingen, maar monitoren en zorgen voor tijdige actie als dat nodig zou zijn, dat kunnen we wel zo goed als mogelijk organiseren.

Maar hoe de verspreiding van het virus en wat de gevolgen die we er van zullen merken ook zullen zijn: wij hebben een groot gevoel van waardering voor de mensen die dagelijks zorgen dat patiënten met covid19-gerelateerde klachten zo goed mogelijk behandeld worden. We zien dat het ook voor hen een zeer zware tijd is en dat zij daarin hun maximale inspanning leveren.

Onze waardering hebben we gemeend uit te moeten drukken in het ter beschikking van een paar mooie planten in bijpassende bakken. We hopen dat de plantenbakken een optimistische uitstraling geven aan de entree van het Amphia Ziekenhuis en de nog te bepalen locaties in gemeente Zundert!


 
de handhaving van de ingestelde corona-maatregelen zorgt op enkele plaatsen voor problemen. Zo hebben zich al leden gemeld die ondanks de aanwezigheid van de juiste papieren bij de grens met België rechtsomkeerts hebben moeten maken, zijn auto's van bedrijven gecontroleerd op aantal inzittenden en is er dit weekend een samenzijn van enkele op het bedrijf woonachtige medewerkers stilgelegd.

Wellicht zijn er nog meer problemen, of is er onzekerheid of de maatregelen wel goed worden opgevolgd.

Daarom is vanuit Treeport een gesprek aangevraagd met betrokken overheden en dienst Handhaving. Daarvoor willen we onze leden vragen om hun vragen/suggesties/klachten/etc. aan ons door te geven.

Het liefst horen we vandaag nog welke vraag we namens u mogen stellen! Uiteraard zal alle informatie die ons verstrekt wordt vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen antwoorden zullen we delen met alle leden.

Klik hier om uw vragen/suggesties/klachten/etc. aan ons door te geven.

Mocht u liever telefonisch contact willen, dan is dat mogelijk via 076-5995000.