Coƶperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

De waardplantenlijst van Xylella fastidiosa is wederom uitgebreid met diverse soorten. Het gaat om wilde soorten, maar ook om soorten die gekweekt en verhandeld worden.

De NVWA meldt aan de LTO Vakgroep dat dit de belangrijkste toevoegingen zijn aan de waardplantenlijst van Xylella fastidiosa:

Athyrium filix-femina

Coronilla

Echium plantagineum

Lavatera cretica

Lonicera implexa

Perovskia abrotanoides

Rhamnus

Rosmarinus/Salvia rosmarinus

Salvia officinalis

Santolina magonica

Import derde landen bemonsteren en toetsen

De grootste gevolgen gelden voor derde landen (landen buiten de EU) die exporteren op basis van ‘vrije bedrijven’. Voor partijen afkomstig uit deze landen geldt dat de partijen bij import bemonsterd en getoetst moeten worden. Importanalyse van de afgelopen jaren laat zien dat dit tenminste gaat om 9 zendingen met plantmateriaal van Santolina uit Ethiopië, in de periode 2018 tot nu. Het is nog onduidelijk of het om S. magonica gaat, aldus de NVWA.

Maak inschatting risico voor uw eigen bedrijf

Kort geleden bleek een partij rozemarijnplanten uit Portugal besmet te zijn met Xylella. Er waren planten geleverd aan Nederland, maar na uitvoerig onderzoek is er volgens de NVWA geen risico geweest op verspreiding van de quarantaine-bacterie.

Wat zijn ook alweer waardplanten van Xylella? Wat zijn risicogebieden in Europa? Handel nu, voorkom ziekte Q: maak op de site Fytocompass.nl een inschatting van het risico voor uw eigen bedrijf.

Ben je op zoek naar nieuw en aantrekkelijk werk in de sector die groen toevoegt aan de wereld? Dan liggen er kansen! Klik op onderstaande miniaturen om de advertenties van de afgelopen vier weken te bekijken, of kijk op ons vacatures en stages-overzicht.

25.   24.   23.  22.    21.  
20.  19. 18.  17. 
  16.    15.14.
Vanuit de Raad voor de Boomkwekerij hebben we informatie ontvangen over de herziene fustprijzen per 31 augustus 2021. Naast enkele prijsaanpassingen is ook een prijs opgenomen voor houten verpakkingen waarvoor de ISPM15 behandeling vereist is. Steeds meer landen vereisen dergelijke behandeling, dus het is goed hier tijdig kennis van te nemen.

Onderstaand bericht is met toestemming overgenomen van: Raad voor de Boomkwekerij

LET OP: de vermelde prijzen zijn adviesprijzen. Het staat iedere ondernemer verder vrij om hiervan af te wijken en andere prijzen in rekening te brengen. Zeker met de huidige hoge grondstofprijzen is het verstandig de prijs van fusten goed in de gaten te blijven houden.
 

Fustprijzen

De Stichting Hulpmaterialen adviseert sectorgenoten om met ingang van 31 augustus 2021 de volgende statiegeldprijzen te hanteren voor het hieronder genoemde fust. Hoewel het hanteren van deze statiegeldprijzen voor onderlinge verrekening de efficiency ten goede komt, wordt benadrukt dat deze een niet bindend karakter hebben. De prijzen van de hoge- en lage logokist zijn gebaseerd op een halve vracht.
Omdat steeds meer landen vanuit fytosanitair oogpunt ISPM15 behandeling eisen voor het gebruik van houten verpakking, is dit toegevoegd aan het overzicht.
 
    ISPM
Hoge logokist €    3,60  
Lage logokist €    3,00  
Utilysys klapkrat €    6,50  
Deense doos gecoat (54x31x20) €    0,74  
Meermalig pallet met rondom klossen (100x120) €    9,00 €   10,50
Europallet (80x120) €  13,00 €   22,50
Palletbox (100x120x90) zonder deksel (nieuw) €  25,00 €   32,00
Koop uw logokisten bij uw fabrikant of uw fouragehandel: Er moet volgens H.B.N. voorwaarden geleverd worden in logokisten. Niet logokisten kunnen worden geweigerd. De Commissie wijst er verder op dat volgens de H.B.N. voorwaarden gebruik gemaakt moet worden van potten zonder scherpe randen, dit ter voorkoming van gewasbeschadiging. De Commissie raadt voorts aan om gebruik te maken van officiële CC-karren.Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar www.container-centralen.com.
Dankzij het steeds verder versoepelen van de corona-maatregelen, is het voor ons ook weer mogelijk om een voor onze leden aantrekkelijke reis te organiseren. Dit jaar geen meerdaagse reis op grotere afstand van de Treeportregio, maar een zeer leuk alternatief dat binnen één dag te reizen is.

Op vrijdag 10 september bezoeken we vier adressen, geleid door vier gepassioneerde gidsen én zeker ook aandacht voor de vlaamse gastvrijheid. Kortom, dat wil je niet missen!

Opgeven kan via de link die in de diverse nieuwsbrieven heeft gestaan. Niet ontvangen? Mail dan naar david@treeport.eu.

Op de foto de drone bij PSC in Destelbergen. Één van de interessante adressen die we zullen bezoeken.
Vanuit gemeente Zundert kregen we een informatiebulletin dat zij samen met Geld & Recht (van Surplus) hebben opgesteld. Deze is speciaal gericht op werkgevers, zodat deze geïnformeerd zijn over hoe ze om moeten moeten gaan met het (ten gevolge van corona) stijgend aantal loonbeslagen.

Onderstaand de informatie zoals wij ze ontvingen:

Wist je dat
62 procent van de werkgevers aangeeft dat zij te maken krijgen met medewerkers die zich grote zorgen maken over hun financiële situatie?

Uit een Nibud-rapport blijkt dat werkgevers pas (te) laat zicht krijgen op de geldproblemen van hun werknemers. Wanneer signalen snel worden opgepikt kunnen grotere schulden worden voorkomen.

Als werknemers te maken hebben met problematische schulden, wordt vaak loonbeslag gelegd op het inkomen dat zij bij de werkgever verdienen.


Wanneer wordt er loonbeslag gelegd?
Loonbeslag is het invorderen van (een deel van) het salaris door een gerechtsdeurwaarder. Dit kan hij alleen doen wanneer hij een vonnis van de rechter of een andere titel heeft. 
het moment dat een persoon zijn financiële verplichting, vastgelegd bij vonnis of dwangbevel, niet nakomt of na kan komen mag de deurwaarder beslag leggen.

Het beslagleggen kan op verschillende zaken en dus ook op het salaris. Dit betekent dat de deurwaarder een deel van het salaris kan invorderen, zodat de financiële verplichting op die manier uiteindelijk alsnog wordt nagekomen. 

De hoogte van het ingehouden bedrag is afhankelijk van de hoogte van de beslagvrije voet. Dit is een bedrag waar iedere inwoner in Nederland recht op heeft om in zijn of haar eerste levensbehoeften te voorzien. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van onder andere de leeftijd en gezinssamenstelling.


Wanneer krijg je hier als werkgever mee te maken?
Je krijgt met loonbeslag te maken als één van jouw medewerkers zijn financiële verplichtingen niet nakomt.


Wat betekent dat voor jou als werkgever?
Je hebt de wettelijke verplichting de deurwaarder te informeren over het inkomen van jouw medewerker; de derdenverklaring. Daarnaast ben je als werkgever verplicht het gehele gedeelte van het salaris boven de beslagvrije voet aan de deurwaarder te betalen.


Wat kun je doen om dit te voorkomen?
Wees alert op de signalen van financiële problematiek bij werknemers. Veel voorkomende signalen zijn bijvoorbeeld; het vragen om een lening of voorschot, toename van ziekteverzuim, stressgevoeligheid of concentratieproblemen en het vragen om extra werkuren.

Als werkgever kun je, je medewerkers wijzen op de verschillende vormen van dienstverlening die hier ondersteuning aan kunnen bieden. Zo kun je bij Surplus Geld & Recht  terecht met al je vragen rondom geldzaken maar ook voor bijvoorbeeld gratis hulp van een budgetcoach of schuldhulpverlener. Geld & Recht is bereikbaar via:
E: srw.zundert@surplus.nl 
T: 076-208 22 00 
Indien gewenst maken we een afspraak in gezondheidscentrum De Welborg, Welborg 9 in Zundert.

Vandaag verwelkomen we weer een nieuw lid bij Treeport: Abemec Rijsbergen!

We stellen ze graag even verder voor:


Over ons
Abemec is een gespecialiseerd landbouwmechanisatiebedrijf voor Nederland met 23 vestigingen. Met onze specialisten bieden wij veehouders, akkerbouwers, tuinbouwers, fruittelers en loonwerkers een breed pallet aan topmerken. Met ons brede pakket services, vakbekwame monteurs en rijk uitgeruste servicebussen zorgen wij voor alle voorkomende vormen van onderhoud en reparatie, mobiel en dichtbij.

Visie en Missie
Met moderne techniek bereik je meer. Maar door de toenemende complexiteit van de techniek wordt het steeds moeilijker om de best passende techniek voor uw bedrijf te regelen. Het is onze missie om ondernemers te ontzorgen bij de keuze en configuratie van passende mechanisatie, onderhoud & reparatie, financiering en verzekering. Wij zijn continu in beweging om te blijven zorgen voor mechanisatie op maat op uw bedrijf.
Meld je aan voor Landelijke Jongerendag Boomkwekerij
 
Jongeren uit regio Zundert kunnen zich nog altijd aanmelden voor de Landelijke Jongerendag Boomkwekerij die donderdag 26 augustus plaatsvindt in het Gelderse Oene. Treeport Zundert regelt busvervoer voor jongeren uit de regio.
 
De jongerendag is een initiatief van de landelijke LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen en wordt ondersteund door diverse regionale vakorganisaties, waaronder Treeport Zundert. De dag is bedoeld voor alle jongeren (van 16 tot 35 jaar) die in het vak leren en/of werken, ook als het een vakantiebaantje betreft.
Vier jongeren uit de vier grootste boomteeltregio’s denken enthousiast mee over de invulling van het evenement. Vanuit regio Zundert gaat het om Rowy Roelands (26) uit de kwekersfamilie Roelands; lees dit interview met haar:
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/rowy-doet-mee-aan-jongerendag-imago-van-ons-vak-kan-nog-beter
 
Interactief programma
De jongerendag duurt van 10.00 uur tot circa 17.00 uur, met aansluitend een barbecue. Het programma is een dynamisch, interactief en afwisselend geheel.
  • Er zijn live-demonstraties van nieuwe technieken en machines voor de vollegrondsteelt en de containerteelt. Daaronder het verzamelen van gewas- en perceelsdata met drones en robots. Ook zijn er korte presentaties over jong ondernemerschap. Er is een infomarkt met producten en diensten voor de sector, inclusief het nieuwste scholingsaanbod, vacatures en stageplaatsen.
  • Keynote spreker is de bekende meteorologe en TV-presentatrice Helga van Leur. Zij zal met de jongeren een sprankelend boompje opzetten over klimaat en duurzaamheid.
  • Op de jongerendag is volop gelegenheid voor sociale contacten en gezelligheid, en deelnemende jongeren zullen uitgedaagd worden om mee te doen aan behendigheidswedstrijdjes.
 
Aanmelden
Deelname aan de jongerendag is gratis, inclusief snackwagen met lunch en barbecue na afloop. Drankjes bij de barbecue zijn wel voor eigen rekening. Vanwege de organisatie, catering en coronamaatregelen is aanmelden via deze link wel verplicht:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEW4YsSrgO4ofsAmTrn2UHTh7bFuyf0gzRmtBGmh7zF7rRdw/viewform
 
Volgens de overheid valt de jongerendag op het (buiten)terrein van De Buurte onder de kleinschalige evenementen die onder strikte voorwaarden mogen doorgaan. Jongeren ontvangen na aanmelding nog nadere informatie.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/02/kabinet-verlengt-verbod-op-eendaagse-evenementen-zonder-vaste-zitplaats-tot-1-september
 
Vragen? Neem contact op met Arno Engels van de organisatie, arno@ltobomen.nl.

Vanuit de organisatie van de Pilot Vitaal Buitengebied ontvingen we een nieuwsbrief en de koppeling naar de mogelijkheid om het gehouden webinar terug te kijken.

De nieuwsbrief is in te zien door hier te klikken.

Voor het webinar zijn er twee links. De samenvatting is hier te zien. Voor de volledige versie, klik hier.


Het afgelopen half jaar is vanuit de samenwerking tussen UWV, Werkplein Hart van West-Brabant, Werkgever Servicepunt West-Brabant, EURES, Treeport BCT Partners BV en Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert vormgegeven aan het project Perspectief op Werk (POW). In dit project worden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geboden in een nieuwe werkomgeving.

Inmiddels kunnen we terugkijken op negen geslaagde bemiddelingen en bereiden we onszelf voor op meer succes. We willen de opgedane ervaringen gebruiken om nog beter te kunnen helpen bij het oplossen van het personeelstekort zoals ook onze leden dit ervaren.

Bij de Tuinavond van 29 juli brengen we kandidaten en werkgevers graag dichter bij elkaar door het organiseren van een Meet&Greet. We zijn deze avond te gast bij GREEN One (Rustenburgstraat 4-A, 4881 DN Zundert)
Opgeven kan door hier te klikken en het aantal aanmeldingen op te geven. Graag opgeven voor 27 juli!

Het programma van deze avond zal worden opgedeeld in een deel voor Treeportleden, en een deel voor mogelijke kandidaten plus medewerkers van UWV, Werkplein Hart van West-Brabant en Werkgever Servicepunt West-Brabant. Onze leden ontvingen vandaag meer informatie over beide programmas die op elkaar gaan aansluiten. Geen lid en toch geïnteresseerd? Mail ons via info@treeport.eu.

Als voorbereiding zonden we onze leden alvast de film die we gemaakt hebben over de match tussen werkgevers en POW-deelnemers.

Het is veel efficiënter en kosteneffectiever als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Ook draagt het bij om door te ontwikkelen naar een Pest Controlled Area. Dit is voor alle bedrijven van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in de regio Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd. Aansluiting bij de Bufferzone is tevens nodig om ZPB2-paspoorten te kunnen verkrijgen.
Aan de instandhouding van Bufferzone 7 dragen bij: