Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

Op woensdag 24 mei waren we mede-organisator van de bijeenkomst van GreenTechPort Brabant. Veel van onze leden namen daar kennis van de interessante lezingen van de drie sprekers over techniek, en van Harrij Schmeitz als inspirator. Ons doel was om de leden samen te brengen en nieuwe ideeën op te laten doen voor ‘de volgende stap in mechanisatie’. Hoewel veel van onze producten vooral goed gedijen bij de elementaire basisvoorwaarden goed uitgangsmateriaal, goede grond en goed water, krijgen we ook steeds meer oog voor het belang van technologie in onze sector. Daarmee kunnen we wellicht een deel oplossen van het arbeidsprobleem zoals we dat voorzien. In de KwekersBode die in juni gaat verschijnen zal er ook weer aandacht voor zijn, en ook onze eigen Techniekdag van 13 juli staat in het teken van toekomstige oplossingen voor knelpunten rondom beschikbaarheid van medewerkers.

Vanuit de organisatie van GreenTechPort Brabant ontvingen we onderstaand artikel dat ook gepubliceerd wordt in Nieuwe Oogst.
 

‘Nieuwe technieken moeten bereikbaar worden voor sector’
 
      
  Foto's van Gerben van den Broek

‘Robots gaan in de toekomst veel van ons fruit plukken. Die robots zijn er nu al. Het is alleen zaak om ze op de juiste manier te gaan gebruiken.’ Woorden van Harrij Schmeitz, directeur van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. 

Schmeitz was één van de sprekers bij het drukbezochte kenniscafé van GreenTechPort Brabant en Treeport dat vorige week werd gehouden bij Loon- en grondwerkbedrijf W. Huijbregts in Zundert. Daarnaast verzorgden ook Aigro, Boomkwekerij Udenhout en AgroWizard en Mechanisatiecentrum Gebr. Ezendam presentaties over hun automatiserings- en robotisering oplossingen voor de land- en tuinbouwsector.


Technologie en data
In zijn presentatie ging Harrij Schmeitz onder meer in op het personeelstekort en de rol van technologie en data in de land- en tuinbouw. ‘In promotiecampagnes worden nog altijd foto’s getoond van mensen die op een trap staan om fruit te plukken. Maar dat beeld is al lang achterhaald. Inmiddels wordt volop gebruikgemaakt van nieuwe technieken in de land- en tuinbouwsector. Er is alleen weinig aanwas van boomkwekers en fruittelers. Daarom moeten wij als sector zelf meer mensen opleiden.’ 


Sterke positie
Tegelijkertijd benadrukte hij dat de land- en tuinbouwsector een sterke positie heeft in onze samenleving. ‘Boomgaarden leggen bijvoorbeeld een hele hoop C02 vast. Maar het wordt wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat die boomgaarden worden onderhouden. Er is behoefte aan techneuten met groene vingers, maar die zijn schaars. Bovendien stappen in de toekomst steeds meer bedrijven over van perceelmanagement naar boommanagement. Er zijn al boeren die met een drone boven hun perceel vliegen en aan de hand van de blad- en vrucht massa de nutriëntenbehoefte per boom bepalen. Dit leidt bij hen ook tot meer omzet. Sectoren denken weinig na over systemen. Veel teeltsystemen zijn op dit moment nog niet geschikt voor robotisering, maar die richting moeten wij wel op met elkaar. De technologie is er, dus laten wij er ook mee aan de slag gaan.’ Na het inspirerende verhaal van Schmeitz werd het gezelschap verdeeld in drie groepen. Elke groep kreeg vervolgens uitleg over drie verschillende innovatieve systemen voor de land- en tuinbouwsector. Daarna werd afgesloten met een hapje en drankje.
 
   
Foto's van Gerben van den Broek

Bereikbaar en schaalbaar
Treeportmanager David Bömer van Treeport en Louise van der Heijden, directeur van GreenTechPort Brabant, kijken tevreden terug op de bijeenkomst. ‘De impact van de land- en tuinbouwsector op onze samenleving is veel groter dan wij denken. Mensen worden blij van bomen en planten. Daarom is het belangrijk dat wij er met elkaar voor zorgen dat nieuwe technieken makkelijker bereikbaar en schaalbaar worden voor de sector. Bijeenkomsten als deze, maar ook voorlichting en techniekdagen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren’, aldus David Bömer. ‘Als GreenTechPort Brabant willen wij een landingsplek zijn voor vraagstukken uit de praktijk en een katalysator om tot oplossingen te komen. Het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten is één van deze vraagstukken en robotisering kan hierin zeker een rol vervullen’, besluit Louise van der Heijden.
 
 
Een artikel in Boom-in-Business.

Vakbeurs GrootGroenPlus wordt van 4 tot en met 6 oktober 2023 gehouden. Deelnemers en niet-deelnemers kunnen hun inzendingen voor de Green Grand Prix en de nieuwighedenkeuring aanmelden via het formulier op de website of via info@grootgroenplus.nl.

'De vakbeurs GrootGroenPlus wordt gedragen door het vak zelf. Het bestuur bestaat uit leden die zelf uit het boomkwekerijvak komen of ermee verwant zijn.' Aan het woord is David Bömer, voorzitter van Stichting GrootGroenPlus. 'Wij willen alle deelnemers, vaak collega's van ons, een goede plaats bieden, zodat ze weer tevreden naar huis gaan.' Tijdens de 33e vakbeurs wordt voor de tweede maal de Green Grand Prix uitgereikt, én de beurs verhuist naar een nieuwe locatie in Zundert.

Van 4 t/m 6 oktober wordt de 33e GrootGroenPlus gehouden, de internationale vakbeurs voor de boomkwekerij. Voorzitter David Bömer: 'Wij zijn een platform waar plantproductpromotie plaatsvindt. De beurs is dan ook niet voor zichzelf in het leven geroepen, maar om bezoekers en deelnemers bij elkaar te brengen. GrootGroenPlus is er wat ons betreft niet drie dagen per jaar, maar jaarrond voor onze deelnemers. Informatie moet voor geïnteresseerden eenvoudig te vinden zijn en de deelnemers moeten het gevoel hebben dat ze een jaar lang voordeel genieten van de beursinschrijving.'

'Wij zijn er jaarrond voor onze deelnemers'

Langetermijninvestering moet meer aandacht krijgen
GrootGroenPlus is opgericht door de sector. Het grootste deel van het bestuur bestaat uit boomkwekers, mensen die voeling hebben met wat er in de bedrijven en in de markt gebeurt. 'Samen zorgen we ervoor dat het hele palet binnen de sector te bezoeken is tijdens GrootGroenPlus. Daarmee zijn wij een ruime en volledige beurs; het volledige sortiment is er te vinden.' Met het jaarrondvoordeel van inschrijving doelt Bömer ook op de verschillende mogelijkheden die de stichting aanbiedt om nieuwigheden in de spotlights te zetten. De kwalificatie 'nieuw' wordt daarbij ruim geïnterpreteerd. 'Het meest in het oog sprong altijd de plantkundige nieuwighedenkeuring. Wij zijn al een tijdje van mening dat hierin nog wel een extra stap gezet kan worden. Daarom zijn we in 2022 gestart met de Green Grand Prix. Dit jaar gaan we dit verder uitbouwen en komen we met een vernieuwende en dynamische keuringsmethodiek. Een nieuw product vraagt een forse investering van de kweker. De introductie brengt ontwikkelings- en teeltkosten met zich mee en voordat de nieuwigheid op de markt komt, is de kweker vaak vele jaren verder. Als je maar één moment hebt om dit product voor het venster te zetten, de gebruikelijke nieuwighedenkeuring, doet dit wat ons betreft geen recht aan de investering. Daarom hebben we vorig jaar de Green Grand Prix aan de nieuwighedenkeuring toegevoegd. Als iemand tien jaar of meer bezig is met het ontwikkelen van een plant, verdient dit meer aandacht dan tijdens de drie dagen van de beurs. Dit jaar zetten we dus de volgende stap.'

Nieuw is niet hetzelfde als nieuws
'Wij hebben gezocht naar een middel om het nieuws van vorig jaar of het jaar ervoor nogmaals voor het voetlicht te brengen. Daarom gaan we met de Green Grand Prix ruim om met het label "nieuw". Deelnemers aan de Green Grand Prix-wedstrijd leveren een plant aan voor keuring. Deze wordt door vakkundige keurmeesters beoordeeld en genormeerd. Hiermee creëer je als het ware een nieuw pr-moment en dat is wat wij voor onze deelnemers willen: die jarenlange investering laten renderen. Bij sommige innovaties, bijvoorbeeld van laanbomen, duurt het soms wel 15 jaar voordat die noviteit als een verbetering wordt gezien. Dan is het heel legitiem, vinden wij, om deze vernieuwing nog een aantal jaren te blijven belichten. Met de Green Grand Prix bieden wij kwekers die mogelijkheid. Daarbij willen we ook naar een andere wijze van presenteren, waarbij de aandachtverdeling evenwichtig en duurzaam is. Hiermee bedoel ik dat het product dat het beste is, ook relatief wat meer aandacht krijgt. Opnieuw kijkend over meerdere jaren heen. Want is het beste product van dit jaar ook beter dan het beste van vorig jaar? Je hoeft niet altijd met iets nieuws te komen; er zijn ook producten die jarenlang de beste plant in een reeks genoemd kunnen worden. We willen voorkomen dat een keuringsmoment kort-cyclisch is.'


Keuring Green Grand Prix in 2022. Vanaf 1 mei kunnen kwekers hun nieuwe producten aanmelden voor de diverse keuringen, waaronder de Green Grand Prix.

Zichtbaarheid
Tweemaal per jaar geeft Stichting GrootGroenPlus in samenwerking met Uitgeverij de Bode de KwekersBode uit. Deze is online in twee talen te lezen en daarnaast wordt het tijdschrift in een papieren oplage van ruim 56.000 stuks verspreid. Tijdens de beurs wordt een catalogus uitgegeven in samenwerking met Boom in Business. 'Het mag gezien worden, waar de boomteeltsector en aanverwante bedrijven zich mee bezig houden', vindt Bömer. 'Daar spant GrootGroenPlus zich voor in; dat is een deel van onze doelstelling: de producten uit onze sector zichtbaar maken.' Het bestuur kiest in de programmering bewust niet voor lezingen tijdens de vakbeurs. 'Via onze uitgaven kun je perfect een stukje kennis overdragen. Op beurzen komen goede sprekers vaak niet optimaal tot hun recht. Bovendien vinden de beste lezingen in de stands plaats, tussen de producent of leverancier en de bezoeker.'

'Dankzij onze routes krijgen alle standhouders en alle bezoekers evenveel kansen'

Dynamisch en digitaal
Zoals elke editie heeft ook de vakbeurs van 2023 een thema: Dynamisch en Digitaal. 'Met een thema probeer je deelnemers op een positieve manier uit de tent te lokken en te prikkelen. Je probeert ze een accent te laten leggen op het thema: laat eens zien hoe jij de mogelijkheden toepast in jouw bedrijf, hoe brengen we onze informatie zo goed mogelijk over aan bijvoorbeeld de hoveniersbranche? Wanneer de hovenier zich gezien voelt in de manier waarop de boomkweker z'n producten presenteert of labelt, ontstaat er een verbinding. En dat is waar een vakbeurs om draait, dat weten we allemaal. Wij denken dat in ieder geval een deel van de deelnemers dankzij het thema nog eens kritisch naar bijvoorbeeld de eigen website en productpresentatie kijkt.'

Verhuizing naar BCT
GrootGroenPlus verhuist dit jaar naar Business Centre Treeport. 'Bij uitstek een moment om de hele beurs eens goed tegen het licht te houden. Wat blijft, is onze succesformule met de drie routes. Doordat wij geen doorsteek maken en bezoekers de rode, grijze en blauwe route kunnen volgen, heeft iedere deelnemer een gelijke kans om bezoekers te treffen. En andersom hebben alle bezoekers die de routes helemaal volgen de zekerheid dat ze alles zien. Ook dit hoort bij de zichtbaarheid die wij bieden', stelt Bömer.

'Het belangrijkste is het overdragen van kennis, van de producent naar de volgende gebruiker. De kracht van de herhaling van die boodschap, dat is wat wij proberen te bewerkstelligen. Als je een product blijvend promoot, wordt de boodschap van de producent steeds herhaald en daarmee wordt hij krachtiger. Wij verlenen de deelnemers zo goed mogelijke service, en volgens de terugkoppeling die we krijgen gaat ons dat best goed af.'

Auteur: Heidi Peters
De Treeportleden VARB en Vakbeurs GrootGroenPlus deelden heuglijk nieuws met ons. De samenwerking die zij hebben om het aanbod van de Treeportleden binnen het platform van VARB te tonen, wordt ook in 2023 voortgezet. Deze exclusieve aanbieding is eenvoudig te raadplegen via www.treeportal.eu. Dit maakt deelname aan het handelsplatform extra aantrekkelijk.

Hieronder het persbericht zoals wij dat mochten ontvangen.

Voortzetting samenwerking GGP en Varb vanzelfsprekend!
Extra sterke verbinding tussen de fysieke en digitale zichtbaarheid
 
Varb en Vakbeurs GrootGroenPlus (GGP) zijn volop in beweging en daadkrachtig met als doel voor het buitengroen de meest optimale zichtbaarheid te faciliteren via hun samenwerking. Beide organisaties zetten zich samen in voor sterke en stabiele platformen, die actief meebewegen met de wensen voor de toekomst.
 
Vakbeurs GrootGroenPlus en Varb hebben er daarom als vanzelfsprekend voor gekozen om hun waardevolle partnerschap ook in 2023 weer voort te zetten. Dit jaar betekent dit dat er opnieuw een i-frame gekoppeld wordt aan elk exposantenprofiel met een actueel aanbod per deelnemer, zowel op de website als in de beursapp. Uiteraard wordt er ook nu weer gekozen voor het tweetalig aanbieden van de informatie.
 
Ook in 2023 staat het totale actuele aanbod van alle exposanten weer centraal op de homepage van de vakbeurs en de app vermeld. Alle groene standhouders plaatsen hierin hun productdetails en versterken dit met actuele foto’s. Dit zorgt voor een goede zichtbaarheid van de kweker, maar zeker ook van het totale assortiment dat in de gehele breedte.
 
Dynamisch en Digitaal
Het thema dat vakbeurs GrootGroenPlus dit jaar hanteert is ‘Dynamisch en Digitaal’. Daar past het partnerschap met Varb natuurlijk perfect in. Die is zowel dynamisch als digitaal. Bovendien biedt de samenwerking de deelnemers van Vakbeurs GrootGroenPlus heel veel mogelijkheden om op een dynamische manier de digitale kant van hun bedrijf te versterken.
 
Exclusief voordeel voor exposanten aan vakbeurs GrootGroenPlus 2023
Ook dit jaar betekent de samenwerking tussen vakbeurs GrootGroenPlus en Varb weer exclusief voordeel voor de exposanten. Wie meedoet aan de 33e editie van de vakbeurs, die gehouden wordt van 4 t/m 6 oktober, kan het volledige eigen actuele aanbod in Varb tonen. Het opvoeren van het aanbod kan zelfs al twee weken eerder, zodat het bij de livegang direct zichtbaar is. Exposanten die (nog) geen lid zijn van Varb krijgen hiertoe een gratis demo-account. 
 
De digitale aanbodsbank opent 2 weken voor de beurs en blijft open tot 1 week na de beurs zodat geïnteresseerden na drie dagen vol inspiratie op de beursvloer, terug kunnen blikken op alles wat zij gezien hebben.
 
Overal vrij toegankelijk
Het systeem is wereldwijd beschikbaar. Het is voor de bezoekers niet nodig om een account aan te maken of om zich te registreren. Dit maakt het gebruik drempelloos, wat de impact vergroot.
 
Zowel de landingspagina, de exposantenpagina’s als de beurs-app van GrootGroenPlus worden zeer goed bezocht - zeker de foto’s en detailpagina’s kunnen altijd op veel aandacht rekenen. Hoewel de koppelingen met Varb nog niet ingaan, adviseren we iedereen wel om de exposantenpagina up to date te houden en aan te vullen waar nodig.
 
Door de koppeling met Varb kunnen deelnemers aan GrootGroenPlus optimaal gebruik maken van gratis extra bedrijfs- en productpromotie. Toeleveranciers krijgen geen Varb-koppeling, maar wel andere mogelijkheden om hun exposantenpagina uit te breiden.
 
We zijn ontzettend blij en trots dat we het partnerschap weer kunnen verdiepen en onze beider deelnemers kunnen blijven verrassen met de unieke voordelen die deze samenwerking biedt.
 
Nog geen deelnemer aan vakbeurs GrootGroenPlus van 4 t/m 6 oktober 2023? Meer informatie en het inschrijfformulier staan op Grootgroenplus.nl. Na aanmelding ontvang je meteen de inloggegevens voor jouw persoonlijke exposantenpagina en ben je direct zichtbaar. Nog geen lid bij Varb en wil je naast GGP het hele jaar zichtbaar zijn in de aanbodsbank voor bijna 1.000 Varb leden. Kijk op Varb.nl voor meer informatie!

We hebben weer een nieuw lid kunnen verwelkomen: Boomkwekerij Niels Dams uit Zundert, van harte welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

Op zo’n 9 hectare houden wij ons bezig met de vermeerdering en opkweek van struiken en  meerstammige bomen. Dit gebeurt veelal voor doorkweek bij laanboomkwekers of voor een grotere potmaat, 

Een ruim assortiment van bladverliezende bomen vanaf meerjarige zaailing, plug of ent in de lengtemaat van ongeveer 100+ tot 200+ als wortelgoed of met een kluit.

We zijn een relatief klein bedrijf, maar door ons gespecialiseerde en vrij brede assortiment met vele soorten en variëteiten kunnen we de klant goed bedienen. We staan bekend om de korte communicatielijnen, want in de exclusievere teelt zoals deze, zijn er vaak ook specifieke klantwensen.

Kom gerust eens kijken bij ons op de kwekerij, dan leiden wij u graag rond. Om er zeker van te zijn dat we genoeg tijd voor u hebben, kunt u het beste een afspraak maken. 
 
Op de oproep vanuit Business Centre Treeport om een passende krachtige naam te bedenken voor het nieuwe kenniscentrum is massaal gereageerd. Uit de vele inzendingen werd een Top 5 opgesteld waarop men een stem uit mocht brengen. De uitslag hiervan is bekend gemaakt en Rootz is gekozen. Zodra de naam vaststaat kan de winnaar Mark Leenaerts een bijzondere extra tegemoet zien. 
 Klik op de afbeelding voor een virtuele indruk:


 
 
Alle afbeeldingen en film zijn gemaakt door Treeportlid Stantec
Een nieuw lid heeft zich aangemeld: Van den Berk Boomkwekerijen uit Sint-Oedenrode.

Van harte welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 


Van den Berk Boomkwekerijen kweekt medium tot zeer grote maten bomen en struiken. De kwekerij beslaat zo’n 450 hectare en een assortiment van meer dan 1600 boomsoorten en cultivars. Meer dan 100 medewerkers werken dagelijks op drie locaties, in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Door hen wordt met veel enthousiasme en kennis van zaken gewerkt aan het kweken, verkopen en leveren van topkwaliteit bomen naar afnemers in 35 landen.

De bomen komen onder andere terecht in stadscentra, op bedrijfsterreinen, in recreatieparken en in particuliere tuinen. In het traject daar naar toe werken we nauw samen met de verantwoordelijke landschapsarchitecten, groenaannemers, projectontwikkelaars, groenbeheerders, tuinontwerpers en hoveniers. 
Dinsdag 2 mei houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Inloop is vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 20.00 uur. De locatie is Café-Zaal Victoria, Molenstraat 118 in Zundert.

Tijdens deze vergadering gaan we terugblikken op het afgelopen jaar, bekijken we de financiële resultaten, blikken we vooruit en stellen we de begroting vast. En dan hebben we ook de officiële stemming voor de ledenraad.

Maar zeker zo belangrijk is dat het een goed moment is voor onze leden om (kritische) vragen te stellen over waar onze samenwerking zich mee bezighoudt en welke doelen we nastreven.

Na het formele gedeelte willen we nog een paar onderwerpen onder de aandacht brengen. Zo zijn er twee groepen studenten die bij hun afstudeerproject onze hulp best kunnen gebruiken, is er de update vanuit het Business Centre Treeport en nog enkele korte mededelingen.

Als dat alles gepasseerd is, willen we de avond verder besteden om weer eens goed informeel bij te praten en ook onze nieuwe leden nader te leren kennen! Het zal ieder vast al opgevallen zijn dat we flink gegroeid zijn, dus we hopen op een goede opkomst!

Als er vooraf al vragen zijn, stel ze dan gerust. Dat kan via telefoon (076-5995000) of e-mail naar info@treeport.eu. De vergaderstukken zijn op te vragen via hetzelfde e-mailadres.

We hebben onze jaarkalender geüpdate. Het aangepaste overzicht is als pdf te downloaden door op de afbeelding te klikken.

Opnieuw een aanmelding van een nieuw lid: DCM Nederland uit Nieuw-Vennip, van harte welkom bij de club!

We stellen hen graag aan u voor.
 

DCM (afkorting voor De Ceuster Meststoffen) is een Belgisch familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van organische meststoffen, bodemverbeteraars en biostimulanten.

Het assortiment organische meststoffen van DCM bevat enkel hoogwaardige grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong die geschikt zijn voor de land- en tuinbouw. Daarmee kunt u uw planten organisch en ecologisch bemesten, met behoud van dezelfde kwaliteit.

DCM biedt een uitgebreid assortiment producten afgestemd op de behoefte van de professionele tuinbouw. DCM Nederland is de Nederlandse verkooporganisatie van Group De Ceuster die zich richt op retail, sport & openbaar groen en de professionele tuinbouwsector.