Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

Bij het uitdelen van de zakjes zaad voor het bloemenmengsel, is een fotowedstrijd beloofd. Heb jij een mooie foto van het resultaat van Bloemenmengsel 2020? Stuur dan je foto naar info@treeport.eu en maak kans op het Insectenhotel!

Dankzij onze vertegenwoordiging bij de Adviescommissie CEMP kunnen we onze leden goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het middelenpakket. Ook kunnen we daarmee goede sturing geven aan de inzet die de CEMP (Peter van 't Westeinde) pleegt om middelen beschikbaar te houden/krijgen. Leden die problemen ervaren voor wat betreft de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen, kunnen zich direct melden tot onze vertegenwoordiger in de Adviescommissie, René van Gastel. Klik hier om hem een e-mail te sturen

Onlangs kwam daarbij een urgent probleem naar voren, waarop we actie hebben ondernomen.
 

Naar aanleiding van de problemen bij de onkruidbeheersing in de zaaibedden, is door ons een brief opgesteld en verstuurd naar zowel CTGB als ook NVWA. Zoals ook te lezen is op de site van Hortipoint (klik hier), hebben we daarbij opgetrokken met de LTO Cultuurgroep bos- en haagplantsoen. We hopen dat onze gezamenlijke actie zal leiden tot een oplossing van de ervaren problemen.

Klik op onderstaande afbeelding voor de volledige brief die verstuurd is aan CTGB:

UPDATE:
Als extra onderwerp bij onze Tuinavond zal ook gesproken worden over een advies m.b.t. corona-maatregelen bij medewerkers boomkwekerijbedrijven. We willen het samenstellen van een praktische handleiding op zeer korte termijn organiseren en bespreken dat graag met de aanwezigen.


Donderdagavond 17 september v.a. 19.00 uur houden we de derde Tuinavond van 2020. We verzamelen bij Boomkwekerij P. de Labie en Zonen B.V.. Adres:Wildertsedijk 55, 4881 ET Zundert

Het einde is voorzien rond 22.00 uur.

Ditmaal bestaat het programma uit een mix van:
-   boomkwekerijbezoek bij o.a. Boomkwekerij P. de Labie en Zonen B.V.
-   uitleg over de stand van zaken bij een deel van de pilot Vitaal Buitengebied
-   toelichting over enkele actuele zaken namens Naktuinbouw
-   rondgang langs de bomenbakken in de Molenstraat
-   Coronamaatregelen, stand van zaken en advies
-   Actualiteiten rondom Treeport
-   vragen van de leden

Let op: ook voor deze bijeenkomst gelden de corona-maatregelen.

Voor ons lijkt het meest van toepassing: blijf thuis als je niet fit bent of als iemand in u sociale omgeving verkoudheidsklachten heeft, schud geen handen, was regelmatig je handen, nies aan de binnenkant van je elleboog en houd altijd 1,5 meter afstand.

- Bij aankomst verzoeken we iedereen de handen met desinfectiemiddel te ontsmetten.
- Koffie en thee zal worden aangeboden in plastic bekers. Gelieve niet zelf in te schenken.

Onze alliantiepartner Van Goghhuis is op zoek naar dakbomen voor de Van Goghtuin. Via ons Lid voor het Leven John Frijters willen we graag meewerken aan een goede invulling van hun verzoek. Wie wil helpen?

Samenwerking met alliantiepartners is voor ons belangrijk. Zij geven ons hun visie en advies, maar ook helpen ze onze coöperatie om in contact te komen met mensen en organisaties die vanuit ons eigen netwerk soms wat moeilijker te bereiken zijn. We kunnen nu nog iets extra terug doen voor hun medewerking door te kijken welke bomen er geplaatst kunnen worden en te zorgen dat ze er ook daadwerkelijk komen. Wil je samen met John kijken welke bomen er geplaatst kunnen worden? Klik dan hier!

Vrijdag 10 juli heeft Fons van Wezel (als voorzitter  van onze ledenraad) twee mooie bomenbakken overhandigd aan Bravis Ziekenhuis. Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur Bravis Ziekenhuis was zichtbaar verguld met deze mooie geste.

Onderstaand het persbericht zoals het is uitgegeven door de afdelling communicatie van het ziekenhuis:

Bomen als waardering voor Bravis

Bomen staan symbool voor groei en leven en helpen mee aan een gezonde leefomgeving. Met die gedachte besloten leden van de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en Rabobank ZuidWest-Brabant twee bomen te schenken aan het Bravis ziekenhuis.  Vandaag, vrijdag 10 juli zijn ze officieel overhandigd.

Dit keer geen fysieke, maar een papieren hand toen David Bömer en Fons van Wezel van Treeport en Rob Gerrits en Erwin van Schilt van Rabobank ZuidWest-Brabant, de Acer palmatum  (Japanse Esdoorn) overhandigde aan Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis. Toepasselijk, want palmatum staat voor handvormig.  “De bomen staan symbool voor de bijdrage die jullie als Bravis leveren in het creëren van een gezonde leefomgeving, de bescherming die jullie de bevolking bieden op moment van slecht weer en de groei en bloei die Bravis de komende jaren richting de nieuwbouw nog gaat doormaken”. Aldus Rob Gerrits.

Bewonderen                                           
Beide locaties van het Bravis ziekenhuis hebben een mooie boom ontvangen. Op locatie Bergen op Zoom is een zuilvormige variant van de lampionboom te bewonderen bij de achteringang. In Roosendaal een Japanse esdoorn bij de hoofdingang.

Op de foto
Van links naar rechts. Rob Gerrits (Rabobank ZuidWest-Brabant), Hans Ensing (Voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis), Erwin van Schilt (Rabobank ZuidWest-Brabant), Fons van Wezel (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert) en David Bömer (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert).
De Tuinavond van donderdag 16 juli kan georganiseerd worden met inachtneming van een paar extra corona-spelregels. Daarom vroegen we onze leden zich tevoren aan te melden. Mede daarom kunnen we vooraf al zeggen dat de opkomst weer goed zal zijn. Opgeven is nog altijd mogelijk!

Beste leden,
 
We komen weer bij elkaar!

In verband met de corona-voorschriften is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan heel eenvoudig door hier te klikken en het aantal personen waarmee u komt in te vullen.

Op donderdag 16 juli organiseren we een Tuinavond waarop we (eindelijk) weer eens kunnen samenkomen. Vanaf 19.15 uur is de ontvangst bij Boomkwekerij Huijbregts, Maalbergenstraat 12, 4884 MT in Wernhout. 

Op diverse percelen gaan we te voet kijken naar de bedrijfsvoering, de planten, de machines en ook worden we bijgepraat over de beukenbladluisproef die mede dankzij Treeportleden mogelijk wordt gemaakt.

Het thema dat we deze avond centraal stellen is het tekort aan water en wat we nu en in de toekomst gaan doen om onszelf “een verzekering van water” te kunnen geven. De werkgroep Water licht een en ander graag toe. Daarom willen we alle leden uitnodigen om aanwezig te zijn bij de Tuinavond van donderdag 16 juli.

  

De laatste bijeenkomst waar we als leden van Treeport bij elkaar mochten komen dateert alweer van 27 februari ….. dat is vandaag exact 19 weken geleden. Oftewel 133 dagen!

Er is in de tussentijd veel gebeurd; en dan doelen we niet alleen op de gevolgen van de corona-crisis. Het leverseizoen, plantseizoen, overvloedige neerslag, watertekort, etc. Het wordt dus de hoogste tijd om weer eens bij elkaar te komen en goed bij te praten.

In het kader van Vitaal Buitengebied zijn we in gesprek met vele partijen. En het moet gezegd: iedereen ziet het belang van een gezonde boomteelt. Dus op die golf willen we meeliften. Maar succes kunnen we alleen behalen als we zelf ook bereid zijn om ons in te zetten! Het is lastig om in deze fase al concrete voorbeelden te noemen omdat dan het risico bestaat dat het al als maatregel of afspraak wordt gezien. Maar om toch enig idee te geven: onderwerp van gesprek is bijvoorbeeld hoe het inzetten van waterbesparende maatregelen een ontheffing kan opleveren als voor het algemeen een onttrekkingsverbod wordt ingesteld. Een beloning dus voor kwekers die zich inzetten om op duurzame manier om te gaan met water.

De leden van de werkgroep Water zijn aanwezig en willen graag de meningen horen van de Treeportleden, zodat ze de juiste input krijgen om verder mee aan de slag te gaan. In de geplande rondgang zijn een aantal stops voorzien waarbij uitleg wordt gegeven over mogelijke waterbesparende maatregelen en subsidies daarop.

Dus: mis de kans om nu alvast mee te praten niet en zorg dat u erbij bent op 16 juli!

Als er vragen zijn: stel ze gerust! Contact is mogelijk via 076-5995000 en info@treeport.eu.

 


Let op: ook voor onze bijeenkomst gelden de corona-maatregelen.

Voor ons lijkt het meest van toepassing: blijf thuis als je niet fit bent of als iemand in u sociale omgeving verkoudheidsklachten heeft, schud geen handen, was regelmatig je handen, nies aan de binnenkant van je elleboog en houd altijd 1,5 meter afstand.

- Bij aankomst verzoeken we iedereen de handen met desinfectiemiddel te ontsmetten.
- Koffie en thee zal worden aangeboden in plastic bekers. Gelieve niet zelf in te schenken.
- Een drankje na afloop is beschikbaar in fles of blik, waarbij het verzoek is zelf deze terug te plaatsen in krat of afvalbak.
De onderstaande 76 bedrijven dragen in 2020 bij aan de instandhouding van Bufferzone 7. Aansluiten kan nog, meer informatie via info@treeport.eu.

De afgelopen jaren deden we een beroep op uw verantwoordelijkheid en collegialiteit als het gaat om de collectieve deelname aan onze Bufferzone 7. En dat leverde een goed resultaat op, want veel bedrijven kozen ervoor om deel te nemen, waardoor de bufferzone 7 in stand gehouden werd. Veel bedrijven gaven aan hun verbintenis daaraan automatisch te verlengen. Uiteraard willen we graag onze groep nog verder uitbreiden.

Met de automatische verlengingen is de basis aanwezig om de bufferzone ook in 2020 in stand te houden, maar we willen graag de groep van medestanders nog verder vergroten. Samen kunnen we immers de controle nog beter laten verlopen. En ook kunnen we de reeds aangekondigde tariefsverhoging opvangen. Ken je collega's die nog niet meedoen, maar best bij ons collectief zouden moeten horen? Spreek ze aan en probeer ze te overtuigen. Als ze behoefte hebben aan meer informatie dan horen we dat graag! Opgave en vragen kan via info@treeport.eu.

Voor wat betreft de administratie: binnenkort krijgen alle bedrijven die aangegeven hebben automatisch te willen verlengen een toetsing van het aantal opgegeven aren.

Met het op voorhand al behalen van het gestelde doel, mogen we vaststellen dat instandhouden van onze Bufferzone 7 een goede gewoonte geworden is. Veel ondernemers zien dus het belang in van deze vorm van collegialiteit en dat doet ons deugd!

Op de foto: gezonde Cotoneaster lucides (bron: Lodders Boomkwekerijen BV)
Vanavond staat de Virtuele Tuinavond op het programma. Meedoen is heel eenvoudig met één muisklik naar ons Youtube-kanaal te regelen. Geen link per mail ontvangen? Mail naar info@treeport.eu om ze alsnog te krijgen.

Vanavond 19.30 uur tellen we af met een diashow van 30 minuten, waarna om klokslag 20.00 uur de uitzending begint.

Deze uitzending bevat onder meer:
- Een gesprek met Bob Schalken over de nieuwe opleiding bij Curio Prinsentuin
- Een rondleiding in Breda - Stad in het Park - langs diverse groenelementen
- Informatie over de droogte en recente ontwikkelingen op het gebied van water
- Voorlichtingsfilm over druppeltechniek bij Treeportleden
- Gesprek over voortgang Imago-campagne, CEMP en praktijkonderwijs

 
Vanuit het project 'Wel goed water geven' is in het verleden al veel gebeurd om waterbesparing te stimuleren.

Op dit moment zijn er nog mogelijkheden om gebruik te maken van subsidie voor het aanleggen van peilgestuurde drainage en diverse waterbesparende maatregelen zoals o.a. het plaatsen van LOP-stuwen. De mogelijkheid om subsidie aan te vragen zal per 1 juli worden verlengd, dus extra reden om een investering te overwegen!

Voor meer informatie kan contact op worden genomen met de werkgroep Water. Ook op de site welgoedwatergeven kan informatie gevonden. Een aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden!