Coƶperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

Ben je op zoek naar nieuw en aantrekkelijk werk in de sector die groen toevoegt aan de wereld? Dan liggen er kansen! Klik op onderstaande miniaturen om de advertenties te bekijken, of kijk op ons vacatures en stages-overzicht.

1.      2.     3.     4.     5.     6.

7.      8.
Eerste inschatting Bossenstrategie: 150-200 miljoen bomen en planten nodig

Nederland zal de komende 10 jaar tussen de 150 miljoen en 200 miljoen stuks plantmateriaal nodig hebben. Dat kwam naar voren op het forum ’Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’ dat woensdagavond plaatsvond.

Tussen de 150 miljoen en 200 miljoen bomen en planten: dat is een eerste inschatting van de werkgroep Bossenstrategie, op basis van onder andere analyses van kennisinstituut Probos. Zoveel is nodig om invulling te kunnen geven aan de nationale Bossenstrategie. Hank Bartelink, directeur LandschappenNL en voorzitter van de werkgroep, stelde op het forum: „En onze eerste bevindingen zijn: zoveel miljoenen zijn nog niet voorhanden.”

Volgens Bartelink hebben veel mensen nog geen idee van wat er, vanwege de Bossenstrategie, gaat gebeuren. „’O, ik heb een eikenbosje nodig, ik bel even naar een kweker in Zundert’: zo werkt het niet.”
Volgens de Bossenstrategie moet er ook meer autochtoon plantmateriaal worden gebruikt. Marc Lodders, kweker en bestuurslid van Treeport Zundert, benadrukte op het forum het belang van kwaliteitsborging. „In de totale keten vanaf het zaad moet er een goede administratieve afhandeling zijn van autochtoon materiaal.”

De Bossenstrategie behelst veel meer dan alleen bosaanleg. Agroforestry, bijvoorbeeld, moet ook een zetje krijgen in Nederland. De overheidsplannen bieden boomkwekers in elk geval diverse afzetkansen, zo was een conclusie van het forum. „Als blijkt dat subsidievoorwaarden meer naar autochtoon verwijzen”, zei André Wijnstra, voorzitter van de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, „dan kun je als kweker daarop inzetten. Oriënteer je in de mogelijkheden die de Bossenstrategie zal bieden. Is het voor jouw bedrijf een verdienmodel of niet?”

Behalve Bartelink, Lodders en Wijnstra kwamen deze gasten aan tafel: Vera Dalm (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren), Johan Vink (BoHeZa), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer) en Martijn Boosten (Probos). Het forum werd live vanuit de studio van AgriPers in Zwolle uitgezonden op internet; kwekers uit het hele land woonden het bij.

Binnenkort is het forum, georganiseerd door de LTO Cultuurgroep samen met Treeport Zundert en BoHeZa, terug te zien op internet.

Op de foto van links naar rechts: Johan Vink, Marc Lodders, Hank Bartelink, André Wijnstra, Arno Engels, Martijn Boosten en Lammert Kragt. Helaas was Vera Dalm al vertrokken op het moment dat de foto genomen werd.Het vinden van personeel is tegenwoordig niet eenvoudig. Alle hulp kan daarbij welkom zijn. Daarom biedt Treeport de service aan haar leden dat vacatures gedurende vier weken te zien zijn via onze site. En nog meer .....

....  want ook via onze sociale media plaatsen we deze vacatures. Gedurende vier weken, steeds één keer per week.

We zijn actief op 4 platforms, te weten LinkedInInstagramTwitter en Facebook. Dus in totaal 4 weken op de site en 16 vermeldingen op de sociale media!

Vacatures aanmelden kan via info@treeport.eu. Voor aanlevering ontvangen we graag de opgestelde advertentie in pdf-formaat en contactgegevens die we bij de plaatsing kunnen vermelden. Eventueel een extra foto van het bedrijf, produkt of de werkzaamheden mag er ook bij.

LinkedIn


InstagramTwitterFacebook
Boomkwekers en andere belanghebbenden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het forum ’Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’ dat woensdagavond 9 juni wordt gehouden.

Zoals eerder gemeld biedt de Bossenstrategie zowel afzetkansen als uitdagingen. Niet alleen voor kwekers van bos- en haagplantsoen, maar in principe voor alle kwekers van bomen en struiken: leverbaar plantmateriaal en uitgangsmateriaal voor bijvoorbeeld veredelde bomen.
Het forum wil zo goed mogelijk antwoord geven op deze vragen:
 1. Hoe kunnen kwekers deze uitdagingen het beste aangaan?
 2. Hoe kan hiervan een verdienmodel worden gemaakt?
 3. Wat wordt van alle betrokken partijen de komende jaren verwacht?
 4. Welke samenwerkingen zijn nodig om de belangen van kwekers te behartigen?

Het forum vindt woensdag 9 juni vanaf 19.30 uur (tot circa 21.00 uur) plaats in de studio van AgriPers (Nieuwe Oogst/LTO Bedrijven) in Zwolle.

Aan tafel zitten:
 • Vera Dalm (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren)
 • Hank Bartelink (LandschappenNL en voorzitter werkgroep Bossenstrategie LNV)
 • Marc Lodders (Treeport Zundert)
 • André Wijnstra (LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen)
 • Johan Vink (BoHeZa), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer)
 • Martijn Boosten (Probos)
 • Gespreksleider is Arno Engels

U kunt het forum live op internet volgen; klik op deze link om u alvast te registreren. Tijdens het forum kunnen er via de chat vragen worden gesteld.

De organisatie van het forum is in handen van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert ,  LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen en handelsgroep BoHeZa van Anthos.


Plaatsje vrij, stagiair erbij!

Geef uw stageplaatsen op tijd door!

De groene sector groeit en wordt steeds belangrijker! Daarom zijn we doorlopend op zoek naar jong talent. Dat jonge talent dient wel geïnformeerd en vooral geactiveerd te worden. 

Stages zijn daarbij cruciaal. Die kunnen ervoor zorgen dat jongeren kiezen voor een opleiding in het groen of indien ze al hebben gekozen, voor de nodige praktijkervaring! 

Groen; Zeker doen! 

Heeft u stageplaatsen of staat u open voor plaatsingen? Vul dan zo snel mogelijk de volgende vragenlijst in: klik hier voor de vragenlijst zodat wij kunnen bijdragen aan de promotie ervan! 

Draag bij aan de opleiding en werving van uw toekomstige personeel en geef uw stageplaatsen vandaag nog door!

Groen; Zeker doen! 

De campagne Groen; Zeker doen! is ontstaan vanuit een initiatief van de Werkgroep Onderwijs van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. maar wordt inmiddels verenigingsbreed gedragen. Zo zijn er pakkende acties op scholen maar ook Greenfluencers aangesteld. Vergeet daarom niet om ook de sociale mediakanalen te volgen.

Kijk hier eens op www.groenzekerdoen.nl voor meer informatie over de opleidingen waarmee we al contact hebben gelegd.


PERSBERICHT 14 mei 2021


BCT Partners BV & Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert zorgen voor personeel!


Werken in de boomteelt is gezond, afwisselend en het resultaat ervan voegt veel waarde toe aan de wereld waarin wij leven. Een belangrijk onderdeel van de boomteelt is de vermeerdering. Stekken, zaaien, oculeren en enten zijn daarbij de meest toegepaste vormen. Iedere vorm van vermeerdering vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.

Enten is een techniek die niet voor iedereen even eenvoudig onder de knie te krijgen is, waardoor het op veel boomkwekerijbedrijven niet grootschalig toegepast wordt. De enttechniek is kort samengevat de methode waarop een plantendeel van de ene plant op de wortel van een andere plant wordt gezet en van daaruit verder gaat groeien. Deze techniek maakt het in sommige gevallen mogelijk om planten te kweken die op andere wijze niet te vermeerderen zijn.

De groep van goede ‘enters’ zien we de laatste jaren krimpen. Mede daarom heeft Treeport Zundert, dankzij de samenwerking met Business Centre Treeport (BCT), een entcursus op kunnen zetten. De zesdaagse cursus bestaat uit theorie en praktijk en wordt afgesloten met een toetsing op beide onderdelen. Inmiddels heeft de eerste entcursus heeft drie geslaagden afgeleverd. De cursisten Kris, Shelley en Monique staan daardoor gereed om het geleerde in de praktijk te gaan brengen. Met de opgedane kennis en vaardigheid is het voor hun makkelijker de weg te vinden naar Treeportleden om daar als medewerker aan de slag te gaan.

Wie interesse heeft om met deze gemotiveerde kandidaten kennis te maken, kan contact opnemen via info@treeport.eu of telefoonnummer +31-(0)76-5995000.

  

Perspectief op Werk (POW)
In een tijd dat goed en voldoende personeel steeds lastiger te vinden lijkt, heeft Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert (Treeport) in samenwerking met BCT Partners BV besloten om invulling te geven aan het project Perspectief op Werk als onderdeel van een Regiodeal. In dit project worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht.
Gemeenten, WSP en UWV dragen daarbij kandidaten aan die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Samen zoeken we naar werkgevers die kunnen zorgen voor passend werk. In veel gevallen gaat het daarbij om gemotiveerde mensen zonder achtergrond in de boomkwekerij. Door een deel van het opleidingsbudget voorafgaand aan plaatsing te besteden worden kandidaten vaardigheden aangeleerd zodat hun kansen vergroten. Daarnaast zijn alle kandidaten verplicht om ook de in 2021 opgezette sortimentscursus te volgen.


 

Vanuit het overleg over het Bossenbeleid, waaraan ook Treeport deelneemt, ontvingen we onderstaande oproep.
 Boomkwekers, geef bij Staatsbosbeheer en BoHeZa-leden tijdig aan welke soorten en hoeveelheden zaden u voor komend seizoen nodig heeft. Dan kan de zaadoogst en planning daar zo goed mogelijk op worden afgestemd.

Treeport Zundert, LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen en handelsgroep BoHeZa vragen gezamenlijk aandacht voor de zaadbeschikbaarheid voor komend seizoen. Dit als vervolg op een reeds ingezette samenwerking, om invulling te geven aan de Bossenstrategie. De organisaties hebben met Staatsbosbeheer afgesproken om de beschikbaarheid van Nederlands bosbouwkundig zaad alsmede autochtoon zaad te verbeteren.

De samenwerking gaat uit van zaadopstanden die zijn opgenomen in de Rassenlijst Bomen. De opstanden zijn onderverdeeld in deze categorieën: ZQ (gekeurd uitgangsmateriaal), T (getest), S (geselecteerd) en SI (Source Identified, van bekende origine). De categorie SI geldt alleen in Nederland voor autochtoon uitgangsmateriaal.

Om de oogstplanning zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de behoefte, is er een verdeling van soorten gemaakt in drie blokken:

1 Oogst van de vroege soorten (zoals Betula pendula, Prunus avium en Ulmus laevis), uiterlijke aanmelddatum 30 mei 2021

2 Oogst voor de middenvroege soorten (zoals Carpinus betulus, Tilia cordata en Viburnum opulus), uiterlijke aanmelddatum 15 juni 2021

3 Oogst voor de latere soorten (zoals Acer platanoides, Alnus glutinosa en Fagus sylvatica, uiterlijke aanmelddatum 30 juli 2021


De oogst van de vroege soorten komt al snel, het is dus belangrijk om uw wensen en interesses uiterlijk 30 mei kenbaar te maken. Bij aanvragen na deze datum loopt u het risico dat er niet meer op gestuurd kan worden. Het is trouwens ook mogelijk om uw interesse voor alle soorten in één keer aan te melden.

Klik hier om het aanvraagformulier van Staatsbosbeheer te downloaden en in te vullen. U kunt dit daarna sturen naar: zaad.plantsoen@staatsbosbeheer.nl. Bij BoHeZa kunt u uw aanvraag sturen naar voorzitter Johan Vink, johanvink@pvmbv.com.

Staatsbosbeheer richt zich met name op de zaadgaarden en de genenbank, en daarnaast op in-situ opstanden van de categorie SI (autochtoon). Bulksoorten zoals Fagus, Quercus en Castanea in de categorieën T (getest) en S (geselecteerd) worden tot nu toe met name door BoHeZa-leden of kwekers voorzien.
Forum in juni: ‘Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’

De Bossenstrategie biedt voor boomkwekers volop afzetkansen, maar hoe kunnen die verzilverd worden? Deze vraag staat centraal op een forum dat woensdagavond 9 juni plaatsvindt. Met aan tafel diverse belanghebbende partijen.


Het forum is getiteld ’Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’ en wordt georganiseerd door de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, in samenwerking met Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en handelsgroep BoHeZa van Anthos. Deze drie organisaties van kwekers en zaadhandelaren werken reeds samen bij het inventariseren van de zaadbehoefte naar aanleiding van de Bossenstrategie, alsmede berichtgeving hierover.

Het forum vindt woensdagavond 9 juni plaats in de studio van AgriPers (onderdeel LTO Bedrijven) in Zwolle. Tot de gasten die fysiek aan tafel zullen zitten, behoren Hank Bartelink (directeur LandschappenNL en tevens voorzitter werkgroep Bossenstrategie LNV), André Wijnstra (voorzitter LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) en Marc Lodders (Treeport Zundert & Lodders Boomkwekerijen). Daarnaast zullen onder andere meepraten: Jolanda van Hasselt (Ledenraad Treeport Zundert & Boomkwekerij PCC Van Hasselt) Johan Vink (BoHeZa), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer), Martijn Boosten (Probos) en Vera Dalm (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). Gespreksleider is Arno Engels.

Met de Bossenstrategie zetten de rijksoverheid en de provincies in op meer toepassing van plantmateriaal: in bestaand bos, nieuw bos en landschap, meer agroforestry en voedselbos, maar ook meer bomen in en rond dorpen en steden. Per jaar zijn er tussen de 3 en 20 miljoen stuks plantmateriaal nodig: van bos- en haagplantsoen tot vrucht-, laan- en sierbomen. Er is daarom ook meer uitgangsmateriaal nodig, met name meer zaden van loof- en naaldhout. Maar er is nu juist sprake van een zaadtekort.

De Bossenstrategie biedt dus zowel afzetkansen als uitdagingen. Het forum wil zo goed mogelijk antwoord geven op deze vragen:
1 Hoe kunnen kwekers deze uitdagingen het beste aangaan?
2 Hoe kan hiervan een verdienmodel worden gemaakt?
3 Wat wordt van alle betrokken partijen de komende jaren verwacht?
4 Welke samenwerkingen zijn nodig om de belangen van kwekers te behartigen?

Leden van de LTO Cultuurgroep, Treeport Zundert en BoHeZa ontvangen binnenkort een uitnodiging om het forum digitaal bij te wonen.

Geïnteresseerden kunnen zich ook nu reeds opgeven bij Treeport via mail info@treeport.eu.
bij deze een herhaalde oproep voor deelname aan het webinar dat AVBS organiseert en waarbij ook wij een inhoudelijke inbreng zullen geven. Wij adviseren onze leden om vooral deel te nemen. Graag ontvangen wij dan ook uw opgave, als deze nog niet is gedaan, uiterlijk a.s. woensdag 5 mei via info@treeport.eu.

Belgisch webinar druppelirrigatie, ook voor kwekers Treeport en LTO

AVBS organiseert maandagavond 10 mei een webinar over druppelirrigatie in de boomkwekerij. Naast Belgische kwekers kunnen ook leden van Treeport Zundert en LTO hieraan meedoen.

De Vlaamse beroepsvereniging voor sierteelt en groenvoorziening organiseert het webinar samen met gilde Boomtelers Noord-België. Net als in Nederland is druppelirrigatie in de Belgische boomkwekerij in opkomst. Mede onder invloed van klimaatverandering en milieubewustzijn passen steeds meer kwekers de techniek toe om minder water en energie te gebruiken.

Het webinar op maandag 10 mei begint om 20.00 uur en duurt tot circa 21.30 uur. De eerste sprekers zijn Lucien Verschoren, voorzitter vakgroep Boomtelers AVBS, en David Bömer, voorzitter Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert.

Daarna komen aan het woord:
• Pieter Janssens, Bodemkundige Dienst van België: hij geeft een toelichting op klimaat, bodemscan, wateropname, irrigatiesturing inclusief ervaringen in de fruitteelt;
• Bert Schamp, Proefcentrum voor Sierteelt: hij bespreekt een internationaal project rond, vochtmeters, irrigatiemodel en sturing;
• Marc Lodders, Lodders Boomkwekerijen: hij vertelt over mogelijkheden en toepassingen op bedrijfsniveau, met praktijkvoorbeelden;
Vervolgens is er interactie met deelnemende kwekers; zij kunnen vragen stellen.

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk woensdag 5 mei; Treeport-leden kunnen dit doen door een mailtje te sturen naar: info@treeport.eu.

Kort voor het webinar ontvangt u een deelnamelink (voor MS-Teams).
Naar aanleiding van de melding van de gestolen CC-karren en GPS-apparatuur hebben we bij Treeport telefoon gehad van wijkagent Marten Bullema. Hij bood aan om met ons in gesprek te gaan en wat intensiever contact te houden over actuele zaken.Wijkagent Marten Bullema

Uiteraard hebben we dat aanbod aangenomen en de eerste ontmoeting heeft vanmiddag plaatsgevonden. In het kennismakingsgesprek is gesproken over de stand van zaken rondom de gestolen karren en de lastige bewijsvoering die een dergelijke zaak heeft. Vaak is extra informatie rondom verdachte situaties een belangrijk hulpmiddel om de bewijsvoering rond te krijgen. De eerste oproep is dan ook om verdachte situaties bij de politie te blijven melden! Daarnaast is aangegeven dat het goed is dat dergelijke meldingen ook via Treeport direct aan de wijkagent door te geven.

Ook is gesproken over voorlichting die agent Bullema aan ons wil geven. Hij heeft aangeboden om een (of meerdere keren) aanwezig te willen zijn bij een Treeportcafé en/of Tuinavond. Ter plaatse kan hij dan enkele zaken die hem opvallen als het gaat om diefstalgevoeligheid. En tevens is het een goede gelegenheid om hem met onze leden kennis te laten maken. De eerste afspraak is in ieder geval al dat hij 27 mei deel zal nemen aan ons Treeportcafé. Daarover later meer.

Vooruitlopend daarop willen we op zeer korte termijn een rondgang maken door de regio, waarbij we ook een verrassingsbezoek brengen aan enkele leden. Daarbij willen we dan kijken of we gelijk al wat tips aan de 'slachtoffers' kunnen geven. Wie graag als 'slachtoffer' voor zo'n verrassingsbezoek met goede afloop wil fungeren, kan dat ook nu doorgeven via david@treeport.eu.

Ook op de website Stop Diefstal! staat meer informatie over de campagne om ondernemers te stimuleren om 
kostbare hightech apparatuur voor landbouw en grondverzet te registeren en te markeren.