Coƶperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Telefoon: 076-5995000      E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur

 

Laatste Nieuws

Wie door de Zundertse Molenstraat gaat, kan er niet naast kijken. Er heeft zich een ware metamorfose afgespeeld en een prominente rol daarbij spelen de bomenbakken. Die bomenbakken zijn mede tot stand gekomen dankzij de inzet van onze leden.

Een paar jaar geleden klonk namelijk voor het eerst het geluid dat de gemeente in de Molenstraat een herinrichting wilde gaan uitvoeren. Deze zou voorzien gaan worden van een verplaatsbaar arboretum. Onze interesse was daarmee gewekt en het netwerk werd geraadpleegd, zodat ook Coöperatieve Vereniging Treeport een plaats binnen het project wist te krijgen. Daar de eerste sortimentskeuze de vereniging niet geheel als "Zunderts" of regionaal overkwam, hebben we aan de bel getrokken. Na een tweetal daaropvolgende bijeenkomsten werd de verzekering gegeven dat we een nadrukkelijke stem zouden krijgen in de bepaling van het sortiment. Vervolgens is met een aantal bedrijven een inspanning gepleegd om het beoogde plantmateriaal in de juiste kwaliteit beschikbaar te krijgen.

Het kiezen van het sortiment, het uitzoeken van het juiste plantmateriaal en het afstemmen van de samenwerking tussen de partijen is voor alle betrokkenen een behoorlijk intensief traject geweest. Maar het resultaat mag er zeker zijn!

We hebben in dit traject samen het midden weten te vinden tussen de wens van de gemeente om een groene aankleding van de straat en het tonen van zowel commercieel interessante producten als ook toekomstgerichte producten. Daarbij diende het sortiment tevens toepasbaar te zijn in de desbetreffende bomenbakken met alle benodigde specificaties van dien.

Het project is nog niet af, want op dit moment zijn pas 18 van de 50 bakken geplaatst, maar het ziet er alvast fantastisch uit. De overige 32 bakken staan momenteel nog bij Boomkwekerij Richard De Bie en Boot & Dart, dus geen twijfel dat die er ook goed uit gaan zien.

Bij de officiële plaatsing van de eerste bak was ook de regionale TV-zender Ons West-Brabant aanwezig. Zij maakten daarbij het volgende filmpje: klik hier.

Op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2019 zal in Ellerhoop (Duitsland) de boomkwekerijtechniekbeurs plaatsvinden. Bij deze beurs is o.a. ook de nieuwe amerikaanse "uitzetrobot" te zien. Een film met deze robot is te zien via deze link. Speciaal voor onze leden hebben we een interessant 3-daags reisprogramma opgesteld.

Om de grote tijdsdruk van de reis af te halen, gaan we uit van een driedaagse reis, met twee overnachtingen in een goed hotel. We zullen ons de reis ondernemen met personenbusjes danwel touringcar, afhankelijk van het aantal deelnemers.

De kosten worden ingeschat op €400,-- p.p.. Inbegrepen zijn alle kosten van vervoer, twee overnachtingen, drie diners, drie lunches, één maal toegangskaart Baumschultechnik, minimaal drie bedrijfsbezoeken en alle presentjes aan te bezoeken bedrijven.
 

U kunt zich per mail opgeven (klik hier).


Woensdag 28 augustus


Donderdag 29 augustus
 • 08:00 uur ontbijt
 • 09:00 uur Bezoek aan Baumschultechnik
 • 17:00 uur Terugkeer naar hotel
 • 18:00 uur diner
 • Verrassing

Vrijdag 30 augustus
 • 08:00 uur ontbijt
 • 09:00 uur Baumschultechnik of boomkwekerijbezoek (wordt ingevuld naar wens deelnemers)
 • 11:00 uur bezoek aan Baumschule Heydorn & Söhne
 • 13:00 uur lunch
 • 13:30 uur aanvang terugreis, met stop voor diner. Al naar gelang de wens van de groep kan gekozen worden voor een extra bezoekadres, waarmee ook een drukke avondspits kan worden vermeden.
 • 20:00 uur aankomst in Zundert (22:00 uur bij extra bezoekadres)
Zuiniger omgaan met watergebruik: Dat is nodig en het kan.
 
Dat is de conclusie van de ondernemersbijeenkomst water, dat afgelopen dinsdag, 21 mei plaatsvond in de loods van waterschap Brabantse Delta in Zundert. Meer dan 50 agrarische ondernemers, met name zacht fruittelers, boomkwekers en veehouders, kwamen op de bijeenkomst af. Erik Pekkeriet (WUR), Dieter Baets (Proefcentrum Hoogstraten) en Mark de Beer (Groeikracht) gaven handvatten om minder water te gebruiken en het beschikbare water op een goede manier te gebruiken. Sommige gepresenteerde technieken, zoals een gezonde bodem creëren kunnen direct ingezet worden. Anderen zoals robotisering, zijn nog in ontwikkeling maar staan voor de deur. 
 
Sector overstijgend
Bijzonder aan de avond was het cross-sectorale verband. De technieken die in aardbeientrayvelden worden gebruikt om de waterkringloop rond te krijgen, kunnen ook toepasbaar zijn voor boomkwekers. En een gezonde bodem dat met name onder veehouders wordt gestimuleerd, is net zo van belang voor de zacht fruittelers. De ondernemersverenigingen Fruitport, Treeport en ZLTO Zundert-Rijsbergen tonen zich tevreden: “De problemen die we de afgelopen zomer hebben ervaren willen we niet nog eens. Het is belangrijk om nu actie te ondernemen. En dat kan ook. Bovendien kunnen we van elkaar leren, niet alleen van onze concullega’s uit de eigen sector, maar ook van andere agrarische sectoren in Zundert en daarbuiten.”
 
Goede samenwerking ondernemersverenigingen en overheid
De avond werd georganiseerd door Fruitport, Treeport, ZLTO Zundert-Rijsbergen, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert. Deze samenwerking is niet nieuw. “Het afgelopen jaar hebben we nauw samengewerkt door de droge zomer en in de winter hebben we een speciale winterbijeenkomst over droogte georganiseerd. Deze samenwerking is enorm positief bevallen,” zegt bestuurder van het waterschap Kees de Jong erover. Wethouder economie en duurzaamheid Johan de Beer: “Binnen de gemeente willen we goede economische omstandigheden creëren die ook duurzaam zijn, zodat agrarische ondernemers daar hun voordeel mee kunnen doen. Dan moeten we onze handen in elkaar slaan.
 
Europees tintje
De bijeenkomst kreeg een Europees tintje door de komst van Tom Berendsen, kandidaat voor het Europees Parlement. De heer Berendsen sprak zijn waardering uit voor de koploperspositie die Fruitport en Treeport hebben gepakt in de zachtfruit- en boomteelt sector. Hij moedigde de aanwezigen aan op de koploperspositie vast te houden en als voorbeeld naar Brussel te brengen.
Het Treeportcafé van dinsdag 21 mei zal samen met waterschap Brabantse Delta, gemeente Zundert, ZLTO en Fruitport worden gehouden.

De titel van de avond luidt: Ondernemersbijeenkomst water: een hoger rendement dankzij beter watermanagement

Dinsdag 21 mei, inloop v.a. 19:30 uur, locatie Waterschapsloods aan de Voorste Schaapsdijk 2 in Zundert


Hoe zorgen we er samen voor dat we onze gewassen altijd kunnen beregenen? Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst op 21 mei. Met de droogte van afgelopen zomer vers in het geheugen vertellen een aantal mensen hoe zij effectief met water omgaan zodat de rendement verhoogd wordt. In navolging van de bijeenkomsten over water in november en januari organiseren Treeport, ZLTO en Fruitport, het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert deze bijeenkomst.

Programma
19.30   Inloop

20.00   Welkom door Kees de Jong, bestuurder waterschap Brabantse Delta en Johan de Beer, wethouder duurzaamheid gemeente Zundert

20.15   Erik Pekkeriet van Wageningen Universiteit over hoe robotisering het watergebruik kan verbeteren

21.00   Pauze. Tijdens de pauze laat de peilbeheerder van het waterschap zien hoe het waterschap het waterpeil regelt.

21.15   Dieter Baets van Proefcentrum Hoogstraten over hoe het watergebruik op aardbeien trayvelden geoptimaliseerd kan worden.

21.30   Organische stof verhogen? Wat kan ik doen? Mark de Beer van Groeikracht vertelt erover

21.45   Afsluiting en napraat


Datum en locatie
Dinsdag 21 mei, 19.45-22.00 Loods van het waterschap Brabantse Delta aan de Voorste Schaapsdijk 2 in Zundert
GrootGroenPlus is dé jaarlijkse vakbeurs voor de boomkwekerij in Nederland. Deelname hieraan biedt Treeportleden veel voordelen. Één van de voordelen is de mogelijkheid om ook deel te nemen aan de Voorjaarsbeurs.

In 2020 wordt in januari de derde editie van de voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus gehouden; hiermee is het de laatste editie in een driejarige pilot, die is opgezet vanwege vraag vanuit de markt. Deze beurs in januari kan met name extra deelnemers gebruiken vanuit Zundert; een groei is nodig om de regio op een aantrekkelijke manier te vertegenwoordigen en de beurs interessant te houden voor de inkopers.

Het effect van deelname van meer Zundertse bedrijven is tweeledig: aan de ene kant komen inkopers meer te weten over de mogelijkheden die Zundert biedt op het gebied van kwaliteit, hoeveelheid en sortiment. Aan de andere kant wordt het Zundertse ook door de gehele overkoepeling onder de aandacht gebracht en vice versa.

Het is zonde om deze kans te laten liggen; de wereld vraagt om vergroening en kwekers bieden hiervoor de oplossing. Als de producenten hier zelf van doordrongen raken, lukt het hen ook beter om die boodschap uit te dragen. En dat is belangrijk, zeker in een tijd waarin de potentie van deze sector enorm is.

Tijdens de 29e najaarseditie van GrootGroenPlus, traditiegetrouw een relatiebeurs, die gehouden wordt van 2 t/m 4 oktober zal deze overkoepeling van de Zuid-Nederlandse voorjaarsbeurzen zeker een podium geboden worden.

Het samenwerkingsverband van voorjaarsbeurzen heeft onlangs een financiële ondersteuning ontvangen van stichting EPS. Het nieuwsbericht hierover is hier terug te lezen.

De ondernemingen op de onderstaande lijst werden vanwege een automatische verlenging van hun deelname aan de bufferzone, in de afgelopen week opgeroepen om het actuele aantal aren door te geven. Staat u nog niet op de lijst maar hoort u zich wel aan te melden? Het kan via info@treeport.eu. 


Klik hier om de .pdf te openen.


Het is veel efficiënter en kosteneffectiever als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd tot een paar honderd euro en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Dit is voor alle bedrijven van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in de regio Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd. 

Op veel bedrijven wordt al weer vooruitgekeken naar het nieuwe leverseizoen 2019/2020. Daardoor is het ook tijd om na te denken over uw deelname aan beurzen. Wie van 2 t/m 4 oktober 2019 deelneemt aan vakbeurs GrootGroenPlus kan weer genieten van de voordelen die Treeportleden daar krijgen.

Net als voorgaande jaren zal er namelijk vanuit de werkgroep Beurzen een gezamenlijke uiting worden gerealiseerd. Leden kunnen hier gratis aan deelnemen door bij hun exposantenprofiel de vlag van Treeport te vermelden. Natuurlijk kunnen deelnemers onder de vlag van Treeport zelf kiezen of ze in de collectieve stand of elders in een van de routes, als octopusstand, willen staan.

Hieronder is zichtbaar welke leden zich al hebben aangemeld onder de vlag van Treeport. Bent u het bij uw aanmelding vergeten te melden? Geen probleem! Stuur een mail naar info@treeport.eu en we maken het voor u in orde!

Stichting EPS heeft toegezegd VICOE te steunen met een financiële bijdrage van maar liefst 5.000 euro. Stichting European Plant Support (EPS) zet zich namelijk al jaren in voor de boomkwekerijbranche en ondersteunt initiatieven die de sector ten goede komen. De doelstellingen van de VICOE sluiten met name goed aan op de innovatiedoelstellingen van de EPS. Deze verbinding heeft geleid tot een concrete financiële bijdrage. 
 
Stichting VICOE
De Stichting VICOE (Vitale CirculaireOrganische Economie) is opgericht om organische reststromen van alle bronnen op te waarderen tot goede producten, die vervolgens kunnen worden ingezet in alle agrarische sectoren, of in natuurbeheer. In de afgelopen jaren werd er al een succesvol initiatief opgezet en uitgevoerd, waarbij diverse stromen van organische oorsprong zijn gecombineerd t.w. het toepassen van natuurmaaisel. Het succes hiervan vraagt om meer!
 
VICOE wil zich daarom de komende tijd vooral bezighouden met het vormen van een lokale circulaire economie. Dit zal ze doen door te informeren, draagvlak te creëren, onderzoek te doen, pilots en projecten op te starten en vooral door de samenwerking met partners als ZLTO, Treeport, EPS, Fruitport, het Waterschap, lokale bedrijven en overheden zoals de gemeente Zundert. Er hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden en de bereidwilligheid om samen te werken is zeer groot. 
 
VICOE heeft vooral een verbindende rol; het overziet het geheel en ziet welke afvalstromen er in verschillende sectoren zijn. Vervolgens worden plannen gemaakt om die afvalstromen te combineren of anders in te zetten. VICOE zal een transitie van de land-, tuin- en akkerbouw richting duurzamer bodembeheer en circulair handelen bewerkstelligen. Onderdeel van de circulaire economie is het optimaal verwaarden van reststromen. Dit is één van de redenen dat in de eerste aanleg naast wormenhotels en verwerking van maaisel, ook zal worden ingezet op het verzamelen van afval bij kwekers en de groensector.
 
Betrokkenen, ambassadeurs en bestuurders zijn enthousiast om aan de slag te gaan met een verdere uitwerking. Om de realisatie van projecten en pilots te bespoedigen heeft de nieuwe stichting voor een goede werking en de PR van deze entiteit echter een startkapitaal nodig. De door EPS toegekende bijdrage komt dus op het juiste moment en zeer goed van pas! VICOE wordt sinds januari 2019 ook door Coöperatieve Vereniging Treeport ondersteund door middel van personele invulling, dit mede omdat de stichting VICOE destijds is ontstaan vanuit een werkgroep van de vereniging. 
 
In de zomer zijn tekenbeten weer een bedreiging voor voor mens en dier. Vaak worden ze aangetroffen bij mensen die in zomerkleding buiten hebben gewerkt of gerecreëerd. En ze zijn niet zonder gevaar, sterker nog: onjuist of te laat handelen kan leiden tot (chronische) ziekte van Lyme. Niet te onderschatten dus.

Over de teek
Teken zijn geleedpotigen en lijken op kleine platte spinnetjes. Teken behoren dan ook tot de spinachtigen (dierklasse Arachnidae, subklasse Acari). Teken ondergaan vier levensstadia: ei, larve, nimf en volwassen teek (zie onderstaande foto). De larve heeft zes poten maar de nimf en de volwassen teek hebben acht poten.

 

Op de afbeelding van links naar rechts de larve, nimf, mannetje en het vrouwtje van de schapenteek (foto: Fedor Gassner)

Voor meer informatie over de teek: klik hier

Ziekte van Lyme
Een van de meest serieuze bedreigingen voor de mens, is het overbrengen van de ziekte Lyme. De ziekte van Lyme is een infectieziekte die door de Borrelia bacterie wordt veroorzaakt.

Het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme is een rode ring- of vlekvormige huiduitslag (erythema migrans) op de plaats waar de teek heeft gebeten. Soms is er sprake van een blauwachtige of roze vlek. De ring of vlek verschijnt meestal na enkele dagen tot twee weken na de tekenbeet, maar dat kan ook pas na 3 maanden zijn. Het is dus belangrijk de plek van de tekenbeet een aantal maanden goed in de gaten te houden. De ring of vlek wordt steeds groter, wat typerend is voor de ziekte van Lyme. Uiteindelijk verdwijnt de ring of vlek vanzelf. Dit hoeft niet te betekenen dat de bacterie weg is. De bacterie kan in het lichaam aanwezig blijven en later schade aanrichten. Soms kunnen mensen besmet raken met de bacterie zonder dat ze een rode ring of vlek hebben gezien. Meer informatie over de ziekte van Lyme is hier te vinden.

Nog een oproep tot slot: vul zeker ook de tekenradar is na een beet. Op die wijze kunnen we een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van dit probleem en mogelijk ook bijdragen aan het vinden van geneeswijzen tegen de ziekte van Lyme.


Bestemmingsplan BCT onherroepelijk
 
Het bestemmingsplan van het Business Centre Treeport (BCT) is onherroepelijk. Dit betekent dat de gefaseerde ontwikkeling van dit thematische bedrijventerrein volgens planning door kan lopen. Het doel: 62 hectare boomteelt-business op de grens van Nederland en België. De gebiedsontwikkeling en revitalisering van de transportzone zal worden gefocust op grondgebied binnen de gemeente Zundert (NL) en de stad Hoogstraten (B). Het bedrijventerrein wordt langs de A16-E19 gerealiseerd en heeft een thematisch filter dat volledig gericht is op de boomteeltsector. Tijdens de eerste fase is er ongeveer 20 hectare grond uit te geven.
 
Bedrijventerrein Business Centre Treeport is klaar voor de bouw. Straten, rioleringen en andere openbare voorzieningen zijn inmiddels in aanleg. Na aankoop en het regelen van de benodigde vergunningen kunnen vestigers daardoor snel beginnen met bouwen. Mede daarom maakten we in maart 2019 reeds bekend dat voor de acquisitie Prohuis BV is aangesteld en lanceerden we onder hun begeleiding een vernieuwde website, waar niet alleen alle contactgegevens zijn te vinden, maar ook de resterende kavels online in te zien zijn.
 
Door de centrale ligging, de groene omgeving, de ruimte voor groei, de duurzaamheid en een passend aanbod waren we reeds met partijen in vergaand overleg en in afwachting van de onherroepelijkheid. Bovendien melden zich wekelijks ook nieuwe geïnteresseerde vestigers. Dit bevestigt nogmaals dat we op het goede spoor zijn en de behoefte juist hebben ingeschat. 
 
Kavels zijn beschikbaar vanaf 5.000 m2 tot maar liefst 100.000 m2. Wat het gehele bedrijventerrein uniek maakt in Europa is niet alleen de grensoverschrijdende ligging, maar vooral de link met de boomteeltbranche. Deze is dan ook vastgelegd in een thematisch filter. Op de website kan elke potentiële vestiger testen of deze past binnen het filter. Naast windmolens, zonnepanelen, duurzame brandstoffen en de ecologische verbinding zijn dus ook de vestigers groener dan gebruikelijk. Door de onherroepelijkheid van het bestemmingsplan is er nu een go om de vestigingscommissie en het parkmanagement per direct te activeren. We kunnen over tot realisatie. Interesse in een kavel? Kijk voor meer informatie op:
 
www.businesscentretreeport.eu