Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws


(Klik op de afbeelding voor de PDF-versie)
Treeportlid Herplant uit Beerse (B) heeft 2 machines te koop staan. Via deze nieuwsbrief krijgen onze leden de kans om hier als eerste kennis van te nemen en hun slag te slaan! Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Didier Hermans: didier@herplant.be Naar aanleiding van de nieuwe Bossenstrategie is overleg gevoerd en onderstaand nieuwsbericht opgesteld. Wij delen het graag met onze leden.
 


 

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, LTO Cultuurgroep en BoHeZa inventariseren zaadbehoefte.
De boomkwekerij en de zaadhandel zit met de overheid om de tafel om invulling te geven aan de Bossenstrategie. De LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, Treeport Zundert en handelsgroep BoHeZa inventariseren daarvoor gezamenlijk de toekomstige zaadbehoefte.

Minimaal 37.000 ha
Volgens het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie zijn er de komende jaren veel bomen en planten nodig. Tot 2030 wordt er in Nederland in elk geval 37.000 ha nieuw bos aangelegd. Daarnaast zal er plantmateriaal nodig zijn voor natuur- en landschapselementen, alsmede voor het verbeteren, vervangen en/of herinplanten van bestaand bos.


Voldoen aan (EU-)regels
De toenemende behoefte aan plantmateriaal betekent natuurlijk ook een grotere behoefte aan zaad, maar kwekers en zaadhandelaren merken momenteel juist dat er tekorten aan voldoende zaden zijn van genetisch goede kwaliteit: zaad dat voldoet aan (EU-)regels voor bosbouwkundig teeltmateriaal.
De LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen (vertegenwoordigd door André Wijnstra), Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert (Marc Lodders) en de handelsgroep Boom- en Heesterzaden (Johan Vink) van Anthos hebben daarom de handen ineen geslagen en inventariseren de zaadbeschikbaarheid en de zaadbehoefte voor de Bossenstrategie. Voor de inventarisatie worden onder andere oogstgegevens van Naktuinbouw van de laatste jaren gebruikt. Daarnaast is er overleg met Staatsbosbeheer die de genenbank (in Roggebotzand) en diverse zaadgaarden beheert. De samenwerking zet in op een verbeterde informatie-uitwisseling tussen de markt en de beschikbaarheid bij Staatsbosbeheer.

Verschillende scenario's
De zaadbehoefte wordt ingeschat en berekend volgens verschillende scenario’s van benodigde aantallen planten, rekening houdend met weersinvloeden op de zaadoogst en te verwachten beurt- en mastjaren. Zo zijn voor de 37.000 ha nieuw bos naar schatting, in verschillende scenario’s, tussen de 2 en 10 miljoen planten nodig. „Naast de reguliere bestaande vraag”, verduidelijkt André Wijnstra, voorzitter van de LTO Cultuurgroep. „Misschien is er zelfs nog meer dan 10 miljoen nodig. De totale behoefte tot 2030 ligt tussen de 50 en 150 miljoen planten en blijft daarna doorlopen.”

Aanleg zaadgaarden
De zaden zullen beschikbaar moeten komen uit de huidige opstanden van Nederland. „Je kunt nu wel nieuwe zaadgaarden van bepaalde herkomsten aanleggen”, legt Wijnstra uit. „Maar het duurt jaren voordat die zaadgaarden in productie kunnen komen, en erkend kunnen worden voor opname in de Rassenlijst Bomen. Voorlopig blijven huidige opstanden als enige optie over om eruit te kunnen oogsten.”
Voor de toekomst is het wel belangrijk om tijdig nieuwe zaadgaarden aan te leggen. Vooral voor soorten als Castanea, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Quercus petraea is er behoefte aan nieuwe opstanden, of uitbreiding van bestaande.

Voor kwekers in potentie veel mogelijkheden
De Bossenstrategie gaat niet uitsluitend over meer bossen in Nederland, maar algemeen over meer bomen in bos-, natuur- en landschapsgebieden. Daaronder vallen ook voedselbossen, en aanplant in combinatie met bijvoorbeeld landbouw: agroforestry. „De Bossenstrategie biedt voor kwekers met Nederlandse herkomsten in potentie veel mogelijkheden, oriënteer je daarop”, adviseert Wijnstra. „Er ligt een markt voor je open.”
De bosplantsoenvoorman reageerde eind vorig jaar al met een video van LTO op de Bossenstrategie. Klik hier voor de video. „Groen is een duurzame investering die zichzelf terugbetaalt, maar een boom of plant grootbrengen is geen vanzelfsprekendheid.”

Webinar 'Ruimte voor nieuw bos'
Om plannen uit het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie te kunnen verwezenlijken, is er wel geld en ruimte voor nodig. Hierover spraken begin dit jaar verschillende deskundigen op het webinar ’Ruimte maken voor nieuw bos’, georganiseerd door het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Klik hier om dit webinar terug te kijken.

Arno Engels
Namens Treeport Zundert, LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen en BoHeZa

In de pilot Vitaal Buitengebied is een van de deelgebieden de Aa of Weerijs. Samen met diverse partijen wordt gekeken naar hoe de mogelijkheden en problemen van nu en in de toekomst het hoofd kunnen worden geboden.Een van de meest in het oog springende zaken is natuurlijk de beschikbaarheid van goed en voldoende beregeningswater. Maar ook teeltvrije zones, biodiversiteit, en het plaats bieden aan recreatieve functies komen aan bod. We willen graag de leden van Fruitport, ZLTO Zundert-Rijsbergen, Treeport Zundert en overige agrariërs in het stroomgebied van de grote beek uitnodigen om kennis te nemen van de stand van zaken.
 
We organiseren daarom een korte online bijeenkomst op donderdag 25 februari a.s. van 20.00 tot 20.15 uur. De bijeenkomst zal enkel online te volgen zijn. Leden van de organisaties ontvangen per e-mail een link. Overig geïnteresseerden kunnen een link aanvragen via info@treeport.eu. De tijd is beperkt dus als je vragen hebt is het handig om deze vooraf te mailen.
 
We hopen op een grote belangstelling, zodat we samen verder vorm kunnen geven aan een Vitaal Buitengebied.


De Kwekerijenloop van 2021 was niet buiten maar binnen. En niet door de blubber, maar online! Klik hier om de volledige uitzending van zondag 31 januari terug te zien via deze link.

Bij de start van de GGP-promotieweek, is de KwekersBode gepubliceerd. We delen ze graag!

At the start of the GGP-promotionweek, the first KwekersBode is published. We're delighted to share!

NEDERLANDS                                                       ENGLISH

                

Dit item is verlopen. Neem contact op voor meer informatie.
E-mail: info@treeport.eu
Telefoon: +31-76-5995000

 Beeld uit 2019

Openbare online Lezing: Personeel in de gezonde boomteelt
Zonder PR-soneel zijn we nergens!

Datum: woensdag 20 januari
Tijd: van 19.00 tot 20.00 uur


Een vaak gehoorde opmerking is dat het lastig is om goed en voldoende personeel te vinden. En dat steeds meer mensen minder interesse lijken te hebben in een baan in de boomkwekerij. Maar klopt dat wel?

De vraag is eigenlijk hoe dat nu toch kan, want de interesse in ons product is groot te noemen. Mensen beleven, zeker in deze coronatijd, veel plezier aan hun eigen tuin en een groene omgeving. Dat er dan moeite is om personeel te betrekken, is eigenlijk heel bijzonder.

Dus waar komt dat door? Die vraag is niet snel beantwoord, maar behoeft extra toelichting!

Die toelichting gaan we geven, zodat we daarna gezamenlijk aan de slag kunnen om zowel voldoende mensen aan ons te binden en van hen ons PR-soneel te maken!

De lezing staat open voor alle geïnteresseerden, dus log in en doe mee!
Omdat het niet mogelijk was om op 20 en 21 januari 2021 de vierde Groenbeurs Zundert (voorjaarsbeurs van vakbeurs GrootGroenPlus) fysiek te laten plaatsvinden, brent de beurs in de week van 19 t/m 26 januari 2021 alle deelnemers aan de najaarsbeurs van 6 t/m 8 oktober 2021 eens extra onder de aandacht. Dat doen ze o.a. door:
 
  • De exposanten(profielen) te promoten;
  • Oogjes te plaatsen bij exposanten die in de promotieweek hun bedrijf openstellen voor publiek; 
  • De complete zoekmachine met de actuele voorraad gedurende de promotieweek te activeren; 
  • Op 20 en 21 januari drie bedrijfsrondleidingen bij deelnemers uit te zenden; 
  • Op 20 januari een veldkeuring uit te reiken;
  • Op 20 januari een koppeling te maken met het openbare deel van de ALV van Coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A.;
  • Op 20 januari een tweetalige KwekersBode uit te geven;
  • De websites, beurs-app en web-app op 2021 aan te passen;
  • Actief te zijn op de sociale media.
 
Ook voor Treeport en haar leden zal veel aandacht zijn tijdens de GGP-Promotieweek.

Staat u nog niet op de exposantenlijst van GGP 2021 en wenst u wel deel te nemen? Inschrijven kan via het formulier op www.grootgroenplus.nl
Vanuit het Platform Recreatie en Toerisme Zundert kregen we het verzoek om onderstaand bericht te delen. Speciaal voor ondernemers met een eigen webshop en/of verkoop aan huis kan het een extra mogelijkheid geven.
 

Beste Ondernemers: 

Vanuit PRET/  www.zininzundert.nl zijn we een promotieaktie gestart om de ondernemers in de gemeente Zundert
extra te ondersteunen in deze bijzondere tijden.
Gedurende lockdown zijn de online akties van ondernemers bijzonder belangrijk, en daar hebben
we een campagne op lopen momenteel : https://www.facebook.com/zininzundert

De KoopLokaalJuistNu aktie wordt ondersteund door Rabobank de Zuidelijke Baronie.
Als jullie het op prijs stellen kunnen we julie (online) akties ook meenemen deze campage.
https://www.zininzundert.nl/nieuws/de-producten-van-lokale-winkeliers-bij-jou-thuis-5fd9e9eefe72bc613c638e51

Doe je mee? De aktie loopt tot 19 januari 2021!
Aanmelden via zininzundert@pretzundert.nl.

Weet je nog meer ondernemers die hier mee ondersteund kunnen worden? Deel dan dit bericht svp! 

Groetjes,
Gerda


Gerda Geerts,
Voorzitter Platform Recreatie en Toerisme Zundert (PRET)
06-51229423
N.a.v. de nieuwe coronamaatregelen die 15 december aangekondigd zijn, is het protocol van Stigas geüpdatet. Het is hier te downloaden.