Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (Treeport) heeft in de afgelopen jaren met twaalf organisaties eenzelfde alliantieverklaring gesloten. Kort samengevat hebben zij middels deze alliantieverklaring afgesproken om samen voor een gezonde groei te gaan.
 
In de eerste helft van 2017 werd de wens uitgesproken om samen ook daadwerkelijk invulling en inhoud te geven aan deze vrijblijvende verklaring. Daarom kwamen op 12 juli de vertegenwoordigers van Stichting van Gogh & Zundert, Corso Zundert, CLTV Zundert, Telermaat, Boomtelersfederatie Noord-België, Stichting EPS, Gemeente Zundert, Rabobank de Zuidelijke Baronie, Prinsentuin College, ROC West-Brabant (verhinderd) en Prinsentuin van Cooth samen op een pop-up vergaderlocatie.
 

Informatieve rondleiding op gastbedrijf
Deze vergaderlocatie was ingericht op het bedrijf van Boomkwekerijen Zundert BV te Rijsbergen. Dit is het bedrijf van Lisette en Lex Domen, die tevens lid zijn van Treeport en actief in zowel de Ledenraad als in de werkgroepen. Een afgevaardigde van de Ledenraad gaf een korte inleiding en vanuit het bestuur werd op persoonlijke titel een toekomstvisie van de boomkwekerij gegeven. Daarna volgde een informatieve rondleiding door het bedrijf.
 
Er waren diverse stoplocaties waarbij de aanwezigen al dan niet met een demonstratie van de werkzaamheden van de werkgroepen op de hoogte werden gesteld. De goede en inhoudelijke vragen die vanuit de gasten gesteld werden, maakten al snel duidelijk dat het verhaal van Treeport goed gehoord werd.
 
Vervolgtraject wordt ingezet
Na de rondleiding werden drie forumgroepen gevormd. Zij bespraken verder inhoudelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van de alliantieverklaring met elkaar. Op deze manier kon worden bekeken wat alliantiepartners voor Treeport kunnen betekenen en natuurlijk ook wat de partners van Treeport verwachten. Er bleken zelfs verschillende mogelijkheden voor alliantiepartners onderling te zijn. Aan het einde van de avond konden een aantal vruchtbare conclusies getrokken worden. Daarbij viel op dat er veel overlap was tussen de voorgestelde actiepunten van de groepen. Dit laat zien dat de alliantiepartners veelal op dezelfde lijn zitten met Treeport. Na de zomer zal Treeport het vervolgtraject inzetten, door alle uitgestoken handen aan te nemen en gezamenlijk invulling te geven aan de gezonde groei.
 
Interesse? Mail info@treeport.eu voor meer informatie. 

Deze bedrijven hebben zich voor 1 juli 2017 aangemeld voor deelname aan het instandhouden van Bufferzone 14b:

 • Aart Boomkwekerijen van
 • Aert Boomkwekerij Barry van
 • Aert Johan van
 • Aerts Boomkwekerij J.
 • Antens Domen BV Boomkwekerij
 • Bartelen Boomkwekerij
 • Bie Bv Boomkwekerij Richard de
 • Bom BV, Aphons van der  
 • Bömer VOF Boomkwekerij
 • Boot & Dart
 • Braspenning Toon
 • Broek - Jochems van den MTS
 • Broos Boomkwekerij M.
 • Daems- Damen Boomkwekerij
 • Dams (Erna) Boomkwekerij
 • Dictus Bv Boomkwekerij Ronald
 • Dictus- Hereijgers Boomkwekerij
 • Domen- Elst Boomkwekerij
 • Domen- Weijgers vof Boomkwekerij
 • Dunnen H. den
 • Esri potcultures
 • Expertrees
 • Hasselt PCC van
 • Hereijgers P. Boomkwekerij
 • Hergo Boomkwekerij BV
 • Herijgers Boomkwekerij E.
 • Huijbregts Boomkwekerij
 • Kerstens Boomkwekerij John
 • Koomans van de Dries, Bmkw
 • Kuyck Consultancy, Van
 • Laerhoven Boomkwekerij H. van
 • Laurijssen vof Boomkwekerij
 • Leeuwen Boomkwekerij J. van
 • Lodders Bv Boomkwekerij
 • Maasplants BV
 • Marcelissen Gebr.
 • Minoor Boomkwekerij de
 • Mouws Handelskwekerij 
 • Mulders vof Boomkwekerij
 • Mutsters Boomkwekerij Jos
 • Noordhoek BV De
 • Nijnatten en Zn Bv Marcel van
 • Ostaayen Boomkwekerij A. van
 • Overveld Fruit van (Rapo)
 • Pelgrum Vink Materialen BV
 • Pinxteren Maatschap
 • Poppelaars Bv Boomkwekerij
 • Quirijnen - Gommers MTS
 • Raamberg vof Boomkwekerij De
 • Roelands Boomkwekerijen Bv
 • SAP Holland BV
 • Slagmoer vof, Boomkwekerij Het
 • Tenax Tree Plugs & Seeds vof
 • Veltom Corné van
 • Verbeek Boomkwekerijen
 • Verbro Boomkwekerij
 • Vriends Boomkwekerijen
 • Vriends- Gommers Boomkwekerij
 • Willemsen Boomkwekerij A.
 • Zundert BV Boomkwekerijen

Heeft u zich nog niet aangemeld? Het kan middels dit formulier:
http://www.treeport.eu/enquete

Telermaat en Treeport Zundert ondertekenen AlliantieverklaringVoor de start van de Telermaat Zomertour hebben Peter van Dongen (namens Telermaat) en Marc Lodders (namens Treeport Zundert) een Alliantieverklaring ondertekend. Middels die verklaring geven ze aan dat beide organisaties samen willen werken aan een gezonde groei in de boomteeltsector. Beiden onderschrijven het belang van samenwerking om een gezonde groei op zowel economische vlak als op het gebied van milieu. Vanuit de overtuiging dat ze samen invulling kunnen geven aan de vraagstukken waarvoor de sector de komende jaren nog komt te staan, werd de handtekening nog bekrachtigd met een ferme handdruk. Plaats van handeling was in de pop-up fotostudio van Boomkwekerij Richard de Bie B.V., waar de eerste van vier dagen Telermaat Zomertour gehouden is.Na een korte introductie door Peter van Dongen en gastheer Henk de Bie, kreeg ook Treeport nog de gelegenheid om ten overstaan van de ruim 150 aanwezigen, nogmaals uit te spreken wat het belang is van de beoogde samenwerking. Het ontvangen applaus onderstreepte de goedkeuring van de toehoorders. Daarna startte de Telermaat Zomertour langs diverse demo’s, waaronder uitgebreide gewasbeschermings- en bemestingsproeven. Deelname aan de bijeenkomst geeft spuitlicentiehouders een punt voor verlenging ervan. Vele aanwezigen kwamen na afloop nog aan de stand van Treeport voor meer informatie over de mogelijkheden die de vereniging ook hen kan bieden, om daarnaast ook nog te genieten van de afsluitende barbecue.

Vanavond zijn alle leden vanaf 19:30 tot 22:00 uur welkom op het bedrijf Boomkwekerij Dictus-Hereijgers. John en Bianca zullen ons daar meer vertellen over hun bedrijf en een kijk gunnen in hun bedrijfsvoering. Dat John erg actief is in onze werkgroep mechanische onkruidbestrijding zal vast in de rondleiding tot uiting komen. Daarnaast is Henk Raaijmakers namens ZLTO uitgenodigd om een aantal actuele onderwerpen in de boomkwekerij toe te lichten. Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom op het bedrijf van de familie Dictus aan de Kraailheuvelstraat 1E, 4885 KZ in Achtmaal.

Deze week ontvingen meer dan 600 boomkwekers, handelaren en aanverwante bedrijven een nieuwsbrief van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. met het dringende verzoek om wederom samen te werken. In de nieuwsbrief wordt gevraagd om een gezamenlijke aanpak voor het nemen van voorzorgmaatregelen om de risico’s in de plantenhandel binnen de regio te beheersen, kortom om Bufferzone 14b samen in stand te houden. Planten die bepaalde ziektes of aantastingen hebben, kunnen namelijk niet verhandeld worden. Kwekers nemen uiteraard zelf al diverse maatregelen om de ziektes en aantastingen te voorkomen, maar voor de handel is het van groot belang dat er standaard regionaal gecontroleerd wordt. Klanten en importeurs van de planten eisen namelijk certificaten en andere bewijsstukken die aantonen dat de planten afkomstig zijn van ziektevrije gebieden. Daarom is een gezamenlijke regionale en collegiale aanpak van groot belang. Hoe meer en hoe beter de controles worden uitgevoerd, des te minder risico’s er zijn dat de plantenhandel in de regio op slot gaat en er niet meer gekweekt en verhandeld mag worden. Dat zou namelijk een doemscenario zijn voor de boomteeltsector in Zundert en omstreken.
 
Ook in 2017 heeft Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. van Naktuinbouw de mogelijkheid gekregen om collectief deel te nemen aan de Opsporing Bacterievuur in de Bufferzones. Treeport zal dus de uiteindelijke factuur ontvangen en het totaalbedrag dienen te voldoen. Namens het bestuur en de ledenraad van Treeport ontvingen daarom meer dan 600 bedrijven een nieuwsbrief met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen aan het collectief, door voor 15 juni 2017 het digitale aanmeldformulier in te vullen. Ook degenen die geen waardplanten hebben of bijvoorbeeld toeleverancier zijn, kunnen toch deelnemen aan de regeling om zo de lasten gemeenschappelijk te dragen en te delen. Het is immers in ieders belang dat de zone ziektevrij blijft, waardoor alle teelten en handel zonder beperkingen voortgezet kunnen worden en dus iedereen vrij kan handelen met alle producten.

Een kopie van de nieuwsbrief is ook te lezen op www.treeport.eu. Mocht u bomen telen en/of verhandelen en heeft u onverhoopt de oproep niet ontvangen, neem dan contact op met Treeport om u verder te laten informeren.  

Bij afsluiting van het Koepelproject Plantgezondheid zijn meerdere rapportages gepresenteerd. Twee daarvan hadden betrekking op Cylindrocladium en zijn nu ook hieronder te downloaden:
Vitale aanpak Cylindrocladium mulchproeven

onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten


 

Vitale aanpak Cylindrocladium besmettingsproef 2016

onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten