Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Dinsdagavond 23 mei was de eerste gezamenlijke informatieavond van ZLTO en Coöperatieve Vereniging Treeport in het Cultureel Centrum in Zundert. De avond kon rekenen op veel belangstelling; er moesten zelfs nog stoelen bijgeschoven worden om alle aanwezigen een plek te kunnen bieden.
 
Vertegenwoordigers van ZLTO en Treeport verwelkomden eerst samen de gasten en gaven daarna een korte toelichting op het bundelen van de krachten, kennis en waarom de partijen elkaar goed aanvullen.
 

Thema: WATER
Het thema van de avond was WATER. Gerard Hendrickx (Waterschap Brabantse Delta), Janneke Nooren (Waterschap Brabantse Delta), Johan Elshof (ZLTO) gaven informatie over flexibeler beregenen. Daarna gaven René Rijken (Waterschap Brabantse Delta) en Daan van Empel (ZLTO) een duopresentatie over de waterzuiveringsplicht en het aantonen van nul-lozing.
 
Bezoekers hadden de mogelijkheid om vragen te stellen en daar maakten zij goed gebruik van. Naar aanleiding van de diverse en nuttige vragen werden aanvullende tips gegeven. De beeldpresentaties worden op een later moment nog digitaal aan alle aanwezigen toegezonden. Al met al was het een succesvolle avond, met voldoende ruimte voor kennisdeling over een actueel en belangrijk onderwerp.
 
Favoriete plant
Het formele deel van de avond werd afgesloten met een presentatie van de favoriete plant van boomkweker Jan Mouws. Dit was uiteraard naast de Naturaplants, meer specifiek de Wollemia nobelis, een groenblijvende, eenhuizige boom. Tijdens de toelichting van Mouws over de energetische werking van de planten was het muisstil in de zaal. Alle sprekers kregen als bedankje een persoonlijk voor hen geselecteerde plant uit de collectie Naturaplants. Deze planten staan in dienst van de persoon voor wie ze geselecteerd zijn en hebben een zachte, natuurlijke werking. 
 

 

Afgelopen weekend is per brief aangekondigd dat de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. de boomteeltbedrijven in bufferzone 14 b opnieuw zal vertegenwoordigen en daarmee uitvoering gaat geven aan de collectieve deelname en zorg draagt voor de betaling aan Naktuinbouw van de algemene en inspectiekosten in bufferzone 14b.
 
Op korte termijn zult u daarom namens het bestuur en de ledenraad van Treeport een brief ontvangen met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen in dit collectief, een formulier ter opgave zal inclusief de verdeling en tarieven bijgevoegd zijn.
 
Deze oproep geldt voor alle bedrijven in zone 14b met en zonder waardplanten en voor leden en niet-leden van Treeport!


P.S. In het Treeportcafé van dinsdag 23 mei 2017 zal er alvast een mondelinge toelichting worden gegeven.
Het eerstvolgende Treeportcafé is op dinsdag 23 mei 2017 in het CultuurCentrum Zundert. Deze avond is speciaal ingericht rondom het thema: WATER. Een voor elk bedrijf belangrijk productiemiddel. Zonder goed water is een goede bedrijfsvoering voor de meeste kwekers zelfs vrijwel onmogelijk.

Tijdens de avond zullen Gerard Hendrickx (plantoetser en vergunningverlener bij Waterschap Brabantse Delta), René Rijken (adviseur water- en emissiebeheer bij Waterschap Brabantse Delta) en Daan van Empel (specialist plant bij ZLTO) ons bijpraten over de wijzigingen die vanaf 1 januari 2018 gaan gelden. Er zal worden ingegaan op de nieuwe regelgeving met betrekking tot waterzuivering. Besproken zal worden welke oplossingsrichtingen er zijn. Tevens zal er uitleg zijn over het aantonen van nullozing. Uiteraard is er in alle gevallen ruimte voor vragen en discussie over verschillende situaties.

Voor de eerste maal organiseren ZLTO en Treeport het informatiecafé gezamenlijk. Deze avond is daarom vrij toegankelijk voor alle leden van ZLTO en Treeport. Nog geen lid? Het staat een ieder vrij om vrijblijvend kennis te komen maken met de organisaties. Vooraf aanmelden via info@treeport.eu is dan echter wel verplicht.

Treeportal, de aanbodsbank voor leden van coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A., heeft per 1 mei een update gekregen, waardoor het visueel veel aantrekkelijker is geworden voor de gebruikers. Zowel de oorspronkelijke eerste versie als deze update zijn kosteloos uitgevoerd door Treeportlid TSD IT BV. Om maximaal resultaat te halen uit de vernieuwing, worden leden opgeroepen zich - voor zover zij dat nog niet gedaan hebben - aan te melden bij de Treeportal én hun voorraadlijsten met zoveel mogelijk foto’s en details in te laden.
 
Treeportal
De Treeportal (www.treeportal.eu) bestaat al ruim een jaar. Een belangrijk doel van de Treeportal is het vergroten van de vindbaarheid van het sortiment van de leden en in de regio, maar ook het voorzien aan de informatiebehoefte die er bij de afnemers van groen bestaat. De Treeportal is niet alleen visueel aantrekkelijker; bezoekers kunnen vanaf nu ook op kenmerken zoeken.
 
Koppeling met TreeCommerce
Het idee om de Treeportal te vernieuwen komt naar aanleiding van de signalen die de werkgroep Samenwerking Kweker-Handelaar vanuit de leden en gebruikers heeft mogen ontvangen. Gert Koster van Treeportlid TSD IT BV licht toe: "In de vernieuwde Treeportal kunnen leden inloggen en het aanbod bekijken als onderdeel van TreeCommerce. Alle producten kunnen zo in de etalage gezet worden en de afzet kan worden gestimuleerd. Het succes van de Treeportal valt of staat wel met een zo grootschalig mogelijke deelname van de leden."
 
Treeport
Op dit moment zijn zo’n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie Treeport. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Treeport is, onder meer via Treeportal.eu, de collectieve deelname aan vakbeurs GrootGroenPlus en de inzet voor Bufferzone 14b, zowel nationaal als internationaal actief. 

 

Wakker worden doe je pas echt met Omroep Brabant. Tussen 7.00 en 10.00 uur kijk én luister je op 25 april naar het programma: Wakker! met Tessel Linders en Maarten Kortlever. De ochtendshow die tegelijkertijd op radio, tv en online te volgen is. Je kijgt het laatste nieuws, het weer, de actuele verkeersinformatie en natuurlijk een lekkere portie muziek. Daarnaast is er altijd ruimte voor een goed gesprek over de achtergronden bij het nieuws. Voor je het weet, ben je helemaal bij... en klaarwakker! Op 25 april een uitzending met Special Plant Zundert BV. Herhaling van het item zal elk uur plaatsvinden en in de avond wellicht een vervolg krijg in het programma: Hart van Nederland!

WoonTips is het inspirerende en sfeervolle woonprogramma op RTL4. In het programma belichten we de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen. Zowel in het huis als om het huis. WoonTips informeert en inspireert de kijker met tips, nieuwe ideeën en interessante ontwikkelingen op het gebied van interieur tot aan exterieur en van de gehele leefomgeving tot aan de financiële situatie. In de aflevering van zaterdag 29 april is een item te zien met Treeportlid: Boomkwekerij Jos Willemsen BV.

En er komt nog een Treeportlid in een TV-programma: Topheesters van About Plants Zundert BV. Er zijn de afgelopen week dan ook bij Ron van Opstal op de kwekerij, naast de wekelijkse opnames voor media-aandacht, ook extra opnames gemaakt voor Rob’s grote tuinverbouwing. Deze opnames zullen eind mei op SBS6 te zien zijn.
 
Ook in 2017 zullen er drie Tuinavonden georganiseerd gaan worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze op de laatste donderdag van de maanden juni, juli en augustus te houden. Gezien andere activiteiten in de regio zijn de Tuinavonden verschoven naar donderdag 22 juni, donderdag 20 juli en donderdg 24 augustus. Steeds de op een na laatste donderdag van de maand!

 
We zijn er klaar voor! Zaaimengsel ter bevordering van biodiversiteit op de boomkwekerij is verdeeld. Bericht van ophalen volgt spoedig!
Bij afsluiting van het Koepelproject Plantgezondheid zijn meerdere rapportages gepresenteerd. Twee daarvan hadden betrekking op Cylindrocladium en zijn nu ook hieronder te downloaden:
Vitale aanpak Cylindrocladium mulchproeven

onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten


 

Vitale aanpak Cylindrocladium besmettingsproef 2016

onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten