Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A., die door Naktuinbouw is aangewezen om de boomteeltbedrijven in Bufferzone 14b te vertegenwoordigen, heeft voldoende aansluitingen weten te verzamelen.
 
Treeport speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in het bewustwordingsproces en die inspanningen werpen hun vruchten af. De meer dan 80 aansluitingen laten zien dat we als regio sterk staan, het belang van een bufferzone inzien en samenwerken. Zowel kwekers van waardplanten als andere bedrijven hebben zich aangesloten. Het betreft hierbij zowel leden van Treeport als niet-leden.
 
De lijst met deelnemers aan Bufferzone 14b is al meermaals gepubliceerd, omdat de aansluitingen nog binnen blijven komen. De meeste deelnemers hebben aangegeven dat zij hun aansluiting de komende jaren automatisch willen verlengen. We kunnen als regio dan ook trots en dankbaar zijn dat we dit samen hebben kunnen realiseren, maar ook dat we door het grote aantal aansluitingen de kosten per aansluiting hebben kunnen verlagen.
 
Belang van de bufferzone voor de regio
Verkoop van bacterievuurgevoelige planten is alleen mogelijk als de inspecties in de zogenaamde bufferzones worden uitgevoerd. Het is voor de regio van groot belang om Bufferzone 14b in stand te houden, omdat planten bij een uitbraak van Bacterievuur niet verhandeld kunnen worden. Inmiddels is met Naktuinbouw overeengekomen dat degenen die geen areaal hebben opgegeven geen ZP-2b paspoorten kunnen verkrijgen.
 
Alle aanmelders worden uiteraard bedankt voor hun bijdrage.