Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Werken in en om de boomkwekerij is boeiend, veelzijdig en uitdagend. Daar kunnen we veel tekst aan wijden, maar het beeld zegt eigenlijk meer dan wij kunnen zeggen. Daarom:
 
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. is de afgelopen jaren zeer actief geweest in de groene regio Zundert (West-Brabant). Deze regio is een bijzonder centrum voor de boomkwekerij. Producenten, bedrijven in de mechanische verwerking, transporteurs en handelaren vormen dankzij hun geografische ligging, omvang en sortiment een sterk regionaal, nationaal en internationaal agrarisch cluster. En Treeport vormt daarin een spil. De vereniging ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector. Deze inspanningen blijken in de praktijk en voor de leden hun vruchten af te werpen. Inmiddels is Treeport namelijk uitgegroeid tot een vereniging met zeer actieve leden, werkgroepen, bestuurders, manager én alliantiepartners.
 
Momenteel zijn zo'n 90 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie en kent Treeport 12 alliantiepartners. Samen maken ze West-Brabant - met Zundert als middelpunt - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Dit gebeurt bijvoorbeeld via 10 actieve werkgroepen. 
 
Werkgroep Regionale Promotie
Een van de actieve werkgroepen, is die van Regionale Promotie. Deze groep heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het sociale lokale project ‘Bij Anna’ in de voormalige Assortimentstuin extra planten, bloemenmengsels en een bijenhotel krijgt. De werkgroep Regionale Promotie heeft ook gezorgd voor een ondersteunende rol bij de jaarlijkse Kwekerijenloop, mede georganiseerd door Van Goghloop Zundert en de West-Brabantse Triathlon Vereniging. Diverse leden van Treeport stellen hun kwekerij open voor deze tocht. In januari 2018 namen zeker 850 mensen deel waardoor Zundert en de boomkwekerij in het algemeen geen betere en positievere promotie kon krijgen.
 
De werkgroep verzorgt daarnaast onder meer planteninformatie en advies bij evenementen en uitingen. Niet onbelangrijk; door zeer nauwe contacten met de overheid zal het Zundertse sortiment terug te vinden zijn in de dit jaar te plaatsen omvangrijke groenaankleding binnen de gemeente Zundert. Een mooi visitekaartje voor de sector.
 
Mechanische onkruidbeheersing
Zeker relevant is de werkgroep die zich richt op de ontwikkelingen in mechanische onkruidbeheersing. Deze ontwikkelingen staan niet stil en dat is voornamelijk te danken aan het feit dat er steeds minder middelen beschikbaar zijn voor onkruidbestrijding. Treeport heeft hieraan onder meer via het project 'Schoon water Boomteelt' aandacht aan geschonken. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een schoffelmachine, die een hoge werkcapaciteit heeft. De te behandelen oppervlakken worden immers steeds groter. Ook wordt door de werkgroep onderzocht of er mogelijkheden zijn om het schoffelen in loonwerk uit te voeren. Verder ontplooien ze tal van leerrijke activiteiten op het gebied van onkruidbeheersing waarvan ze de kennis vervolgens delen.
 
Pest Controlled Area
Een ander belangrijk item van Treeport is het komen tot een Pest Controlled Area. De werkgroep die zich hier hard voor maakt, heeft ook in 2017 weer voldoende kwekers en niet-kwekers in de zone bereid gevonden om gezamenlijk de kosten te dragen die verbonden zijn aan de instandhouding van de Bufferzone. De meeste van hun hebben reeds aangegeven hun bijdrage in 2018 stilzwijgend te willen verlengen. Hier is de hele sector bij gebaat en op termijn zal het de positie van de bedrijven in de regio alleen maar verder versterken.
 
Toekomstvisie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari jl. werd duidelijk dat ook in 2018 Treeport zich weer zal inzetten voor de boomkwekerij en de promotie van West-Brabant m.n. Zundert. De actieve betrokkenen spelen daar uiteraard een cruciale rol in. Treeport wil zich nog verder ontwikkelen tot dé boomkwekersorganisatie in de regio Zundert inclusief het grensgebied met België, waar kwekers en aanverwante bedrijven zich graag bij aansluiten. De samenwerking met en aansluiting van zoveel mogelijk leden zorgt ervoor dat Treeport nog meer kan betekenen voor de sector en met haar activiteiten nog meer impact kan maken. Op de planning staan alvast: Treeportcafés, Tuinavonden, een Alliantiepartnerbijeenkomst en het opstellen van een Duurzaamheidsagenda. Meer informatie is steeds te vinden op: www.treeport.eu.
 

Zundert leeft van de boomteelt: er zijn meer dan 400 boomkwekerijen en maar liefst 40% van de Zundertse beroepsbevolking is werkzaam in de boomteelt. Tijdens de Kwekerijenloop wandel of ren je over en langs deze kwekerijen!
 

Schrijf je nu in: http://www.vangoghloopzundert.nl/kwekerijenloop/


 

         

Op 17 en 18 januari waren diverse leden als deelnemer aanwezig bij de 1e Voorjaarsbeurs van Vakbeurs GrootGroenPlus. Deze verkoopbeurs werd gehouden op het CLTV-terrein aan de Molenstraat 155 in Zundert. Beide dagen kon u daar van 09:00 uur tot 17:00 uur terecht. Uiteraard was ook onze vereniging met een (onbemenste) stand vertegenwoordigd. Voor meer informatie over ons collectief kunt u terecht op deze website. Neem gerust contact met ons op!