Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Treeport mocht in 2017 via CLM Onderzoek en Advies BV, vanwege het project Beedeal, een bloemenmengsel ontvangen. Het betrof een mengsel dat speciaal was aangepast aan de verwachtingen van de boomkwekers. Dit om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden op het bedrijf te krijgen welke de kwekers een handje meehelpen om allerlei plagen te minimaliseren. Bijkomend voordeel is dat het er daarnaast prachtig uitziet. Kleurrijke bloemen die telkens weer een andere aanblik tonen, is een aantrekkelijke bijkomstigheid. De reacties daarop van de omwonenden en de talloze voorbijgangers zijn misschien wel de beste PR die een bedrijf kan uitstralen. En goed voorbeeld doet vanzelf volgen, ongeacht of iemand wel of geen boomkweker is.

Via de Werkgroep Agrobiodiversiteit kon net als in 2017 ook begin 2018 weer bloemenmengsel worden besteld. Diverse leden maakten gebruik van deze mogelijkheid.

Momenteel worden de bestellingen uitgedeeld. Als extraatje voor hun medewerking en bijdrage ontvangen de deelnemers aan het zaaiproject dit jaar naast het mengsel ook een insectenhotel. Doel van het project is uiteraard het verbeteren van de biodiversiteit maar het zorgt daarnaast ook nog eens voor een mooie uitstraling! Het Vogelrevalidatiecentrum te Zundert heeft overigens gezorgd voor de realisatie van de mooie hotels.
 
Voor alle leden die inmiddels spijt hebben dat ze geen een- of meerjarig bloemenmengsel gezaaid hebben, hierbij de gegevens van de leverancier: Van Dijke Zaden BV, Molendijkseweg 5, 4697 EX Sint Annaland. Mailadres: info@vandijkezaden.nl. Ook via onze leden CLTV en Telermaat zijn overigens allerlei geschikte bloemenmengsels te bestellen.
 
 
Bron: Vakblad De Boomkwekerij

In september starten Helicon MBO Geldermalsen en Prinsentuin College Breda met een gezamenlijke boomteeltopleiding in deeltijd. 12 april vond de kick-off plaats bij Boomkwekerij De Spankert in Boxtel.
 
Aankomend schooljaar starten Helicon Opleidingen Geldermalsen en Prinsentuin College Breda met een gezamenlijke boomteeltopleiding in deeltijd, oftewel de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Tientallen boomkwekers uit Noord-Brabant zijn nauw betrokken bij het proces om op deze manier voldoende gekwalificeerd personeel in te laten stromen in de sector. Omdat nauw wordt samengewerkt met leerbedrijven uit de hele provincie, kunnen leerlingen vaker dichter bij huis de opleiding volgen dan nu het geval is. Extra aandacht zal worden gegeven aan de regio Zundert waar momenteel geen BBL-opleiding meer is, om komend jaar ook daar een BBL-opleiding te kunnen starten.

Bij Boomkwekerij De Spankert hebben de intiatiefnemers donderdag als kick-off gezamenlijk een boom geplant. Op deze dag is ook de campagne gestart rondom het gezamenlijk werven van leerlingen. Op de nieuwe website boomteeltopleiding.nl staan voorlichtingsfilmpjes over de opleidingen en kunnen geïnteresseerden terecht voor meer informatie.

De samenwerking tussen de opleidingen wordt ondersteund door werkgevers verenigd in Treeport Zundert, ZLTO en de werkgroep ‘Instroom boomkwekerijmedewerkers in Brabant’.
 
Op 4 april trok wethouder Johan de Beer samen met de werkgroep Regiopromotie van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. naar de basisscholen Sint Antonius te Klein Zundert en De Wegwijzer in Achtmaal. Niet zo zeer als verlate viering van de Nationale Boomfeestdag, die officieel op woensdag 14 maart plaatsvond, al wel als voorbereiding op de Nationale Boomfeestdag van 2019.
 
Er werd daarom gekozen voor een educatief programma. Vragen die aan de orde kwamen waren: Hoe worden bomen gekweekt? Welke soorten zijn er zoal? Wat is hun functie?
 
Het werd afgelopen woensdag allemaal door een boomkweker (David Bömer) en een hovenier (Carlo van den Eijnden) uitgelegd aan de leerlingen en scholieren van de basisscholen. Maar dat was niet het enige!

De klassen mochten ook nog stemmen op hun favoriete boom! Ze hadden de keuze uit 36 bomen die we later dit jaar ook terug zullen zien in het Boombakkenproject dat in het centrum van Zundert uitgevoerd zal gaan worden. Verreweg de meeste stemmen (38,2%) van deze inmiddels groene wijsneuzen gingen uit naar de Nyssa sylvatica. Daarmee is deze door de jeugd gekozen tot favoriet! Vanaf voorjaar 2019 kunnen ze in de Molenstraat selfies maken met hun favoriet. Uiteraard mogen die gepost worden op de sociale media, we delen graag de kennis maar ook het enthousiasme!
 

Bron: www.tuinadvies.nl
Begin april ontvingen wij vanuit Naktuinbouw de melding dat de tarieven voor het in standhouden van de Bufferzone in 2018 gelijk zullen blijven aan die van 2017.

In 2017 was het mogelijk om u middels een digitaal aanmeldformulier in te schrijven voor deelname. Massaal werd op dit formulier aangegeven dat automatische verlenging gewenst was. Degene die dat hebben aangevinkt zullen binnen 14 dagen een verzoek ontvangen om te bevestigen dat het aantal aren niet is gewijzigd en krijgen uiteraard de mogelijkheid om dit indien nodig aan te passen. Onder dit bericht is een lijst te vinden van de deelnemers aan de instandhouding van de Bufferzone die gekozen hebben voor een automatische verlenging. Zij hoeven dus voorlopig niets te ondernemen.

Degene die niet op de lijst staan en wel waardplanten hebben of zichzelf willen aanmelden voor een vrijwillige bijdrage, dit kan zowel voor boomkwekers zonder waardplanten als voor toeleverende bedrijven, kunnen zich melden via info@treeport.eu.
 
Het is veel efficiënter en kosteneffectiever als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd tot een paar honderd euro en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Dit is voor alle bedrijven van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in de regio Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd. We roepen bij deze dan ook degene op die zich nog niet hebben aangemeld omdat alsnog te doen. Daarnaast roepen we de reeds aangemelde bedrijven op om ook de bedrijven die nog niet zijn aangemeld te benaderen en te bewegen tot een aanmelding door ze het belang van de instandhouding van de Bufferzone te doen inzien.
 
Bedrijfsnaam Plaats
Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch
Aert Boomkwekerij Barry van Zundert
Aert Johan van Zundert
Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) Zundert
Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch
Bartelen Boomkwekerij Nispen
Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert
Bömer Boomkwekerij vof Klein Zundert
Boot & Dart Zundert
Braspenning Toon Zundert
Broek - Jochems van den MTS Zundert
Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel
Buiks Boomkwekerijen Wernhout
Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal
Daems- van Wijk Boomkwekerij Wernhout
Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert
Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal
Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout
Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout
Dunnen H. den Zundert
Esri potcultures Rijsbergen
Expertrees Zundert
Hasselt PCC van Achtmaal
Hergo Boomkwekerij BV Zundert
Herijgers Boomkwekerij E. Zundert
Huijbregts Boomkwekerij Wernhout
Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen
Kerstens Boomkwekerij John Zundert
Koomans van de Dries, Bmkw Etten-Leur
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert
Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout
Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout
Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch
Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout
Maasplants BV Zundert
Marcelissen Gebr. Roosendaal
Minoor Boomkwekerij de Wernhout
Mouws Bv Boomkwekerij J. Wernhout
Mouws Handelskwekerij Achtmaal
Mulders vof Boomkwekerij Zundert
Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert
Noordhoek BV De Schijf
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert
Nijnatten Frans van Zundert
Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert
Oostvogels Boomkwekerij, L.A. Achtmaal
Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert
Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal
Peeters-Bernacka Achtmaal
Pelgrum Vink Materialen BV Lobith
Pinxteren Maatschap Wernhout
Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel
Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen
Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert
Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert
Rombouts- Godrie Mts Zundert
Rutven Boomkwekerij de Wernhout
SAP Holland BV Zundert
Tax- Jochems mts Wernhout
Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen
Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen
Verbro Boomkwekerij Rijsbergen
Verpaalen- Herijgers Boomkwekerij Zundert
Vriends Boomkwekerijen Wernhout
Vriends- Gommers Boomkwekerij Wernhout
Willemsen Boomkwekerij A. Zundert
Zundert BV Rijsbergen
3 tot en met 5 oktober zal GGP 2018 plaatsvinden. Treeportleden hebben ook dit jaar weer extra voordeel. Het is namelijk mogelijk om deel te nemen in het collectief of als octopusstand. Bij deze laatste optie staan de individuele stands elders op de beursvloer/in de routes, maar worden zij wel meegenomen in de etalagestands, PR en kunnen ze het logobordje van Treeport in de stand plaatsen. Het collectief, waarbij de Treeportleden aaneengeschakeld staan, staat wederom vooraan in de blauwe route en start met de etalagestands.
 
De deelnemerslijst van GrootGroenPlus 2018 staat online en in de gratis te downloaden app. Klik hier voor het openen van de lijst. Als uw bedrijfsnaam gevolgd wordt door het logo van Treeport, dan bent u aangemeld voor deelname onder Treeport. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u dat via info@treeport.eu laten aanpassen. Des te meer leden zich aanmelden voor het collectief of als octopus, des te krachtiger de uiting van Treeport.
 
 
De subgroep Treeportal maakt al geruime tijd onderdeel uit van de werkgroep Samenwerking Kweker-Handelaar. Zij realiseerden onder andere de mogelijkheden die gratis aan de leden worden aangeboden via www.treeportal.eu.

Op deze website kunnen de leden van Treeport al 3 jaar hun voorraad tonen. In 2017 werd vervolgens de uitstraling van de website aangepast waardoor er nu tumbnails zichtbaar zijn. Een goede werking staat en valt met de inspanningen die de leden doen om de voorraadweergave volledig en actueel te houden. In het verleden zijn daar diverse oproepen voor gedaan en zijn er tips gegeven om deze driewekelijkse taak te vereenvoudigen.

Als vereniging mogen we trots zijn op deze toevoeging aan het lidmaatschap die volledig voor en door leden zelf is gerealiseerd. Echter de wereld staat niet stil en zo ook niet de digitale ontwikkelingen op alle gebieden van de bedrijfsvoering. Dat en diverse besprekingen hebben er inmiddels toe geleid om de subwerkgroep te hernoemen. Vanaf nu zal deze dan ook E-Commerce genoemd gaan worden.

De subwerkgroep is inmiddels ook gegroeid met nieuwe leden en de subsidie-aanvragen lopen c.q. zijn deels al toegekend. Uiteraard zal de eerste informatie op het gebied van onderzoek, voortgang en plannen eerst intern besproken worden. Zodra de subwerkgroep een concreet voorstel kan neerleggen zal zij dit voorleggen tijdens een algemene Treeportbijeenkomst. 

Nu al vragen? Neem gerust contact op met de werkgroep via: info@treeport.eu
 

 
 

Dat is de gedachte die het netwerk dat Treeport is goed omschrijft. Klik hieronder voor de film.

 
Half maart verstuurde Treeport de eerste nieuwsbrief in nieuwe stijl. Vanaf nu is de opzet moderner en praktischer. Enkel de hoofdlijnen worden getoond zodat vervolgens elk item apart kan worden aangeklikt om het volledige verhaal of de complete informatie te lezen. De uitgebreide nieuwsbrieven zijn enkel toegankelijk voor leden van Treeport. Interesse om lid te worden? Laat het ons weten via: info@treeport.eu