Co÷peratieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Telefoon: 076-5995000      E-mail: info@treeport.eu 

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur

 

Laatste Nieuws

Wethouder opent 'insectenhotels' voor betere leefomgeving van bijen
 
Wethouder Piet Utens opent woensdag 22 juni twee 'insectenhotels' en een Bee Deal info-bord over bijen en biodiversiteit op het wandelpad langs de Randweg in Zundert. De plaatsing van de nestkasten voor bijen is een initiatief van de gemeente Zundert, Waterschap Brabantse Delta, Treeport en CLM.
 
Met de komst van de 'insectenhotels' wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen en andere bestuivers rondom Zundert.
 
Bij de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Randweg is rekening gehouden met een goede leefomgeving voor bijen, vlinders en andere insecten. De beplanting en bloemenmengsels zijn zodanig gekozen dat er voor bijen voor een groot deel van het jaar voedsel te vinden is. Nu komen daar insecten- en bijenhotels bij. Deze ‘hotels’ geven solitaire bijen en andere insecten een plekje om te overwinteren en eitjes te leggen, om zo in het vroege voorjaar weer uit te kunnen vliegen. Op deze manier werken gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta mee aan een betere bijenpopulatie.
 
Deze bijvriendelijke acties zijn genomen vanuit het initiatief Bee Deals. In Bee Deals (www.beedeals.nl) maken verschillende partijen, zoals overheden, voedselbedrijven en waterschappen, afspraken met elkaar om de leefomgeving van honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren.  CLM faciliteert en begeleidt de  Bee Deal partners in de uitvoering van de maatregelen, werving van telers en communicatie onderling en intern. Naast gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta werken ook Imkervereniging Zundert en Treeport mee aan de Bee Deal Zundert. Zo passen boomkwekers hun erfbeplanting en gewasbescherming aan en zaaien bloemrijke randen in.
 

 
Op vrijdag 20 mei jongstleden was de heer Henk Leenders, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, samen met de heer Ruud van Doornum, lid van de Zundertse PVDA, te gast bij Boomkwekerij Hergo te Zundert​.

De heer Leenders was onlangs erg onder de indruk geraakt over de ontwikkelingen in Zundert via een nieuwsartikel in dagblad De Stem. Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de presentatie van de gegevens/resultaten uit project Moersloot. Het gevolg was een werkbezoek aan onze regio. Een groep enthousiaste kwekers vanuit de werkgroep Mechanische Onkruid Beheersing (MOB) van Treeport​ verzamelden zich op de boomkwekerij om informatie, kennis en ervaringen te delen.

Tijdens het bezoek probeerde de heer Leenders te inventariseren waar voor ons kwekers de knelpunten liggen en waar wij kansen zien. Er is uitvoerig met ons gesproken en men nam de tijd. Het bezoek duurde van 14:00 tot 17:15 uur. Alle machines werden grondig bekeken en daarna alle demonstraties nauwlettend gevolgd.

 

Als problemen/knelpunten gaven wij aan: het onkruid op de zaaibedden, de certificering en het belonen van de koptrekkers. De heer Leenders was vooral benieuwd naar wat inmiddels haalbaar is middels minder chemie en of dit kostendekkende oplossingen zijn. Aangegeven daarbij is dat er veel passende mogelijkheden zijn voor nu en ook voor in de toekomst maar dat er altijd correctiemiddelen nodig zullen blijven.
Op 7 juni 2016 is het zover. We zullen samen met onze collega’s van de Boomtelers federatie Noord-België,  met een bus op bezoek gaan op het PCS in Destelbergen, België.
Bruno Gobin, directeur van het PCS, heeft ons uitgenodigd om exclusief voor onze groep een toelichting te geven over het onderzoek op het PCS.
Voor ons een zeer nuttige excursie, aangezien er steeds minder geld is voor onderzoek in Nederland. Daarnaast biedt deze excursie ook de mogelijkheid om met onze Belgische collega’s onze kennis en ervaringen uit te wisselen. Het belooft in elk geval een nuttige namiddag en avond te worden.
De Belgische gastvrijheid wordt ook toegepast: PCS biedt ons het eten en drinken aan. Dit betekent wel dat aanmelden noodzakelijk is om de bus en catering vast te leggen. Voor de bus zullen we een bijdrage vragen afhankelijk van het aantal aanwezigen.
We hopen op een mooie delegatie uit Noord-België en Treeport!

Aanmelden kan via email: info@treeport.eu

Programma:
Bezoek PCS: 7 juni 2016:
 
13.00 vertrek Zundert
13:30 stopplaats station Brecht
15:00 aankomst, verwelkoming met koffie
15:15 voorstellingsronde wie is wie
15:20 Voorstelling Proefcentrum voor Sierteelt: hoe bieden wij oplossingen voor telers
16:00 praktijkproeven en demonstraties
        1. reductie uitspoeling nutriënten containerteelt 25"
        2. gewasbeschermingsproeven voor erkenningen nieuwe middelen 25"
        3. bodemverbetering vollegrondsteelten 25"
        4. sortimentsproeven en demonstraties 25"
        5. Waarnemingen & Waarschuwingen helpen correcte geïntegreerde bestrijding 25"
18:00 netwerken met vaste en vloeibare Vlaamse streekproducten
20:00 vertrek in Destelbergen
21:30  aankomst in Brecht of Zundert
 

 

Wilt u ook ontwikkelen en doorgroeien? 

neem deel aan gratis workshops 


Met veel genoegen nodigen we u uit voor de gratis workshop bij Kernsupport en WestBrabant BusinessPlaza op woensdag 15 juni van 16.00 uur tot 19.00 uur. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de workshops. 


De bijeenkomst staat in het teken van Professionalisering. Wij bieden u 3 workshops aan waarvan u er 2 kunt bijwonen. Daarna volgt een plenaire afsluiting en kunt u netwerken met elkaar. Hieronder tref u de agenda aan: 


Aanvang 16.00 uur 

Welkom 16.15 uur Door Lily Wierckx en Danny Veraart 

Workshop 1 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe onderneem ik in een boeiende tijd? 

Workshop 2 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe win ik tijd als ondernemer? 

Workshop 3` 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe kan ik Social Media zakelijk gebruiken? 

Workshop 4 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe onderneem ik in een boeiende tijd? 

Workshop 5 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe win ik tijd als ondernemer? 

Workshop 6 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe kan ik Social Media zakelijk gebruiken? 

Plenaire workshop 17.30 uur tot 17.55 uur Hoe kan ik goed netwerken?! 

Afsluiting 17.55 uur tot 18.00 uur 

Netwerken 18.00 uur tot 19.00 uur 


Uiteraard mag u introducees meenemen. Kernsupport zorgt voor een hapje en drankje. 

Er zijn voor u en uw introduce geen kosten verbonden aan deze workshop en netwerkbijeenkomst. 


Graag ontvangen wij uw aanmelding en workshopkeuze (noodzakelijk voor de indeling) 

op info@kernsupport.nl of telefonisch 0165-329664 waarin u aangeeft welke personen aanwezig zullen zijn en welke workshops u wilt volgen. 


 

Verslag van Henk Leender: Lid Tweede Kamer voor de PvdA

Vandaag op bezoek bij de Zundertse boomkweker Hergo, uitgenodigd door innovatieve ondernemer Styen Herijgers die een aantal collega-boomkwekers had uitgenodigd, om mij te vertellen over hun ervaringen met milieuvriendelijke wijze van onkruidbestrijding. De boomkwekers in Zundert gebruiken zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen en vervangen dat door “ouderwets” schoffelen. Dat het niet zo ouderwets is bewezen zij vanmiddag door machines te tonen die mechanisch onkruid bestrijden. Machines die zij zelf ontwikkelen en maken. Praktische innovatie ten top!
 
Deze wijze van schoffelen wordt gecombineerd met precisiespuiten van chemische bestrijdingsmiddelen, want helemaal zonder kan nog niet. De kwekers geven aan dat een geïntegreerde wijze van gewasbescherming goed kan. Dat betekent dat de mechanische en/of biologische bestrijding van omkruid het uitgangspunt is, en dat alleen met chemische middelen wordt gewerkt als het niet anders kan. En dan wel op maat.

Het waterschap Brabantse Delta en Treeport Zundert zijn er blij mee. De waterkwaliteit is verbeterd want het aantal verboden stoffen in de sloten is sterk verminderd.

Ik heb uitgebreid gesproken met de boomkwekers, hun ervaringen en kritische kanttekeningen aangehoord en beloofd dat ik de informatie zal gebruiken in het debat dat we in de Tweede Kamer binnenkort gaan hebben over gewasbescherming. Want wat me duidelijk is geworden: het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen kan sterk, soms tot 90%, worden terug gedrongen. En dat kan op een wijze die het de kweker mogelijk maakt om een goede boterham te verdienen.

Enkele belangrijke punten om mee te nemen vanuit Zundert zijn de langdurige stroperige toelatingsprocedure van biologische gewasbeschermingsmiddelen bij het Ctgb, de moeilijke bereikbaarheid en bureaucratie van innovatiesubsidies voor kleine ondernemers, het achterblijven van een grote groep boeren en tuinders, die afwachten, en de bereidheid van de consument (in dit geval vaak overheden) om extra te betalen voor duurzaam gekweekte bomen. De belangrijkste suggestie die ik vanmiddag meekreeg is: beloon voorlopers in de sector en stimuleer de achterblijvers!

Dit is wat de PvdA wil! Sterk terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen, en vervangen door haalbare duurzame oplossingen. Dat het kan is mij vanmiddag gebleken.

Dank Styen, en je moeder Karin, en al die enthousiaste kwekers die mij een bijzonder leerzame middag hebben bezorgd!
 
Interesse naar kennis over ziekten en aantastingen in het boombeheer?

http://www.opleidingscentrumbomenopenbareruimte.nl/cursus/actuele-ziekten-en-aantastingen-i/


Op de website van de gemeente Zundert hebben wij informatie gepubliceerd met betrekking tot de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

 


De regeling gaat open op 10 mei 2016 en kan wellicht interessant zijn voor u.


Gemeente Zundert.
Staatsbosbeheer gaat samenwerking aan met Entente Florale Nederland over Groene Metropolen

Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk het belang van een groene Randstad breed onder de aandacht te brengen bij onder andere overheden, bestuurders, politici en ondernemers. Het programma ‘Groene Metropool’ van Staatsbosbeheer streeft er naar om – met vele anderen - met een groenblauw netwerk stad en land meer met elkaar te verbinden.

In de optiek van Staatsbosbeheer kan de Randstand de groenste metropool ter wereld worden, met een hoogstaand leef- en vestgingsklimaat. ‘Dit zou Nederland een mooi concurrentievoordeel geven ten opzichte van andere regio’s, zeker als het gaat om het aantrekken van internationale bedrijven en instellingen’, aldus Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer beheert een deel van de gebieden die deel uitmaken van het groen-blauwe en cultuurhistorische netwerk in de Randstad. ‘Deze gebieden komen pas écht tot hun recht als er verbindingen liggen waar je kunt lopen, fietsen en sporten. Zonder dat je daarbij gehinderd wordt door bijvoorbeeld ringwegen. We streven ernaar elke bewoner van de Randstad op dit netwerk aan te sluiten.’

Staatsbosbeheer maakt hiervoor graag gebruik van het brede netwerk van het kennisplatform de Vitale Groene Stad. Entente Florale Nederland is goed thuis in het groen in de stad, terwijl Staatsbosbeheer sterk is in beheer van natuurgebieden rond de stad. Door krachten te bundelen, ontstaat de brede scope die nodig is om een sterk groen(blauw)netwerk te ontwikkelen, waarin het straat- en parkgroen is verbonden met de recreatie- en natuurgebieden buiten de stad.

Voorzitter Jaap Spros van Entente Florale Nederland is enthousiast over deze samenwerking. ‘Gezien de vele raakvlakken die we beide hebben met onze programma’s, die toch ieder een eigen accent kennen, valt er voor beide partijen door deze  samenwerking veel winst te behalen.’

Activiteiten die in het kader van de samenwerking worden uitgevoerd, zijn onder andere het breed onder de aandacht brengen van het nut en de mogelijkheden van de Groene Metropool, kennis delen, andere partijen inspireren en het verzorgen van een workshop tijdens de Nationale Groendag die dit jaar op 21 september plaatsvindt in Capelle aan den IJssel. 
PERSBERICHT 
LTO- vakgroep bomen en vaste planten
 
 
Invasieve soorten - heeft u ze ook?
 
Invasieve soorten - heeft u ze ook? Bekijk dit overzicht en geef uw belang aan. NB: als u al eerder heeft gereageerd, dan hoeft u dat nu niet te doen.
 
Stand van zaken 1 april 
 
De Verordening Invasieve Exoten leidt tot grote zorgen bij kwekers van soorten die al op de eerste Unielijst staan, of daarvoor in onderzoek zijn. De gevolgen zijn ook niet mis: een teeltverbod leidt al snel tot een omzetverlies van duizenden tot honderdduizenden euro’s. Terecht dat het onderwerp in de media en in de politiek volop in de aandacht staat.
 
Ook LTO-Nederland heeft verschillende  acties in gang gezet om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, en om met onderbouwde input de belangen van haar leden in de EU te behartigen.
 
Op 24 maart heeft LTO het verzoek ingediend om het onderwerp ‘Verordening Invasieve Exoten’ te agenderen voor de informele Milieu- en Transportraad (bijlage 1). Daar is positief op gereageerd: verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tijdens de informele Milieu- en Transportraad op 14 en 15 april 2016. De vragen van VVD, CDA, en SGP zijn vastgelegd in het kamerstuk 21501-33 nr. 578 (bijlage 2). 
 
Tegelijkertijd heeft de LTO vakgroep bomen en vaste planten onder haar leden een inventarisatie gehouden over het omzetverlies dat zal plaatsvinden als de soorten die nu door de EU in onderzoek zijn genomen, ook als invasieve soort worden opgenomen op de Unielijst. Deze informatie wordt door Copa-Cogeca ingebracht in de Brusselse besluitvorming, zowel op ambtelijk als politiek niveau. Copa-Cogeca is de overkoepelende bond voor alle landbouw-belangenbehartigers in Europa.
 
Via deze link komt u bij de lijst met plantensoorten die nu in onderzoek zijn. Teelt of verhandelt u één of meer van deze soorten, of wordt u op een andere manier benadeeld bij een verbod op deze soorten, vul dan a.u.b vandaag het formulier nog in. LTO Nederland zorgt ervoor dat uw belang meetelt bij de uiteindelijke beoordeling door de EU. NB: als u al eerder heeft gereageerd, dan hoeft u dat nu niet te doen.
 
Noot voor de redactie:
Bijlagen
·         LTO Notitie EU-verordening invasieve uitheemse exoten
·         Inbreng Kamerstuk 21501-33 nr. 578 
 
De inventarisatie vindt u op: http://www.lto.nl/nl/25222845-Deelnemers_inventarisatie.html
 
Handel in Zuid-Oost Azie en China? en op zoek naar iemand die daar de weg kent?

Onlangs diende Dirk van Oosterhout (38) zich bij Treeport.

Met ruim 10 jaar ervaringen in Zuid Oost Azie en China biedt hij zich aan voor bedrijven die daar handel bedrijven of willen gaan bedrijven. Hij spreekt diverse talen waaronder Chinees.

Mocht je zijn CV en de contactgegevens willen ontvangen, dan zijn die bij Treeport manager Gerard de Baaij op te vragen.

 
“Expeditie Sierteelt” voorgesteld
Educatieve spelbox leert kinderen de knepen van het boomtelersvak

Op het terrein van boomkwekerij Hoebenschot in Lichtaart (Kasterlee) stelde Boomtelersfederatie Noord-België vanmiddag “Expeditie Sierteelt” voor. Dat is een educatieve spelbox voor kinderen van plusminus 12 jaar, die wordt meegegeven na een klassikaal bedrijfsbezoek. Aan de hand van quizvragen, spelletjes en experimenten maken leerlingen kennis met diverse facetten van de sierteelt. Het project is gerealiseerd met een subsidie van 10.000 euro vanuit de provincie Antwerpen, bedoeld voor initiatieven ter bevordering van duurzame en verbrede landbouw. Gedeputeerden Ludwig Caluwé van Landbouw en Peter Bellens van Plattelandsbeleid kregen de eerste exemplaren overhandigd en werden meteen getest op hun eigen kennis.

 
Volgende week worden weer de waterschapskringen georganiseerd in de regio. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Voor meer informatie klik op onderstaande link:
https://www.brabantsedelta.nl/evenementen/2016/02/waterschapskringen-23.html
Foto's van 'ons' palletplatform waarbij met name
export pallets minder doorzakken tijdens intern transport!  
Uitvinding Leo Vissers. 
Voor vragen, neem contact op met Joost van Iersel.

Op 19 januari 2016 vond het Treeportcafé Duurzaamheid in bodem & gewas plaats in het CCZ te Zundert. De avond begon om 19:30 uur met koffie/thee en Jolanda van Hasselt opende de bijeenkomst om 20:00 uur.
 
GEZONDE BODEM
René Jochems van Groeibalans gaf de aanwezigen uitleg over een gezonde bodem. Hij wees er daarbij op dat het niet alleen een kwestie is van opbouwen, maar ook van bijhouden. Een levende bodem dient altijd bedekt te worden. Dit kan door een afzonderlijke bedekking bijvoorbeeld met mulch (denk aan voldoende voorraad) of door een begroeiing. Het is echter wel noodzakelijk en iets dat men vaak vergeet. Meer informatie kan altijd bij Groeibalans verkregen worden.
 
GEZONDE GEWASSEN
Na René was het de beurt aan Piet Rombouts van de Brabantse Milieu Federatie om een toelichting te geven op gezonde gewassen en marktmechanismen. De presentatie begon met de verwijzing naar een krantenartikel waarin goede bacteriën de bodyguards van de grond worden genoemd. Het was niet bekend wat Treeport doet, maar na deze avond weet Piet meer van het lopende project biodiversiteit en biedt aan om daar namens de BMF aandacht aan te besteden en zo mogelijk de pers te bereiken. Een vervolgcafé over biodiversiteit behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.
 
FABB (FUNCTIONELE AGROBIODIVERSTITEIT IN DE BOOMTEELT)
Vanuit de werkgroep Biodiversiteit werden de eerste voortgangsberichten op het gebied van het onderzoek naar functionele biodiversiteit met de aanwezigen gedeeld. Eerste algemene tips uit het onderzoek zijn; versterk de plant, verbeter de bodem, spuit natuurlijke vijanden niet dood, werk met schadedrempels voor akkerkruiden en werk aan biotoopverbetering voor FABB. Daarnaast is het aan te bevelen om een studiegroep te starten, proeven te gaan doen, van elkaar te leren en een lobby met gemeente en buren te starten. Werk vooral aan kennisvergroting omtrent de herkenning van natuurlijke vijanden en ontwikkel een FABB-ondersteunend bloemenmengsel, specifiek voor de boomteelt. De onderzoekers zullen nog een bijeenkomst organiseren voor de geïnterviewden en komen nog met een rapport voor algemene toelichting aan Treeport.
Ons volgende Treeportcafé wordt gehouden op donderdag 11 februari 2016.
(eerder hadden wij 9 februari gepland maar dit is verzet wegens Carnaval) 

U wordt tijdig geïnformeerd over locatie, programma, enzovoort.

 
Kennis Transport & Logistics BV is op zoek naar loodsmedewerkers op oproepbasis.
 
Werktijden van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 23:00 uur en op zaterdag van 08:00 tot 18:00 uur.

Werkzaamheden:
·        Laden en lossen van vracht van vrachtwagen
·        Controleren van inkomende en uitgaande goederen/zendingen
·        Orderpicken en klaarzetten van zendingen
·        Rangeren met vrachtwagens/terminaltrekkers
·        Aan- en afkoppelen van vrachtwagens

Kennis Transport & Logistics BV vraagt:
·        Groupage ervaring
·        Een heftruck (en/of reachtruck) certificaat is een pre
·        Het bezit van rijbewijs CE is een pre

Kennis Transport & Logistics BV kan bieden:
·        Een leuke afwisselende baan in een jong team
·        Interessant werk
·        Goede arbeidsvoorzieningen

Solliciteren kan door een mail te sturen naar vacature@kennistransport.com

CITAVERDE College Horst/Hegelsom: 4 x Excellente School vmbo!
 
Met trots willen we u informeren, dat we op 18 januari 2016 voor de vierde keer het predicaat Excellente School 2015 hebben ontvangen. Een predicaat dat uitgereikt is voor 3 jaar, van 2015 tot 2017!
 
Wij zijn niet de beste school, maar onze ambitie is het beste uit onze leerlingen en onszelf te halen in samenwerking met de omgeving. CITAVERDE College Horst vat dit samen in de kreet: “van Eiland naar Wijland”. Door uw bijdragen maakt u samen met CITAVERDE College Horst werk van leren. Daarvoor hartelijk dank.

Op 19 januari 2016 is er in het Cultureel Centrum Zundert een Treeportcafé. Het programma begint om 20:00 uur. Het thema van de avond is:
 
"Schoon water, gezonde bodem en biodiversiteit voor betere producten"
 
Diverse sprekers nemen ons mee in de wereld van schoon water, gezonde bodem en agrobiodiversiteit ten gunste van de kwaliteit van product en handel. Het definitieve programma en een overzicht van sprekers zal volgende week worden toegezonden.
 
Zorg dat u er bij bent, aanmelden mag via info@treeport.eu!
 

Cooperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o.
Bredaseweg 7
4881 DC  Zundert

+31 (0) 76 5995000
info@treeport.eu

 

 

 Bij deze willen we u laten weten dat we in de winterperiode de volgende cursussen geven: 

 

1. “Bodembiologie & Bemesting volle grond en containerteelt”. In deze cursus gaan we in op alle facetten van de bodem, zoals grondbewerking, bemesting, structuurbederf, grondmonsters, ziekteweerbaarheid, hoe ontstaan ziektes, groenbemesters, schadelijke en nuttige organismen, gebruik van compost, hulpmiddelen en oplossingsrichtingen. Deze cursus is zowel voor volle grondsteelten als voor containerteelten opgemaakt. Deze cursus wordt verzorgd door René Jochems. De vollegrondscursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW, de cursus bodembiologie containerteelt bestaat uit 4 dagdelen en de kosten bedragen € 325,- excl. 21 % BTW. 

 

2. “Bemesting & Plantsapanalyse’s ”. Tijdens deze cursus behandelen we de functies van elementen, antagonisme en synergisme, gebrek- en overmaatverschijnselen. Welke invloeden zijn er bij opname van mineralen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan plantsapmetingen : wat deze inhouden en hoe deze in de praktijk te gebruiken. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel. Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW. 

 

3. “Plantenfysiologie en kasklimaat”. In deze cursus gaan we in op de facetten waarmee we te maken hebben in de containerteelten in kas/tunnel, zoals: wat is groei eigenlijk , de invloed van verschillende omgevingsfactoren op de groei van de plant, klimaatregeling , uitleg plant-en klimaatprocessen, relatie kasklimaat op verschillende plagen en ziektes en praktische oplossingen. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel. Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW. 

 

4. “Bemesting containerteelt”. Onderwerpen die o.a. behandeld worden zijn: relatie plantenfysiologie en bemesting, omrekenen waarden analyses, voor- en nadelen enkelvoudige en samengestelde meststoffen, gebruik van langzaamwerkende meststoffen, pH, inrichting naar behoefte gewassen, teeltplan, recirculatie water, vullen van bakken en uitleg analyses. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel en Wilma Windhorst. Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen en de kosten bedragen € 325,- excl. 21 % BTW 

 

Deze cursussen kunnen, bij voldoende deelname, in heel Nederland en België gegeven worden. 

 

U kunt zich opgeven middels bijgevoegd inschrijfformulier. Wenst u verdere informatie, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

René van Gastel 

GroeiBalans Teelt & Onderzoek 

Tel. +31643900628 

E mail: renevg@groeibalans.nl 

Wegens de verhuizing van Treeport zijn er (stalen) kantoormeubels overtallig.

Leden en vrienden van Treeport kunnen deze meubels gratis ophalen.
Wie het eerst komt.....
Heeft u interesse? Laat het ons weten. (gerard@treeport.eu)
De meubels moeten in de eerste week van januari 2016 worden opgehaald.

Hierbij enkele foto's van het meubilair...


 
Frank Schuurman 
projectleider VMBO Breda On Stage 
www.o3plus.nl 
06-30541769
Bekijk de nieuwe promotiefilm van VICOE hier:

Kijk op
Zondag 6 december om 10.55 uur 
RTL 4: Schoner Nederland.
waarin aandacht wordt besteed aan een van onze Treeport leden:
Boomkwekerij Jan Mouws
Elke ondernemer of werknemer die in verband met zijn of haar werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen werkt, dient in het bezit zijn van een Bewijs van Vakbekwaamheid (voorheen de Spuitlicentie).

Nu blijkt er na een peiling onder de leden voldoende animo te zijn voor een cursus in het Pools. Deze zal dan ook in januari starten. Wenst u nog aan te sluiten? Informeer ons dan via: info@treeport.eu.

Ook Engelstalige en Nederlandstalige cursussen zijn mogelijk, echter is daar op dit moment nog niet voldoende animo voor. Wenst u of wensen uw medewerkers de cursus in het Nederlands of Engels te volgen? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via: info@treeport.eu


Bron: Vakblad De Boomkwekerij


Bron: Vakblad De BoomkwekerijBron: Vakblad De Boomkwekerij

Bron: Vakblad De Boomkwekerij
Geachte heer, mevrouw,
 
De boomkwekerij is een promotiecampagne gestart om de sector beter bekend te maken onder de Nederlandse bevolking, leerlingen, schoolverlaters en andere werkzoekenden. Uit de praktijk blijkt namelijk dat jaarlijks enkele duizenden nieuwe werknemers nodig zijn voor werkzaamheden in de ICT, logistiek, administratie, verkoop of teeltbegeleiding.
 
Vaak denken werkzoekenden niet aan een mogelijke baan in onze sector. Ook leerlingen die voor de schoolkeuze staan voor een vervolgopleiding kiezen niet vaak voor onze sector.
 
Om de sector te promoten is de film ‘Er zit groei in de boomkwekerij’ gemaakt. In deze film vertellen medewerkers enthousiast over hun werkzaamheden. De film is te zien via
-           Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wrFW29kk-hs   
-           Via de centrale website:  www.talentboom.nl  
-           We hebben ook een korte introductiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=E2jAKCBGDSY  
 
We vragen u mee te helpen aan de promotie van de sector door de film op uw website te plaatsen en/of in te zetten op uw andere digitale netwerken zoals Twitter, Facebook of LinkedIn. U kunt ook de onze facebook liken uiteraard. https://www.facebook.com/talentboomnl  
 
-           We hebben ook posters en flyers die we u kunnen toesturen. Een antwoord op deze mail is dan voldoende.
 
Nederland is groen door de boomkwekers in Nederland. Iets om trots op te zijn!
 
Met vriendelijke groet namens de werkgroep,
 
Gré de Groot
 
Door medewerking van Colland, LTO Nederland, CNV, FNV en Anthos is de promotie van de boomkwekerij sector mogelijk.
Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport
Werken samen als alliantiepartners.
 
Drie speerpunten van de gemeente Zundert: Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport, hebben op vrijdag 2 oktober 2015, een alliantie ondertekend. De partijen zien het belang van samenwerking en voorzien een sterke impuls voor de nationale en internationale bekendheid van Zundert. Het is de partijen niet vreemd om met elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen bij ieders activiteiten en belangen. Door het ondertekenen van de alliantie met elkaar zal de continuïteit en intensivering van de samenwerking worden versterkt. Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport zullen door de samenwerking bijdragen aan de economische gezonde groei, de leefbaarheid en de (inter)nationale bekendheid van Zundert. Maar ook elkaar helpen in de gemeenschappelijke belangen van en voor elkaar wordt door de alliantie gestimuleerd.
 
v.l.n.r. Ad Boemars (Corso Zundert), Gerard de Baaij (Treeport) en Johan Brosens (Vincent van Gogh Huis).


Treeport heeft met meerdere partijen allianties gesloten. Dit zijn: de Boomtelers Federatie Noord België, Regio West Brabant (RWB), gemeente Zundert, CLTV, EPS, Rabobank, prinsentuin College Breda (MBO) en Prinsentuin van Cooth (VMBO). Daaraan zijn de lokale partijen Vincent van Gogh Huis en het Corso Zundert nu aan toegevoegd. De allianties met Treeport getuigen van de samenwerkingsopgave waarvoor Treeport zich inzet. Alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder. En daar is het alle alliantiepartners om te doen: Een gezonde groei door samen met Treeport te werken aan economie, leefbaarheid, kennisdeling en duurzaam ondernemen.


 
Het Prinsentuin College is enthousiast over de samenwerking met Treeport voor vakbeurs GrootGroenPlus. Een groep studenten werkte mee aan het aanleggen van de Treeport Garden, die direct bij de ingang van de vakbeurs te vinden is. Deze samenwerking biedt de studenten een authentieke leerervaring. Voor het opbouwen van de beurs en de Treeport Garden zijn andere competenties nodig dan de competenties waarop de studenten op school getraind worden. Dit zijn bijvoorbeeld tijdsdruk, plannen en werken onder toezicht. Daarnaast is het voor de studenten mooi om iets te maken dat daadwerkelijk gebruikt wordt. De schoolprojecten worden vaak alleen in beperkte kring bekeken, terwijl de werkzaamheden die de studenten voor vakbeurs GrootGroenPlus verrichten door letterlijk duizenden vakprofessionals bekeken worden. 
Gratis advies voor uw reststromen!
 
 
Treeport is partner in het project Vitale Circulaire Organische Economie. Een project dat op elk schaalniveau een bijdrage levert aan de circulaire economie, van regionale acties tot op bedrijfsniveau aan toe.
Met de Productschap Tuinbouw subsidiegelden wordt het project VICOE mede gefinancieerd en zijn er voor onze Treeportleden ook mogelijkheden om gratis advies te krijgen. U kunt daarvan gebruik maken. Om bijvoorbeeld met VICOE projectmedewerkers de groen reststromen van uw bedrijf in beeld te brengen en samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze circulair te maken ten behoeve van de bodemkwaliteit. Dus waarde toe te voegen. Gratis advies om kosten te besparen of zelfs opbrengst te genereren!
Meld u aan bij Groeibalans: Rene Jochems per mail: rene@goeibalans.nl of bel: 076-5990251.
 
In de boomteelt hebben we nog regelmatig te maken met ziekten en plagen. Die kunnen met chemische of biologische middelen bestreden wordt, maar dat wordt - gezien de veranderende regelgeving - steeds lastiger. De inzet van natuurlijke vijanden lijkt een goed alternatief. Hiervoor is het echter wel van belang de omstandigheden voor die natuurlijke vijanden zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
 
Voor de grotere teelten is hier al het één en ander over bekend, maar de kennis voor de boomteelt is nog beperkt en gefragmenteerd. Treeport heeft daarom het initiatief genomen voor het project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB). Dit project, dat loopt van 2015 tot 2018, wordt mede gefinancierd uit de PT-projectgelden en bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt de bestaande kennis geïnventariseerd. Voor die eerste fase vragen we graag uw medewerking. Wij hebben een enquête opgesteld met 19 vragen en willen u vragen deze in te vullen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag. Klik hier voor de enquête.
 
In de tweede fase worden vervolgens veldproeven uitgevoerd om te zien of de lessen uit de eerste fase algemeen toepasbaar zijn en hoe deze breder vertaald kunnen worden. Het project moet uiteindelijk een aantal praktische handvatten opleveren om de natuurlijke omstandigheden op en rond een bedrijf dusdanig aan te passen, dat de natuurlijke bestrijders van ziekten en plagen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
De oplevering van de nieuwe Randweg bij Zundert staat voor oktober 2015 gepland. Treeport wil, samen met andere partijen, zorgen voor beplanting, in aansluiting op de vier bestaande Vincent-rotondes (die zelfs de Italiaanse pers bereikten). Daarvoor zijn we op zoek naar bedrijven die Taxus-planten kunnen aanleveren. We geven de voorkeur aan gratis levering, waarbij een reclame-uiting op de rotondes wordt verzorgd. Inkoop tegen gereduceerd tarief is eventueel ook mogelijk. In totaal zijn 4.500 exemplaren van Taxus baccata (kluitgoed in maat 60-80 of wortelgoed in maat 30-40) nodig. Kunt u hieraan bijdragen? Neem dan contact met ons op via info@treeport.eu.
De Plant van week 25 staat on-line van website Business Centre Treeport.
(klik op de afbeelding).