Visie en Doelen

Visie:

Door een krachtige, ketengerichte samenwerking beogen de leden van Treeport een sterke marktpositie in Europa, een toonaangevende positie in branche gerelateerde kennis, innovatie en hoogwaardige arbeid, een economische  evenwichtige groei en een sterk netwerk van ondernemers en bedrijven. De Coöperatieve Vereniging Treeport is van en voor de leden en is het meest belangrijke orgaan voor samenwerking. Treeport faciliteert, binnen haar financiële mogelijkheden, alle hulp aan de leden ter bevordering van samenwerking en het verwerven van kennis zonder daarbij concurrerend te zijn met de aangesloten leden en bedrijven. De coöperatie is bedoeld om de sector breed te ondersteunen, bevorderen, stimuleren en faciliteren in de teelt, handel en logistiek, in het onderzoek, onderwijs, promotie en boomteelt gerelateerde activiteiten.


Naast de vastgelegde statutaire doelen, navolgend de algemene doelen:

Samenwerking

Binnen Treeport staat samenwerking tussen de leden voorop. Deze samenwerking kan gerealiseerd worden door werkgroepen, treeportcafés, kwekerijbezoeken(tuinbezoeken), voordrachten, ea. met steeds als doel het coöperatief karakter niet uit het oog te verliezen. Treeport zorgt voor praktische ondersteuning en het faciliteren van bijeenkomsten voor haar leden, binnen haar financiële mogelijkheden. Samenwerking met onze alliantiepartners (ca.10) ter bevordering van: de economische groei,  de leefbaarheid en groene omgeving, van gericht boomteeltonderwijs en kennisverwerving, promotie van Zundert, enz. Samenwerking met de verschillende (beroeps)verenigingen in binnen-en buitenland, met behoud van ieders eigen identiteit maar met een sterke wil om de boomteelt op een positieve manier in kaart te brengen, zowel lokaal als regionaal. Op het gebied van belangenbehartiging wordt de juiste partner gezocht voor een maximaal resultaat.
 
Regiopromotie

Promotie van de boomteelt in de regio West-Brabant en de Noorderkempen ten behoeve van de boomkwekerijsector. Dit kan zowel door zowel kleine lokale acties als door grotere regionale initiatieven.
 
Logistiek centrum BCT

De ontwikkeling van het Business Centre Treeport als logistieke draaischijf is cruciaal voor de ontwikkeling van de boomteelt business in de regio West-Brabant/Noorderkempen. De belangen van de coöperatie binnen het BCT worden door het bestuur van Treeport nauw opgevolgd dit met een juiste terugkoppeling aan de ledenraad.