Print deze nieuwsbrief
 
Samenvatting bijeenkomst 15-07-2015

Locatie: Cultureel Centrum Zundert
Aanwezigen: +- 70 (zowel leden als niet-leden)
Centrale onderwerpen: Bufferzone 14b en Pest Free Areas (PFA)
 
Treeport Zundert organiseerde op woensdagavond 15 juli een extra bijeenkomst over de bufferzone en PFA. Kwekers die de eerdere bijeenkomst over dit onderwerp hadden gemist, waren telefonisch benaderd om hier alsnog over van gedachten te wisselen. Dit waren onder andere kwekers met een klein areaal waardplanten.
 
Nadat alle bezoekers welkom zijn geheten, geven Gerard de Baaij van Treeport en Marc Lodders, voorzitter van de werkgroep PFA, uitleg over de bufferzone 14b, de waarde van dit beschermde gebied voor de sector en de plannen ten aanzien van een PFA.
 
Benadrukt wordt dat het belangrijk is om deze verantwoordelijkheid gezamenlijk als regio op te pakken. Door landelijke bezuinigingen is de verantwoordelijkheid voor het controleren op ziekte en aantastingen en het afgeven van certificaten en paspoorten steeds meer iets dat bij de ondernemers komt te liggen Coöperatieve Vereniging Treeport, actief in West-Brabant en de Noordelijke Kempen, heeft hierin daarom het voortouw genomen.
 
Uit reacties uit de zaal blijkt opnieuw dat er nog veel onduidelijkheid is over deze onderwerpen. Daarnaast kwam naar voren dat een groot deel van de 132 kwekers met waardplanten niet deelnemen aan de bufferzone 14b, omdat hun afnemers niet vragen naar planten met een plantenpaspoort met ZPb2-code. Van de 132 kwekers werken er slechts 54 mee aan het in stand houden van de bufferzone. Marc Lodders gaf aan dat dit paspoort wel degelijk gevraagd werd, maar dat dit niet voor alle kwekers duidelijk is, omdat, zodra een afnemer vraagt om een plant met ZPb2-paspoort, leveranciers als Boomkwekerij Lodders alleen kwekers benaderen met paspoort kunnen leveren. Volgens Jan de Vries, directeur van Boot & Co, zouden buitenlandse afnemers ook vaak niet specifiek vragen naar zo'n paspoort, omdat ze weten dat de kwekers zich in een bufferzone bevinden en daardoor dus relatief weinig risico lopen. De bufferzone in stand houden is dus belangrijk en levert op diverse manieren omzet op.
 
Intentieverklaring
Aan het einde van de avond werd de mogelijkheid geboden om een intentieverklaring te ondertekenen, waarin werd aangegeven dat de ondertekenaar zich wil inzetten voor het doorontwikkelen van de bufferzone 14b naar een PFA. Ook wordt hiermee voor kwekers van waardplanten van bacterievuur hun deelname aan de bufferzone bevestigd. Inmiddels hebben al meer dan 65 bedrijven hun handtekening gezet onder de intentieverklaring om deel te nemen aan de bacterievuurcontroles in de regio (zone 14b) en het toepassen van plantenpaspoorten. Hiermee is een dekking van 65 tot 75% van het areaal gerealiseerd. Daarnaast hebben deze bedrijven aangegeven dat ze deel willen nemen aan het verruimen van de opgave en het ontwikkelen van controles en systemen om planten ziektevrij te kunnen kweken en verhandelen. We spreken dan zowel over kwaliteits- als quarantaineziektes.
 
Concrete acties
Concrete acties waar bedrijven zich nu voor in kunnen zetten is het deelnemen aan controles op bacterievuur en het hanteren van het ZPb2-paspoort om aantoonbaar bacterievuurvrij te kunnen verkopen. Dit zal NAK Tuinbouw oppakken. De volgende stap is het ontwikkelen van systemen en controles voor overige ziektes en aantastingen, zodat deze onder controle gehouden kunnen worden en de handel geoptimaliseerd kan worden. Dit zal moeten gebeuren in samenwerking met overige regio's en met landelijke boomteelt- en landbouworganisaties. Dit wordt naar verwachting een uitdaging, maar wel één die aanzienlijke resultaten op kan leveren. De regio kan hier gezien de grensoverschrijdende zone en met de juiste samenwerking, voorloper worden.
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden