Print deze nieuwsbrief
 
Punten van aandacht

Beste ,

 

Wij vragen vriendelijk uw aandacht voor de onderstaande ontwikkelingen en verzoeken:

Project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB)
In de boomteelt hebben we nog regelmatig te maken met ziekten en plagen. Die kunnen met chemische of biologische middelen bestreden wordt, maar dat wordt - gezien de veranderende regelgeving - steeds lastiger. De inzet van natuurlijke vijanden lijkt een goed alternatief. Hiervoor is het echter wel van belang de omstandigheden voor die natuurlijke vijanden zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
 
Voor de grotere teelten is hier al het één en ander over bekend, maar de kennis voor de boomteelt is nog beperkt en gefragmenteerd. Treeport heeft daarom het initiatief genomen voor het project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB). Dit project, dat loopt van 2015 tot 2018, wordt mede gefinancierd uit de PT-projectgelden en bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt de bestaande kennis geïnventariseerd. Voor die eerste fase vragen we graag uw medewerking. Wij hebben een enquête opgesteld met 19 vragen en willen u vragen deze in te vullen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag. Klik hier voor de enquête.
 
In de tweede fase worden vervolgens veldproeven uitgevoerd om te zien of de lessen uit de eerste fase algemeen toepasbaar zijn en hoe deze breder vertaald kunnen worden. Het project moet uiteindelijk een aantal praktische handvatten opleveren om de natuurlijke omstandigheden op en rond een bedrijf dusdanig aan te passen, dat de natuurlijke bestrijders van ziekten en plagen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Intentieverklaringen Pest Free Areas
Heeft u de intentieverklaring over samenwerken aan Pest Free Areas al ingevuld en opgestuurd? U kunt dit alsnog doen via het aan u opgestuurde formulier met bijgevoegde antwoordenvelop, per mail of door het af te geven tijdens het Treeportcafé op donderdag 25 juni in het Cultureel Centrum Zundert aan de Molenstraat 5. Inloop vanaf 19:30 uur.
 
Plant van de Week
De website van het BCT is onlangs live gegaan. Op deze website heeft u als kweker/handelaar de mogelijkheid om een plant en uw bedrijf onder de aandacht te brengen. We nodigen u hierbij van harte uit om uw uitverkoren plant(en) met een beschrijving en foto naar ons toe te sturen via info@treeport.eu. Deze plaatsen wij dan - met vermelding van uw bedrijf - op de site.
 
Oproep: Taxussen gevraagd voor rotondes Randweg Zundert
De oplevering van de nieuwe Randweg bij Zundert staat voor oktober 2015 gepland. Treeport wil, samen met andere partijen, zorgen voor beplanting, in aansluiting op de vier bestaande Vincent-rotondes (die zelfs de Italiaanse pers bereikten). Daarvoor zijn we op zoek naar bedrijven die Taxus-planten kunnen aanleveren. We geven de voorkeur aan gratis levering, waarbij een reclame-uiting op de rotondes wordt verzorgd. Inkoop tegen gereduceerd tarief is eventueel ook mogelijk. In totaal zijn 4.500 exemplaren van Taxus baccata (wortelgoed in maat 60-80) nodig. Kunt u hieraan bijdragen? Neem dan contact met ons op via info@treeport.eu.
 
 In het kort:

  1. Lever uw Intentieverklaring aan bij: info@treeport.eu
  2. Geef uw medewerking aan voor het leveren van Taxus baccata bij: info@treeport.eu
  3. Vul de FABB enquete in: www.treeport.eu/enquete
  4. Geef uw Plant van de Week op bij: info@treeport.eu

 
 
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden