Print deze nieuwsbrief
 
Indeling Treeport Garden bekend: wie levert de juiste planten?

Beste ,

 

De indeling van de Treeport Garden die op vakbeurs GrootGroenPlus zal worden aangelegd, is bekend. Voor de invulling hiervan willen we ook dit jaar weer een beroep doen op leden van Treeport. De Treeport Garden die voor dit jaar gepland staat, bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er bijvoorbeeld een grote grijze cirkel bij de entree te vinden, voorzien van vier grijze vlakken met lage beplanting. Deze vakken worden elk gevuld met dezelfde lage zilverbladige plant, als verwijzing naar het zilveren jubileum van de vakbeurs. Voorbeelden hiervan zijn Lavendula Santolina, Perovskia (bossig en met jong schot, geen bloem), een grijsnaaldige Pinus, grijsbladige Rhododendron, enzovoorts. Omdat het hier om een royaal aantal vierkante meters gaat, moet de kweker bereid zijn om grote aantallen te leveren.
 
In de bodembedekking is bovendien ruimte om hier en daar wat zilverbladige solitairen te plaatsen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een forse Hippophae, een groepje Salix exigua of een snoeivorm van Pyrus salicifolia 'Pendula'. Er mag ook één grote grijsbladige boom geplaatst worden, bijvoorbeeld de Pyrus salicifolia 'Pendula' of een grote solitair van een grijsbladige Pinus, die ook begin oktober nog toonbaar zijn.
 
In de Walfilii-bakken komen vier bomen die vooral hoog en eventueel meerstammig moeten zijn. Welke soort of cultivar is hierin ondergeschikt. De bakken zullen waarschijnlijk 1,2 bij 1,2 meter zijn, wat voldoende ruimte. Het is mogelijk om te gaan voor vier verschillende bomen, dan wordt wel de voorkeur gegeven aan uniformiteit, dus bijvoorbeeld 4 x hoogstam of 4 x meerstammig.
 
In het binnendeel van de tuin komen vier of vijf plateaus of bakken van Walfilii. Hierin komt het thema 'Growing Strong' naar voren en dat moet tot uiting worden gebracht in een plateau of bak met vaste planten, met heesters, met bos-/haagplantsoen en met bomen. Het is de bedoeling dat per plateau of bak het groeiproces wordt weergegeven: van zaad via plug naar P9, naar 2-literpot, naar grote pot en uiteindelijk naar eindproduct. De plateaus of bakken moeten ongeveer een omvang van anderhalve meter hebben en voorzien worden van een informatiebord, waarop staat welk materiaal zichtbaar is en dat dit allemaal afkomstig is uit de regio Zundert. Dit wordt later ook uitgewerkt in een speciaal artikel voor de GGP-special van BDU.

                             

Suggesties opties bakken/plateaus:

  • Vaste planten: Aster en Anemoon
  • Heesters: planten die op dat moment mooi zijn, mogelijk verschillende soorten, zoals een conifeer, een bladhoudende sierheester en een bladverliezende sierheester
  • Bos-/Haagplantsoen: Ook weer 2-3 verschillende planten die toonbaar zijn, zoals de wilde roos met bottels, de beuk, de Cornus met rode wintertakken, enzovoorts
  • Bomen: vanwege de ruimte denken we aan één boomsoort die op dat moment toonbaar is, van P9 naar plantgoed, naar spil, naar grote boom in verschillende maten.

Tot slot zijn er de hagen op het Inspiratie- & Innovatieplein. Daar is vooral de kwaliteit belangrijk. De hagen spelen een architectonische rol, waardoor strak geknipte, kant-en-klaarhagen de voorkeur hebben. Tegen de 'gebouwtjes' kan eventueel gewerkt worden met klimopwanden. De hoogte van de hagen zal tussen de 1.20 en 1.40 zijn. De hoogte van de Hedera mag tussen de 1.40 en 1.60 liggen. De hoogtes van de hagen mogen wat wisselen. Daarnaast is er op het Inspiratie- & Innovatieplein nog ruimte voor twee grote Walfilii-bakken met daarin één grote dakboom als blikvanger en een grote meerstammige boom als blikvanger. Omdat de bakken van zichzelf al hoog zijn, mag de stam van de boom laag zijn.
 
Voor alle bakken/plateaus is het zaak dat het hele groeiproces wordt weergegeven, zoals hierboven uitgelegd. En voor alles geldt: wat er maar beschikbaar is én wat toonbaar is op het moment dat de beurs gehouden wordt, namelijk eind september, begin oktober.
 
Wij hopen uiteraard weer met z'n allen een prachtige Treeport Garden neer te kunnen zetten en vragen kwekers die hieraan een bijdrage kunnen en willen leveren contact op te nemen via info@treeport.eu. Voor meer informatie of vragen kan ook via hetzelfde adres contact op worden genomen.