Print deze nieuwsbrief
 
Samenvatting Treeportcafé 21 mei 2015

Beste ,

 

Iedereen werd om 20:00 door Gerard de Baaij welkom geheten. Jolanda van Hasselt, voorzitter van de ledenraad, sprak over het verband tussen zakelijk en privé, dat het in beide gevallen soms minder en soms heel goed kan gaan en dat dat voor iedereen geldt. Door samen te zijn, tonen de aanwezigen respect voor elkaar. Ze gaf aan blij te zijn met de grote opkomst.
 
Update werkgroepen

 1. Algemeen (Gerard de Baaij). De werkgroepen Regiopromotie en Treeport-uitingen zijn samengevoegd. De groep Internet heeft samenwerking gezocht met andere partijen en projecten daarom is er geen aparte werkgroep van gemaakt. De werkgroep Agrobiodiversiteit is meegenomen in de projecten rondom de PT-gelden, de leden zullen op korte termijn worden samengeroepen.
 2. Communicatie Kweker-Handelaar (Fons van Wezel). De groep is 1 keer samen geweest en heeft een inventarisatie gemaakt. Dit resulteerde in de volgende actiepunten: 1) Marktonderzoek, afzet per productgroep vs. productie in regio, 2) Rolverdeling productie/handel, vertrouwen in elkaar, 3) Database productie. Inmiddels is de werkgroep Sortimentskeuze ingevoegd.
 3. Bufferzones – pest free areas (Marc Lodders). Er is een Treeportcafé gewijd aan zone 14b, daar werd een positieve discussie gevoerd. Marc is teleurgesteld in de BV Zundert: er haken veel partijen af, waaronder leden van de coöperatie, wat hem zwaar valt. Het collectief moet samen sterk willen zijn en dit samen oppakken. Hij verzoekt de aanwezigen te kijken naar het echte belang van de bufferzone. De bufferzone komt er wel, maar de houding van het collectief mag beter. Gerard gaf aan dat er in juni een TP-café zal zijn t.b.v. het gemeenschappelijk belang: wat heb je echt voor elkaar over en wat wil je delen, een inhoudsvraagstuk. Over deze werkgroep verscheen dit nieuwsbericht in vakblad de Boomkwekerij
 4. Beurzen internationaal en GrootGroenPlus (Petra Nouws). Binnenkort is er overleg met IPM, over de mogelijkheden voor collectieve standruimte. Als dit niet voor 2016 lukt, mogelijk voor 2017. Bij GrootGroenPlus zijn momenteel 45 deelnemers onder de vlag van Treeport aangemeld. Er zullen presentatiestandjes geplaatst worden met als achterwand de 400 plantgeslachten. De Treeport Garden zal weer worden aangelegd met hulp van scholen uit NL en B. De leden krijgen een oproep voor de levering van plantmateriaal toegestuurd nadat het beplantingsplan is opgesteld. Iedereen kan zich aanmelden.
 5. Onderwijs & Praktijkleren (Gerard de Baaij). Dit is een nieuwe werkgroep. Er zijn al goede gesprekken gevoerd, met pragmatische afspraken tot gevolg. MLTS heeft gelden beschikbaar gesteld, ondersteuning praktijkonderwijs loopt nu voor 3 scholen. Het is wenselijk praktijkbezoeken van 5 naar 8 keer per jaar op te hogen. Met Prinsentuin zal naar mogelijkheden gezocht worden om meer (jonge) kinderen erbij te betrekken.
 6. Mechanische onkruidbeheersing (John Dictus). Deze werkgroep is opgedeeld in Schoffelen en Zaaibedden. Proeven draaien deels vanuit PT-gelden. Cheque van HAS-student wordt niet ingewisseld; er is geen geschikte kandidaat. Proeven met zaaibedden tonen tot nu toe een hoog dieselverbruik. De juiste brander naar Zundert halen is niet gelukt. Proeven met papier worden uitgebreid onderzocht, o.a. met CLTV en Telermaat. Bij de deelgroep Schoffelen is veel actie en zijn verschillende methoden geprobeerd. Over deze werkgroep verscheen dit nieuwsbericht in vakblad de Boomkwekerij.
 7. Vicoe (René Jochems). Dit is een deelproject voor de boomkwekerij. Er is budget vrijgemaakt uit PT-gelden, waardoor er meer geld en tijd is voor bijeenkomsten, waarvan twee in 2015. Wie vragen heeft kan zich bij René melden. Ook kleine onderzoeken kunnen zich aanmelden.

Allianties
De alliantie is ondertekend door 8 partijen, die ook aangaven waarom ze dit deden t.w.: Boomtelers Federatie Noord België: Didier Hermans (bestuurslid), Rabobank: René Dekkers aanwezig en Stef Mol had vooraf getekend, Regio West-Brabant: Cees Budding (programmamanager), Gemeente Zundert: Piet Utens (wethouder), Prinsentuin College: Ardie van Honk namens Rein van de Wal (directeur), Prinsentuin van Cooth: Peter Luijten (directeur), CLTV: Rinie van Tilburg (voorzitter), EPS: Frans van Wanrooij (bestuurslid). Bekijk en beluister hier de ondertekening.
 
Alliantiehouders verklaren te staan voor gezonde groei door samen met Treeport te werken aan economie, leefbaarheid, kennisdeling en duurzaam ondernemen. Klik hier voor de alliantie. Voorzitter John Oostvogels tekende namens Treeport. Alle partijen krijgen een ingelijste versie van de alliantie toegezonden. De deelname is vrijblijvend. Over de ondertekening verscheen dit nieuwsbericht in vakblad de Boomkwekerij.
 
Rond-de-Grote-Groene-Tafelsessie: financieringen
Aan tafel: Marcel Haarbosch van Het Groenbureau als gespreksleider - Wim du Mortier, hoofdredacteur van vakblad De Boomkwekerij als tafelheer - Wil de Bresser, DLV, adviseur ondernemen - René Dekkers, accountmanager Food & Agri Rabobank - Dick de Jong, adviseur bedrijfsfinancieringen Credion/Schipper Groep - Linda Pijpers, Claassen Moolenbeek & Partners en projectleider Kredietunie Tilburg als de vier tafelgasten.
 
Besproken stellingen:

 1. De banken staan niet meer naast de ondernemers (stemming in zaal: veel eens).
 2. Het is goed dat banken hogere eisen stellen aan ondernemerschap (stemming in zaal: volledig eens).
 3. Kwekers moeten streven naar een hogere solvabiliteit om zelf tegenvallers te kunnen opvangen (stemming in zaal: veel eens).
 4. Alternatieve financieringsvormen zijn nu nog niet interessant genoeg .
 5. Met een externe geldschieter ben je de regie over je bedrijf kwijt (stemming in zaal: veel oneens).
 6. Een kredietunie is geen alternatief want die gedraagt zich net als een bank.

De afsluitende vraag was: hoe beoordeelt u het economisch perspectief van de sector? Is het de moeite waard erin te investeren?
 
Over de tafelsessie verschijnt in de eerstvolgende editie van vakblad De Boomkwekerij een artikel. Dit zal na verschijning via een nieuwsbrief toegezonden worden en wordt gepubliceerd op de website. De volgende tafelsessie is op 18 juni tijdens de deelnemersbijeenkomst van GrootGroenPlus.

Afsluiting 
Gerard sprak een dankwoord uit en gaf aan dat samenwerken een woord is dat gedurende de avond veelvuldig werd gebruikt en dat de afzet op orde hebben zeer belangrijk is. Dit hebben we zelf en samen in de hand. Jolanda sloot om 22:30 officieel af door iedereen te bedanken.

Locatie: Het Wapen van Zundert. Aanwezigen: 55 (waarvan 80% boomkwekers). Onderwerpen: Financieringen en Allianties
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden