Print deze nieuwsbrief
 
Uitnodiging Treeportcafé 21-05-2015

Beste ,

 

Op donderdag 21 mei wordt weer een Treeportcafé georganiseerd. Dit keer staan er, na een update betreffende de actuele stand van zaken, twee onderwerpen centraal: Financieringen en Allianties. Dit zijn bijzondere onderwerpen voor de boomteeltsector en voor Treeport, en maken dat dit Treeportcafé ook zeker weer een bezoek waard is.
 
Allianties
Treeport speelt een belangrijke rol in het beheren van de belangen van bedrijven in de boomteeltsector. Door middel van samenwerking met verschillende partijen slaagt Treeport erin om goede resultaten te boeken en gemeenschappelijke doelen te bereiken. Die resultaten komen bijvoorbeeld tot uiting in de Allianties, die gedragen wordt door negen partijen en tijdens het Treeportcafé van 21 mei ondertekend zullen worden. Tijdens deze avond zullen de alliantiepartners zelf meer vertellen over hun bedrijf en/of organisatie en het belang van de allianties.
 
Financieringen
De boomteeltsector heeft al langere tijd te maken met teruglopende resultaten en heeft behoefte aan nieuwe investeringen. Daarnaast blijken banken minder goed in staat te zijn om een passend antwoord te geven op financieringsvragen. Dit betekent dat boomteeltbedrijven veel moeite hebben om hun - vaak noodzakelijke - investeringen gefinancierd te krijgen.
 
In samenwerking met vakblad De Boomkwekerij wordt daarom op deze avond een rond-de-grote-groene-tafelsessie georganiseerd, waar deze onderwerpen uitvoerig besproken worden. Deze gesprekken zijn u waarschijnlijk wel bekend via vakbeurs GrootGroenPlus. Vertegenwoordigers van kredietunies, accountants, banken en boomtelers schuiven aan en zullen het hebben over dilemma’s, reguliere leningen en alternatieve kredietvormen.
 
De avond zal er hiermee als volgt uit komen te zien:
 
19:30 uur            Inloop
20:00 uur            Welkom door Jolanda van Hasselt, voorzitter van de ledenraad Treeport
20:05 uur            Update vanuit de ledenraad en werkgroepen
20:30 uur            Ondertekening Allianties met Treeport
20:50 uur            Pauze
21:00 uur            Rondetafelgesprek Financieringen en kredieten
21:45 uur            Dank- en slotwoord van Jolanda van Hasselt
 
Mogen we u op 21 mei 2015 ook weer verwelkomen in Het Wapen van Zundert, aan de Katerstraat 12 in Zundert?
 
Noot: Tijdens het Treeportcafé van 21 mei is er ruimte voor de vertegenwoordigers van werkgroepen om de aanwezigen bij te praten over de voortgang. Werkgroepen kunnen hiervoor spreektijd aanvragen.


          

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden