Print deze nieuwsbrief
 
Bufferzones

Beste ,

 

Verkoop van Bacterievuur gevoelige planten is mogelijk als de inspecties op bacterievuur in de zogenaamde bufferzones worden uitgevoerd. Begin dit jaar heeft Treeport het onderwerp Bufferzones op de agenda gezet en tijdens een Treeportcafé uitvoerig besproken.
 
Was het eerder zo dat deelnemers van de bufferzones per oppervlakte boomkwekerijgebied de inspecties bijdrage betaalde, zo is in 2015 de oppervlakte waardplanten (Bacterievuur gevoelige plantensoorten) leidend in de bijdrage.
 
In 2014 waren er in zone 14b (Treeportregio) 71 deelnemers met in totaal ruim 160 hectare waardplanten. Dit jaar komen we tot 45 deelnemers met in totaal ruim 125 hectare waardplanten. De kostprijs per hectare was in 2014 (over het gehele boomkwekerij grondgebied) € 190,- per hectare. De kostprijs per hectare (waardplanten) in 2015 komt op € 244,- per hectare. Deze prijs kan omlaag als we meer oppervlakte waardplanten aanmelden voor de inspecties!
 
Voor sommige kwekers met weinig waardplanten is de kostprijsontwikkeling gunstig, voor anderen met veel oppervlakte waardplanten weer ongunstig. Toch zijn de voordelen voor alle bedrijven groot. Het is immers dat door de inspecties onze planten (waardplanten) in de markt kunnen worden afgezet. Ieder bedrijf die deelneemt aan de bufferzone inspecties is voor de handel en afzet voor het gehele sortiment aantrekkelijk en gemakkelijker toegankelijk. Dus ook al heb je weinig waardplanten die onder de bufferzone regeling vallen, het is voor de afzet van alle producten interessant. Je bent beter toegankelijk voor de handel als je jouw waardplanten onder de bufferzone inspecties laat vallen.
 
Daarom roepen wij de boomkwekers op om deel te nemen aan de bufferzone inspecties en de kosten daarvoor te betalen. Hoe klein de oppervlakte waardplanten op uw bedrijf dan ook is, het verlaagt de hectareprijs in ons werkgebied (zone 14b).
 
Treeportleden krijgen een direct financieel voordeel als zij zich aanmelden en/of als zij zich al hebben aangemeld voor deelname aan de bufferzone inspectie. Dit financieel voordeel wordt per deelnemend bedrijf uitgekeerd. Het gaat er bij Treeport om dat alle bedrijven die lid zijn van Treeport niet gehinderd worden voor afzet van hun producten. Ieder bedrijf telt mee in het gemeenschappelijk Treeport belang.
 
Bedrijven kunnen hun opgave voor de bufferzones nog voor 20 april doorgeven via de fax 071 – 332 63 62 of e-mail boomkwekerij@naktuinbouw.nl. Info en/of opgaveformulieren is te verkrijgen via de teamadministratie 071 - 332 62 88 
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden