Print deze nieuwsbrief
 
Onderzoek snel internet in buitengebieden

Beste ,

 

Gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, de mogelijkheid om met Europees geld investeringen rond te krijgen en lagere kosten voor het aanleggen van een vast telecomnetwerk. Dat zijn de extra mogelijkheden die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) initieert om snel internet in buitengebieden verder te bevorderen. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp: “Snel internet draagt bij aan meer ondernemerschap en economische groei. Bijna alle huishoudens en bedrijven in Nederland hebben al toegang tot een snelle internetverbinding. In buitengebieden zijn er tientallen lokale initiatieven van gemeenten en provincies voor sneller internet. Deze extra maatregelen vanuit het kabinet komen daar nu bij. We willen snel internet stimuleren voor de ruim driehonderdduizend bewoners en bedrijven in dunbevolkte gebieden die deze toegang nog niet hebben, zodat ook de economie in de regio kan worden aangejaagd.”
 
Boomteelt business in Zundert en snel internet.
Ons is bekend dat de snelle internetverbindingen in (het buitengebied) van Zundert zeer te wensen overlaat. Een glasvezel netwerk is vooralsnog niet reëel en de kansen voor het gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, zijn kansrijker.
 
Op initiatief van een van onze leden willen wij graag onderzoeken hoe groot de behoefte is naar een snel draadloos internet (radiofrequenties) onder onze leden en collega-bedrijven in het buitengebied van Zundert. Als we een voldoende grote behoefte peilen, dan gaan we daar een werkgroepje van maken om samen de nieuwe radiofrequentie techniek in ons buitengebied van Zundert te stimuleren en initiëren.
 
Wilt u daarom hier dit vragenformulier invullen?
 
Er zijn al enkele Treeportleden die zich hiervoor willen inzetten. Met hoe meer mensen we zijn, hoe groter de kans voor goede resultaten.
 

 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden