Print deze nieuwsbrief
 
Informatie werkgroep MOB

Beste ,

 

Begin van dit jaar heeft de werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing u geïnformeerd over de plannen en activiteiten. De werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan. De groep is inmiddels zo groot geworden dat besloten is deze op te delen in twee werkgroepen t.w.: Schoffelen en Zaaibedden.
 
De werkgroep Onkruidbeheersing op zaaibedden onderzoekt bepaalde technieken: Stomen, Afbranden en Papier. Op basis van een inventarisatie onder de Treeportleden is bekeken of het mogelijk is om een stoommachine voor langere tijd naar Zundert te halen. Het aanbod was groot. Het was dus al snel mogelijk om de proeven met stomen op diverse kwekerijen uit te kunnen voeren. Aanmelden om het stomen ook op uw bedrijf uit te voeren is dus niet meer mogelijk. We zitten vol!
 
In het najaar zal een demonstratiedag worden gehouden waarbij de resultaten en bevinden worden gepresenteerd. U krijgt te zijner tijd een uitnodiging.
 
Voor meer informatie over de werkgroep en haar activiteiten of bij vragen kunt u contact opnemen met de heer John Dictus via telefoonnummer: +31 (0) 6 53925667 of de heer Will Huybregts via telefoonnummer: + 31 (0) 6 22523365. 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden