Print deze nieuwsbrief
 
Evaluatieformulier WG Mechanische Onkruidbeheersing

Beste ,

 

Het chemische middelenpakket in de boomkwekerij wordt elk jaar minder, hierdoor dreigen wat knelgevallen te ontstaan. Neem nu met het wegvallen van de Basamid Cleanstar, het probleem op de zaaibedden die breedwerpig gezaaid worden of een gedeelte van de voorjaarszaai. 

Mede daarom willen wij vanuit de werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing, bepaalde technieken verder uitdiepen door te proberen om deze machines voor langere tijd naar Zundert te halen. Alvorens actie te ondernemen is het daarbij van belang om vooraf de belangstelling te meten.
 
Wilt u daarom zo spoedig mogelijk aangeven of u interesse heeft om een bepaalde machine op uw bedrijf te proberen met daarbij de vermelding van de hoeveelheid hectare en de gewenste periode. Wij kunnen dan vervolgens bepalen hoe lang de machines in Zundert moeten of kunnen blijven. Uiteraard is deze peiling van interesse niet bindend, het is enkel ten behoeve van het verkrijgen van een juiste indicatie.
 
Heeft u interesse in:
 
1) De stoommachine om grond te stomen en onkruidvrij te maken?

Interesse                                                       ja                  /                  nee
Aantal hectare                                           ……………………………… (bij benadering)
Gewenste periode                                    ……………………………… (bij benadering)
 
2) De onkruidbrander (CultiClean)?

De overtopfrees gooit de grond omhoog. Tijdens deze opwaartse beweging wordt de grond in contact gebracht met de vlammen van de onkruidbrander. Door het contact met de vlam worden de onkruidzaden afgedood.
Interesse                                                        ja                  /                  nee
Aantal hectare                                           ……………………………… (bij benadering)
Gewenste periode                                    ……………………………… (bij benadering)
 
3) Schoffelen met lucht?

Frank Nouws heeft aangegeven om een compressor met eventueel schoffels te gaan verhuren voor het schoffelen met lucht. Inventarisatie is ook hier van belang daar maximaal 4 tot 5 bedrijven met 1 compressor uit de voeten kunnen.
Interesse                                                        ja                  /                  nee
Aantal hectare                                           ……………………………… (bij benadering)
Gewenste periode                                    ……………………………… (bij benadering)
 
4) 3 bedsschoffel of wiedeg?

Will Huybregts heeft aangegeven met de 3 bedsschoffel te gaan rijden en gaat tevens investeren in een 3 beds wiedeg, om zo zijn klanten beter van dienst te zijn.
Interesse                                                        ja                  /                  nee
Aantal hectare                                           ……………………………… (bij benadering)
Gewenste periode                                    ……………………………… (bij benadering)
 
Bovenstaande vragenlijst kunt u door hier te klikken digitaal invullen.
 
Alvast bedankt voor u medewerking namens de WG Mechanische Onkruidbeheersing. Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met de heer John Dictus via telefoonnummer: +31 (0) 6 53925667 of de heer Will Huybregts via telefoonnummer: + 31 (0) 6 22523365. 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden