Print deze nieuwsbrief
 
Draagt u nieuwe leden aan? Dan wordt u beloond!

Beste ,

 

Bent u lid van Treeport en draagt u nieuwe leden aan, dan wordt u beloond!
 
Bij de oprichting van onze Coöperatieve Vereniging Treeport hebben wij uitdrukkelijk gesproken over de hoogte van de contributie. We gaan deze discussie niet opnieuw voeren, maar er zijn toen wel zorgen uitgesproken over de relatie tussen de hoogte van de contributie en het aantal leden. We waren samen van mening dat het niet alleen moet gaan over het aantal leden, maar vooral over leden die zich willen inzetten voor Treeport. Het liefste allemaal actieve leden die willen meewerken en samenwerken.
 
We hebben momenteel 100 leden. Een aantal bedrijven hebben in de afgelopen weken vanwege de hoogte van de contributie opgezegd en/of moeten opzeggen. Dat is uiteraard erg jammer maar was voorzien. Inmiddels hebben we enige ervaring opgedaan met onze actieve groep van leden waarbij we samen steeds weer onaangenaam verrast reageren op de betrekkelijkheid van de betrokkenheid van onze leden. We worden steeds weer in onze verwachting bevestigd dat het altijd dezelfde personen zijn die een werkelijk actieve rol spelen. En eigenlijk is dat ook niet zo vreemd. We weten allemaal dat het zo werkt. Bij de voetbalclub en zangvereniging gaat het niet anders. “Het is leuk en goed om erbij te zijn, maar verwacht niet teveel van me…” is een veel gehoorde uitspraak. Binnen Treeport gaat dat niet anders. Niet dat we daar vrede mee moeten hebben, maar we zullen nooit 100% scoren op de actieve ledenladder.
 
Een algemene groei van het aantal leden van Treeport kent echter wel grote voordelen. We hebben een grotere vijver van mensen waarop we een beroep kunnen doen. We kunnen met meer leden de lasten verdelen. Voor de meeste leden is het makkelijker om af en toe iets te doen dan structureel bij te dragen. Ook een groot voordeel van meer leden is de stem die we kunnen laten horen. Voor externe partijen zoals overheden en sparringpartners telt het aantal leden mee in de kracht die je kunt uitoefenen. Meer leden is meer contributie dus ook meer geld om te besteden aan de activiteiten en projecten die we met elkaar hebben uitgezet en nog willen uitzetten. Stuk voor stuk vormen het goede redenen om meer leden voor Treeport te werven!
 
Wilt u daaraan meewerken? Dan is er een beloning beschikbaar. U kunt zelf kiezen op welke manier u beloond wilt worden. U krijgt namelijk de keuze om per aangebracht nieuw lid € 100,- te ontvangen of een korting van € 200,- op uw bijdrage aan een Treeportproject. Op deze wijze kunt u dus uw contributiegeld terugverdienen of een flinke korting ontvangen op uw financiële bijdrage aan projecten waar u aan deelneemt. Aan u de keuze! We vertrouwen op een actieve rol van u als lid en vriend van Treeport om samen te werven voor meer leden ten behoeve van een versterking van de coöperatieve vereniging!
 
Wat heeft u nodig?
Overtuiging van uw lidmaatschap bij Treeport is de beste motivatie voor anderen. Soms is het echter nodig om aanvullende informatie te geven. Onze website (www.treeport.eu) geeft een zo volledig mogelijk beeld van wie we zijn en wat we doen. Mocht u nog ondersteuning en/of extra informatie nodig hebben, neem gerust contact op met Chantal van Kuyck en/of Gerard de Baaij.
 
Wat zijn de regels?
U kunt het inschrijfformulier voor nieuwe leden op onze website vinden. Print dit formulier uit, laat het invullen door het nieuwe lid en plaats op het ingevulde formulier de opmerking: ‘Aangebracht door: -uw naam-  en ik wil graag: 1) € 100,- ontvangen of 2) een tegoed van € 200,- voor een korting op een nader te bepalen Treeportproject’. Vergeet niet ook uw handtekening te plaatsen! Zodra het nieuwe lid de factuur heeft betaald zullen wij zorg dragen voor de betaling van uw welverdiende geldelijke beloning of voor uw tegoedbon.
 
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden