Print deze nieuwsbrief
 
Wij dagen u uit!

Beste ,

 

Is het logo van Treeport al opgenomen in uw huisstijl? Wij dagen u uit!
 
Lid van Treeport? Of vriend van Treeport? Ja! 

Dan ziet u samen met ons het gemeenschappelijk belang van onze netwerkbeweging. Het belang van onze coöperatieve vereniging die door samenwerking de positie van onze bedrijven in en om de boomteeltsector weet te verbeteren.
 
Dan hoeven wij ook niet uit te leggen dat door samenwerking innovaties ontstaan die noodzakelijk zijn in onze sector. Dat door het delen van onze kennis de concurrentiepositie zal worden verbeterd. Dan hoeven wij ook niet uit te leggen dat door onze samenwerking uw persoonlijke aandacht voor alle aspecten rondom promotie, marketing, teelt, techniek, ondernemerschap en bedrijfsvoering gedeeld kan worden. U daarmee directe voordelen kunt halen in tijd en geld. Dan hoeven wij ook niet uit te leggen dat door gezamenlijk optrekken de aandacht voor onze belangen sterker is dan wanneer we dat individueel moeten doen. Het is u allemaal al bekend!
 
Maar toch. Wij willen u uitdagen om het gemeenschappelijk belang te versterken en de effectiviteit van onze samenwerking te vergroten. Dat kan door met elkaar maar ook individueel kenbaar te maken dat u lid of vriend bent van Treeport! Dat kan eenvoudig en gratis door het logo van Treeport in uw communicatie te gebruiken. Op uw briefpapier, uw enveloppen, uw mails, uw website en alle andere uitingen. Een simpele toevoeging van “lid van Treeport” in uw mailhandtekening kan al veel betekenen!
 
De zichtbaarheid, herkenbaarheid en vindbaarheid van Treeport werkt in ons voordeel. Het maakt duidelijk dat we onze sector serieus nemen en dat we door samenwerking verder willen komen. Het maakt duidelijk dat we samen voor de aangesloten leden en vrienden opkomen, dat we met elkaar de kansen en bedreigingen oppakken. Dat we samen meer te bieden hebben voor onze omgeving, onze klanten, voor alle stakeholders.
 
Gaat u de uitdaging aan?! U kunt hier het logo op onze website www.treeport.eu vinden.
Wilt u hulp? Treeport staat u graag te woord en helpt u graag!
 
P.S.
Treeport zal tijdens de vakbeurs voor de sierteelt Florall op 4 maart 2015 in Gent (België) al de leden en vrienden van Treeport vertegenwoordigen. Voor u gratis en voor niets! Dat is mooi meegenomen. Toch?!
 
P.S.
Treeport stelt € 5.000,- beschikbaar voor het handhaven van Bufferzone 14b. Daarmee worden de individuele lasten verlicht en blijven onze exportmogelijkheden beter gewaarborgd. Ook dat is mooi meegenomen. Toch?!
 
P.S.
Treeport zal met de werkgroep Openbare Ruimte BCT, de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte van het Business Centre Treeport maken om zo ons gemeenschappelijk sortiment te promoten. Het Business Centre Treeport wordt daarmee een grote etalage van onze prachtige producten. Ook dat is mooi meegenomen. Toch?!
 
P.S.
Treeport zal in het Van Gogh jaar (2015) nadrukkelijk en goed zichtbaar aanwezig zijn met onze prachtige boomteeltproducten die wij produceren en verhandelen. De publiciteit in binnen- en buitenland biedt ons kansen voor verkoop, export en aandacht. Dat is ook mooi meegenomen. Toch?!
 
P.S.
Even een herinnering aan het eerstvolgende Treeportcafé op 22 januari bij Den Hoek met o.a. informatie over het Gemeenschappelijk Lanbouw Beleid, de invoering van het T-rijbewijs en een presentatie van de werkgroep Mechanische Onkruidbestrijding. Ook dat is mooi meegenomen. Toch?!

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden