Print deze nieuwsbrief
 
Nieuwsbrief 66 10 november 2014

Beste ,

 

Treeportcafé
Het eerstvolgende Treeportcafé zal plaatsvinden op donderdag 11 december 2014, inloop vanaf 19:00 uur en start om 19:30 uur. Locatie: Café Neefs, Molenstraat 129 te Zundert. Noteer de datum alvast in uw agenda! Elke werkgroep kan vooraf tijd reserveren om de leden bij te praten over de ontwikkelingen binnen het project dat ze aanvoeren. Hoofdonderwerp van deze avond is de ontwikkeling in de werkgroep Pest Free Area’s.
 
Pest free area’s - Bufferzones
Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter. Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer (mede)financierders, hoe beter. Bovendien ontstaat er de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes. Het is daarbij belangrijk dat vanuit het bedrijfsleven in de zone actie ondernomen wordt, dit om het draagvlak te vergroten. NAKtuinbouw zal tijdens het Treeportcafé op 11 december a.s. een toelichting geven over het bacterievuurbeleid vroeger, nu en de mogelijkheden voor de toekomst. Mis deze avond daarom niet!
 
Deelnemen aan Salon du Végétal
Een doel van Treeport is om gezamenlijke deelname aan buitenlandse beurzen te stimuleren. Hiervoor blijkt een subsidie te bestaan, de werkgroep Beurzen heeft deze mogelijkheid daarom verder uitgewerkt voor een deelname aan Salon du Végétal. Dit voorstel kunt u hier vinden.
 
Wilt u voor het eerst deelnemen aan Salon du Végétal en/of voldoet u aan de voorwaarden welke in het voorstel genoemd worden? Dan is dit de uitgelezen kans om van de subsidieregeling gebruik te maken. Interesse? Laat het ons voor 15 november a.s. weten!
 
Proeftuin Treeport
Begin november is de laatste proef van dit seizoen in de Proeftuin Zundert afgerond. Het terrein zal tijdelijk in gebruik worden genomen als ponyweide. Begin volgend jaar worden de maatregelen getroffen om de Proeftuin weer op-en-top klaar te maken voor nieuwe proeven, testen en onderzoek. Uiteraard kunt u volgend jaar weer gebruik maken van de Proeftuin (leden krijgen daarbij ledenvoordeel). Meld u aan!
 
Treeport projecten met subsidie van PT-gelden.
Al eerder hebben wij u gemeld dat vijf van onze Treeport-projecten de eerste fase van beoordeling voor subsidietoekenning met PT-gelden hebben doorstaan. Na overleg met het ZLTO blijkt dat er nog tijd nodig is om te bepalen hoe en in welke vorm de subsidiegelden beschikbaar worden gesteld. We verwachten aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid over de voortgang van deze subsidiebeoordeling en de bijbehorende uitvoering.
 
Facturatie contributiegelden
Zoals besloten tijdens de ALV van 7 oktober j.l. zullen de facturen voor de contributiegelden van 2015 in de laatste week van november aan alle leden en vrienden worden toegezonden. De in de contributietabel genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
 
Contact en emailadressen
De vernieuwde organisatie Treeport vraagt om heldere en eenvoudige communicatielijnen. Oude mailadressen van Treeport komen daarom te vervallen.

Onze nieuwe mailadressen zijn.:
info@treeport.eu
gerard@treeport.eu
chantal@treeport.eu
(PAS DIT A.U.B. AAN IN UW CONTACTGEGEVENS)
 
Het telefoonnummer 076-599 5000 blijft gelijk. Het faxnummer wordt vereenvoudigd naar 076-599 5001. Treeport is daarmee niet alleen goed maar ook nog eens eenvoudig bereikbaar. U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepen, ledenraad en het bestuur. Op de website kunt u alle contactgegevens vinden.
 
Kantoor Hofdreef
Het kantoor aan de Hofdreef 20 te Zundert is en blijft de thuisbasis voor onze netwerkbeweging Treeport. De vergaderzaal (voorzijde van het kantoor) is aangepast en ingericht voor onze leden, werkgroepen, ledenraad, bestuur en alliantiepartners.  Alle voorzieningen zijn er aanwezig. De kantoorruimte ernaast biedt werkruimte voor de organisaties van Treeport en het Business Centre Treeport.
 
Sleutelbeheerders zijn Gerard de Baaij (06-53 391 651) en Chantal van Kuyck (06-53 112 115). Mocht u gebruik van de ruimte willen maken, dan kunt u op de website bij kalender zien of de ruimte vrij is. U kunt via Gerard en Chantal de ruimte bespreken. Bij afwezigheid zijn een sleutel en toegangscode ook te verkrijgen bij Petra Nouws en Eric Mulders, hierover ontvangt u dan echter voorafgaand aan de bijeenkomst een bericht.
 
Website
Communicatie is de belangrijkste voorwaarde in onze netwerkbeweging Treeport. Het meest effectief zijn uiteraard de directe persoonlijke contacten. Treeportcafés, bijeenkomsten en werkbesprekingen horen daarbij. Toch is het ook belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd (met nieuwsberichten en nieuwsbrieven) en u Treeport digitaal kunt raadplegen op de momenten dat het u uitkomt.
 
De website van Treeport is bijna volledig geactualiseerd en helemaal ingericht voor nu en de toekomst. Raadpleeg deze website. Laat u verleiden om dóór te klikken en te ontdekken wie we zijn, wat we doen en waar we mee bezig zijn. Foto’s inzien, films kijken, documenten raadplegen, zien wie er lid is en zoveel meer! De werkgroepen zijn met vele activiteiten en projecten actief. Kijk eens door het activiteitenboek van Treeport, pak uw kansen en sluit u aan!
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden