Print deze nieuwsbrief
 
Nieuwsbrief 65 25 oktober 2014

Beste ,

 

Geslaagde GrootGroenPlus vakbeurs
 
Op 1, 2 en 3 oktober vond de 24ste editie van de GrootGroenPlus vakbeurs plaats. Ook dit jaar waren de leden van Treeport weer goed vertegenwoordigd. 45 bedrijven hebben met de gemeenschappelijke Treeport deelname aan de beurs hun producten en diensten onder de aandacht gebracht en zijn weer vele netwerkcontacten onderhouden. Uit de reacties van de standhouders blijkt een licht positieve verwachting van de beursresultaten in nieuwe contacten en potentiele verkoop.
Op de website van GrootGroenPlus kunt u sfeerverslagen, tafelgesprekken en foto’s terug vinden. www.grootgroenplus.nl
 
 
Treeport sluit Majeur Project af tijdens Treeport avond GrootGroenPlus.
 
De aanwezigheid van Treeport op de 24ste internationale vakbeurs GrootGroenPlus was indrukwekkend.  Naast de TreeportGarden als de entree van de vakbeurs, de gemeenschappelijke Treeport presentatiestandjes, de BCT presentatiestand en overige uitingen was Treeport ook vertegenwoordigd bij de opening van de beurs, bij de Rondedegrotegroenetafelgesprekken en bij de persmomenten met de (inter)nationale vakpers.
 
Op donderdagavond verzorgde Treeport een programma onder de titel ‘Nagenieten en Voorproeven’. Een avond waarop het Majeur Project Treeport werd afgesloten en de plannen van de nieuwe Coöperatieve Vereniging Treeport werden gepresenteerd. Ruim 200 gasten werden met indrukwekkende filmpjes meegenomen in de wereld van de Treeport business. Over het Business Centre Treeport en over de resultaten van het Majeur Project Treeport. Gedeputeerde Yves de Boer, burgemeester Leny Poppe, wethouder Piet Utens en David Bömer en Marc Lodders uit onze eigen achterban, spraken met enthousiasme over de geboekte resultaten van het Majeur Project en de wijze waarop Treeport de nieuwe toekomst tegemoet gaat. De sprekers spraken over en weer hun dank uit over de onderlinge samenwerking.
 
 
Uw nieuwigheden op Salon du Végétal?
 
U kunt uw nieuwigheden nog aanmelden voor de Franse beurs Salon du Végétal. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november a.s. Gebruik daarvoor onderstaande gegevens.
 
The registration for the novelties competition will closed the 1st of November.
Please find in attachment the sheet 4 as well as an information about the novelties competition.
Ghislain BOUSSEAU
SALON DU VÉGÉTAL
Tél. +33 (0)2 41 79 14 17 – Fax +33 (0)2 41 45 29 05
www.salon-du-vegetal.com 
 
 

Treeport Projecten met subsidie van PT-gelden
 
De restgelden van het Productschap Tuinbouw worden ingezet voor diverse projecten. Ook binnen  de boomteelt zijn er gelden beschikbaar gesteld. Treeport heeft in samenwerking met andere partijen enkele projecten ingediend. Op 15 september jl. heeft de Raad voor de Boomkwekerij het koepelproject plantgezondheid bij het productschap tuinbouw ingediend.
Bij toekenning van de aanvraag worden binnen dit koepelproject vijf programma’s opgesteld, vanuit de 22 ingeleverde projectideeën die door de stuurgroep daarvoor zijn geselecteerd. Diverse Treeportprojecten zijn positief beoordeeld om nader uit te werken.
Het betreft:

  1. Buxusproject 2014; onderzoek met als doel meer plantgezondheid om het Cylindrocladiumprobleem voor te blijven.
  2. Pestfree Area’s
  3. VICOE (Vitale Organische Circulaire Economie)
  4. Mechanische Onkruidbestrijding
  5. Functionele Agrobiodiversiteit

 
Onze werkgroepen zullen deze uitwerking samen met betrokken partijen en de Treeport organisatie verder uit te werken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
 
Investeerder voor het Business Centre Treeport
 
Tijdens de Treeportavond op de GrootGroenPlus vakbeurs, 2 oktober 2014 ondertekende Jack Vromans van Victorem Investments en Gerard de Baaij van BCT BV. de intentieovereenkomst voor een investering in de ontwikkeling van het Business Centre Treeport. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet voor de boomteelt business kansen in de (eu)regio Zundert.
 
 
Vestigers Business Centre Treeport verkennen de win-win kansen
 
Op donderdag 7 oktober jl. kwamen diverse ondernemers die interesse tonen voor vestiging op het BCT bijeen om met elkaar de win-win kansen te verkennen. Naast gunstige  vestigingsmogelijkheden die het BCT biedt zijn de kansen van samenwerking op het BCT verkend op het gebied van energie, transport e.d. Daarmee tracht de BCT BV. de interesse voor vestiging te versterken en de kansen voor boomteelt business te vergroten. De bijeenkomst is een eerste van een reeks.
 
 
Laatste Algemene Ledenvergadering Vereniging Treeport Zundert
 
Ruim 35 leden van de Vereniging Treeport Zundert waren aanwezig op de bijzondere Algemene Leden Vergadering op 7 oktober 2014. Marc Lodders heette alle gasten welkom. Met enige woorden blikte hij terug op een bijzonder jaar waarin alle voorbereidingen zijn getroffen voor de nieuwe toekomst van Treeport. We hebben onze inzet van de vereniging kunnen verzilveren met de afronding van het Majeur Project Treeport en met de resultaten daarvan en met de oprichting van de nieuwe Coöperatieve Vereniging Treeport.
 
In de periode 2011 tot 1 oktober 2014 is het majeur programma van activiteiten uitgevoerd en staat op het punt van afronding. Treeport heeft aan de doelen en voorwaarden voldaan en de beschikbaar gestelde gelden (subsidies en eigen inbreng) zijn verantwoord besteed.
Alle prestatieafspraken met provincie, gemeente en onze leden zijn behaald. In totaal is ruim 6 miljoen euro aan het programma besteed dat is bekostigd uit subsidies van de provincie Noord Brabant en de gemeente Zundert (resp. 3 milj. en 0,7 milj.) en uit eigen inbreng van de sector van 2,3 milj. waarvan plm. 45 % in natura.
Het bestuur van de Vereniging Treeport Zundert krijgt derhalve decharge van de leden en krijgt opdracht om de definitieve afronding van het majeur project met gemeente en provincie verder af te ronden.
 
In de Algemene Leden Vergadering van februari 2014 is door de vereniging besloten om de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o. U.A. op te richten en daarbij de Vereniging Treeport Zundert op te heffen.  Nu de Vereniging Treeport Zundert haar werk met het Majeur Project Treeport heeft afgerond en van de leden decharge verleend heeft gekregen, kan de vereniging worden opgeheven. Alle overige ledenactiviteiten zullen worden ondergebracht bij de opgerichte Coöperatieve Vereniging Treeport. De leden van de vereniging Treeport Zundert besluiten tot opheffing van de vereniging per 31 december 2014 en geven decharge aan het bestuur van de vereniging over het gevoerde beleid en beheer. Het bestuur krijgt de opdracht deze opheffing te verzorgen en te vereffenen.
 
 
Verslag eerste Algemene Leden Vergadering Coöperatieve Vereniging Treeport
 
“Wij maken samen de euregio Zundert tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa”, zo prijkte een groot spandoek in het Cultuur Centrum Zundert, waar de allereerste ALV van de Coöperatieve vereniging Treeport werd gehouden.
 
Een bijzondere vergadering waarin de ledenraad, het bestuur, het activiteitenprogramma en de concept begroting zijn vastgesteld.
Alle benoembare ledenraadsleden zijn door de coöperatie leden verkozen tot de ledenraad. Dit zijn: Didier Hermans, Jan de Vries, Fons van Wezel, Frank Roelands en Jolanda van Hasselt. De benoembare bestuursleden zijn door de coöperatie leden verkozen tot het bestuur. Dit zijn: Marc Lodders, John Oostvogels en Eric Mulders.
 
Tijdens drie intensieve Treeportcafes in 2014 is het programma van activiteiten door de leden zelf samengesteld. Het activiteitenplan omvat 5 projecten op het gebied van promotie en Marketing, 8 projecten op het gebied van Teelt en Techniek en 5 projecten op het gebied van bedrijf en Ondernemer. Daarnaast zal Treeport in BV’s en Joint Ventures deelnemen en samenwerken aan het BCT, de Treerun (run en hub), de proeftuin en bij biologisch afbreekbare potten. Tijdens de ALV is het activiteitenplan door de leden van de coöperatie vastgesteld en goedgekeurd. Er zijn in totaal meer dan 50 personen betrokken bij de projecten.
Het kantoor van Treeport blijft op de Hofdreef nr. 20 te Zundert en zal worden gedeeld met de organisatie van het Business Centre Treeport BV. Treeport manager Gerard de Baaij en bureau manager Chantal van Kuyck verzorgen de ondersteuning voor de coöperatieve vereniging. Zij zijn bereikbaar op het vertrouwde nummer van Treeport 076-5995000.
 
 
 
 
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden