Print deze nieuwsbrief
 
Enthousiaste entmedewerkers staan in de startblokken!

Beste ,

 

vandaag sturen we een onderstaand persbericht naar diverse media. Uiteraard stellen we onze leden als eerste op de hoogte ervan.
 PERSBERICHT 
 
BCT Partners BV & Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert zorgen voor personeel!

Werken in de boomteelt is gezond, afwisselend en het resultaat ervan voegt veel waarde toe aan de wereld waarin wij leven. Een belangrijk onderdeel van de boomteelt is de vermeerdering. Stekken, zaaien, oculeren en enten zijn daarbij de meest toegepaste vormen. Iedere vorm van vermeerdering vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.

Enten is een techniek die niet voor iedereen even eenvoudig onder de knie te krijgen is, waardoor het op veel boomkwekerijbedrijven niet grootschalig toegepast wordt. De enttechniek is kort samengevat de methode waarop een plantendeel van de ene plant op de wortel van een andere plant wordt gezet en van daaruit verder gaat groeien. Deze techniek maakt het in sommige gevallen mogelijk om planten te kweken die op andere wijze niet te vermeerderen zijn.

De groep van goede ‘enters’ zien we de laatste jaren krimpen. Mede daarom heeft Treeport Zundert, dankzij de samenwerking met Business Centre Treeport (BCT), een entcursus op kunnen zetten. De zesdaagse cursus bestaat uit theorie en praktijk en wordt afgesloten met een toetsing op beide onderdelen. Inmiddels heeft de eerste entcursus heeft drie geslaagden afgeleverd. De cursisten Kris, Shelley en Monique staan daardoor gereed om het geleerde in de praktijk te gaan brengen. Met de opgedane kennis en vaardigheid is het voor hun makkelijker de weg te vinden naar Treeportleden om daar als medewerker aan de slag te gaan.

Wie interesse heeft om met deze gemotiveerde kandidaten kennis te maken, kan contact opnemen via info@treeport.eu of telefoonnummer +31-(0)76-5995000.


KADERTEKST
Perspectief op Werk (POW)
In een tijd dat goed en voldoende personeel steeds lastiger te vinden lijkt, heeft Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert (Treeport) in samenwerking met BCT Partners BV besloten om invulling te geven aan het project Perspectief op Werk als onderdeel van een Regiodeal. In dit project worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht. Gemeenten, WSP en UWV dragen daarbij kandidaten aan die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Samen zoeken we naar werkgevers die kunnen zorgen voor passend werk. In veel gevallen gaat het daarbij om gemotiveerde mensen zonder achtergrond in de boomkwekerij. Door een deel van het opleidingsbudget voorafgaand aan plaatsing te besteden worden kandidaten vaardigheden aangeleerd zodat hun kansen vergroten. Daarnaast zijn alle kandidaten verplicht om ook de in 2021 opgezette sortimentscursus te volgen.

 

Noot: dit bericht omvat een hoofd- en kadertekst. De bijgeleverde foto’s en logo’s mogen bij de publicatie gebruikt worden.


 
Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden