Print deze nieuwsbrief
 
Extra nieuwsbrief ivm brief CTGB

Beste ,


Dankzij onze vertegenwoordiging bij de Adviescommissie CEMP kunnen we onze leden goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het middelenpakket. Ook kunnen we daarmee goede sturing geven aan de inzet die de CEMP (Peter van 't Westeinde) pleegt om middelen beschikbaar te houden/krijgen. Leden die problemen ervaren voor wat betreft de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen, kunnen zich direct melden tot onze vertegenwoordiger in de Adviescommissie, René van Gastel. Klik hier om hem een e-mail te sturen

Onlangs kwam daarbij een urgent probleem naar voren, waarop we actie hebben ondernomen.
 

Naar aanleiding van de problemen bij de onkruidbeheersing in de zaaibedden, is door ons een brief opgesteld en verstuurd naar zowel CTGB als ook NVWA. Zoals ook te lezen is op de site van Hortipoint (klik hier), hebben we daarbij opgetrokken met de LTO Cultuurgroep bos- en haagplantsoen. We hopen dat onze gezamenlijke actie zal leiden tot een oplossing van de ervaren problemen.

Klik op onderstaande afbeelding voor de volledige brief die verstuurd is aan CTGB:

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden