Print deze nieuwsbrief
 
Terugblik Virtuele Tuinavond 18 juni 2020

Beste ,

 

Donderdag 18 juni 2020 stond bij Treeport Zundert het bezoek aan de gemeente Breda op de planning. Maar helaas, daar hield Covid19 geen rekening mee. Er is dus een alternatieve invulling gegeven aan deze avond. Zoals presentator en ledenraadlid Sjack Verhees in zijn live-presentatie vermeldde: "De drankjes zijn vanavond voor eigen rekening, maar de inhoud krijgt u van Treeport!"
En de inhoud bestond uit een mix van onderwijszaken. Zo was er aandacht voor de nieuwe opleiding Urban Green Development van Curio Prinsentuin College in Breda. Bob Schalken praatte de kijkers daarover bij. De nieuwe schooltuin werd toegelicht door Jasper Eikenaar van Treeportlid DonkerGroen. Daarna nam Mattijs van Dalen ons mee langs diverse groene projecten in Breda. Deze toch al mooie stad heeft de ambitie een heuse Stad in het Park te worden. De beelden tonen al veel fraais!Ook was er ruimte voor de droogteperikelen, besproken met zowel René Rijken van Waterschap Brabantse Delta en de inrichting van Beekdal Aa of Weerijs. Bij dat onderwerp nam projectregisseur Cees Anton de Vries onze Treeportmanager David Bömer aan de hand om een aantal volgens hem belangrijke items in het gebied met een foto toe te voegen aan het speciaal hiervoor opgerichte Earthinks-platform. Treeportleden Marc Lodders en Toon Goverden lieten zien hoe innovatieve druppelberegeningstechniek bij de kwekerij van Lodders door het team van Gotech onder de grond wordt aangebracht en daarbij mechanische onkruidbeheersing mogelijk houdt.

Na nog een aantal fraaie projecten in het Bredase, was er gelegenheid voor René van Gastel om namens de werkgroep Onderwijs een update van activiteiten te geven en tevens een oproep te doen om relevante knelpunten aan te leveren als het gaat om de instandhouding van een effectief middelen pakket. René is lid van de adviescommissie die de hiervoor aangestelde coördinator (CEMP) van taken voorziet.

Het laatste project dat getoond werd in Breda was de gevelbegroeiïng bij parkeergarage De Barones. Bob en Mattijs lichtten e.e.a. toe en zwaaiden ons uit met de uitnodiging om op later moment als groep terug te komen kijken.

Daarna was er nog de fietstocht vanuit het Valkenbergpark terug naar Curio Prinsentuin College.

De getoonde filmpjes zijn te vinden via het Youtube-kanaal van Treeport: KLIK HIER

Nog geen lid, maar wel geïnteresseerd? Bel 076-5995000 of mail naar info@treeport.eu

We wensen iedereen alvast veel kijkplezier.

 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden