Print deze nieuwsbrief
 
Uitnodiging Eindsymposium Precisielandbouw

INGEZONDEN UITNODIGING

UPDATE 24-6-2019
:
Voor het project 'Remote Sensing zijn er een aantal kwekers betrokken. De betrokken kwekers zijn Joost Sterke, John Dictus, Marc Lodders, Hans Poppelaars en Louis van de Broek. Bij hun is door middel van een interview van de Has Hogeschool studenten informatie vergaard. Vervolgens is er door middel van online gegevens informatie verzameld over de gescande perceel. Ten slotte zijn er ook veldproeven gedaan op de gescande percelen zoals vochtmetingen en profielkuilen. Een week voor het eindsymposium ontvangen deze kwekers hun perceel analyse persoonlijk over het perceel.
Verder zal er tijdens het eindsymposium van de Has Hogeschool studenten een presentatie zijn waarin de resultaten van het onderzoek getoond worden. Hier worden ook alle andere ervaringen gedeeld die ze hebben gehad gedurende het project.
 Op 18 juni ontving u al onderstaande door Treeport doorgestuurde informatie:

Beste ,
Namens Bart Nelen, Roy Mouris & Twan Kranenburg sturen wij u onderstaande uitnodiging door. Bart, Roy en Twan hebben onderzoek verricht naar de mogelijkheden van precisielandbouw in de boomkwekerij. Dat deden ze op o.a. de bedrijven van Boomkwekerij Dictus-Hereijgers en Lodders Boomkwekerijen B.V..

Zij stuurden ons onderstaande uitnodiging me het verzoek deze aan alle Treeportleden te zenden.

HAS Hogeschool
Project 'Remote sensing in de boomkwekerij'
Eindsymposium | Donderdag 4 juli 2019, 15.30-20.30 uur | CLTV Zundert
Geachte relatie,

Op 4 juli 2019 is het zo ver! Op deze dag houden wij een eindsymposium, waarbij alles in het teken staat van precisielandbouw en de bodem op gebied van de boomkwekerij. Wij nodigen alle geïnteresseerden en betrokkenen uit voor dit evenement bij CLTV in Zundert.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door drie studenten van HAS Hogeschool, die gedurende 20 weken een project, genaamd Remote sensing, hebben uitgevoerd op gebied van precisielandbouw in de boomkwekerij. Het doel van het eindsymposium is om iedereen bewuster te maken van de bodem en wat nieuwe technieken en innovaties voor de boomkwekerijsector te bieden hebben:
 
15.30 uur Ontvangst met koffie
 
16.00 uur Welkomstwoord door de opdrachtgever van het project Wiebe Logghe van REWIN
 
16.10 uur Presentatie over project Remote sensing door studenten van HAS Hogeschool
REWIN heeft een project opgestart waarbij nieuwe hightech innovaties ontwikkeld worden die toepasbaar zijn in de boomkwekerij. Vanuit dit project is in samenwerking met HAS Hogeschool een afstudeerproject gestart, waarbij 3 HAS-studenten een onderzoek gedaan hebben over precisielandbouw gericht op de bodem. De doelstelling is om de boomkwekerijsector informatie en actiepunten te bieden om bodemscans toe te passen en vervolgens te laten zien wat de voordelen kunnen zijn.
 
16.40 uur Interpretaties van precisielandbouw door Corné Kempenaar van NPPL
Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van precisietechnieken. Het doel van NPPL is om de opbrengsten te verhogen, kosten te verlagen, kwaliteit te verbeteren en de milieubelasting te verminderen. NPPL legt uit tegen welke problemen ze aanlopen met precisielandbouw voor de landbouwsector en deze tot oplossingen vertaald worden voor de boomkwekerij.
 
17.00 uur Kwaliteiten van de bodem door Cees Oele van Delphy
In het Interreg-project Levende bodem is gewerkt om de bewustwording op het gebied van bodemkwaliteit bij ondernemers te verhogen. Onder andere is het Bodem-ID ontwikkeld om de verschillende eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. Ook zijn nieuwe inzichten ontwikkeld om de kwaliteiten van de bodemorganische stof in kaart te brengen.
 
17.20 uur Pauze met friet en snacks, verzorgd door Bolle Buiken
 
18.30 uur Avondprogramma: demo's Zie voor beschrijving verder
Veris-scan en variabele compost en kalk uitrijden
Variabele rijbemesting op taakkaart
Drones in precisielandbouw
Profielkuilen en visuele bodemanalyse
Onkruidbestrijding door middel van robots
 
20.30 uur Afsluiting

Aanmelden
Het eindsymposium vindt plaats bij CLTV Zundert, waar u op het terrein kunt parkeren. Wij vragen u om online aan te melden via has.nl/remotesensing. Graag tot ziens op 4 juli!

Met vriendelijke groet,

Bart Nelen
Roy Mouris
Twan Kranenburg
Aanmelden  
 


Demo's
Veris-scan en variabele compost en kalk uitrijden
Loon- en grondbedrijf W. Huijbregts laat zien hoe bodemscannen werkt en hoe men waardes vertaalt naar een taakkaart om kalk of compost te strooien.

Variabele rijbemesting op taakkaart
Lodders Boomkwekerij BV laat hun rijenbemester zien waarmee ze op een taakkaart variabel kunstmest tussen de planten rijden.

Drones in precisielandbouw
Bij deze demo wordt de ICaRes-bus van het ICaRes-project getoond. Deze bus zit vol met apparatuur om de bewegingen van drones te volgen en en de beelden op acht beeldschermen weer te geven. Tijdens de demo wordt getoond wat drones kunnen bieden aan de sector.

Profielkuilen en visuele bodemanalyse
Cees Oele van Delphy legt uit wat men met profielkuilen en andere visuele bodemanalyses kan zien aan de bodem en hoe men daar conclusies uit kan trekken.

Onkruidbestrijding door middel van robots
De demo is georganiseerd door werkgroep Mechanische onkruidbestrijding van Treeport Zundert i.s.m. Schoon water voor Brabant. Gezien chemische gewasbescherming steeds meer een probleem wordt, moet er gekeken worden naar een betere en makkelijkere oplossing om onkruid tegen te gaan. Tijdens deze demo wordt er gekeken naar mechanische onkruidbestrijding in de boomkwekerijsector.
 
Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden