Print deze nieuwsbrief
 
Plaatsing Bomenbakken Molenstraat

Beste ,

 

afgelopen maandag 27 mei was de symbolische plaatsing van de eerste bomenbak in de Molenstraat te Zundert. In totaal staan er nu al achttien bakken. In de media verschenen al een paar berichten hierover:

- vakblad De Boomkwekerij

- Internetbode

- Interview Ons West Brabant

Als aanvulling nog het volgende:

In het voorjaar van 2017 kregen we bij Treeport melding van de wens van de gemeente Zundert om de Molenstraat te verfraaien met een vijftigtal bomenbakken. Daarop hebben wij direct aangegeven dat we ons advies wilden geven over de keuze van te gebruiken beplanting. Immers, wij weten als geen ander wat in onze regio gekweekt wordt en wat ook toekomstperspectief heeft. Samen met de adviseurs en leveranciers van de gemeente is een intensief traject doorlopen waarbij vele plantnamen de revue zijn gepasseerd en waar vervolgens keuzes gemaakt zijn. Veel van onze adviezen en voorstellen zijn door de gemeente overgenomen, hetgeen iets is waar wij verheugd over zijn. Uiteraard zijn niet al onze voorstellen en wensen gehonoreerd, maar toch kijken we terug op een leerzaam proces waarin we veel van onze kennis over hebben weten te brengen op de personen die de uiteindelijke beslissingen hebben genomen en de eindverantwoordelijkheid dragen.

Onze adviserende rol zit er nu formeel op, het verdere onderhoud en de verzorging is niet aan ons. Maar we zullen over de schouder mee blijven kijken, want het is voor ons tenslotte ook een mooie etalage van groenproducten en de toepassing daarvan in de stedelijke omgeving.

 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden