Print deze nieuwsbrief
 
Extra nieuwsbrief i.v.m. Brexit 1-2-2019
  
              

Beste ,

 

Onderstaande nieuwsbrief, met als onderwerp de Brexit, ontvingen we vanuit Naktuinbouw.

Als u gebruik wilt maken van de aanbieding om een workshop over het gebruik van e-CertNL dan willen we dat graag mogelijk maken bij Treeport. KLIK HIER om uw interesse te melden.
 Beste exporteur,
 
Zoals u ongetwijfeld vanuit de media heeft begrepen is er nog steeds niet duidelijk hoe de handel van fytosanitaire producten naar VK er uit gaat zien. Dit kan nog vele kanten opgaan maar we moeten ons samen voorbereiden op een harde Brexit op 29 maart. Als we dat niet doen en er is wel een harde Brexit op 29 maart ontstaan er grote problemen rondom de handel naar VK. Een zeer onwenselijke situatie dus.
 
Naktuinbouw is al tijden druk bezig met de voorbereidingen van eventuele gevolgen van een Brexit. We gaan hierbij uit van het slechtste scenario. Dat houdt in dat alle planaardige producten geïnspecteerd moeten worden en van een fytosanitair certificaat moeten worden voorzien. Een belangrijk onderdeel van eventuele export naar het VK is de opmaak van fytosanitaire certificaten en het aanvragen van de exportinspectie. Dit moet gebeuren via e-CertNL, dit is het overheidsprogramma hiervoor. Om op 29 maart daadwerkelijk te kunnen exporteren moeten exporteurs tijdig het een en ander regelen bij diverse organisatie. Anders is er geen garantie dat er daadwerkelijk geëxporteerd kan worden of er ontstaat een logistieke vertraging

Denk hierbij aan:

  1. Registratie bij Naktuinbouw  als exporteur (indien dit nu niet het geval zou zijn)
  2. Registratie bij de NVWA als exporteur
  3. Aanvragen toegang voor e-CertNL bij RVO
  4. Aanvragen e-herkenning bij e-CertNL (2+)

Om dit alles te regelen moet u rekenen op een doorlooptijd van enkele dagen/weken.

Het is daarnaast heel verstandig om vooraf testaanvragen te maken in e-CertNL om niet voor verrassingen en vertragingen te komen staan op het moment dat de zending klaar staat voor vertrek. Naktuinbouw kan u hierbij helpen. We hebben een helpdesk voor vragen en ondersteuning e-CertNL. Zij zijn te bereiken via helpdeskclientexport@naktuinbouw.nl en/of 071-3326168.

Ook organiseren wij bij voldoende aanmeldingen workshops over het gebruik van e-CertNL We geven daarin oa toelichting op het maken van een aanvraag in e-CertNL. Mocht u interesse hebben in zo’n workshop kunt u zich melden bij de helpdesk.

Als u via e-Cert.NL een exportinspectie gaat aanvragen moet u een gewenste inspectietijd invoeren.  Let er op dat Naktuinbouw met bloktijden werkt en niet met daadwerkelijke kloktijden

Als u een exportinspectie  aanvraagt om:
    -      12.15 uur dan kan de inspecteur de hele dag langs komen.
    -      10.15 uur dan kan de inspecteur de hele ochtend langs komen.
    -      15.15 uur dan kan de inspecteur de hele middag langs komen.

Verder zijn er vier nog extra tijdsblokken van:
    - 08.15 uur dan komt de inspecteur langs tussen 8:00 en 10:00 uur.
    - 11.15 uur dan komt de inspecteur langs tussen 10:00 en 12:00 uur.
    - 13.15 uur dan komt de inspecteur langs tussen 13:00 en 15:00 uur.
    - 16.15 uur dan komt de inspecteur langs tussen 15:00 en 17:00 uur.

Uiteraard is enige flexibiliteit noodzakelijk voor een efficiënte planning. We willen u daarom vragen een zo groot mogelijk tijdsblok te kiezen. Daarnaast om de inspectieaanvraag minimaal de dag van te voren (voor 15:00 uur)  aan te vragen via het systeem. Wijzigingen aan de inhoud van de zending kunnen ook na de inspectie aanvraag nog gedaan worden.
 
Op de dag van inspectie is het wenselijk om alles vlot en soepel te laten verlopen. Het is wenselijk dat u de documenten van de zending klaar hebt liggen op het moment dat de inspecteur langs komt.
De inspecteur heeft de officiële certificaten bij zich en zal deze als de zending is goed gekeurd aan u overhandigen om dan hier de gegevens op af te drukken.

Het is mogelijk dat de inspecteur nog om extra documenten zal vragen zoals bijvoorbeeld een leveranciersdocument om te kunnen vaststellen of partijen aan de gestelde eisen voldoen.
Op onze website staat nog veel meer informatie over de Brexit. https://www.naktuinbouw.nl/brexit

Een goede voorbereiding levert straks alleen maar profijt op.
 
Het is voor het uitvoeren van de inspectie van belang dat de zending compleet en gescheiden staat van andere zendingen. Dat er voldoende licht is en dat alle partijen goed bereikbaar zijn.
Om het vlot te laten verlopen is het wenselijk dat er iemand beschikbaar is voor assistentie en eventuele vragen. De inspecteur  zal op basis van een steekproef de zending keuren en zal dan kijken of alles voldoet aan de basis normen en de normen en gestelde eisen van het ontvangende land.
Als alles akkoord is zal de inspecteur het fytosanitaire certificaat waarmerken en is de zending gereed om in te laden.
 
Mocht u nog algemene vragen of vragen over de inspectie hebben zie ik die graag tegemoet. Vragen rondom e-CertNL kunnen naar de helpdesk gestuurd worden.

Mocht u nog tips voor Naktuinbouw hebben zie ik die uiteraard ook graag tegemoet.
 
Alvast bedankt en ik hoop op een soepele start van een eventuele Brexit
 
Edwin Egthuijsen

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden