Print deze nieuwsbrief
 
Uitnodiging avond over Bodem- en oppervlaktewater

Beste ,

 

Dinsdag 4 december is er een belangrijke bijeenkomst over een thema dat ons allen aangaat: de beschikbaarheid van kwalitatief goed grond- en oppervlaktewater waarmee we onze planten kunnen beregenen.
U bent samen met alle agrarisch ingezetenen uit de gemeente Zundert uitgenodigd om aanwezig te zijn bij en deel te nemen aan de bijeenkomst van dinsdag 4 december. Vanaf 19:30 uur is de inloop, aanvang programma 20:00 uur, Grand Café De Toekomst, Pastoor de Bakkerstraat 19 in Achtmaal.
Vooraf opgeven is niet noodzakelijk, wel is het voor ons handig om te weten. Dit kunt u doen via david@treeport.eu


 Onderstaand persbericht zal deze week in De Bode verschijnen.

Openbare werkbijeenkomst als vervolg op waterproblematiek zomer 2018

“Maandenlang hebben we op regen moeten wachten en toen het eenmaal viel was ik het na vijf minuten al beu.” Een uitspraak die iedereen die buiten werkt zelf gedaan zou kunnen hebben, of misschien zelfs wel gedaan heeft. En zo zou men ook heel snel kunnen vergeten dat we afgelopen zomer door het oog van de naald gekropen zijn als het gaat om het oppompen van beregeningswater.

Waterschap Brabantse Delta, Treeport Zundert, Fruitport en ZLTO Zundert-Rijsbergen organiseren samen een werkbijenkomst over de beschikbaarheid en gebruik van oppervlakte- en grondwater voor álle georganiseerde en ongeorganiseerde agrariërs. De bijeenkomst zal op dinsdagavond 4 december vanaf 19:30 uur worden gehouden in Grand Café De Toekomst in Achtmaal.

Afgelopen zomer is voor iedereen weer eens kraakhelder geworden waarom de beschikbaarheid van beregeningswater zo essentieel is. Grotendeels hebben de meeste kwekers/telers/landbouwers de problemen kunnen oplossen, maar wel met inzet van veel tijd en middelen én behulpzaamheid van het waterschap. Met het verdwijnen van de zomer, zijn ook de meeste problemen op dit gebied wel verdwenen. Maar nog altijd is de grondwaterstand extreem laag. De opgedroogde vennen in de natuurgebieden zijn daarvan een voorbeeld. Onder normale omstandigheden zal de stand de komende maanden weer stijgen naar gewone waarden, maar wie durft nog uit te gaan van normale omstandigheden?

Het feit dat wetenschappers voorspellen dat een droogte als afgelopen jaar vaker voor kan gaan komen én de extreem lage grondwaterstand is een extra motivatie om samen te gaan kijken welke (eenvoudige) maatregelen we op korte termijn op bedrijfsniveau kunnen gaan nemen. Dat doen we samen, met alle agrarisch ingezetenen uit het stroomgebied van de Aa of Weerijs. Dat is dus eigenlijk onze hele gemeente Zundert. Zoals het er nu voor staat zal het waterschap op 1 april moeten kijken hoe de grondwaterstand zich deze winter heeft ontwikkeld, en zal ze het beleid daarop af gaan stemmen. Met de huidige stand zou dat kunnen leiden tot een onttrekking vanuit het bodemwater. Dat zou voor veel van onze een ware catastrofe kunnen zijn. Zover willen wij het niet laten komen, dus tijd voor actie.
Onder het mom “Water kunnen we niet maken, maar zonder water kunnen we niets maken!” gaan we samen aan de slag. We zien u graag op onze werkbijeenkomst!

 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden