Print deze nieuwsbrief
 
Nieuwsbrief 15 augustus 2017

Nieuwsbrief 15 augustus 2017

Werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing (MOB)
De Werkgroep MOB van Treeport Zundert organiseerde binnen het project Schoon Water voor Brabant een Demomiddag mechanische aanpak onkruidbestrijding in de boomkwekerij. De demomiddag werd gehouden op vrijdagmiddag 28 juli. Boomkwekers toonden dat ze door regelmatig schoffelen en eggen het gebruik van herbiciden aanzienlijk kunnen beperken. Dat bleek op de praktijkbedrijven van boomkwekerij Verpaalen-Herijgers in Zundert en boomkwekerij Leenaerts-Halters in Wernhout. Meest gebruikte technieken voor mechanische onkruidbestrijding op de boomteeltbedrijven zijn schoffelen en wiedeggen. Schoffelen gebeurt al of niet in combinatie met lucht om onkruiden op de plantrijen weg te blazen.
 
Adviesorganisatie Delphy begeleidt binnen dit project een groep van acht Brabantse boomkwekers bij het toepassen van mechanische onkruidbestrijding op hun bedrijven. Deze kwekers vormen samen de werkgroep en worden onder meer ondersteund vanuit het project Schoon Water voor Brabant. 
 
Extra machinekosten
Delphy berekende dat de mechanische onkruidbestrijding voor 500 tot 1.000 euro aan extra machinekosten per hectare met zich meebrengt. Daar staat een gemiddelde besparing van 400 euro per hectare op het gebruik van herbiciden tegenover. Bovendien worden de meerkosten verder gecompenseerd door de betere kwaliteit van de gewassen.
 
Corné Leenaerts van boomkwekerij Leenaerts-Halters in Wernhout startte drie jaar geleden met schoffelen en aanaarden op zijn bedrijf. In de loop van de tijd heeft hij geleerd wat kan en wat niet kan. Het is belangrijk om de schade aan het gewas te minimaliseren. Nu schoffelen zij op het bedrijf voornamelijk met lucht en gebruiken ze een roterende eg. Corné geeft in het navolgende filmpje niet alleen een demonstratie van de werking, maar legt ook uit waarom hij het doet en hoe zijn ervaringen zijn: https://youtu.be/gAVLIb7zFp4.
 
Wilde Zwijnen
Tientallen wilde zwijnen zorgen voor overlast in het Munnichbos bij Sint Odiliënberg. Met name boeren in de omgeving hebben hinder van de dieren. De dieren zoeken onder de grond naar insecten. Dat doen ze onder meer door percelen met aardappelen overhoop te halen. Dat kost de boeren veel geld. De wilde zwijnen verblijven ook graag in maïsvelden. Er zijn circa 40 wilde zwijnen geteld in het gebied. De dieren zijn moeilijk te bejagen. Het afschieten van een wild zwijn kost gemiddeld 80 uur. Hans Hofland uit Achtmaal van Holag en van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland geeft al langer aan dat deze wilde zwijnen naar Zundert komen en dat het zeer grote problemen gaat geven. Met bejagen zijn ze niet meer onder controle te krijgen nog afgezien van de politieke en emotionele vraagstukken. De vraag is of het tijd is dat Treeport dit collectief oppakt? Leden die hier over mee willen denken en/of aan mee willen werken kunnen zich melden via info@treeport.eu.
 
Werkgroep Agrobiodiversiteit in de Boomteelt
Treeport mocht in 2017 via CLM Onderzoek en Advies BV, vanwege het project Beedeal, een bloemenmengsel ontvangen. Het betrof een mengsel dat speciaal was aangepast aan de verwachtingen van de boomkwekers. Dit om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden op het bedrijf te krijgen welke de kwekers een handje meehelpen om allerlei plagen te minimaliseren. Bijkomend voordeel is dat het er daarnaast prachtig uitziet. Kleurrijke bloemen die telkens weer een andere aanblik tonen, is een aantrekkelijke bijkomstigheid. De reacties daarop van de omwonenden en de talloze voorbijgangers zijn misschien wel de beste PR die een bedrijf kan uitstralen. En goed voorbeeld doet vanzelf volgen, ongeacht of iemand wel of geen boomkweker is.

 

  

 
Voor alle leden die inmiddels spijt hebben dat ze geen een- of meerjarig bloemenmengsel gezaaid hebben, hierbij de gegevens van de leverancier: Van Dijke Zaden BV,
Molendijkseweg 5, 4697 EX Sint Annaland. Mailadres: info@vandijkezaden.nl. Ook via onze leden CLTV en Telermaat zijn overigens allerlei geschikte bloemenmengsels te bestellen.
 

  


Werkgroep Regiopromotie
De werkgroepen Regiopromotie en Samenwerking Kweker-Handelaar (subgroep sortiment) hebben de krachten gebundeld en zijn in contact met de gemeente Zundert betreffende de sortimentkeuze van bomen. Dit onder andere voor de herinrichting van de Molenstraat.
 
Leden van de werkgroepen zijn hiervoor naar Boomkwekerij Ebben afgereisd samen met Thijs Kruiver van de gemeente Zundert, Marie-Ange Eneman van Boomkwekerij Ebben, Jaap Smit van Cobra en Arjan Zoontjes van Zoontjes Boomprojecten. Aan deze bijeenkomst en het bijbehorende overleg zal vervolg worden gegeven. Inmiddels zijn we als Treeport daarom aangesloten bij een online platform waar we de boomsoorten en locaties kunnen inzien van de gehele Gemeente Zundert.
 
Na een bezoek aan en overleg met Stichting Bij Anna is besloten om binnen de werkgroep de viering van de Nationale Boomfeestdag te gaan bespreken en te bezien op welke wijze Treeport deze samen met de gemeente Zundert, vakbeurs GrootGroenPlus en het BCT nieuw leven in kan blazen.
 
Daarnaast zal Treeport op 3 september 2017 wederom een publieksprijs uitreiken tijdens bloemencorso Zundert. Fons van Wezel zal deze prijs namens Treeport uitreiken aan de winnende buurtschap. 
 
Werkgroep Pest Controlled Area
Deze week zijn de facturen voor deelname aan Bufferzone 14b uitgezonden aan degene die zich hebben aangemeld. Een overzicht daarvan is te vinden op de website www.treeport.eu en op Facebook. De werkgroep bedankt alle aanmelders voor hun medewerking en bijdrage. Inmiddels is met NAKtuinbouw overeengekomen dat degene die geen areaal hebben opgegeven geen ZP-2b paspoorten kunnen verkrijgen. Op 1 september zal Treeport de nota van NAKtuibouw ontvangen welke vervolgens binnen 14 dagen voldaan zal moeten worden.
 
Werkgroep Beurzen
De voorbereidingen voor deelname aan vakbeurs GGP 2017 zijn in volle gang. Wederom zullen in 2017 de etalagestands worden opgebouwd alleen is de werkgroep daarbij nog zoekende naar een vernieuwde uitstraling. Vast staat wel dat leden die aan GGP 2017 deelnemen onder vermelding van het lidmaatschap aan Treeport, ruimte in deze etalagestands gaan krijgen inclusief een naambordje. Dit zowel voor degene die in het collectief deelnemen als, als octopusstand. Graag zou de werkgroep inventariseren of een aparte Treeportbalie gedurende drie dagen bemenst zou kunnen worden. Aanmelden om Treeport van 4 t/m 6 oktober tijdens GGP 2017 te vertegenwoordigen kan via: info@treeport.eu.
 
Tuinavond 24-08-2017
De eerstvolgende Tuinavond voor leden van Treeport en ZLTO is op donderdag 24 augustus a.s.. We zijn dit keer van 19:30 tot 22:00 uur te gast bij De Noordhoek vaste planten BV, gevestigd aan Schijfsebaan 2b, 4722 SG te Schijf. Eigenaren Leon Hereijgers en Diana Kustermans kweken er een zo compleet mogelijk sortiment van vaste planten, grassen, kruiden en varens in P9.
 
Demodag 15-09-2017
In september organiseert Delphy een demodag in Zundert waar bodemvriendelijke technieken uit een Vlaams-Nederlands bodemproject zijn te zien. ’De Demodag Boomkwekerij 2017’ vindt vrijdag 15 september van 13:00 tot 17:00 uur plaats bij Boomkwekerij Louis van den Broek. Op dit Zundertse bedrijf zullen technieken en maatregelen gedemonstreerd worden die kwekers zelf kunnen toepassen om de bodem- en plantkwaliteit te verbeteren. De demodag is onderdeel van het driejarige project ’Leve(n)de bodem’ dat begin dit jaar is gestart in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Delphy begeleidt het project in Zuid-Nederland samen met ZLTO en HAS.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden