Print deze nieuwsbrief
 
Nieuwsbrief 16 juni 2017

Beste ,
Mogelijk heeft u deze nieuwsbrief reeds eerder ontvangen, echter is wegens een storing in het systeem niet langs onze zijde te achterhalen of dit zo is. In dat geval sturen we u liever een uitnodiging teveel, dan een te weinig.
In deze nieuwsbrief weer een aantal actuele zaken over Treeport.

 

Instandhouding Bufferzone 14b
Graag willen we u nogmaals op het hart drukken om deel te nemen aan de instandhouding van Bufferzone 14b. Treeport zal de regeling uit gaan voeren en is daarbij afhankelijk van het gemeenschappelijk inzicht dat instandhouding van de bufferzone van groot belang is voor onze sector. Dus als u zich nog niet aangemeld heeft, verzoeken we u om dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen! Dat kan via http://www.treeport.eu/enquete.html. Als u nog meer informatie wenst, dan kunt u deze vinden via http://www.treeport.eu/nieuwsbrief.php?id=190.

Telermaat Zomertour
Op dinsdag 27 juni laten we onze vereniging zien tijdens de Telermaat Zomertour op het bedrijf van Boomkwekerij Richard de Bie B.V.. Om 13.00 uur start het programma en worden de deelnemers in 10 groepen langs 10 proefopstellingen gevoert. Er kunnen maximaal 150 mensen deel nemen. Moeten van te voor inschrijven ivm licentie verlenging. De middag geeft dus een gratis licentie verlenging. Om 16.00 uur is de afsluiting met een BBQ. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u kijken op de website www.telermaat.nl.
Als u planten beschikbaar heeft die als aankleding kunnen dienen, of als u mee wil helpen in bemensing van de stand, dan horen we graag even van u via 076-599500 of info@treeport.eu. (Vanuit de organisatie van Treeport zal alle beschikbare materiaal tijdig worden aangeleverd en op- en afgebouwd, dus daar heeft u geen omkijken naar.)
 
Meet & Green
Donderdag 13 juli is Treeport vertegenwoordigd bij Meet & Green op het bedrijf van Gebr. Van Oirschot in Biezenmortel. Van 13.00 tot 17.00 uur zal de kennisdag met interessante proeven van gewasbeschermings- en bemestingsfabrikanten, machine-demonstraties en een kennisplein met toeleveranciers daar plaatsvinden. Voor onze presentatie zijn we nog op zoek naar een tweetal enthousiaste vertegenwoordigers van onze vereniging. Ook willen we nog gebruik maken van een partytent (300*350 of 300*300), dus als u er ons een kunt uitlenen dan horen we dat heel graag (076-5995000 of info@treeport.eu). Ook willen we de fotoshow op ons beeldscherm blijven voorzien van actuele en interessante foto’s, dus als u nog wat voor ons beschikbaar heeft, dan zien we dat graag tegemoet via info@treeport.eu. Vanuit de organisatie van Treeport zal verder alle beschikbare materiaal tijdig worden vervoerd naar Biezenmortel. Uw hulp bij op- en afbouw zou erg welkom zijn.

Ondertekening Telermaat Alliantiepartnerschap
Voorafgaand aan de Telermaat Zomertour zullen vertegenwoordigers van Treeport en Telermaat de Alliantieverklaring ondertekenen. Daarmee onderstrepen zij het belang van wederzijdse samenwerking om te komen tot een gezonde omgeving voor boomkwekerijbedrijven nu en in de toekomst.

Zonkracht
De weersverwachting voor de komende dagen is zeer zonnig. Behalve extra werk met water geven, betekent dat ook dat we vaak zelf blootgesteld zijn aan een behoorlijk aantal zonuren. Denkt u vooral ook aan uzelf en bescherm u daar waar mogelijk. Er zijn diverse produkten op de markt zoals zonnebrandcrème en zonnedoekjes. Het is in uw eigen belang goed voor uzelf en uw medewerkers te zorgen, ook op dit gebied.
 
Alliantiepartners
Woensdag 12 juli gaan ledenraad, bestuur en organisatie samen met de alliantiepartners van Treeport in gesprek. Dit met als doel het verder handen en voeten geven aan wat de Alliantieverklaring geschreven staat. Uiteraard hoort u in de volgende nieuwsbrief meer hierover!
 
Update samenwerking ZLTO
Na de samenwerking rondom het geslaagde Treeportcafé van 23 mei jongstleden, hebben we samen geëvalueerd. De gezamenlijke conclusie was zeer positief. We gaan dan ook het volgende Treeportcafé (donderdag 21 september) gezamenlijk vullen. Meer informatie volgt later. Ook de al voorgenomen samenwerking rondom tuinavonden en andere ledenbijeenkomsten zal worden voortgezet. Denk daarbij ook aan de door ZLTO te organiseren fietstocht van zondag 16 juli. Zodra wij meer informatie daarover hebben, ontvangt u deze zeker van ons.

Tuinavond 22 juni

Op donderdag 22 juni zijn alle leden vanaf 19:30 tot 22:00 uur welkom op het bedrijf Boomkwekerij Dictus-Hereijgers. John en Bianca zullen ons daar meer vertellen over hun bedrijf en een kijk gunnen in hun bedrijfsvoering. Dat John erg actief is in onze werkgroep mechanische onkruidbestrijding zal vast in de rondleiding tot uiting komen. Daarnaast is Henk Raaijmakers namens ZLTO uitgenodigd om een aantal actuele onderwerpen in de boomkwekerij toe te lichten. Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom op het bedrijf van de familie Dictus aan de Kraailheuvelstraat 1, 4885 KZ in Achtmaal.    
           
                          

Interessant verschil? Dat denken wij wel. Vanuit de werkgroep mechanische onkruidbestrijding horen we 22 juni meer!


Tuinavond 20 juli
We zijn nog op zoek naar een bedrijf om tijdens de tuinavond van 20 juli te bezoeken! Heeft u een interessant bedrijf of verhaal en wilt u de Treeportleden ontvangen? Wij horen het graag zodat we samen met u er een leerzame en prettige avond van kunnen maken!

Profielpagina en 'My Favourite Plant' bij vakbeurs GrootGroenPlus
Vanuit de organisatie van GrootGroenPlus kregen we het verzoek om ook de deelnemers vanuit Treeport er nogmaals op te wijzen dat zij op hun profielpagina op www.grootgroenplus.nl de unieke mogelijkheid hebben om hun bedrijf extra onder de aandacht te brengen door de profielpagina in te vullen. Ook kan iedere deelnemer zijn of haar favoriete plant beschrijven en van goede foto’s voorzien zodat exposanten ook daarmee weer goed opvallen bij de bezoekers van de site en GrootGroenPlus.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden