Print deze nieuwsbrief
 
Uitvoering regeling Bufferzones Bacterievuur 2017 in zone 14b, Zundert

Beste collega (boomkweker) in Bufferzone 14b,
 

 
Al in 2016 hebben vertegenwoordigers van de Raad voor de Boomkwekerij en vertegenwoordigers van een drietal zones (Boskoop (8), Opheusden (10) en Zundert (14b)) en de Naktuinbouw uitvoerig gesproken en afspraken gemaakt over de regeling Bufferzones Bacterievuur 2016 en de uitvoering daarvan. Voor 2017 zijn deze afspraken eind mei door Naktuinbouw verlengd.
 
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. vertegenwoordigt daarmee alle boomteeltbedrijven in bufferzone 14 b en draagt zorg voor de betaling van de algemene kosten en inspectiekosten in deze zone aan Naktuinbouw.
 
Namens het bestuur en de ledenraad van Treeport ontvangt u daarom nu deze nieuwsbrief met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen aan het collectief, door voor 15 juni 2017 dit digitale aanmeldformulier (klik om te openen) in te vullen! Mocht u geen waardplanten hebben of bijvoorbeeld toeleverancier zijn, dan verzoeken wij u toch om deel te nemen aan de regeling, om zo de lasten gemeenschappelijk te dragen en te delen. Het is immers in ieders belang dat de zone ziektevrij blijft, waardoor alle teelten en handel zonder beperkingen voortgezet kunnen worden en dus iedereen vrij kan handelen.
 

 
De kosten van deelname zullen als volgt opgebouwd worden:

  • Vaste kosten voor elke deelnemer (al dan geen waardplanten): € 200,00.
  • Gemaakte inspectiekosten in de groene ruimte (buiten de kwekerijen) worden per deelnemer over de opgegeven oppervlakte waardplanten naar rato verdeeld (plm. € 2,25/are, dit is afhankelijk van de totaalopgave).
  • Inspectiekosten van de bedrijven op de percelen met bacterievuurwaardplanten en de kosten voor latente bemonstering komen, zoals altijd al het geval is, voor rekening van de individuele bedrijven waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

U ontvangt daarover na 15 juli 2017 een gespecificeerde factuur van Treeport.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat of rechtstreeks met een van onze betrokken bestuurders. Alle contactgegevens zijn vermeld op onze website www.treeport.eu.
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan het algemene belang van de instandhouding van Bufferzone 14b.
 
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en ledenraad

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden