Print deze nieuwsbrief
 
Oproep bufferzone 14 b

Beste ,

 

Afgelopen weekend is per brief aangekondigd dat de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. de boomteeltbedrijven in bufferzone 14 b opnieuw zal vertegenwoordigen en daarmee uitvoering gaat geven aan de collectieve deelname en zorg draagt voor de betaling aan Naktuinbouw van de algemene en inspectiekosten in bufferzone 14b.
 
Op korte termijn zult u daarom namens het bestuur en de ledenraad van Treeport een brief ontvangen met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen in dit collectief, een formulier ter opgave zal inclusief de verdeling en tarieven bijgevoegd zijn.
 
Deze oproep geldt voor alle bedrijven in zone 14b met en zonder waardplanten en voor leden en niet-leden van Treeport!

Met vriendelijke groet,
Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

P.S. In het Treeportcafé van dinsdag 23 mei 2017 zal er alvast een mondelinge toelichting worden gegeven.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden