Print deze nieuwsbrief
 
Nieuwsbrief 16 mei 2017

Beste ,

Mogelijk heeft u deze nieuwsbrief reeds eerder ontvangen, echter is wegens een storing in het systeem niet langs onze zijde te achterhalen of dit zo is. In dat geval sturen we u liever een uitnodiging teveel, dan een te weinig.

 

Treeportcafé
Dinsdagavond 23 mei houden we een Treeportcafé over het thema Water. Die avond worden we door drie experts bijgepraat over actuele ontwikkelingen op dit gebied. Aangezien Water toch echt één van de belangrijkste productiemiddelen is in onze bedrijfsvoering verwachten wij die avond een grote opkomst. De organisatie van de avond zal samen met ZLTO worden gedaan. Inloop vanaf 19:30 uur, CultuurCentrum Bij Ons in Zundert, 

Samenwerking ZLTO
Omdat we van mening zijn dat samenwerking essentieel is voor verdere voortgang, zijn we in gesprek gegaan met ZLTO. Concreet houdt het in dat we gezamenlijk een aantal zaken gaan oppakken. Zoals bijvoorbeeld het Treeportcafé van 23 mei, de Tuinavonden van 22 juni, 20 juli en 24 augustus en de fietstocht van ZLTO door het landelijk gebied in onze regio.

Bestuur en Ledenraad
Op donderdag 11 mei kwamen het bestuur en de ledenraad bij elkaar voor hun halfjaarlijks overleg. Daarin is besproken wat de stand van de coöperatie is op diverse terreinen. Tijdens het Treeportcafé praten we u graag even bij. Voorafgaand aan de vergadering van 11 mei, hebben we ook met een afvaardiging van handelsbond Anthos gesproken. In de komende periode zullen we verdere informatie met hen uitwisselen om te kijken waar we elkaar van dienst kunnen zijn. Voor onze leden betekent dat uiteraard dat we gaan kijken waar we voordeel kunnen behalen in gezamenlijk gebruik maken van diensten van Anthos. Ook hierover houden we u verder op de hoogte.

Alliantiepartners
In het verleden hebben we met een tiental partijen een alliantieovereenkomst gesloten. Destijds om aan te geven dat we elkaar steunen in het streven naar economische groei. Nu is de tijd gekomen om de woorden om te zetten in daden. De komende periode gebruiken we om samen met de alliantiepartners te bepalen wat we concreet voor elkaar gaan betekenen.

Floriade 2022 Almere
Nog maar een goede 5 jaar en dan opent Floriade Almere haar poorten voor de bezoekers. Voor die tijd moet er nog veel gebeuren. Planmakers en planners zijn al volop bezig. Aan ons is verzocht of we ook iets bij zouden kunnen dragen. We hebben aangeboden dat we vanuit onze regio de coördinerende rol op ons willen gaan nemen. Dat aanbod is in dankbaarheid aanvaard.

Projectenboekje
De eerste druk van het projectenboekje was op. Dat was gelijk een mooie gelegenheid om het weer eens tegen het licht te houden, met een update als gevolg. U kunt boekjes krijgen bij het Treeportcafé, op het kantoor van Treeport en in het gemeentehuis van de gemeente Zundert.

Vanuit de werkgroep Functionele Agro Biodiversiteit Boomteelt de volgende berichten:
- Toolkaart Bijenhuisvesting
Op onze website staat een praktisch hulpmiddel om zelf een insectenhotel te maken. U draagt daarmee bij aan een verbetering van de biodiversiteit in onze regio.
- Om een bijdrage te leveren aan het welslagen van het project Bij Anna (www.bijanna.nu), in de voormalige Assortimentstuin in Zundert,  willen we een mooi insectenhotel schenken en een strook met ons bloemenmengsel in laten zaaien.
- Ook met de gemeente Zundert zijn we overeengekomen dat onder regie van Treeport een drietal “overhoeken” binnen onze gemeente ingezaaid gaan worden met een bloemenmengsel.

Export naar Rusland
Op verzoek van een lid wijzen we u graag op de nieuwsbrief over handel met Rusland zoals die verstuurd is door Anthos. U vindt ze via de link: Nieuwsbrief Anthos Rusland
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden