Print deze nieuwsbrief
 
Uitnodiging Treeportcafé dinsdag 23 mei Thema Water

Beste ,

 

Graag nodigen wij u uit voor het Treeportcafé van dinsdag 23 mei 2017 in het CultuurCentrum Zundert aan de Molenstraat 5. Naast de algemene onderdelen zoals: nieuws vanuit de werkgroepen, informatie vanuit de ledenraad en mededelingen vanuit het bestuur is deze avond speciaal ingericht rondom het thema: Water. Dit is voor elk bedrijf een voornaam productiemiddel. Zonder goed water is een goede bedrijfsvoering voor de meeste van ons vrijwel onmogelijk. Daarom zal het zeker de moeite lonen om onze gastsprekers aan het woord te laten en daarmee onze kennis te vergroten. Voor de eerste maal organiseren ZLTO en Treeport het café gezamenlijk. Deze avond is daarom vrij toegankelijk voor alle leden van ZLTO en Treeport. Nog geen lid? Dan kunt u ook kennis komen maken met onze organisaties. Graag wel vooraf even aanmelden via info@treeport.eu.
 
Het programma ziet er als volgt uit
19:30 uur            Inloop en ontvangst met koffie/thee
20:00 uur            Opening (en mededelingen van zowel TP en ZLTO)
20:20 uur            “Flexibeler Beregenen”
• Gerard Hendrickx (Plantoetser/Vergunningverlener bij Waterschap Brabantse Delta) zal ons bijpraten over de wijzigingen die vanaf 1 januari 2018 gaan gelden. Dit is dus een ideale gelegenheid om hiervan in een vroeg stadium kennis te nemen zodat u tijdig  eventuele maatregelen kunt treffen.
21:00 uur            “Water, emissiebeperking en middelenpakket”
Duo-presentatie door:
• René Rijken, adviseur water- en emissiebeheer bij Waterschap Brabantse Delta
• Daan van Empel, Specialist plant bij ZLTO
Hoe zit de relatie met waterkwaliteit en de beschikbaarheid van het gewasbeschermingsmiddelenpakket? Wat betekent de waterzuiveringsplicht per 1 januari 2018 voor bedrijven met (ondersteunend) glas en welke oplossingsrichtingen heb je als bedrijf? Tijdens deze presentatie zal worden ingegaan op de nieuwe regelgeving m.b.t. waterzuivering en welke oplossingsrichtingen er zijn. Uitleg over het aantonen van nul-lozing met ruimte voor vragen en discussie over verschillende situaties.
 
21:50 uur            My favourite plant! (één van de leden zal op boeiende wijze wat meer vertellen over zijn of haar favoriete plant)
22:00 uur            Rondvraag
22:10 uur            Afsluiting en gelegenheid tot informele nabespreking

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden