Print deze nieuwsbrief
 
Samenvatting Treeportcafé 23-02-2017

Bijeenkomst: Treeportcafé
Datum: 23 februari 2017
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Locatie: Cultuurcentrum Zundert
Aanwezig: 35 personen

 
Donderdagavond 23 februari stond er weer een Treeportcafé op de planning. Tijdens deze avond zouden vooral de toeleveranciers onder de leden zorgen voor informatievoorziening en kennisdeling. Aan het begin van de bijeenkomst werd een algemene oproep gedaan om in de werkgroepen te stappen en om input van onderwerpen te geven. Een overzicht van de reeds bestaande werkgroepen is te vinden op www.treeport.eu.
 
Vervolgens werd het woord gegeven aan Frans Sprenkels (Boomkwekerij Sprenkels B.V. te Achtmaal). Hij presenteerde zijn favoriete plant, namelijk de Sciadopitys verticillata. Dit is een conifeersoort die in de eerste vier jaar langzaam groeit. Dat maakt het gelijk al een kostbare plant. Frans vond in de jaren negentig in een zaaisel een aantal afwijkende plantjes. Daarvan kweekte hij er een aantal verder, waaruit uiteindelijk in 2016 de nieuwe cultivar Sciadopitys verticillata 'Shine a Light' geïntroduceerd werd. De plant laat zich omschrijven als een compacte, geelnaaldige Japanse Parasolden die zich prima in de kleinere tuin laat inpassen. De plant zal niet beschermd worden met kwekersrecht, omdat het waarschijnlijk een echte liefhebbersplant zal blijken te zijn. Het leerzame verhaal van Frans laat maar weer eens zien hoe waardevol het delen van informatie is. Daarom zal het presenteren van (favoriete) planten voortaan een vast onderdeel worden van elke Treeportbijeenkomst.
 
Vervolgens waren er een tiental pitchers. Gedurende drie minuten konden ze het publiek overtuigen om bij hen aan te schuiven voor een 'speeddate'. Tijdens deze 'speeddate' konden de aanwezigen een schat aan informatie krijgen. Alle informatie en uitleg was concreet, toepasbaar en geheel gratis. Een aantal van de pitches werden zelfs live uitgezonden. Een overzicht:


1.            Pensioenen voor werknemers én de ondernemers zelf.
               Schipper Accountants B.V. – Angelique Gijsen
2.            Op weg naar duurzame gewasbescherming.
               Telermaat B.V. – Iwan van der Steen en Yvonne Leenaerts
3.            Past mijn ondernemingsstructuur nog bij mij?
               Alfa Accountants en adviseurs – Frank Veeke en Elbert van Aalst
4.            Exporteren buiten de EU!
               WA Customs – Benny van Laerhoven
5.            Meer grip op cijfers en inzicht in mijn jaarrekening.
               ABAB - Frans van Wanrooij
6.            Hoe een goed bedrijfsprofiel te vormen en in te spelen op de nieuwe digitale
               economie?
               TSD IT BV – Niek Smit
7.            Organische bemesting: dé fundering van een goede bodem.
               CLTV Zundert i.s.m. DCM Meststoffen - Michel Jongenelen
8.            Welke mogelijkheden zijn er al voor toepassing van groene energie?
               Bink Solar BV - Patrick Kuipers 
9.            Welke verzekering biedt afdoende dekking tegen (veranderende)              
               weersomstandigheden?
               Rabobank Food & Agri team Midden West Brabant – Lisette Sprenkels
10.          Waar staat mijn bedrijf over vijf jaar?
               Delphy – Wil de Bresser
 

Na de pitches konden de gesprekken beginnen. De aanwezigen bleken hier erg enthousiast over; ze vonden het een waardevolle avond.
 
Het volgende Treeportcafé staat gepland op donderdag 18 mei. Gastspreker is dan Gerard Hendrickx van Waterschap Brabantse Delta. Hij zal ons bijpraten over het thema 'Flexibeler Beregenen'. Dit is, zeker gezien de wijzigingen die op 1 januari 2018 ingaan, een actueel thema. En omdat goed beregeningswater in feite voor elke kwekerij van levensbelang is, is uw aanwezigheid op deze avond ook zeer aan te raden!
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden