Print deze nieuwsbrief
 
Nieuws vanuit de werkgroep Beurzen

Beste ,

 

Op maandagavond 13 februari is er na lange tijd weer een bijeenkomst van de werkgroep Beurzen geweest. Tijdens deze avond zijn verschillende zaken besproken.
 
Internationale activiteit
In 2015 is besloten om de werkgroepen Beurzen en Internationale Beurzen samen te voegen. De nieuwe werkgroep Beurzen heeft zich vooral bezig gehouden met de gezamenlijke uitingen op vakbeurs GrootGroenPlus. Daarnaast werden er jaarlijks uitingen gedaan op IPM en Florall en werden leden verzocht om informatie en bordjes mee te nemen naar andere beurzen/open dagen waaraan ze deelnamen. Vanuit Treeport is er al enige tijd geen gezamenlijke deelname in het buitenland of op andere beurzen dan GGP geweest. Om hierin geen kansen te missen, zal er in maart opnieuw een enquête worden uitgezet onder de Treeportleden, waarin gepeild wordt naar belangstelling voor deelname in het binnen- en buitenland en aan voorjaarsbeurzen. De werkgroep zal zich de komende periode bezighouden met het verzamelen van informatie en het formuleren van de benodigde vragen.
 
Deelname GrootGroenPlus (GGP) 2017
Vakbeurs GGP staat uiteraard al op de agenda. Deze vakbeurs wordt dit jaar van 4 tot en met 6 oktober gehouden in Zundert. Treeportleden krijgen ook dit jaar weer extra kans op voordeel. Zo is het voor leden mogelijk om deel te nemen aan het collectief Treeport aan de start van de blauwe route. Dit collectief omvat onder meer individuele geschakelde stands en etalagestandjes waarin elke deelnemer de ruimte krijgt om zich te presenteren. Ook is het voor leden mogelijk om deel te nemen als octopusstand. Hierbij staan de leden met hun individuele stand elders op de beursvloer/in de routes, maar worden zij wel meegenomen in de etalagestands en krijgen een logobordje van Treeport in de stand.
 
Andere voordelen die voor alle aan GGP deelnemende Treeportleden gelden zijn (vermelding in) gezamenlijke persberichten, uitingen op de sociale media en vermelding van het logo in de deelnemerslijst. De deelnemerslijst van GrootGroenPlus 2017 staat inmiddels online, klik hier voor het openen van de lijst. Als uw bedrijfsnaam gevolgd wordt door het logo van Treeport, dan bent u aangemeld voor deelname onder Treeport. Des te meer leden zich aanmelden voor het collectief of als octopus, des te krachtiger de uiting van Treeport.
 
De werkgroep werkt al een aantal jaren met eenzelfde opzet van de etalagestands en staat open voor andere mogelijkheden voor gezamenlijke presentatie(s) op de vakbeurs GGP. Treeportleden die hier ideeën over hebben, worden van harte uitgenodigd om deze te delen met de werkgroep.
 
Wijziging in samenstelling werkgroep
De samenstelling van de werkgroep kent een aantal wijzigingen. Zo hebben een aantal leden de werkgroep verlaten, maar zijn er ook weer twee nieuwe leden aangemeld. Omdat de werkgroep Beurzen graag meer nieuwe leden met een frisse blik wil opnemen, is de werkgroep nog steeds op zoek naar extra leden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@treeport.eu of bij een van de leden van de werkgroep.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Beurzen

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden