Print deze nieuwsbrief
 
Agenda ALV Co?peratieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Agenda Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Maandag 30 januari 2017, Cultuur Centrum Zundert, Molenstraat 5, 4881 CP te Zundert.

Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang vergadering 20:00 uur.
 
Agendapunten:

  1. Opening en welkomstwoord
  2. Terugblik activiteiten 2016 inclusief werkgroepen 
  3. Conceptcijfers 2016 inclusief toelichting functiescheidingen
  4. Notulen ALV 23-06-2016 
  5. Activiteitenplan 2017
  6. Begroting 2017, met daarin voorstel aanpassing contributiestelsel en -hoogte
  7. Controle stemmingen
  8. Rondvraag en afsluiting ALV
  9. BCT introductie directie 
  10. Afsluiting en informeel samenzijn

 
Voorafgaand aan de ALV ontvangt u van ons nog een nieuwsbrief met Notulen ALV 23-06-2016, de Voorlopige cijfers inkomsten en uitgaven 2016, de Terugblik activiteiten Werkgroepen en de Begroting 2017 met voorstel contributie.

Als u voorafgaand aan de vergadering al vragen heeft die u in de rondvraag beantwoord zou willen zien, dan kunt u deze vooraf aan ons kenbaar maken via info@treeport.eu.

In verband met de voorbereiding zouden wij graag van u willen weten of u aanstaande maandag aanwezig bent. Aanmelden kan via deze link.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden