Print deze nieuwsbrief
 
Maandag 30 januari Algemene Ledenvergadering

Beste ,

 

De eerste nieuwsbrief van 2017 kan niet anders beginnen dan de wens uit te spreken dat het nieuwe jaar voor u goed begonnen is en ook een prima vervolg zal krijgen!

Daarnaast zijn er drie andere zaken die we met u willen delen:

Maandag 30 januari Algemene Ledenvergadering (ALV)
Meer informatie zoals de agenda, de notulen van 2016 en de begroting voor 2017 ontvangt u volgende week. Deze stukken zullen daarna ook via de website te downloaden zijn. Noteert u alvast in uw agenda: 30 januari, CultuurCentrum Zundert, Molenstraat 5 te Zundert. Inloop vanaf 19:30 uur. Indien u zelf nu al onderwerpen en/of vragen heeft die u aan de orde zou willen stellen tijdens de gebruikelijke rondvraag, dan kunt u die desgewenst al op voorhand aan ons toezenden via info@treeport.eu.

Functionele Agro Biodiversiteit Boomteelt (FABB) - Eindpresentatie
Op 20 december 2016 was de eindpresentatie van het onderdeel FABB van het Koepelproject Plantgezondheid. Zeven bij Treeport Zundert aangesloten boomkwekers hebben in 2016 tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om de aanwezigheid van bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. De resultaten van dit project zijn vastgelegd in een gedegen en zeer goed leesbaar rapport. Het biedt ons, kwekers van Treeport Zundert, goede handvatten om elk op ons eigen bedrijf op een praktische en goede manier de biodiversiteit op en rond ons bedrijf te ontwikkelen. Bij de ALV zal hierover nog een korte toelichting gegeven worden. 

Als vervolg op dit project is het voor alle Treeportleden mogelijk om gebruik te maken van het gratis bloemenmengsel en de insectenhotels die ons ter beschikking gesteld worden. Dat laat u toch niet zomaar voorbij gaan? U vindt de FABB-rapportage op www.treeport.eu, maar als u interesse heeft in een ingebonden versie dan is dat ook mogelijk. U kunt deze interesse melden via info@treeport.eu.
 
Kwekerijenloop 29 januari 2017
Dankzij de samenwerking van Treeport Zundert met de Van Goghloop Zundert en de West-Brabantse Triatlon Vereniging, wordt zondag 29 januari a.s. de eerste editie van de Kwekerijenloop gehouden. Wat de naam al suggereert is dat deze recreatieve loop- en wandeltocht over diverse kwekerijen gaat. Het hele scala komt aan bod. De tocht gaat langs zaaibedden, kassen, containerveld, composthopen en ter afwisseling ook via een enkel weiland en een stuk bos. Meer informatie kunt u vinden via deze link: www.vangoghloopzundert.nl/kwekerijenloop. De promotiefilm die door de vrijwilligers van de Van Goghloop Zundert is gemaakt kunt u vinden door hier te klikken. U dient wel aangemeld te zijn bij Facebook. 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden