Print deze nieuwsbrief
 
Nieuwsbrief Treeport 14-12-2016

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering die op 22 december 2016 zou plaatsvinden is verplaatst naar het nieuwe jaar. Deze vergadering vindt nu plaats op maandagavond 30 januari 2017 in het Cultureel Centrum Zundert. Agenda en bijbehorende stukken zullen tijdig aan u worden toegezonden.  
 
Treeportcafé
Het eerste Treeportcafé volgt niet lang daarna, op 23 februari 2017. Tijdens deze bijeenkomst is er weer ruimte voor pitches en zal er voor een nog te bepalen onderwerp een half uur spreektijd zijn. Leden en vrienden kunnen zich nog aanmelden voor het geven van een pitch of aangeven over welke onderwerpen zij graag een pitch zouden horen.

Ter voorbereiding op de avond willen we daarom iedereen vragen om voor 9 januari 2017 een korte vragenlijst in te vullen. Klik HIER voor de vragenlijst. In deze lijst wordt onder meer getoetst in hoeverre er belangstelling is voor pitches over bestrijdingsmiddelen, driftreductie, wetgeving en wijzigingen, verzekering van weersomstandigheden en of hier mogelijk een volledig Treeportcafé aan besteed moet worden. Met de huidige ontwikkelingen op Europees niveau blijken dit nog maar eens actuele items te zijn. 

Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen wordt openbaar
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft besloten dat onderzoek naar bestrijdingsmiddelen volledig openbaar wordt. Fabrikanten die pesticiden produceren en onderzoeken in het kader van toelating tot de markt mogen hun onderzoeksresultaten niet langer geheim houden. Als hierom gevraagd wordt, moet informatie over de gevolgen van het gebruik van een pesticide op lucht, water, aarde of planten worden verstrekt.
 
Het gebruik van pesticiden is al langere tijd een hot item in de groenbranche en kent vele voor- en tegenstanders. Voor alle professionals in deze branche kan de uitspraak van het Europese Hof verstrekkende gevolgen hebben, omdat de risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen verbeterd kan worden en er meer waarde zal worden gehecht aan de volksgezondheid dan aan bedrijfseconomische belangen. Wat uiteindelijk de praktische gevolgen van deze uitspraken zullen zijn, blijft nog even afwachten.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden