Print deze nieuwsbrief
 
Reminder: 21-12 Bijeenkomst FABB

Beste ,

 

Hoe kunnen telers de biodiversiteit op hun kwekerij stimuleren met als doel een goede leefomgeving voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen, te voorkomen?

Deze vraag staat centraal binnen het onderdeel Functionele Agro Biodiversiteit Boomteelt (FABB) van het Koepelproject Plantgezondheid. Als onderdeel van dit project hebben zeven boomkwekers van Treeport Zundert in 2016 tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Er zijn waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de gewassen uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.

Woensdagavond 21 december om 19.00 uur wordt er een avond georganiseerd bij Treeport aan de Bredaseweg 7 te Zundert, waar het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt en de resultaten van de proef wordt uitgelegd. Daarbij wordt er een rapport gepresenteerd m.b.t. dit project, worden de resultaten van dit jaar gepresenteerd en zal er gekeken worden hoe we dit verder kunnen uitdragen. Tijdens deze presentatie waar ook gemeente, waterschappen en bestuursleden van de verschillende belangenorganisaties aanwezig zijn, zal er voldoende ruimte zijn om te discussiëren over dit onderwerp. 

Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom! U kunt zich vandaag nog via info@treeport.eu aanmelden voor deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
René van Gastel
Werkgroep FABB

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden