Print deze nieuwsbrief
 
Treeport vindt Treeportmanager onder haar leden

PERSBERICHT

Treeport vindt Treeportmanager onder haar leden


De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft een Treeportmanager gevonden onder haar leden. Per 1 december is namelijk David Bömer van Boomkwekerij Bömer v.o.f. aangesteld. Hiermee komt alvast voor deze vereniging een einde aan de interim periode. Voor alle andere onderdelen, bijvoorbeeld het Business Centre Treeport BV, loopt de interim periode voorlopig door.
 
Uit eigen gelederen
In de zoektocht naar een nieuwe Treeportmanager is men niet over één nacht ijs gegaan en zijn eerst de taken, behoeften en wensen van onder andere de Leden, Ledenraad en het Bestuur geïnventariseerd. Om hiervoor de tijd te kunnen nemen, is bewust gekozen voor een interim periode, waarbij de werkzaamheden van de vorige Treeportmanager tijdelijk gecoördineerd werden door interim manager Chantal van Kuyck.
 
De keuze voor de aanstelling van David Bömer als Treeportmanger is een keuze die voor de hand ligt: David Bömer is al jaren lid van Treeport, is zelf boomkweker, is plantenkenner en vervult reeds diverse bestuurlijke functies binnen en buiten de regio. Hij wordt mede door zijn achtergrond en netwerk dan ook gezien als de meest geschikte persoon om vanaf nu deze functie op te pakken en het boegbeeld te vormen voor Treeport.
 
Gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector
De coöperatieve vereniging Treeport ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. De leden van de coöperatieve vereniging dragen de boomteeltsector in deze regio én in de Noordelijke Kempen (B) een warm hart toe. Op dit moment zijn er ongeveer 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven aangesloten. Dit zorgt voor een groot draagvlak en dat is mede belangrijk om projecten ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast biedt het mogelijkheden om nieuwe projecten op te zetten, collectief een vuist te maken en kennis te delen.
 
De eerste taak van de Treeportmanager zal zijn het opnieuw kennismaken met de leden en potentiële leden. Uiteraard staat het iedereen vrij om ook zelf contact op te nemen. De eerste bijeenkomst die door de Treeportmanager geleid zal worden is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze is voor een goede voorbereiding verplaatst van 22-12-2016 naar 30-01-2017. 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden