Print deze nieuwsbrief
 
Samenvatting Treeportcafé 20 september 2016

Verslag Treeportcafé
20 september 2016
 
Om 20.00 uur opent Jolanda van Hasselt het Treeportcafé. Er zijn 24 mensen aanwezig.
Begonnen wordt met een terugkoppeling vanuit de diverse werkgroepen:

  • Werkgroep Regiopromotie: Carlo van den Eijnden vertelt dat het leveren van planten tijdens corso geen succes is geweest. Voor wat betreft de rotondes: op dit moment is het wachten tot de gemeente actie onderneemt. David Bömer vertelt dat er overleg is met de Van Goghloop om een boomkwekerijloop op te zetten van 7,5 kilometer. Deze zal op zondag 29 januari 2017 plaatsvinden.
  • Werkgroep Sortiment: Didier Hermans licht toe dat de groep nu één keer bij elkaar is geweest. Besproken is dat er steeds minder kennis van en overassortiment is maar dat ook het sortiment krimpt. De werkgroep heeft de bedoeling om een planning te maken, zodatkennis gedeeld kan gaan worden.
  • Werkgroep Beurzen: vandaag is er een overleg geweest met het Prinsentuin college over de aankleding van de Treeport etalagestands doorstudenten..
  • FABB: in en rondom Zundert ziet men momenteel kleurige en fleurige kruidmengsels, geschonken door CLM. Jolanda van Hasselt krijgt positieve reacties van het publiek. DLV doet onderzoek naar wat er nu rondvliegt en wat dit initiatief nu oplevert. GGP heeft de werkgroep een aantal m2 beursruimte ter beschikking gesteld om te laten zien wat ze allemaal doen. Dit gaat in samenwerking met PCS België.
  • Werkgroep Bufferzones: Marc Lodders bedankt Ria en John Frijters voor hun enorme inzet in deze. De financiering voor de instandhouding van de bufferzone is rond,. Dit geld wordt geoormerkt in de administratie en bestemd voor de bufferzone. Alle deelnemende bedrijven worden beloond middels een artikel in de Bode; deze bedrijven steunen het collectief om de zone in stand te houden.
Nieuws Ledenraad
19 september is de nieuwe ledenraad bij elkaar geweest. Zij hebben een enerverende avond gehad, er zijn de laatste maanden veel veranderingen geweest en hierover is de ledenraad bijgepraat door het bestuur. Er zijn intenties uitgesproken, die de komende tijd een vervolg krijgen.  Startende met het opstellen van een strategische visie.

Mededelingen Bestuur
Marc vertelt dat het vertrek van Gerard de Baaij na een aantal jaren zeer prettig en goed te hebben samengewerkt, komt als een verrassing. Op een gegeven moment werd duidelijk dat er een verschil ontstond in de wegen die Gerard en het bestuur wilden bewandelen. Gerard heeft dag en nacht gewerkt om iedereen erbij te krijgen en te houden.
Op dit moment is de sollicitatieprocedure in volle gang; het takenpakket wordt gesplitst tussen BCT en de Coöperatieve Vereniging. Samen met de Ledenraad en het Bestuur zullen de sollicitatiegesprekken worden gevoerd. Als mensen ideeën/suggesties hebben waar we aan moeten denken in deze, dan graag melden, zodat dat meegenomen kan worden in de vervolgprocedure.
 
Tanja van Sambeek gaat ons na de GGP beurs verlaten. Marc bedankt haar voor alle werkzaamheden en positieve bijdragen.

Presentatie Sortiment en Rendement – Will de Bresser van Delphy
Sortiment verdient aandacht. Will constateert dat sortiment verschraalt en benoemd hiervoor diverse redenen. Waarbij hij evenveel argumenten aangeeft waarom sortiment zo belangrijk is. Duidelijk is dat de ontwikkeling van een kwaliteitskeurmerk door zal gaan en dat het niet zoveel uitmaakt voor welk merk je kiest. Als je maar laat zien dat je hier mee bezig bent.
Qua rendement wordt stilgestaan bij het rendement van individuele bedrijven maar ook van het collectief. Op de vragen of we weten wat de toegevoegde waarde is, of we weten wat er over 3 tot 5 jaar gevraagd zal gaan worden, wordt ontkennend geantwoord. Zou het zinvol kunnen zijn om in gesprek te gaan met onze klant? Remco van Dessel komt met het voorbeeld dat vanuit overheden de melding komt dat mensen klagen over openbaar groen waar te hoge bomen in staan die het zonlicht tegenhouden, i.v.m. zonnepanelen op de daken.
Will benadrukt dat het collectief gebaad is bij sortimentsonderzoek, collectieve promotie in het buitenland en een collectieve garantie van gezondheid (bufferzones).
 
Presentatie Uitgeverij De Bode – Luuk Roozeboom
De markt is grillig en modegevoelig, daarom is het belangrijk hoe je jezelf en je product laat zien. Want soms kun je ook de markt en de marktvraag creëren. We hebben meerdere en ook nieuwe kanalen tot onze beschikking om goed vindbaar te zijn. Daar gaat het om.
Voor wat betreft de GGP Beurs laat Luuk live de website zien op de profielpagina. Deze profielpagina is belangrijk om goed en volledig in te vullen en zo vindbaar te zijn. Hierbij kan altijd hulp worden geboden, mocht hier behoefte aan zijn. Deze pagina wordt door Google geïndexeerd en is het hele jaar te zien.
Verder zijn de zoek- en sorteermogelijkheden aangepast. Er werd ook een zoekwoordenonderzoek gedaan om de site van GGP nog bekender te kunnen maken in de toekomst.  Voor Treeportleden is het mogelijk om de Treeportal te koppelen aan de profielpagina. ‘Google Mijn Bedrijf’ wordt ook kort toegelicht met de bijbehorende voordelen.
Kortom de randvoorwaarden worden voor alle deelnemers van de beurs gefaciliteerd.
Maar het medium op de beurs zelf dat ben je natuurlijk altijd zelf!
Het advies:
  • Zorg dat je het gehele jaar door vindbaar bent met je bedrijf.
  • Zorg dat je profielpagina op de website van GGP goed is ingericht.
  • Je bent zelf bepalend voor je succes op de beurs.

 
Jolanda sluit het Treeportcafé volgens planning af om iets over 22.00 uur, nadat beide sprekers van harte zijn bedankt.
 

 

 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden