Print deze nieuwsbrief
 
Wijzigingen in leidinggevende functies bij BCT en Treeport

Geachte relatie,

Het bestuur van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Business Centre Treeport BV, Treeport BCT Partners BV en Gerard de Baaij van De Baaij Advies, hebben na gezamenlijk overleg de beslissing genomen om afscheid van elkaar te nemen. Deze beslissing heeft inmiddels geleid tot wijzigingen in de leidinggevende functies.
 
Gerard was sinds december 2011 programmamanager van het Majeur Project Treeport dat in oktober 2014 werd afgerond. Vervolgens werd hij manager van de coöperatieve vereniging en directeur van het BCT. Deze pittige dubbelfunctie en de grote reisafstand tussen zijn woon- en werkplaats, waarbij Gerard ook nog wekelijks een of meerdere nachten in Zundert verbleef, blijkt na viereneenhalf jaar een te zware belasting.
 
Gerard is viereneenhalf jaar werkzaam geweest voor Treeport, waarvan de laatste twintig maanden tevens als directeur van het BCT. Het bestuur van Treeport sprak eerder de voorkeur uit om de combinatiefunctie te willen handhaven. Uiteindelijk is gezamenlijk de conclusie getrokken dat het beter is om afscheid van elkaar te nemen zodat de meest optimale invulling gegeven kan worden aan ieders streven en voorkeur. Gerard zoekt nu nieuwe uitdagingen waarbij hij streeft naar meer balans in werk, privé en zijn persoonlijke ontwikkeling. Alle betrokkenen kijken tevreden terug op de samenwerking en de bereikte resultaten.

Eind juli zijn alle functies die Gerard tot dit moment vervulde overgedragen aan interim manager Chantal van Kuyck, die al enige tijd meedraait binnen de vermelde entiteiten. Er is bewust gekozen voor een interim-positie, omdat Chantal vanwege haar andere werkzaamheden - onder meer als beursmanager voor vakbeurs GrootGroenPlus - qua benodigde uren slechts tijdelijk beschikbaar is. Daarnaast biedt een interim manager de mogelijkheid om tot een herschikking te komen.
 
De komende periode zal het bestuur, de directie en de AvA zich dan ook bezinnen over de juiste verdeling van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, wijze van overdracht bij Treeport en het BCT en het bepalen van de mensen die daarvoor het meest geschikt zijn. De komende maanden zullen gebruikt gaan worden voor het vinden van deze kandidaten. Dit gebeurt door middel van een sollicitatieprocedure op voordracht. Deze voordracht zal plaatsvinden door bestuur, AvA en direct betrokkenen. Het uiteindelijke doel is om binnen een half jaar te komen tot een aanstelling voor de lange termijn.

 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op via de centrale nummers en adressen van Treeport en/of het BCT.
 
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur Treeport en AvA BCT
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden