Print deze nieuwsbrief
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Treeport 23 juni

Beste ,

 

Beste leden van Treeport,
 
In december 2015 hielden wij onze laatste ALV. We zijn nu een half jaar verder en organiseren weer een ALV omdat we behoefte hebben om elkaar te blijven informeren en samen beslissingen te nemen. We hebben het afgelopen jaar weer veel op ons programma gehad en hebben met onze activiteiten en werkgroepen flinke stappen gezet. Het is niet altijd voor iedereen even goed zichtbaar en/of herkenbaar. Daarom blijft het belangrijk dat we elkaar goed op de hoogte houden en samen nadenken en beslissingen nemen over de stappen die we willen nemen.
De ALV is het beste podium om onze gemeenschappelijke plannen met elkaar te delen en samen de juiste beslissingen te nemen. Daarom nodigt het bestuur van Treeport u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering Treeport die op donderdag 23 juni in het CultuurCentrum Zundert (Bij ons in Zundert) wordt gehouden.
We starten om 19.30 uur (inloop) en beginnen om 20.00 uur stipt met onze vergadering.
Hieronder de agenda van de ALV.
 
 
Agenda ALV :

 1. Welkom en opening. Vaststellen agenda.
 2. Verslag ALV vergadering 17 december 2015
 3. Mededelingen van de Ledenraad
 4. Mededelingen van de werkgroepen
 5. Financieel verslag 2015
 6. Begroting 2016
 7. Ledenraad verkiezingen
 8. Voortgang Business Centre Treeport
 9. Mededelingen
 10. Sluiting van de vergadering.
 
 
Verslag ALV 17 december 2015
Zie Verslag ALV december 2015
 
 
Financieel verslag 2015 en Begroting 2016
De leden van Treeport hebben tijdens de vorige ALV aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht in financiële situatie, inkomsten en bestedingen van Treeport. Tijdens deze ALV zal aan de hand van de jaarstukken en een presentatie toelichting worden gegeven.

 
Ledenraad:
De Ledenraad heeft behoefte aan uitbreiding. Niet omdat het werk teveel is maar om de leden van Treeport nog beter te kunnen vertegenwoordigen in het werk van de Coöperatieve Vereniging Treeport. Daarom heeft de huidige Ledenraad  diverse Treeportleden benaderd en uitgenodigd om zich te oriënteren op een plaats in de Ledenraad van Treeport. De volgende personen hebben zich verkiesbaar gesteld:
 1. Carlo van den Eijnden (Eijndeloos Groen)
 2. Lisette Domen (Zundert B.V.)
 3. Corne Leenaerts (Leenaert-Halters & Zn)
 4. Elze Oomen (Schipper Accountants)
 5. Marco Braspenning (Braspenning BV)
 6. Martijn Poppelaars (CAM Poppelaars)
 7. Jean-Pierre van der Peijl (Van der Peijl tuinplanten)
Van de huidige Ledenraad zijn herkiesbaar:
 1. Didier Hermans
 2. Jan de Vries
 3. Fons van Wezel
 4. Jolanda van Hasselt

 
Frank Roelands neemt afscheid van de Ledenraad.
Mocht u zich ook verkiesbaar willen stellen voor de Ledenraad van Treeport, dan kunt u zich tot 23 juni 12.00 uur aanmelden via info@treeport.eu.
 
 
Voortgang Business Centre Treeport.
Er wordt een korte toelichting geven op de voortgang. Overigens wordt verwezen naar de laatste Nieuwsbrief van het BCT die tevens als bijlage is toegevoegd: Nieuwsbrief BCT
 
 
 
 
 
 
Bestuur Coöperatieve Vereniging Treeport
John Oostvogels, Marc Lodders en Eric Mulders.
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden