Print deze nieuwsbrief
 
Samenvatting Treeportcafé 17 mei 2016

Treeportcafé -  verslag17 mei 2016
 
Jolanda van Hasselt heet iedereen om 20.00 uur van harte welkom, om vervolgens te starten met een terugkoppeling vanuit bestuur en ledenraad. Zowel het bestuur als de ledenraad zijn op zoek naar nieuwe mensen, waarbij de uitnodiging wordt gedaan om eens een vergadering bij te wonen. Het bestuur meldt dat op 1 juni de Commissaris van de Koning, Zundert zal bezoeken om zich te laten informeren over  het Business Centre Treeport.
De ledenraad vraagt speciale aandacht voor de excursie van 7 juni naar het PCS (Proefcentrum Sierteelt) in Destelbergen, België. Didier Hermans licht de excursie toe en geeft aan dat als je als lid gebruik wilt maken van de gastvrije uitnodiging van directeur Bruno Gobin, je jezelf wel aan moet melden via: info@treeport.eu
Dit is mogelijk tot en met 31 mei
 
WERKGROEPEN
Maar liefst vanuit 7 werkgroepen wordt een terugkoppeling gegeven naar de leden:

  • Werkgroep samenwerking kweker-handelaar: Fons van Wezel licht toe: veel onderwerpen om aan te pakken, voor de komende tijd de focus op 3 onderwerpen: Treeportal, serious gaming en assortiment.
  • Werkgroep Vicoe: René Jochems vertelt kort waar het project Vicoe over gaat. Deelname is nog mogelijk en René meldt dat leden op tijd moeten bellen voor de afvoer van organisch restmateriaal.
  • Werkgroep agrobiodiversiteit: 6 kwekers hebben bloemenmengsel ingezaaid voor het lokken van natuurlijke vijanden. René van Gastel geeft aan dat deze bedrijven ook gemonitord worden t.a.v. de resultaten. Jolanda vult aan dat daarnaast ook overleg plaatsvindt met gemeente Zundert en  het Waterschap, zodat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid kan nemen.
  • Werkgroep Regiopromotie: Carlo van den Eijnden vraagt of er kwekers zijn die interesse hebben in het leveren van zowel kleine als grote planten voor het jaarlijkse bloemencorso. In ruil kan er reclame gemaakt kan worden voor Treeport/leverancier op het veilingterrein. De werkgroep wil graag voor 1 juni een reactie geven, dus meld je aan via info@treeport.eu
  • Werkgroep mechanische onkruidbeheersing: John Dictus meldt dat er veel geschoffeld wordt. In de zaaibedden is het mechanisch onkruid bestrijden nog wel lastig, hier is ook geprobeerd om het onkruid te branden op diverse manieren. De resultaten hiervan volgen zo snel mogelijk. Vrijdag 20 mei zal aan kwekerij Hergo een bezoek gebracht worden door een 2e kamerlid van PVDA met PVDA- afvaardiging gemeente Zundert. Zij willen zich laten informeren over alle mogelijkheden en instrumenten die inmiddels zijn getoetst in de regio op het gebied van mechanische onkruidbestrijding.
  • Werkgroep Bufferzones: Als regio zullen we collectief deelnemen aan de controles van bacterievuur. Marc Lodders meldt dat er binnenkort een brief naar alle bedrijven uit de regio verstuurd zal worden. Afhankelijk van hoe we het oppakken qua bufferzone zal vervolgens de Pest Free Area een vervolg krijgen.
  • Werkgroep Beurzen: maar liefst 30 bedrijven hebben zich inmiddels al gemeld voor collectieve deelname aan GrootGroenPlus; Petra Nouws roept op om mee te denken t.a.v. ideeën voor de PR-uitingen. Collectieve deelname aan internationale beurzen worden voorlopig op de lange baan geschoven, aangezien hier te weinig animo voor is.
 
BRABANTSE DELTA
René Rijken van Brabantse Delta geeft een presentatie over de resultaten van het onderzoek Schoon Water Moersloot.
Nadat met het onderzoek werd gestart in 2006, bleken de resultaten al te zijn verbeterd in 2011. De huidige resultaten laten wederom een daling zien in het aantal overschrijdingen van giftige stoffen in het oppervlaktewater. Belangrijk blijft om te blijven handhaven, technieken te stimuleren waarbij minder tot geen middelen worden gebruikt en het blijven meten op het eindpunt van de Moersloot om zo een vinger aan de pols te kunnen blijven houden.
 
SPEEDDATEN
Daarna start het speeddaten; een 21-tal onderwerpen worden middels een 1 minuut pitch voorgesteld aan de leden. Vervolgens hebben de leden 5 rondes de kans gekregen om gratis advies/informatie in te winnen bij de desbetreffende pitcher. Hier werd dan ook intensief gebruik van gemaakt en zinvolle vervolgafspraken kwamen hier uit voort. De ledenraad denkt dat het daarom zinvol zal zijn om het speeddaten jaarlijks te laten terugkeren. Heeft u nog ideeën over onderwerpen die u dan graag op de agenda wilt zien, laat u dit dan s.v.p. weten aan iemand van de ledenraad, of via info@treeport.eu
 
Om 22.30 uur sluit Jolanda de avond met een woord van dank richting alle aanwezigen.
 
Hierbij willen wij iedereen nogmaals bedanken voor hun aanwezigheid, advies en informatie gedurende deze avond.

Overzicht van de onderwerpen van de speeddate:
 
onderwerp bedrijf
kostprijsberekening Van Oers
personeel; functioneringsgesprekken/POP/binding SchipperGroep
efficiënte en ergonomische inrichting werkruimte Delacourt en Van Beek
je website en sociale media als effectief verkoopinstrument HVR Group
productiebeheersing Groeibalans
voorraad/orderadministratie pakket TSD
toekomstvisie van mijn bedrijf Van Oers
boomteeltonderzoek Groeibalans
CATT behandeling Van Acht Koel & Vriesopslag
Subsidies IMC
Treeportal TSD
investeren in automatisering, cloud, viop telefonie QNP
duurzame arbeidsbetrekkingen TNO - Werkplein Hart van West Brabant
vogelverschrikkers Handelsonderneming A. Frijters
Zundert als facilitator Boomteelt Gemeente Zundert
fiscale zaken rondom bedrijfsvoering en financiële planning SchipperGroep
de veranderende rol van de accountant SchipperGroep
overname/verkoop bedrijf SchipperGroep
lease/financiële voorziening bedrijf SchipperGroep
regiopromotie rotondes  Eijndeloos Groen
informatie Coop.Ver.Treeport en Bus.Centre Treeport Treeport

 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden