Print deze nieuwsbrief
 
Invasieve soorten - heeft u ze ook?

PERSBERICHT 

LTO- vakgroep bomen en vaste planten
 
Invasieve soorten - heeft u ze ook?
 
Bekijk dit overzicht en geef uw belang aan.
NB: als u al eerder heeft gereageerd, dan hoeft u dat nu niet te doen.
 
Stand van zaken 1 april 
 
De Verordening Invasieve Exoten leidt tot grote zorgen bij kwekers van soorten die al op de eerste Unielijst staan, of daarvoor in onderzoek zijn. De gevolgen zijn ook niet mis: een teeltverbod leidt al snel tot een omzetverlies van duizenden tot honderdduizenden euro’s. Terecht dat het onderwerp in de media en in de politiek volop in de aandacht staat.
 
Ook LTO-Nederland heeft verschillende acties in gang gezet om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, en om met onderbouwde input de belangen van haar leden in de EU te behartigen.
 
Op 24 maart heeft LTO het verzoek ingediend om het onderwerp ‘Verordening Invasieve Exoten’ te agenderen voor de informele Milieu- en Transportraad (bijlage 1). Daar is positief op gereageerd: verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tijdens de informele Milieu- en Transportraad op 14 en 15 april 2016. De vragen van VVD, CDA, en SGP zijn vastgelegd in het kamerstuk 21501-33 nr. 578 (bijlage 2). 
 
Tegelijkertijd heeft de LTO vakgroep bomen en vaste planten onder haar leden een inventarisatie gehouden over het omzetverlies dat zal plaatsvinden als de soorten die nu door de EU in onderzoek zijn genomen, ook als invasieve soort worden opgenomen op de Unielijst. Deze informatie wordt door Copa-Cogeca ingebracht in de Brusselse besluitvorming, zowel op ambtelijk als politiek niveau. Copa-Cogeca is de overkoepelende bond voor alle landbouw-belangenbehartigers in Europa.
 
Via deze link komt u bij de lijst met plantensoorten die nu in onderzoek zijn. Teelt of verhandelt u één of meer van deze soorten, of wordt u op een andere manier benadeeld bij een verbod op deze soorten, vul dan a.u.b vandaag het formulier nog in. LTO Nederland zorgt ervoor dat uw belang meetelt bij de uiteindelijke beoordeling door de EU.

NB: als u al eerder heeft gereageerd, dan hoeft u dat nu niet te doen.
 

 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden