Print deze nieuwsbrief
 
Oproep tot deelname aan nieuwe marktstatistiek boomkwekerij

Oproep tot deelname aan nieuwe marktstatistiek boomkwekerij

 
De Raad voor de Boomkwekerij werkt aan een nieuw systeem voor marktstatistiek. Ondernemers in de boomkwekerijsector is per mail gevraagd of ze bereid zijn hieraan mee te werken. Een aantal ondernemers heeft al positief gereageerd, maar de Raad roept meer ondernemers op om deel te nemen. Bij voldoende deelname is het op termijn mogelijk om afzetgegevens per afzetkanaal of per productgroep weer te geven.
 
Sinds het wegvallen van het Productschap Tuinbouw zijn marktstatistieken niet meer beschikbaar. De Raad voor de Boomkwekerij vindt deze cijfers van groot belang voor het maken van de juiste keuzes in de individuele bedrijfsvoering, maar ook voor een adequate belangenbehartiging in de sector. Ondernemers die deelnemen kunnen in een online, beveiligde omgeving, exportomzetten op diverse markten bekijken en benchmarken. 
 
Op de website www.exportcijfers.nl kunnen bedrijven voor 1 april 2016 aangeven of ze wel of niet willen deelnemen. Op de site staat ook meer informatie over de aanpak en een voorbeeld van de weergaven van de statistieken. Alle deelnemers tekenen individueel een overeenkomst met de voorwaarden en afspraken over privacy.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden