Print deze nieuwsbrief
 
Samenvatting Treeportcafé 11 februari 2016

Beste ,

 

Samenvatting Treeportcafé 11-02-2016
Op 11 februari 2016 vond het Treeportcafé plaats in het CCZ te Zundert. De avond begon om 19:30 uur met koffie/thee en Jolanda van Hasselt opende de bijeenkomst om 20:00 uur.

Schoon Water
René Rijken vertelt dat de resultaten van het Schoon Water onderzoek binnen zijn. Deze worden eerst besproken met het bestuur. Een gerichte terugkoppeling zal plaatsvinden in het volgende Treeportcafé op 17 mei 2016.
 
Treeportal
Fons van Wezel doet een korte introductie en geeft het woord aan Gert Koster van TSD betreffende Treeportal. Op de website van Treeport staat veel informatie, helaas staat hier niets over de actuele voorraad. Dit kan middels Treeportal. Leden welke werken met TreeCommerce kunnen inloggen, leden die hier niet mee werken kunnen zich  met een  gastaccount aanmelden. Gert laat zien wat Treeportal de leden op dit moment kan bieden. Belangrijk is wel dat de leden eerst uitgenodigd worden. Nadat deze uitnodiging is geaccepteerd, kan de voorraadlijst ingeladen worden. Afgesproken wordt dat zo spoedig mogelijk via Treeport de uitnodigingen worden verstuurd naar de leden, zodat men hier snel mee aan de slag kan. TSD biedt de mogelijkheid tot inloopmiddagen als service om de leden te ondersteunen en aan de slag te helpen. Deelname aan Treeportal is kosteloos en is voorbehouden aan Treeport-leden. Het staat echter elk lid vrij om ook een volledig abonnement af te sluiten bij TSD voor slechts 195 euro per jaar.
Petra Nouws en Louis van den Broek waren testbedrijven en geven aan dat de Treeportal een enorme stimulans kan zijn voor de handel buiten Zundert, Treeport wordt hierdoor zichtbaar.
 
Bufferzones
Marc Lodders doet een zeer dringende oproep aan alle leden van Treeport om vanuit de coöperatieve gedachte mee te doen aan de betaling van de controles op bacterievuur vanuit NAK tuinbouw. Vaststelling van het bedrag voor bufferzone 14b, waar Zundert onder valt, zal zijn op 22 februari a.s. Het belang is groot, niet alleen voor kwekers/telers van waardplanten maar voor de gehele zone.  Waardplanten worden verplicht 2x per jaar gecontroleerd. Door ook mee te doen aan de latente toets, dit dien je aan de voorkant aan te geven, betaal je mee aan de kosten voor het in stand houden van de algehele bufferzone. In het algemeen belang van de regio, te bezien als een license to trade en een license to produce: Sluit aan!  Als je de kosten als gebied gezamenlijk gaat dragen en het belang gaat verdedigen dan heb je als regio kans van slagen en kijk je voorbij bacterievuur en dat wat nog gaat komen en sta je sterk voor de toekomst. 
 
Nieuws van bestuur en ledenraad
De magneetkalenders worden uitgereikt evenals het boekje over de projecten en activiteiten van Treeport. Iedereen krijgt 3 boekjes mee; ook om nieuwe leden te enthousiasmeren.
Leden worden uitgenodigd om vrijblijvend deel te nemen aan de ledenraadvergadering om ten eerste de sfeer te proeven en om t.z.t. een functie op te pakken.
Het bestuur geeft aan de mensen te gaan benaderen die zijn voorgedragen door de leden zelf tijdens de ALV. Tevens wordt medegedeeld dat de begroting nog niet is goedgekeurd door het bestuur. Het zal een taakstellende begroting worden wegens een tekort aan de inkomstenkant. Na goedkeuring zal deze worden toegezonden aan de leden en suggesties zijn welkom! De volgende ALV is namelijk pas in juni.
Als laatste wordt er een oproep gedaan aan de leden om na te denken over welke bedrijven ieder voor zich nu zou willen zien op het toekomstige BCT, welke zijn gelieerd aan de boomteelt. De meest recente presentatie van het BCT is te vinden op YouTube.
 
Bij de rondvraag stelt het nieuwe aanwezige Treeport lid Bizzy uit Rijsbergen zich voor aan de groep met de uitnodiging tot samenwerking. Ook verzocht Bizzy om de aanlevering van planten van leden om deze op het recreatieperceel te planten.
 
 
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden