Print deze nieuwsbrief
 
Samen met Treeport 2016 in

Beste ,

 

2015 was geen goed jaar voor veel bedrijven van Treeport. Voor sommigen is de rek er behoorlijk uit. De tijd voor herstel dringt. We moeten nog meer op zoek naar een betere markt en naar nog slimmere bedrijfsvoeringen om de kosten te beheersen. 2016 zal het jaar van de ommekeer moeten worden. Na een reeks van magere jaren naar een reeks van herstel.

Vanuit het vertrouwen van de samenwerking die Treeport ons biedt, durf ik te stellen dat 2016 het herstel zal gaan bieden. Maar dat gaat niet vanzelf! We zullen ons nog meer moeten gaan oriënteren op een vernieuwde markt en werken aan nog betere bedrijfsprocessen en teelten. De markt verandert maar de vraag naar onze producten voor de leefomgeving en gezondheid zal blijven. De vraag wordt specifieker en de toepassingen van onze boomteelt producten veranderen. Ook verandert de handeling die nodig is om onze producten in de markt af te kunnen zetten. Vanuit de wet- en regelgeving en de maatschappelijke bewegingen worden eisen gesteld die we eerder niet zo sterk hebben gevoeld. We zullen dat samen op moeten pakken, dan zal 2016 het herstel voor onze bedrijven van Treeport inzetten.
 
Er zijn volop kansen! De voorbereidingen zijn en worden getroffen. Het is nu zaak om door te pakken. Daarvoor zijn onze Treeportleden niet te beroerd. We steken graag onze handen uit de mouwen en we hebben de afgelopen negen jaar aangetoond dat we willen en kunnen samenwerken. De ingrediënten zijn er. Het is nu zaak om goede recepten te maken en in samenwerking de slag te gaan maken. Het liefst met een toefje.
 
Ook in 2016 staan weer diverse werkgroepen van Treeport klaar om aan het werk te gaan. Of het nu gaat om Marketing & Promotie, Teelt & Techniek of Bedrijf & Ondernemer. Veel van onze leden zijn actief en werken in vertrouwen met elkaar samen. Ook zullen eind 2016 de eerste bouwwerkzaamheden op het Business Centre Treeport plaatsvinden. Dan worden onze plannen voor de Treeportregio werkelijkheid. Het begin van 60 hectare boomteelt business met logistiek, handel, promotie, marketing, onderwijs en onderzoek als paradepaardjes en met bedrijven in de toelevering, dienstverlening en ondersteuning van de boomteeltsector.
 
2016 is ook het jaar waarin wij als Treeport ons 10-jarig bestaan zullen vieren. Tien jaar Treeport heeft ons veel gebracht. Vooral onze ervaringen van samenwerking.
 
Samen met Treeport 2016 in! Vanuit ons nieuwe kantoor aan de Bredaseweg nr. 7 te Zundert met vertrouwde en nieuwe medewerkers en met het vertrouwde bestuur en de ledenraad krijgen Treeportleden ondersteuning en worden ze in positie gebracht om met elkaar de ambities waar te kunnen maken.
 
Ik wens u allen een zeer succesvol 2016. In goede gezondheid, in goede samenwerking en met prachtige resultaten!
 
Gerard De Baaij
Manager van de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden