Print deze nieuwsbrief
 
Bewijs van Vakbekwaamheid buitenlandse krachten

Beste ,

 

Elke ondernemer of werknemer die in verband met zijn of haar werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen werkt, dient in het bezit zijn van een Bewijs van Vakbekwaamheid (voorheen de Spuitlicentie). Dit Bewijs van Vakbekwaamheid toont aan dat iemand over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om met gewasbeschermingsmiddelen te werken.
 
Nu beschikken de meeste van u over een Bewijs van Vakbekwaamheid maar hoe zit het met uw buitenlandse en/of tijdelijke krachten? Beschikken zij over vergelijkbare papieren die in Nederland en België erkent zijn? Tijdens een Treeportcafé is al eens opgemerkt, dat het in de regio houden van cursussen voor buitenlandse en/of tijdelijke krachten, wenselijk is. Inmiddels bestaan daartoe diverse mogelijkheden.
 
Alvorens van uit en voor Treeport verdere actie te ondernemen willen we graag inventariseren hoe groot de behoefte onder de leden is. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om voor 15 november 2015 via info@treeport.eu aan te geven:

  • of u werknemers heeft die u aan deze cursus wenst te laten deelnemen;
  • om hoeveel werknemers het gaat;
  • uit welk land ze komen, of in ieder geval in welke taal zij de cursus het beste zouden kunnen volgen.

Bij voldoende animo zullen wij u op een zo kort mogelijke termijn voorzien van de mogelijke cursusdata, kosten en locatie zodat u uw medewerkers officieel kunt (laten) aanmelden.

Danken wij u reeds bij voorbaat voor uw reactie!


P.S. Vanaf 25 november 2015 stelt ook België verplicht dat alle personen, die gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik gebruiken, verkopen of advies geven, dienen te beschikken over de juiste fytolicentie.
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden